Prawa pasażera linii lotniczych w Unii Europejskiej

Każdego roku miliony pasażerów korzystają z usług linii lotniczych, ale duża liczba nie zdaje sobie sprawy, że istnieją prawa pasażerów linii lotniczych, które chronią ich podczas podróży. AirHelp wyjaśnia Twoje prawa pasażera i może pomóc w dochodzeniu odszkodowania za lot, tak aby reklamacja lotu była dla Ciebie pozytywnym doświadczeniem.

Sprawdź odszkodowanie

Prawa pasażerów linii lotniczych w Unii Europejskiej znane są oficjalnie pod nazwą Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. (w skrócie – WE 261). Jest to prawo nakładające na linie lotnicze obowiązek wypłaty rekompensaty pasażerom, których loty zostały w znaczny sposób opóźnione, odwołane bądź odmówiono im prawa do wejścia na pokład (tzw.overbooking).


Opóźnienie lotu a prawa pasażera linii lotniczych. Prawo Unii Europejskiej

Prawa pasażera w przypadku opóźnienia lotu. Pasażerom lotów w obrębie UE, objętych rozporządzeniem WE 261, przysługuje wypłata odszkodowania w wysokości do 600 EUR, jeżeli opóźnienie lotu wynosi więcej niż 3 godziny. Kwota rekompensaty uzależniona jest od długości lotu. Istnieje wiele czynników decydujących o tym, czy dane zdarzenie kwalifikuje się do odszkodowania i w jakiej wysokości odszkodowanie możesz otrzymać.

Poniższe treści mają na celu wyjaśnienie, jakie są Twoje prawa pasażera w transporcie lotniczym oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania dotyczące tych kwestii.

Opóźniony lot? Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony, może należeć Ci się nawet 600 € odszkodowania

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Jakie rodzaje lotów kwalifikują się do wypłaty odszkodowania?

Rozporządzenie WE 261 dotyczy większości lotów na terenie Europy. Obejmuje ono nie tylko przestrzeń powietrzną UE, ale także Islandię, Norwegię, Szwajcarię. Prawa pasażerów linii lotniczych w UE dotyczą także tzw. „terytoriów najbardziej oddalonych” (Gujanę Francuską i Martynikę, Majottę, Gwadelupę i Reunion, Saint-Martin, Maderę i Azory, Wyspy Kanaryjskie).

Rozporządzenie dotyczy również wielu lotów międzynarodowych. Jeżeli miejscem Twojego wylotu jest lotnisko na terenie Unii Europejskiej, Twój lot jest objęty rozporządzeniem i przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Jeżeli lecisz z lotniska, które znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca docelowego w UE, to lot jest uprawniony do rekompensaty tylko wtedy, gdy przewoźnik jest przewoźnikiem zarejestrowanym w Unii Europejskiej. Brzmi skomplikowanie? Prezentujemy małą tabelkę, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć tę kwestię:

Plan podróżyPrzewoźnik z UEPrzewoźnik spoza UE
Lot zaczyna się w UE i kończy w UEObjętyObjęty
Lot zaczyna się w UE i kończy poza UEObjętyObjęty
Lot zaczyna się poza UE i kończy w UEObjętyNieobjęty
Lot zaczyna się poza UE i kończy poza UENieobjętyNieobjęty

W niektórych przypadkach zakłócone loty spoza Unii Europejskiej mogą być objęte rozporządzeniem WE 261, jeżeli łączą się z lotami tego samego przewoźnika objętymi rozporządzeniem i są częścią tej samej rezerwacji (mają ten sam numer rezerwacji). Najlepiej skorzystaj z formularza AirHelp, aby sprawdzić, czy Twój lot kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania.


Czy Twój opóźniony lot kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania?

Do wypłaty odszkodowania kwalifikują się opóźnienia większe niż 3 godziny.

Pamiętaj, czas przylotu to nie moment dotknięcia przez koła samolotu płyty lotniska, lecz moment otwarcia drzwi samolotu, gdy stoi on już przy bramce.

W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, opóźnienie nie podlega wypłacie odszkodowania.

