Odszkodowanie za lot zakłócony wskutek strajku linii lotniczej

Kiedy pracownicy linii lotniczej, w tym członkowie załogi pokładowej, organizują strajk, często skutkuje to znacznymi zakłóceniami lotów. Odwołane połączenia wprowadzają chaos i ogólną dezorientację, wiążą się też z ogromnymi niedogodnościami dla pasażerów lotniczych. Jeśli Twój lot z lub do Unii Europejskiej był opóźniony, może przysługiwać Ci odszkodowanie za lot zakłócony wskutek strajku linii lotniczej w wysokości do 600 €.

**23 marca 2021 r: Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł przeciwko SAS Scandinavia, że jeśli lot został odwołany lub znacznie opóźniony z powodu strajku pracowników linii lotniczych, klient może być uprawniony do odszkodowania. 

Czy w ciągu ostatnich 3 lat Twój lot został odwołany lub opóźniony z powodu strajku pracowników linii lotniczych?

Lotnisko początkowe

Lotnisko docelowe

Sprawdź odszkodowanie

lub

Zeskanuj kod kreskowy karty pokładowejPrześlij kartę pokładową

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz

Zakłócony lot z powodu strajku pracowników linii lotniczej?

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Czy należy mi się odszkodowanie za lot zakłócony wskutek strajku linii lotniczej?

 

 

Kiedy należy mi się odszkodowanie za lot zakłócony wskutek strajku linii lotniczej?

Odszkodowanie za lot zakłócony wskutek strajku linii lotniczej należy Ci się, jeśli:

 

 • Twój lot został zakłócony w wyniku strajku pracowników linii lotniczej.
 • Twój lot był opóźniony 3 godziny lub dłużej bądź został odwołany później niż 14 dni przed planowanym odlotem.
 • Twój lot miał rozpocząć się na terytorium UE lub odbyć się linią lotniczą zarejestrowaną w UE i zakończyć się na terytorium UE.
 • Miałeś(-aś) potwierdzenie rezerwacji lotu.
 • Zakłócenie lotu miało miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.
 • W przypadku skorzystania z połączenia alternatywnego czas przybycia na lotnisko docelowe znacznie różnił się od planowanego czasu zakończenia lotu pierwotnego.

Strajki pracowników linii lotniczej to strajki m.in. pilotów, członków załogi pokładowej, mechaników oraz innych osób zatrudnionych bezpośrednio przez daną linię lotniczą. Jeśli zarezerwujesz lot, który następnie ulegnie zakłóceniu w wyniku strajku pracowników linii lotniczej, przewoźnik może być Ci winny odszkodowanie z tytułu doświadczonych niedogodności.

To dlatego, że zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej WE 261 każda linia lotnicza ma obowiązek wypłaty odszkodowań pasażerom za zakłócenia lotów powstałe z jej winy. Obejmuje to również zakłócenia lotów powstałe wskutek strajku pracowników. Tak więc, jeśli Twój lot został odwołany z powodu strajku, zgodnie z rozporządzeniem WE 261 może należeć Ci się odszkodowanie.

Prawo dotyczące tych konkretnych okoliczności zostało doprecyzowane niedawno, bo w 2018 roku. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że zakłócenia lotów powstałe wskutek strajku pracowników linii lotniczej kwalifikują się do odszkodowania, jako że każdy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby.

Ta decyzja potwierdza słuszność tego, o co firma AirHelp zabiegała od lat: że za zakłócenia lotu powstałe wskutek strajku pracowników linii lotniczej powinno należeć się odszkodowanie, ponieważ przewoźnik musi ponosić odpowiedzialność za działania zatrudnionego przez siebie personelu.

Wierzymy, że prawa pasażerów lotniczych powinny zawsze mieć najwyższy priorytet – jeśli z powodu strajku pracowników linii lotniczej Twój lot był opóźniony, odwołany lub odmówiono Ci wejścia na pokład, możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Kiedy nie należy mi się odszkodowanie za strajk linii lotniczej?

Odszkodowanie za strajk linii lotniczej nie należy Ci się, jeśli: Jest to strajk, na który linia lotnicza nie ma wpływu. Na przykład:

 • Strajk pracowników ochrony lotniska
 • Strajk pracowników obsługi bagażowej
 • Strajk pracowników kontroli ruchu lotniczego
 • Strajk spowodowany niepokojami politycznymi

Za strajki własnych pracowników odpowiedzialność ponosi linia lotnicza, natomiast wszystkie pozostałe strajki uznaje się za „okoliczności wyjątkowe”. Okoliczności wyjątkowe to zdarzenia lub sytuacje, na które dana linia lotnicza nie ma wpływu i którym nie można zapobiec, nawet jeśli zostały podjęte odpowiednie środki zaradcze. W takich przypadkach linia lotnicza nie ponosi odpowiedzialności.

Sprawdź z AirHelp, czy przysługuje Ci odszkodowanie za lot zakłócony wskutek strajku linii lotniczej!

Nie masz pewności, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania za zakłócenie spowodowane strajkiem? Zastosowanie ma tu wiele przepisów i wyjątków, istnieje jednak prosty sposób, aby otrzymać szybką i jasną odpowiedź. Wystarczy, że skorzystasz z naszego weryfikatora i podasz potrzebne dane. Powiemy Ci, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania i jaka kwota może Ci przysługiwać. Chętnie wyręczymy Cię także w składaniu wniosku.

 

 • Twój lot został zakłócony w wyniku strajku pracowników linii lotniczej.
 • Twój lot był opóźniony 3 godziny lub dłużej bądź został odwołany później niż 14 dni przed planowanym odlotem.
 • Twój lot miał rozpocząć się na terytorium UE lub odbyć się linią lotniczą zarejestrowaną w UE i zakończyć się na terytorium UE.
 • Miałeś(-aś) potwierdzenie rezerwacji lotu.
 • Zakłócenie lotu miało miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.
 • W przypadku skorzystania z połączenia alternatywnego czas przybycia na lotnisko docelowe znacznie różnił się od planowanego czasu zakończenia lotu pierwotnego.

 

Wysokość odszkodowania zależy od okoliczności danego zdarzenia. Jeśli Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania za zakłócenie powstałe z winy linii lotniczej, może przysługiwać Ci do 600 €.

 

Odszkodowanie za lot odwołany z powodu strajku linii lotniczej

Czasami strajki pracowników linii lotniczej skutkują odwołaniem lotu. Jeśli Twój lot został odwołany z powodu strajku, może należeć Ci się odszkodowanie! Odszkodowanie przysługuje Ci, jeśli linia lotnicza poinformowała Cię o odwołaniu lotu później niż 14 dni przed planowanym odlotem i nie była w stanie zaoferować Ci połączenia alternatywnego, które pozwoliłoby na dotarcie do miejsca docelowego o podobnym czasie.


Jak wysokie odszkodowanie należy mi się za lot zakłócony wskutek strajku linii lotniczej?

Wysokość odszkodowania zależy od okoliczności danego zdarzenia. Jeśli Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania za zakłócenie powstałe z winy linii lotniczej, może przysługiwać Ci do 600 €.

Odszkodowanie za lot odwołany z powodu strajku linii lotniczej

Czasami strajki pracowników linii lotniczej skutkują odwołaniem lotu. Jeśli Twój lot został odwołany z powodu strajku, może należeć Ci się odszkodowanie! Odszkodowanie przysługuje Ci, jeśli linia lotnicza poinformowała Cię o odwołaniu lotu później niż 14 dni przed planowanym odlotem i nie była w stanie zaoferować Ci połączenia alternatywnego, które pozwoliłoby na dotarcie do miejsca docelowego o podobnym czasie.

Już teraz dowiedz się, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania.

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Mniej niż 2 godziny 2–3 godziny 3–4 godziny Ponad 4 godziny Nie dotarłem(-am) w miejsce docelowe Długość trasy
€125 €250 €250 €250 €250 Wszystkie loty do 1500 km
€200 €200 €400 €400 €400 Loty powyżej 1500 km w obrębie UE
€200 €200 €400 €400 €400 Loty między 1500 a 3500 km wykraczające poza terytorium UE
€300 €300 €300 €600 €600 Loty powyżej 3500 km wykraczające poza terytorium UE

Więcej o odwołaniach lotów i swoich prawach możesz dowiedzieć się tutaj.

 

Odszkodowanie za lot opóźniony z powodu strajku linii lotniczej

Strajk pracowników linii lotniczej może spowodować duże opóźnienia i wpłynąć na czas przybycia do końcowego celu podróży. Odszkodowanie należy Ci się, jeśli Twój lot był opóźniony trzy godziny lub dłużej.

Jak wysokie odszkodowanie może należeć Ci się za opóźniony lot?

Mniej niż 3 godziny 3–4 godziny Ponad 4 godziny Nie dotarłem(-am) w miejsce docelowe Długość trasy
€ – €250 €250 €250 Wszystkie loty do 1500 km
€ – €400 €400 €400 Loty powyżej 1500 km w obrębie UE
€ – €400 €400 €400 Loty między 1500 a 3500 km wykraczające poza terytorium UE
€ – €300 €600 €600 Loty powyżej 3500 km wykraczające poza terytorium UE

 

Więcej na temat odszkodowania za opóźniony lot możesz dowiedzieć się tutaj.

Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład

Podczas strajku pracowników linii lotniczej może zdarzyć się, że wskutek przepełnienia lotu spotkasz się z odmową wejścia na pokład. Jeśli wbrew Twojej woli odmówiono Ci wejścia na pokład, może przysługiwać Ci odszkodowanie.

Więcej na temat odszkodowania za odmowę wejścia na pokład możesz dowiedzieć się tutaj.


Odszkodowanie za lot zakłócony wskutek strajku linii lotniczej: Poznaj swoje prawa

 

 

Co mi przysługuje?

Prawo do opieki

Jeśli z powodu strajku pracowników linii lotniczej Twój lot zostanie zakłócony, przysługuje Ci prawo do opieki. W zależności od długości opóźnienia linia lotnicza ma obowiązek zapewnić Ci odpowiednie wsparcie, w tym:

  • Posiłki i napoje w czasie oczekiwania na lot.
  • Dostęp do telekomunikacji, w tym dwa połączenia telefoniczne, faks i wiadomości e-mail.
  • Nocleg i transport między hotelem a lotniskiem (jeśli jest konieczny).

Czy mogę zmienić rezerwację lotu?

Jeśli Twój lot jest odwołany lub opóźniony ponad pięć godzin, masz prawo z niego zrezygnować i otrzymać całkowity zwrot ceny biletu. Możesz także skorzystać z zaproponowanego przez linię lotniczą lotu alternatywnego do lotniska docelowego. Więcej na temat zmian rezerwacji i zwrotów kosztów możesz dowiedzieć się tutaj.

Co ze strajkami, które miały miejsce w przeszłości?

Zgodnie z decyzją unijnego Trybunału Sprawiedliwości przepis o tym, że strajki pracowników linii lotniczej nie są okolicznościami nadzwyczajnymi, działa z mocą wsteczną. Oznacza to, że loty, które odbyły się w ciągu ostatnich trzech lat i zostały zakłócone wskutek strajku pracowników linii lotniczej, kwalifikują się do odszkodowania w ramach rozporządzenia WE 261. Na przykład loty zakłócone wskutek strajków pracowników Ryanaira w 2018 teraz kwalifikują się do odszkodowania.

Czy któryś z Twoich dawniejszych lotów został odwołany z powodu strajku?

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Dlaczego AirHelp?

AirHelp…

 

 • AirHelp to światowy lider wśród firm zajmujących się odszkodowaniami za loty.
 • Ma swoich prawników w przeszło 30 krajach.
 • Do obsługi każdego wniosku używa najnowocześniejszych technologii.
 • Sprawia, że składanie wniosku staje się absolutnie bezstresowe.
 • Działa, opierając się na zasadzie „nie wygrywasz, nie płacisz”.
 • Zabiega o prawa pasażerów lotniczych.

 

Zakłócenia lotów z powodu strajku linii lotniczej to przykra rzeczywistość, a jeśli spotkały one Ciebie, masz prawo otrzymać odszkodowanie. Dzięki AirHelp proces składania wniosku jest prosty i bezstresowy. Wykonujemy za Ciebie całą pracę!

AirHelp to jedna z najlepszych na świecie firm zajmujących się odszkodowaniami za loty. Ma swoich prawników w ponad 30 krajach i zapewnia obsługę klienta w 16 językach. Do obsługi każdego wniosku używamy najnowocześniejszych technologii, co pozwala nam pracować nad Twoją sprawą sprawnie i efektywnie.

Działamy, opierając się na zasadzie „nie wygrywasz, nie płacisz”, dzięki czemu nie ponosisz żadnego ryzyka. Jeśli więc potrzebujesz wsparcia w zdobyciu odszkodowania za lot zakłócony wskutek strajku, już dziś wypełnij nasz formularz.

Zawsze jesteśmy gotowi Ci pomóc.O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2024 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie