Odszkodowanie za zagubiony lub opóźniony bagaż

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o odszkodowanie za problemy z bagażem. Obecnie radzimy, aby tego typu wnioski kierować bezpośrednio do linii lotniczej.

Jeśli oprócz problemów z bagażem spotkało Cię opóźnienie lub odwołanie lotu, AirHelp może sprawdzić, czy przysługuje Ci odszkodowanie, i pomóc Ci je zdobyć.

Oprócz problemów z bagażem spotkało Cię opóźnienie lub odwołanie lotu? Zdobądź nawet do 600 € odszkodowania


Uszkodzony bagaż w przypadku lotów krajowych na terenie USA

W przypadku uszkodzeń bagażu w trakcie lotów krajowych na terenie USA:

1) Zachowaj przy sobie kartę pokładową oraz naklejki bagażowe.

Jeżeli nie posiadasz karty pokładowej, możesz skorzystać z innego dokumentu zawierającego numer rezerwacji (np. biletu elektronicznego). Ten 6-cyfrowy numer jest przypisany do Twojej rezerwacji przez linię lotniczą i może składać się z cyfr i liter.

2) Zgłoś uszkodzenie po otrzymaniu bagażu, ale przed opuszczeniem lotniska.

Jeżeli zgłoszenie uszkodzenia nie jest możliwe przed opuszczeniem lotniska, masz możliwość zrobić to później. Regulacje różnią się w zależności od linii lotniczych – sprawdź warunki Twojej linii lotniczej.

3) Wypełnij wniosek o odszkodowanie lub Raport Niezgodności Własności (Property Irregularity Report).

Prawdopodobnie zostaniesz poproszony o jego wypełnienie, jeśli zgłaszasz uszkodzenie osobiście. W przypadku niektórych linii lotniczych możesz wypełnić go również online.

4) Dostarcz bagaż do oględzin, tak by mógł on zostać naprawiony lub przepakowany.

Przypominamy raz jeszcze – jeżeli to możliwe, zrób to przed opuszczeniem lotniska. Linia lotnicza będzie starała się wspólnie z Tobą wypracować rozwiązanie – naprawę uszkodzenia, wymianę bądź wypłatę odszkodowania.

5) Złóż wniosek do linii lotniczej dotyczący uszkodzonych przedmiotów w Twoim bagażu.

Istnieje kilka wyjątków dotyczących odpowiedzialności linii lotniczej za przedmioty znajdujące się w bagażu i w takich wypadkach może ona zrzec się odpowiedzialności w ogóle, jeśli jednak przedstawisz odpowiednio mocne argumenty, Twój wysiłek może się opłacić.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące uszkodzonego bagażu w trakcie lotów krajowych w USA i dowiedz się więcej o Twoich prawach pasażera.


Uszkodzony bagaż w przypadku lotów międzynarodowych i UE

W przypadku uszkodzenia bagażu na lotach międzynarodowych i wewnątrz Unii Europejskiej:

1) Zachowaj przy sobie kartę pokładową oraz naklejki bagażowe.

Jeżeli nie posiadasz karty pokładowej, możesz skorzystać z innego dokumentu zawierającego numer rezerwacji (np. biletu elektronicznego). Ten 6-cyfrowy numer jest przypisany do Twojej rezerwacji przez linię lotniczą i może składać się z cyfr i liter.

2) Zgłoś uszkodzenie bagażu tak szybko, jak to możliwe.

Na złożenie reklamacji masz do 7 dni od momentu otrzymania bagażu, jednak zawsze najlepiej jest to zrobić jeszcze przed opuszczeniem lotniska.

3) Wypełnij wniosek o odszkodowanie lub Raport Niezgodności Własności (Property Irregularity Report).

Prawdopodobnie zostaniesz poproszony o jego wypełnienie, jeśli zgłaszasz uszkodzenie osobiście. W przypadku niektórych linii lotniczych możesz wypełnić go również online.

4) Dostarcz bagaż do oględzin, tak by mógł on zostać naprawiony lub przepakowany.

Przypominamy raz jeszcze – jeżeli to możliwe, zrób to przed opuszczeniem lotniska. Linia lotnicza będzie starała się wspólnie z Tobą wypracować rozwiązanie – naprawę uszkodzenia, wymianę bądź odszkodowanie.

5) Złóż wniosek dotyczący uszkodzonych przedmiotów w Twoim bagażu.

Istnieje kilka wyjątków dotyczących odpowiedzialności linii lotniczej za przedmioty znajdujące się w bagażu i w takich wypadkach może ona zrzec się odpowiedzialności w ogóle, jeśli jednak przedstawisz odpowiednio mocne argumenty, Twój wysiłek może się opłacić.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące uszkodzonego bagażu w trakcie lotów międzynarodowych i UE i dowiedz się więcej o Twoich prawach pasażera linii lotniczych.

Oprócz problemów z bagażem spotkało Cię opóźnienie lub odwołanie lotu? Zdobądź nawet do 600 € odszkodowania


Opóźniony bagaż w przypadku lotów krajowych na terenie USA

Jeśli jesteś pasażerem lotu krajowego w USA, a Twój bagaż nie przybędzie wraz z Tobą, zastosuj się do poniższych kroków:

1) Zachowaj przy sobie kartę pokładową oraz naklejki bagażowe.

Jeżeli nie posiadasz karty pokładowej, możesz skorzystać z innego dokumentu zawierającego numer rezerwacji (np. biletu elektronicznego). Ten 6-cyfrowy numer jest przypisany do Twojej rezerwacji przez linię lotniczą i może składać się z cyfr i liter.

2) Jak najszybciej powiadom Twoją linię lotniczą o utraconym bagażu.

Postaraj się zrobić to jeszcze przed opuszczeniem lotniska. Regulacje różnią się w zależności od linii lotniczych – sprawdź warunki Twojej linii lotniczej.

3) Wypełnij Raport Niezgodności Własności (Property Irregularity Report).

Po wypełnieniu Raportu Niezgodności Własności (PIR) otrzymasz numer referencyjny Twojego zgłoszenia. Zatrzymaj go.

4) Jeśli zapłaciłeś opłatę bagażową, zażądaj od linii lotniczej jej zwrotu.

Regulacje różnią się w zależności od linii lotniczej, ale nie zaszkodzi zapytać. Niektóre z linii lotniczych oferują zwroty jedynie w postaci voucherów na kolejne przeloty, jednak jeżeli to możliwe, staraj się uzyskać wypłatę w postaci gotówki. W przypadku odmowy możesz dodać to żądanie do Twojego wniosku o rekompensatę (krok 7 poniżej).

5) Śledź swój bagaż za pomocą numeru referencyjnego.

Wielu przewoźników oferuje narzędzie umożliwiające śledzenie bagażu online. Taka możliwość pomoże Ci oszacować, kiedy Twój bagaż do Ciebie dotrze.

6) Jeśli konieczne było zakupienie potrzebnych na co dzień przedmiotów – zachowaj rachunki.

Powyższe zdanie dotyczy przedmiotów niezbędnych, np. przyborów toaletowych, czy bielizny – rzeczy znajdujących się w Twoim bagażu, potrzebnych na co dzień. W przypadku zgłoszenia roszczenia możesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

7) Zgłoś roszczenie do linii lotniczej.

Dostarcz linii lotniczej wszelkie wymienione wcześniej kwity i rachunki. Większość z linii lotniczych wymaga, aby złożenie wniosku miało miejsce w ciągu 45 dni od daty Twojego przelotu – nawet jeśli do tej pory nie otrzymałeś jeszcze bagażu. Również w tym wypadku zasady różnią się w zależności od linii lotniczych – sprawdź warunki Twojej linii lotniczej.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące opóźnienia bagażu na lotach krajowych w USA i dowiedz się więcej o Twoich prawach pasażera.


Opóźniony bagaż w przypadku lotów międzynarodowych i UE

Jeśli jesteś pasażerem lotu międzynarodowego lub podróżujesz wewnątrz Unii Europejskiej, a Twój bagaż nie przybył razem z Tobą, zastosuj się do następujących kroków:

1) Zachowaj przy sobie kartę pokładową oraz naklejki bagażowe.

Jeżeli nie posiadasz karty pokładowej, możesz skorzystać z innego dokumentu zawierającego numer rezerwacji np. biletu elektronicznego. Ten 6-cyfrowy numer jest przypisany do Twojej rezerwacji przez linię lotniczą i może składać się z cyfr i liter.

2) Jak najszybciej powiadom linię lotniczą o nieotrzymaniu bagażu.

Jeżeli to możliwe, zrób to jeszcze przed opuszczeniem lotniska.

3) Wypełnij Raport Niezgodności Własności (Property Irregularity Report).

Po wypełnieniu Raportu Niezgodności Własności (PIR) otrzymasz numer referencyjny Twojego zgłoszenia. Zatrzymaj go.

4) Śledź Twój bagaż za pomocą numeru referencyjnego.

Wielu przewoźników oferuje narzędzie umożliwiające śledzenie bagażu online. Możliwość ta pomoże Ci oszacować, kiedy Twój bagaż do Ciebie dotrze.

5) Jeśli konieczne było zakupienie zagubionych przedmiotów – zachowaj rachunki.

Powyższe zdanie dotyczy przedmiotów niezbędnych, np. przyborów toaletowych, czy bielizny – rzeczy znajdujących się w Twoim bagażu, potrzebnych na co dzień. W przypadku złożenia wniosku możesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

6) W przypadku pojawienia się Twojego bagażu, złóż wniosek do linii lotniczej.

Jest to istotne dla otrzymania zwrotu wszelkich kosztów wynikających z opóźnienia w dostarczeniu Twojego bagażu, np. zakupienie potrzebnych na co dzień przedmiotów (krok 5 powyżej). Na zgłoszenie reklamacji masz 21 dni od dnia otrzymania Twojego bagażu. Dołącz do niej wszelkie wymagane kwity i rachunki.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące opóźnienia bagażu na lotach międzynarodowych i wewnątrz UE i dowiedz się więcej o Twoich prawach pasażera linii lotniczej.


Zagubiony bagaż w przypadku lotów krajowych na terenie USA

Jeżeli Twój bagaż zostanie zagubiony w trakcie lotu krajowego na terenie USA, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1) Zatrzymaj przy sobie swój numer referencyjny, otrzymany od linii lotniczej.

Powinieneś otrzymać go po wypełnieniu Raportu Niezgodności Własności (PIR), złożonego po opóźnieniu bagażu.

2) Jeśli konieczne było zakupienie potrzebnych na co dzień przedmiotów – zachowaj rachunki.

Powyższe zdanie dotyczy przedmiotów niezbędnych, np. przyborów toaletowych, czy bielizny – rzeczy znajdujących się w Twoim bagażu, potrzebnych na co dzień. W przypadku złożenia wniosku możesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

3) Utwórz szczegółową listę przedmiotów znajdujących się w zagubionym bagażu.

Jeżeli to możliwe, dołącz wszystkie rachunki lub inne dowody dotyczące wymienionych przedmiotów. Istnieje kilka wyjątków dotyczących odpowiedzialności linii lotniczej za przedmioty znajdujące się w bagażu, jednak masz szansę na uzyskanie rekompensaty za większości przedmiotów, których obecność w bagażu jesteś w stanie udowodnić.

4) Złóż wniosek do linii lotniczej.

Sprawdź u Twojego przewoźnika, ile masz czasu na złożenie reklamacji w przypadku utraty bagażu. Do wniosku dołącz wszelkie rachunki i dokumenty dotyczące przedmiotów zakupionych po utracie bagażu (potrzebnych na co dzień) oraz tych znajdujących się w bagażu.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące zagubienia bagażu na lotach krajowych w USA i dowiedz się więcej o Twoich prawach pasażera.


Zagubiony bagaż w przypadku lotów międzynarodowych i UE

Jeżeli Twój bagaż zostanie zagubiony w trakcie lotów międzynarodowych bądź wewnątrz Unii Europejskiej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1) Zatrzymaj przy sobie swój numer referencyjny, który otrzymałeś od linii lotniczej.

Powinieneś otrzymać go po wypełnieniu Raportu Niezgodności Własności (PIR), złożonego po opóźnieniu bagażu. Twój bagaż uznawany jest za zaginiony, jeżeli nie zostanie odnaleziony w przeciągu 21 dni od momentu planowanego przybycia lub wcześniej, gdy linia lotnicza uzna go za zaginiony.

2) Jeśli konieczne było zakupienie niezbędnych na co dzień przedmiotów – zachowaj rachunki.

Powyższe zdanie dotyczy przedmiotów niezbędnych, np. przyborów toaletowych, czy bielizny – rzeczy znajdujących się w Twoim bagażu, używanych na co dzień. W przypadku złożenia wniosku możesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

3) Utwórz szczegółową listę przedmiotów znajdujących się w utraconym bagażu.

Jeżeli to możliwe, dołącz wszystkie rachunki lub inne dowody dotyczące wymienionych przedmiotów. Istnieje kilka wyjątków dotyczących odpowiedzialności linii lotniczej za przedmioty znajdujące się w bagażu, jednak masz szansę na uzyskanie rekompensaty za większości przedmiotów, których obecność w bagażu jesteś w stanie udowodnić.

4) Zgłoś reklamację do linii lotniczej.

Do wniosku dołącz wszelkie rachunki i dokumenty dotyczące przedmiotów znajdujących się w bagażu, jak również dokumentację wszelkich kosztów poniesionych w rezultacie utraty bagażu – rzeczy, które musiałeś zakupić w zastępstwie tych znajdujących się w bagażu.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące zagubienia bagażu podczas lotów międzynarodowych i wewnątrz UE i dowiedz się więcej o Twoich prawach pasażera linii lotniczych.

AirHelp pomaga także uzyskać rekompensatę pasażerom, których loty zostały w znaczny sposób opóźnione, odwołane bądź odmówiono im prawa do wejścia na pokład. Sprawdź, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania.

1,525 $ – 3,500 $

Średnia wysokość odszkodowań wypłacanych przez linie lotnicze za zagubiony bądź uszkodzony bagaż na mocy prawa USA oraz Konwencji Montrealskiej wynosi 1,525 USD – 3,500 USD.

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo
APRA

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2022 AirHelp