Oznacza to, że linia lotnicza może zrzec się odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia tzw. „wyjątkowych okoliczności”. Pod pojęciem tym rozumiemy np., interwencje medyczne, strajki, złe warunki meteorologiczne, ograniczenia ze strony kontroli ruchu lotniczego, awarie systemu naprowadzania lotniska, akty sabotażu, destabilizacja polityczna, ataki terrorystyczne, czyli wszystkie sytuacje, na które linia lotnicza nie ma wpływu.

Wszelkie inne okoliczności powinny umożliwić złożenie wniosku o odszkodowanie.

Jako powód opóźnienia linie lotnicze często podają „problemy techniczne” bądź „warunki operacyjne”. Dobrą wiadomością dla pasażerów są decyzje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, mówiące o tym, że powody te nie mogą zostać uznane za „wyjątkowe okoliczności”, w związku z czym linia lotnicza nie ma prawa na ich podstawie odmówić wypłacenia rekompensaty.

Reklamacja lotu? Sprawdź, czy Twój opóźniony lot kwalifikuje się do odszkodowania.


Opóźniony lot a prawa pasażera - jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać?

Opóźnienie lotu a prawa pasażera. Zakładając, że Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, jego wartość zależna jest od trzech czynników:

 • Dystansu.

 • Tego, czy lot odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

 • Czasu opóźnienia, przy czym prawem do odszkodowania objęte są wyłącznie opóźnienia powyżej 3 godzin.

To nieco skomplikowane, więc przedstawiamy Ci tabelkę:

Czas opóźnienia
Mniej niż 3 godziny3 – 4 godzinyWięcej niż 4 godzinyLot odwołanyOdległość
€ -250 €250 € 250 €Wszystkie loty do 1500 km lub mniej
€ -400 € 400 € 400 € Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km
€ - 400 € 400 € 400 € Loty z UE poza terytorium UE o długości 1500 km - 3500 km
€ - 300 € 600 € 600 € Loty z UE poza terytorium UE o długości ponad 3 500 km

Jakie informacje są potrzebne, żeby złożyć wniosek o odszkodowanie?

W przypadku zamiaru skorzystania z Twojego prawa pasażera do odszkodowania wynikającego z zapisów WE 261 możesz spotkać się z presją ze strony linii lotniczej. Nawet jeśli prawo jest po Twojej stronie, przewoźnik może nie być zachwycony koniecznością wypłacenia Ci rekompensaty. W celu zapewnienia maksymalnych szans na powodzenie w procesie reklamacji lotu powinieneś zastosować się do kilku wskazówek:

 • Zachowaj wszystkie dokumenty mające związek z zakłóconym lotem i zaoferowanymi lotami alternatywnymi, jak np. bilety elektroniczne oraz karty pokładowe.

 • Zapytaj załogę na lotnisku o przyczynę zakłócenia

 • Zanotuj kilka informacji dotyczących zakłócenia, włączając faktyczny czas przybycia do miejsca przeznaczenia. Wszelkie zebrane przez Ciebie informacje, jak np. zdjęcia tablicy odlotów lub przylotów na lotnisku bądź informacje od linii lotniczej potwierdzające zakłócenie, będą pomocne przy składaniu wniosku.


Czy istnieje termin, w którym muszę złożyć wniosek? Jaki jest okres przedawnienia wniosku o odszkodowanie?

Twoje prawo do składania reklamacji na podstawie WE 261 może z czasem wygasnąć, ważne jest zatem zapoznanie się z przepisami o przedawnieniu Twojego wniosku.  Kwestia ta wygląda inaczej w różnych krajach i zależna jest od miejsca siedziby głównej linii lotniczej bądź tego, do jakiego sądu możemy skierować sprawę przeciwko danemu przewoźnikowi. Czy istnieje ostateczny termin, w którym muszę złożyć wniosek o odszkodowanie? Jak zawsze, przygotowaliśmy dla Ciebie pomocną tabelkę, która rozwieje wszelkie wątpliwości:

OKRESY PRZEDAWNIENIA W EUROPIE
KRAJOKRES PRZEDAWNIENIA
Austria3 lata
Belgia1 rok
Bułgaria5 lat
Chorwacja3 lata
Cypr6 lat
Czechy*3 lata
Dania3 lata
Estonia3 lata
Finlandia3 lata
Francja2 lata
Niemcy**3 lata
Grecja5 lat
Węgry2 lat
Islandia2 lata
Irlandia6 lat
Włochy26 miesięcy
Łotwa10 lat
Litwa10 lat
Luksemburg10 lat
MaltaBez limitu
Holandia2 lata
Norwegia3 lata
Polska1 rok dla linii zarejestrowanych w PL (LOT, Small Planet, Enter Air, Travel Service Polska)
Portugalia2 lata
Rumunia3 lata
Słowacja2 lata
Słowenia2 lata
Hiszpania5 lat
Szwecja2 miesiące
Szwajcaria2 lata
Wielka Brytania6 lat

* W przypadku Czech, jeśli lot miał miejsce w roku 2013 lub wcześniej, okres przedawnienia wynosi 2 lata.  Od roku 2014 okres ten wynosi 3 lata.

** W przypadku Niemiec okres przedawnienia wygasa ostatniego dnia trzeciego roku (np. okres przedawnienia lotu mającego miejsce 25.2.2016 wygasa dnia 31.12.2019).


Czy przysługują mi jakiekolwiek inne prawa pasażerów w transporcie lotniczym zawarte w WE 261?

Cieszymy się, że o to pytasz! Poniżej przedstawiamy kilka nieomówionych jeszcze zapisów dotyczących Twojego prawa pasażera.

Prawo do zwrotu kosztów lub zmiany trasy

Poza odszkodowaniem za Twój stracony czas, w przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej pięciu godzin, przysługuje Ci prawo do pełnego lub częściowego zwrotu należności za bilet oraz w razie potrzeby bezpłatny lot powrotny do miejsca wylotu.

Prawo do opieki

W przypadku spędzania długiego czasu  na lotnisku i oczekiwania na kontynuację lotu masz prawo do szeregu bezpłatnych świadczeń, w zależności od szczegółów Twojego lotu. Podczas opóźnienia przewoźnik ma obowiązek zapewnienia Ci posiłków oraz dostępu do środków komunikacji, oraz  dwóch rozmów telefonicznych, faksu oraz maila. Jeśli konieczny jest nocleg, przewoźnik powinien zapewnić Ci pokój hotelowy oraz transport z i do lotniska. Poniższa tabelka wyjaśnia zastosowanie tych praw:

Informacje na temat lotuCzas opóźnienia
Wszystkie loty do 1500 km lub mniej2 godziny lub więcej
Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km3 godziny lub więcej
Loty inne niż wewnątrz UE o długości 1500 km - 3500 km3 godziny lub więcej
Loty inne niż wewnątrz UE o długości ponad 3500 km4 godziny lub więcej

Umieszczenie w klasie wyższej lub niższej

Jeżeli przewoźnik zaoferuje Ci alternatywny lot w klasie wyższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, nie możesz domagać się żadnej dodatkowej zapłaty. Jeżeli zaoferowana klasa jest niższa niż ta, na którą został wykupiony bilet, możesz otrzymać zwrot w wysokości od 30% do 75% pierwotnej ceny.

Późniejsze odszkodowania

Twoje prawo do odszkodowania na mocy WE 261 nie ma wpływu na Twoje późniejsze odszkodowania. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy pasażer dobrowolnie zrzekł się swojej rezerwacji. Rekompensata na podstawie rozporządzenia WE 261 może zostać potrącona z wszelkich dodatkowych odszkodowań.

Obowiązek informowania pasażerów o przysługujących im prawach

Twoim podstawowym prawem jest prawo do informacji o przysługujących prawach pasażera linii lotniczej wynikających z rozporządzenia WE 261. Linie lotnicze mają obowiązek umieszczenia informacji dotyczącej praw pasażera we wszystkich punktach odprawy –  na każdym lotnisku, z którego przewoźnik wykonuje loty.

Jeżeli wciąż nie masz dość prawniczego żargonu, możesz zapoznać się z oryginalnym tekstem WE 261.


Prawo UE a anulowany lot

Jeżeli Twój lot został odwołany, a Ty nie zostałeś o tym poinformowany przynajmniej 14 dni wcześniej, przysługuje Ci prawo do odszkodowania na mocy WE 261. Pasażerowie z Unii Europejskiej mają prawo do odszkodowania w wysokości do 600 EUR, jednakże istnieje tu szereg czynników wpływających na to, czy jesteś uprawniony do rekompensaty oraz na jej wysokość. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące Twojego prawa pasażera w przypadku odwołania lotu.


Odwołany lot - jakie loty kwalifikują się do wypłaty odszkodowania?

Rozporządzenie dotyczy większości lotów na terenie Europy. Poza tym obejmuje ono nie tylko przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej, ale także Islandii, Norwegii, Szwajcarii oraz tzw. „terytoriów najbardziej oddalonych” (Gujany Francuskiej i Martyniki, Majotty, Gwadelupy i Reunion, Saint-Martin, Maderę i Azory, Wyspy Kanaryjskie).

Rozporządzenie dotyczy również wielu lotów międzynarodowych. Jeżeli miejscem Twojego wylotu jest lotnisko na terenie Unii Europejskiej, możesz mieć prawo do odszkodowania. Jeżeli lecisz z lotniska poza UE do miejsca docelowego w UE, to przelot jest objęty rozporządzeniem wtedy, gdy przewoźnik jest przewoźnikiem europejskim. Brzmi zawile? Poniżej przejrzysta tabelka, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć tę kwestię:

Plan podróżyPrzewoźnik wspólnotowyPrzewoźnik kraju trzeciego
Przelot zaczyna się w UE i kończy w UEObjętyObjęty
Przelot zaczyna się w UE i kończy poza UEObjętyObjęty
Przelot zaczyna się poza UE i kończy w UEObjętyNieobjęty
Przelot zaczyna się poza UE i kończy poza UENieobjętyNieobjęty

W niektórych przypadkach zakłócone loty spoza Unii Europejskiej mogą być objęte rozporządzeniem WE 261, jeżeli łączą się z lotami tego samego przewoźnika pomiędzy krajami UE i są częścią tej samej rezerwacji (mają ten sam numer rezerwacji). Najlepiej skorzystaj z AirHelp, by sprawdzić, czy Twój lot kwalifikuje się do rekompensaty.


Czy za wszystkie odwołane loty należy się odszkodowanie?

Za odwołanie lotów, o których poinformowano z więcej niż 14-dniowym wyprzedzeniem, nie należy się rekompensata.

Wniosek o odszkodowanie nie może być wystosowany wobec odwołanego lotu, o którym poinformowano z więcej niż 14-dniowym wyprzedzeniem. Linia lotnicza może odmówić wypłaty rekompensaty również w przypadku, gdy powiadomienie nastąpiło z wyprzedzeniem krótszym niż 14 dni, pod warunkiem, że zaproponowano Ci zmianę trasy lub alternatywny lot, który spełnia następujące kryteria:

Powiadomienie z wyprzedzeniemWymagania dotyczące zmiany trasy
14 dniŻadne
7 – 13 dniWylot nie więcej niż 2 godziny przed planowanym lotem i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po pierwotnym czasie przylotu.
Mniej niż 7 dniWylot nie więcej niż 1 godzinę przed planowanym lotem i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po pierwotnym czasie przylotu.

W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, odwołanie lotu nie podlega rekompensacie.

Linia lotnicza może również zrzec się odpowiedzialności w przypadku wystąpienia tzw. „wyjątkowych okoliczności”. Pod pojęciem tym rozumiemy np. interwencje medyczne na pokładzie samolotu, strajki, złe warunki meteorologiczne, ograniczenia ze strony kontroli ruchu lotniczego, awarie systemu naprowadzania lotniska, akty sabotażu, destabilizacja polityczna, ataki terrorystyczne itd.

Wszelkie inne okoliczności niekwalifikujące się jako wyjątkowe powinny być uprawione do odszkodowania.

Linie lotnicze często jako powód odwołania lotu podają „problemy techniczne” bądź „warunki operacyjne”. Dobrą wiadomością są decyzje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, mówiące o tym, że powody te nie mogą zostać uznane za „wyjątkowe okoliczności”, w związku z czym linia lotnicza nie ma prawa odmówić wypłaty odszkodowania.

Za przełożone loty może przysługiwać odszkodowanie****.

W przypadku, gdy zamiast odwołać lot, linie lotnicze przekładają go na inną godzinę, zastosowanie mają zasady dotyczące odwołania, w zależności od tego, z jakim wyprzedzeniem została podana informacja o przełożeniu lotu oraz różnicy w czasie względem oryginalnego planu podróży. Przełożony lot jest wówczas traktowany jako lot alternatywny.

Reklamacja lotu? Sprawdź, czy Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania.


Jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać w przypadku odwołania lotu?

Zakładając, że Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, wysokość rekompensaty zależna jest od trzech czynników:

 • Dystansu.

 • Tego, czy lot odbywa się na terenie UE, czy też nie.

 • Czasu opóźnienia, jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

To nieco skomplikowane, więc jeszcze raz przedstawiamy Ci małą tabelkę:

Czas opóźnienia (lot alternatywny w porównaniu do pierwotnego)
Mniej niż 2 godziny2 – 3 godziny3 – 4 godzinyWięcej niż 4 godzinyLot odwołanyOdległość
125 €250 €250 €250 €250 €Wszystkie loty do 1500 km lub mniej
200 €200 €400 €400 €400 €Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km
200 €200 €400 €400 €400 €Loty UE poza terytorium UE o długości 1500 km - 3500 km
300 €300 €300 €600 €600 €Loty UE poza terytorium UE o długości ponad 3 500 km

Wysokość Twojego odszkodowania może być pomniejszona o połowę, zależnie od długości opóźnienia Twojego alternatywnego lotu (w porównaniu z lotem pierwotnym). Wartości te zostały wyróżnione w tabeli powyżej.

Jeżeli odmówisz przyjęcia oferty zmiany trasy lub lotu alternatywnego, przysługuje Ci prawo do odszkodowania w wysokości podanej powyżej (wysokość zależna od czasu przybycia na miejsce docelowe oferowanym lotem alternatywnym), zwrot należności za bilet oraz, jeżeli to konieczne, bezpłatny lot powrotny do miejsca wylotu.


Prawo UE – Odmowa przyjęcia na pokład

Istnieje kilka rodzajów sytuacji, w których przewoźnik może odmówić Ci wejścia na pokład, np. w przypadku nadkompletu pasażerów (tzw. overbooking). Zapisy WE 261 przewidują odszkodowania w wysokości do 600 EUR dla pasażerów, którym odmówiono prawa do wejścia na pokład w przypadku lotów wewnątrz Unii Europejskiej. Poniższe informacje zawierają czynniki wpływające na to, czy dane zdarzenie kwalifikuje się do odszkodowania i w jakiej wysokości rekompensatę możesz otrzymać.

Plan podróżyPrzewoźnik z UEPrzewoźnik spoza UE
Przelot zaczyna się w UE i kończy w UEObjętyObjęty
Przelot zaczyna się w UE i kończy w UEObjętyObjęty
Przelot zaczyna się poza UE i kończy w UEObjętyNieobjęty
Przelot zaczyna się poza UE i kończy poza UENieobjętyNieobjęty

W niektórych przypadkach zakłócone loty spoza UE mogą być objęte rozporządzeniem WE 261, jeżeli łączą się z lotami operowanymi przez tę samą linię lotniczą i objętymi rozporządzeniem i są częścią tej samej rezerwacji (mają ten sam numer rezerwacji). Najlepiej skorzystaj z AirHelp, by sprawdzić, czy za Twój lot przysługuje rekompensata.


Overbooking a prawa pasażera UE

Czym jest overbooking? Overbooking jest to praktyka, kiedy linia lotnicza lub jakakolwiek firma rezerwuje i sprzedaje więcej miejsc niż jest tak naprawdę dostępnych.

Czyli przykładowo: samolot Kraków - Oslo jest obsługiwany przez linię lotniczą, która posiada w swojej flocie samolot Airbus A320 posiadający 150 miejsc siedzących. Linia lotnicza sprzedała na ten lot 200 miejsc siedzących. Po przyjechaniu na lotnisku okazuje się, że nie zostaniemy wpuszczeni na pokład z powodu braku miejsc w danym samolocie.

W takim przypadku obejmują nas prawa pasażera samolotu i możemy ubiegać się o odszkodowanie za przepełniony lot.


Czy wszystkie odmowy przyjęcia na pokład kwalifikują się do wypłaty odszkodowania?

Rozporządzenie obejmuje tylko odmowy do wejścia na pokład wbrew woli pasażera.

Jeżeli zdecydowałeś się zrezygnować z Twojego miejsca w zamian za zwrot kosztów, alternatywny lot bądź inne świadczenia proponowane przez przewoźnika, nie przysługuje Ci odszkodowanie według zapisów WE 261. Utrata prawa do odszkodowania następuje również w przypadku, gdy do wejścia na pokład nie doszło z Twojej winy. Przykładowo:

 • Spóźniłeś się na lot.

 • Nie posiadałeś wymaganych dokumentów (np. karty pokładowej).

 • Stwarzałeś problemy dla zdrowia lub bezpieczeństwa.

Reklamacja lotu? Sprawdź, czy Twoja odmowa przyjęcia na pokład kwalifikuje się do odszkodowania.


Jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać w przypadku odmowy przyjęcia na pokład?

Zakładając, że Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, wysokość odszkodowania zależna jest od dwóch czynników:

 • Dystansu.

 • Tego, czy lot odbywa się na terenie UE, czy też nie.

Uwielbiamy tabelki, więc pod spodem znajdziesz kolejną, przedstawiającą zależność pomiędzy wysokością odszkodowania i szczegółami Twojego lotu:

Odległość
Wszystkie loty o długości mniejszej niż 1500 km250 €
Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km400 €
Loty inne niż wewnątrz UE o długości 1500 km - 3500 km400 €
Loty inne niż wewnątrz UE o długości ponad 3500 km600 €

Ciekawostka! Odszkodowanie powinno zostać Ci wypłacone natychmiast po tym, jak odmówiono Ci wejścia na pokład. Powinno to nastąpić na miejscu, jeszcze na lotnisku. Oprócz odszkodowania masz prawo do zmiany trasy na lot alternatywny do miejsca docelowego.


Czy w przypadku lotów z przesiadką cała moja podróż kwalifikuje się do odszkodowania?

Jak wspomnieliśmy, odległość jest czynnikiem, od którego zależy wysokość odszkodowania (patrz: „Jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać w przypadku odmowy przyjęcia na pokład?”). W przypadku lotu łączonego możliwe jest jednak, że tylko jego część będzie kwalifikowała się do rekompensaty. Odszkodowanie za lot z przesiadką przysługuje Ci, jeśli:

 • Wszystkie loty znajdowały się pod jedną rezerwacją i nie były zakupione oddzielnie.

 • Rodzaj zakłócenia Twojego lotu musi kwalifikować się do odszkodowania wg WE 261 (patrz:„Jakie rodzaje lotów objęte są rozporządzeniem WE 261?).

W przypadku wystąpienia wszystkich wymienionych wyżej warunków przewoźnik jest zobowiązany do wypłacenia Ci odszkodowania. Wyznaczając kwalifikowany dystans, wlicza się zakłócony lot oraz wszelkie połączenia następujące po nim. Połączenia przed zakłóceniem lotu mogą być również uwzględnione, jeśli były wykonywane przez tego samego, odpowiedzialnego za opóźnienie przewoźnika i w międzyczasie nie miały miejsca żadne loty  wykonywane przez inną linię lotniczą.

Podsumowując – jeżeli zakłócenie następuje z winy danej linii lotniczej, jest ona odpowiedzialna za wszystkie swoje loty, łącznie z poprzedzającymi zakłócenie, jak również wszystkie loty następujące po zakłóceniu, również te wykonane przez innego przewoźnika.

Spójrz na przykład poniżej. Załóżmy, że podróżujesz z Los Angeles do Warszawy trzema połączeniami:
Los Angeles => Nowy Jork => Londyn => Warszawa

Wyobraź sobie, że pierwszy przelot odbywasz za pośrednictwem przewoźnika amerykańskiego np. Deltą, a dwa kolejne korzystając z usług British Airways, czyli przewoźnika UE. Jeżeli odmówiono Ci przyjęcia na pokład w przypadku lotu z Londynu do Warszawy, dwa ostatnie połączenia podróży kwalifikują się do dystansu, który liczy się do odszkodowania  – czyli odcinek z Nowego Jorku do Warszawy.

Zakłócenie nastąpiło w trakcie lotu podlegającego zapisom rozporządzenia WE 261, a ponieważ British Airways wykonywało również przelot z Nowego Jorku do Londynu, powinien on być również zaliczony do dystansu, nawet jeśli miał miejsce przed wystąpieniem zakłócenia.

Jeżeli odmówiono Ci przyjęcia na pokład w przypadku lotu Los Angeles – Nowy Jork, nie będzie on podlegał rozporządzeniu WE 261 (patrz:„Jakie rodzaje lotów objęte są rozporządzeniem WE 261?”).

Mimo iż kwestia zakłóceń jest z reguły interpretowana w przedstawiony wyżej sposób, niektóre z unijnych sądów mogą inaczej zinterpretować rozporządzenie i zapisane w nim prawa i obowiązki pasażera i nie włączyć do dystansu kwalifikowanego lotów poprzedzających zakłócenie. Sprawdź, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, korzystając z usług AirHelp.


Gdzie można złożyć skargę na linie lotnicze?

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu stwierdzasz, że odszkodowanie jak najbardziej Ci się należy, AirHelp jest tutaj, aby Ci pomóc w jak najszybszym rozwiązaniu tej sprawy. Koniecznie sprawdź wysokość odszkodowania.


Najczęściej zadawane pytania: Prawa pasażerów linii lotniczych

Jak uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych?

Złożenie wniosku o odszkodowanie obejmuje kilka kroków. Pierwszym z nich jest zachowanie wszystkich dokumentów związanych z lotem. Dokumenty te, wraz z kopią paszportu, mogą być bardzo pomocne przy składaniu wniosku o odszkodowanie. Po drugie, skontaktuj się z linią lotniczą, którą leciałeś i wyjaśnij swoją sytuację tak szczegółowo, jak to tylko możliwe. Następnie złóż wniosek o odszkodowanie, dołączając do niego wyżej wymienione dokumenty. AirHelp może Ci w tym pomóc: po prostu wypełnij nasz internetowy test kwalifikowalności, aby sprawdzić, czy należy Ci się odszkodowanie. Za usługę zapłacisz tylko wtedy, gdy Twoje roszczenie zostanie rozpatrzone pozytywnie.

Kiedy należy się odszkodowanie od linii lotniczych?

Kompensacja EU 261: zgodnie z WE 261 możesz być uprawniony do złożenia wniosku o odszkodowanie za opóźniony lot w wysokości do 600 euro w gotówce, jeśli:

 1. Dotarłeś do miejsca docelowego ponad 3 godziny później niż planowano.


 2. Twój lot rozpoczął się w UE (loty do UE również kwalifikują się w niektórych przypadkach).

 3. Pasażer zgłosił się do odprawy na czas (zazwyczaj nie mniej niż 45 minut przed odlotem).


 4. Problemy wystąpiły podczas lotu, który odbył się nie wcześniej niż 3 lata temu.


 5. Za opóźnienie odpowiedzialna była linia lotnicza (np. okoliczności operacyjne lub trudności techniczne).


 6. Nie ma znaczenia, czy linia lotnicza zapewniła już pasażerowi posiłek, napoje lub vouchery podróżne.

Jakie prawa ma pasażer?

Oprócz odszkodowania od linii lotniczych UE, które ma charakter pieniężny, WE 261 obejmuje inne prawa związane z leczeniem. Oto niektóre z nich:

Obowiązek informowania pasażerów o przysługujących im prawach

Pierwszym podstawowym prawem pasażera jest bycie poinformowanym o treści WE 261. Każda linia lotnicza musi wyświetlać informacje o prawach pasażerów na stanowiskach odprawy w każdym porcie lotniczym, w którym działa.

Prawo do zwrotu kosztów lub zmiany planu podróży

Oprócz odszkodowania za stracony czas, jeśli opóźnienie przekracza pięć godzin, pasażer ma prawo do pełnego lub częściowego zwrotu kosztów oryginalnego biletu oraz, w razie potrzeby, lotu powrotnego do miejsca wylotu.

Prawo do opieki

Gdy dojdzie do zakłócenia lotu i utkniesz w oczekiwaniu, aż linia lotnicza przywróci Cię na trasę do miejsca docelowego, masz prawo do szeregu niezbędnych rzeczy, w zależności od szczegółów lotu.

Zmiana klasy podróży na wyższą lub niższą

Jeśli zaoferowano ci alternatywny lot i umieszczono w wyższej klasie niż ta, którą zarezerwowałeś, przewoźnik lotniczy nie może obciążyć cię żadną dodatkową opłatą. Z drugiej strony, jeśli klasa alternatywnego lotu jest niższa, możesz otrzymać zwrot od 30% do 75% pierwotnie zapłaconej ceny.

Dalsze odszkodowanie

Prawo do odszkodowania na mocy WE 261 nie wpływa na prawo do żądania dalszego odszkodowania. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadkach, gdy pasażerowie dobrowolnie zrezygnowali z rezerwacji. Oczywiście kwota, do której pasażer jest uprawniony na mocy WE 261, może zostać odliczona od dodatkowego odszkodowania, które pasażer otrzyma.

Skąd biorą się moje prawa pasażera do odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot?

Prawa pasażerów lotniczych obejmują określone przepisy, które wspierają podróżnych i zapewniają ochronę oraz rekompensatę w przypadku zakłóceń lotów.

Sytuacja różni się w zależności od kraju. W szczególności europejskie przepisy EC 261 są kompleksowe i uprawniają pasażerów do odszkodowania w różnych sytuacjach.

Chociaż prawdą jest, że poszczególne kraje przestrzegają własnych przepisów, istnieją pewne kluczowe cechy przepisów regionalnych lub międzynarodowych, które służą jako potężne narzędzia dla pasażerów lotniczych. Należą do nich między innymi przepisy UE EC 261, różne przepisy amerykańskie, brazylijski ANAC 400 i Konwencja Montrealska.

Większość tras w Europie jest objęta WE 261. Obejmuje to nie tylko przestrzeń powietrzną UE, ale także Islandię, Norwegię, Szwajcarię i tak zwane "regiony najbardziej oddalone".

Wiele lotów międzynarodowych jest również objętych tą konwencją. Jeśli Twój lot rozpoczyna się na lotnisku w UE, jest on objęty ochroną. Jeśli Twój lot rozpoczyna się w innym miejscu, ale miejsce docelowe znajduje się w UE, zakres ubezpieczenia zależy od linii lotniczej ⎯ jeśli jest to przewoźnik europejski, jesteś objęty ubezpieczeniem. Brzmi skomplikowanie? Prezentujemy małą tabelkę, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć tę kwestię:

Plan podróży Przewoźnik z UEPrzewoźnik spoza UE
Lot zaczyna się w UE i kończy w UE✔️Objęty✔️Objęty
Lot zaczyna się w UE i kończy poza UE✔️Objęty✔️Objęty
Lot zaczyna się poza UE i kończy w UE✔️Objęty❌Nieobjęty
Lot zaczyna się poza UE i kończy poza UE❌Nieobjęty❌Nieobjęty

Co to wyjątkowe okoliczności i jak wpływają one na moje prawa pasażera?

EC 261 stanowi, że linie lotnicze nie muszą wypłacać odszkodowania, jeśli zakłócenie było spowodowane "wyjątkowe okoliczności", czyli zdarzeniami pozostającymi poza ich kontrolą. Na przykład, nie będziesz uprawniony do odszkodowania, jeśli Twoje opóźnienie było wynikiem jednego z poniższych:

Wyjątkowe okoliczności

 • Strajki zainicjowane przez pracowników lotniska lub kontrolę ruchu

  lotniczego

 • Niepokoje polityczne

 • Niesprzyjająca pogoda

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa

Linie lotnicze muszą jednak wykazać, że podjęły uzasadnione środki, aby zapobiec opóźnieniu. Na przykład zła pogoda może zostać uznana za wyjątkowe okoliczności. Jeśli jednak inne linie lotnicze były na to przygotowane i zapobiegły opóźnieniom, podczas gdy Twoje tego nie zrobiły, nadal powinieneś mieć prawo do odszkodowania.

Kiedy przysługują mi prawa pasażera?

Odszkodowanie EU 261: zgodnie z WE 261, możesz być uprawniony do złożenia wniosku o odszkodowanie za opóźniony lot w wysokości 600 euro w gotówce, jeśli...

 • Dotarłeś do miejsca docelowego ponad 3 godziny później niż planowano.


 • Twój lot rozpoczął się w UE (wiele lotów do UE również się kwalifikuje).

 • Pasażer zgłosił się do odprawy na czas (zazwyczaj nie mniej niż 45 minut przed odlotem).


 • Problemy wystąpiły podczas lotu, który odbył się nie wcześniej niż 3 lata temu.


 • Za opóźnienie odpowiedzialna była linia lotnicza (np. okoliczności operacyjne i trudności techniczne).


 • Nie ma znaczenia, czy linia lotnicza zapewniła już pasażerowi posiłek, napoje lub vouchery podróżne.

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2024 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie