Zwrot kosztów i odszkodowanie: Xiamen Airlines

AirHelpAirlines
MF

Jeżeli dotknęły Cię konsekwencje opóźnienia lub odwołania lotu liniami lotniczymi Xiamen Airlines Company, może Ci przysługiwać odszkodowanie w wysokości do 600 € na osobę.

Z najnowszych danych dotyczących punktualności linii lotniczej Xiamen Airlines Company wynika, że z 4 lotów, które wystartowały w ciągu ostatnich 24 godzin, 100.00% wystartowało o czasie.

Lotnisko początkowe

Lotnisko docelowe

Sprawdź odszkodowanie

lub

Zeskanuj kod kreskowy karty pokładowejPrześlij kartę pokładową

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Xiamen Airlines Company: Dzisiejsze odwołane loty

Ile lotów zostało dziś odwołanych?

  • Według naszych najnowszych danych w ciągu ostatnich 24 godzin linia Xiamen Airlines Company odwołała następującą liczbę lotów: 0.

  • Odwołano 0.00% lotów krajowych i 0.00% lotów międzynarodowych.

  • Jeżeli Twój lot został odwołany i powiadomiono Cię o tym z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni, może Ci przysługiwać nawet 600 € odszkodowania. Sprawdź to tutaj.

Odszkodowanie za odwołany lot linią Xiamen Airlines Company

Niezależnie od tego, czy jesteś w kraju czy za granicą, kiedy dowiadujesz się o odwołaniu swojego lotu linią Xiamen Airlines Company, z pewnością masz wiele pytań i wątpliwości. Pierwszą rzeczą, o której warto wiedzieć, jest to, że linia Xiamen Airlines Company powinna znaleźć dla Ciebie nowy lot lub zaoferować pełen zwrot pieniędzy.

Ponieważ jednak odwołanie lotu prawie zawsze powoduje konieczność zmiany planów podróży, warto sprawdzić, czy masz również prawo do odszkodowania od linii Xiamen Airlines Company za problemy związane z odwołanym lotem.

Xiamen Airlines CompanyZgodnie z regulacjami UE pasażerowie linii powinni otrzymać od przewoźnika 600 €do 14 € na osobę, gdy ich lot zostanie odwołany z niedużym wyprzedzeniem – na mniej niż 14 dni przed datą odlotu.

Wyjątki:
Linie Xiamen Airlines Company nie będą musiały płacić odszkodowania, jeśli zaproponowały Ci lot zastępczy z podobnymi do pierwotnego lotu godzinami odlotu i przylotu. Dokładne wymagania można sprawdzić na naszej stronie o odszkodowaniu za odwołany lot.

Linie nie muszą także wypłacać odszkodowania, jeśli miały miejsce okoliczności nadzwyczajne. Oznacza to, że jeśli wystąpi nietypowa sytuacja, na którą linia Xiamen Airlines Company nie ma wpływu, a która wymusi odwołanie, to nie przysługuje Ci odszkodowanie za odwołany lot. Typowe przykłady to złe warunki pogodowe lub strajk kontroli ruchu lotniczego.

Twój lot Xiamen Airlines Company był opóźniony lub odwołany? W takim przypadku możesz mieć prawo do odszkodowania w wysokości do 600 €.

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Xiamen Airlines Company: dzisiejsze opóźnione loty

Ile lotów było dziś opóźnionych?

  • Nasze najnowsze dane wskazują, że w ciągu ostatnich 24 godzin następująca liczba lotów linii Xiamen Airlines Company była opóźniona o co najmniej 3 godziny: 0

  • 0 z 0 lotów krajowych było opóźnionych o ponad 3 godziny. W przypadku lotów międzynarodowych odsetek ten wyniósł 0.00%.

  • Pasażerom, którzy dotarli na miejsce docelowe z ponad 3-godzinnym opóźnieniem, może przysługiwać odszkodowanie. Sprawdź swój lot.

Odszkodowanie za opóźniony lot linii Xiamen Airlines Company

Jeśli musisz czekać z powodu opóźnienia lotu linii Xiamen Airlines Company, sprawdź przy okazji, czy przysługuje Ci odszkodowanie za ten czas. Jeśli linia Xiamen Airlines Company jest odpowiedzialna za opóźnienie, przepisy UE są jasne: że pasażerom przysługuje do 600 € na osobę, jeśli opóźnienie jest przynajmniej trzygodzinne.

Gdy ubiegasz się o odszkodowanie za opóźniony lot, linia Xiamen Airlines Company sprawdzi, o której godzinie samolot dotarł do miejsca docelowego. Jest tak dlatego, że w przypadku wniosków o odszkodowanie za opóźniony lot ważny jest czas przylotu, a nie wylotu. AirHelp dysponuje jedną z największych na świecie baz statystyk lotów, dzięki czemu możemy podać dokładny czas opóźnienia na poparcie wniosków o odszkodowanie za opóźnione loty linii Xiamen Airlines Company.

Wyjątki:
Linie lotnicze, takie jak Xiamen Airlines Company, nie muszą wypłacać odszkodowania, jeśli opóźnienie było wywołane czynnikami zewnętrznymi. Oznacza to, że opóźnienia spowodowane złą pogodą, incydentem na lotnisku lub strajkami kontrolerów ruchu lotniczego nie kwalifikują się do odszkodowania. Tego rodzaju sytuacje nazywane są okolicznościami nadzwyczajnymi.

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie sytuacje należą do tej kategorii, na naszej stronie dotyczącej odszkodowania za opóźniony lot.

Możesz złożyć wniosek o odszkodowanie w wysokości do 600 € nawet za loty sprzed 3 lat.

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Prawa pasażerów lotniczych i odszkodowanie za lot

Mimo że linia Xiamen Airlines Company nie jest linią lotniczą z UE, musi przestrzegać przepisów Unii, kiedy jej samoloty odlatują z lotnisk w UE. Oznacza to, że osoby odlatujące z lotniska w UE linią Xiamen Airlines Company są chronione przez WE 261, jedne z najbardziej kompleksowych przepisów dotyczących praw pasażerów linii lotniczych na świecie.

Daje to pasażerom prawo do dochodzenia odszkodowania za opóźnienie i odwołanie lotu linii Xiamen Airlines Company, a także za odmowę wejścia na pokład, jeśli to linia Xiamen Airlines Company ponosi odpowiedzialność za sytuację. Ponadto pasażerom przysługuje także prawo do zwrotu kosztów biletu.

Przepisy te nie obowiązują niestety w przypadku lotów w drugą stronę. Pasażerowie linii Xiamen Airlines Company, którzy przylatują do UE, nie są objęci zapisami rozporządzenia WE 261, jeżeli lotnisko startowe znajduje się poza UE. W przypadku tych lotów musisz sprawdzić, jakie inne prawa pasażerów linii lotniczych obowiązują w Twojej sytuacji.

Jakie loty linii Xiamen Airlines Company są objęte WE 261?

Objęte WE 261
Loty rozpoczynające się na lotniskach w UETak
Loty kończące się na lotniskach w UENie

Ile wynosi odszkodowanie od linii Xiamen Airlines Company?

Długość trasyOdszkodowanie
Wszystkie loty poniżej 1500 km Do 250 € na osobę
Loty powyżej 1500 km w obrębie UE Do 400 € na osobę
Loty między 1500 a 3500 km wykraczające poza terytorium UE Do 400 € na osobę
Loty powyżej 3500 km wykraczające poza terytorium UE Do 600 € na osobę

Tabela pokazuje wartości w euro zgodnie z rozporządzeniem WE 261. Podobne odległości i kwoty przewiduje prawo brytyjskie.

Istnieją wyjątki i szczególne okoliczności, które mogą mieć wpływ na wysokość odszkodowania od linii Xiamen Airlines Company w Twojej sprawie. Najprostszym sposobem, aby dowiedzieć się, jaka kwota Ci się należy, jest bezpłatne sprawdzenie wysokości odszkodowania.

Statystyki lotów: opóźnione i odwołane loty linii Xiamen Airlines Company

Punktualność linii lotniczej Xiamen Airlines Company (24 godziny):

Wszystkie loty: 4
Punktualne loty: 4
Wskaźnik punktualności: około 100.00% wszystkich lotów odbyło się na czas
Długie opóźnienia (powyżej 3 godzin): 0
Odwołane loty: 0

Wskazana liczba lotów to wielkość szacunkowa oparta na wewnętrznych i zewnętrznych bazach danych.

Złóż wniosek o odszkodowanie z AirHelp

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2024 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie