Odszkodowanie za zgubiony, opóźniony lub uszkodzony bagaż

Podróże samolotem mogą czasami wiązać się ze stresującymi sytuacjami, których każdy wolałby uniknąć. Wśród nich wymienić można opóźniony, uszkodzony i w najgorszym wypadku zagubiony bagaż. Co zrobić, gdy przewoźnik zgubił, opóźnił lub uszkodził Twój bagaż? Kiedy ubiegać się o odszkodowanie? Kto ponosi odpowiedzialność w momencie problemów z bagażem?

AirHelp przygotował dla Ciebie artykuł, z którego dowiesz się w jakiej sytuacji masz prawo domagać się o odszkodowanie za opóźniony bagaż, a w jakich przypadkach za uszkodzony bądź zagubiony.

Jeśli oprócz problemów z bagażem spotkało Cię opóźnienie lub odwołanie lotu, AirHelp może sprawdzić, czy przysługuje Ci odszkodowanie w zaistniałych sytuacjach, a następnie pomoże Ci je zdobyć.

Oprócz problemów z bagażem spotkało Cię opóźnienie lub odwołanie lotu? Zdobądź nawet do 600 € odszkodowania

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Czy linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za bagaż?

Warto zacząć od tego że pasażer ma prawo domagać się odszkodowania od linii lotniczej za opóźnienie, zgubienie bądź uszkodzenie bagażu rejestrowanego. Należy zgłosić to na lotnisku i rozpocząć procedurę reklamacyjną. Mowa tutaj wyłącznie o bagażu rejestrowanym.

W jakim zakresie linia lotnicza ponosi odpowiedzialność za bagaż?

Na podstawie Konwencji Montrealskiej z 1999 r. regulowana jest odpowiedzialność linii lotniczych w kwestii uszkodzonego, opóźnionego lub zaginionego bagażu. Obejmuje ona 132 państwa oraz Unię Europejską. Przepisy określają procedurę pozyskania odszkodowania, a także maksymalną kwotę jaką pasażer może otrzymać w ramach rekompensaty.

Z konwencji wynika, iż linia lotnicza jest odpowiedzialna za bagaż pasażera od momentu nadania go na lotnisku, z którego jest wylot, aż do momentu odebrania go przez pasażera na lotnisku docelowym. Przez cały ten czas to właśnie linia lotnicza sprawuje opiekę nad Twoim bagażem.

Odszkodowanie ma za zadanie pokryć straty, które poniósł pasażer w wyniku zaistniałej niedogodności. Wszelkie poniesione koszty i szkody należy odpowiednio udokumentować. Jeśli chodzi o maksymalną kwotę odszkodowania, to wynosi ona 1288 SDR (czyli Specjalne Prawo Ciągnienia - międzynarodowa jednostka rozrachunkowa). Jest to więc limit odpowiedzialności jaką ponoszą linie lotnicze. W momencie, gdy wartość szkody przekroczy określony próg, przewoźnik nie jest zobowiązany do jej całkowitego naprawienia.


Co zrobić, jeśli przewoźnik zgubił, uszkodził lub opóźnił bagaż?

Czy to podróże na terenie Unii Europejskiej, czy do dalszych destynacji takich jak USA, są pewne podstawowe czynności, o których należy pamiętać w sytuacji, w której dojdzie do zagubienia, uszkodzenia czy opóźnienia bagażu przez przewoźnika.

Przede wszystkim należy zachować przy sobie kartę pokładową i naklejki bagażowe bądź numer referencyjny, który otrzymasz od linii lotniczej w momencie wypełnienia Raportu Niezgodności Własności, złożonego po opóźnieniu bagażu. Są to bardzo ważne informacje w procesie odzyskania bagażu czy późniejszego uzyskania odszkodowania.

To co koniecznie należy zrobić to niezwłocznie zgłosić na lotnisku to co przytrafiło się naszemu bagażowi. Najlepiej zrobić to jeszcze przed opuszczeniem lotniska. Zostaniesz poproszony między innymi o wypełnienie wcześniej już wspomnianego Raportu Niezgodności Własności (PIR).

Staraj się na bieżąco kontrolować postępy związane z Twoim bagażem. Wielu przewoźników oferuje narzędzie umożliwiające śledzenie bagażu online za pomocą numeru referencyjnego.

Jeśli w wyniku sytuacji zaistniałej z Twoim bagażem, jesteś zmuszony do zakupu przedmiotów, które np. zaginęły - zachowaj wszelkie rachunki potwierdzające ich zakup. Mowa tutaj o rzeczach pierwszej potrzeby. W późniejszym terminie przydadzą się one przy składaniu wniosku, aby otrzymać zwrot kosztów.

Niektóre zasady mogą się różnić w zależności od linii lotniczych, należy jednak zawsze pamiętać o dokumentowaniu wszystkiego i zachowywaniu wszelkich rachunków, które później się przydadzą w procesie uzyskania odszkodowania.

Oprócz problemów z bagażem spotkało Cię opóźnienie lub odwołanie lotu? Zdobądź nawet do 600 € odszkodowania!

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Opóźniony bagaż w przypadku lotów krajowych na terenie USA

Jeśli jesteś pasażerem lotu krajowego w USA, a Twój bagaż nie przybędzie wraz z Tobą, zastosuj się do poniższych kroków:

1) Zachowaj przy sobie kartę pokładową oraz naklejki bagażowe.

Jeżeli nie posiadasz karty pokładowej, możesz skorzystać z innego dokumentu zawierającego numer rezerwacji (np. biletu elektronicznego). Ten 6-cyfrowy numer jest przypisany do Twojej rezerwacji przez linię lotniczą i może składać się z cyfr i liter.

2) Jak najszybciej powiadom Twoją linię lotniczą o utraconym bagażu.

Postaraj się zrobić to jeszcze przed opuszczeniem lotniska. Regulacje różnią się w zależności od linii lotniczych – sprawdź warunki Twojej linii lotniczej.

3) Wypełnij Raport Niezgodności Własności (Property Irregularity Report).

Po wypełnieniu Raportu Niezgodności Własności (PIR) otrzymasz numer referencyjny Twojego zgłoszenia. Zatrzymaj go.

4) Jeśli zapłaciłeś opłatę bagażową, zażądaj od linii lotniczej jej zwrotu.

Regulacje różnią się w zależności od linii lotniczej, ale nie zaszkodzi zapytać. Niektóre z linii lotniczych oferują zwroty jedynie w postaci voucherów na kolejne przeloty, jednak jeżeli to możliwe, staraj się uzyskać wypłatę w postaci gotówki. W przypadku odmowy możesz dodać to żądanie do Twojego wniosku o rekompensatę (krok 7 poniżej).

5) Śledź swój bagaż za pomocą numeru referencyjnego.

Wielu przewoźników oferuje narzędzie umożliwiające śledzenie bagażu online. Taka możliwość pomoże Ci oszacować, kiedy Twój bagaż do Ciebie dotrze.

6) Jeśli konieczne było zakupienie potrzebnych na co dzień przedmiotów – zachowaj rachunki.

Powyższe zdanie dotyczy przedmiotów niezbędnych, np. przyborów toaletowych, czy bielizny – rzeczy znajdujących się w Twoim bagażu, potrzebnych na co dzień. W przypadku zgłoszenia roszczenia możesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

7) Zgłoś roszczenie do linii lotniczej.

Dostarcz linii lotniczej wszelkie wymienione wcześniej kwity i rachunki. Większość z linii lotniczych wymaga, aby złożenie wniosku miało miejsce w ciągu 45 dni od daty Twojego przelotu – nawet jeśli do tej pory nie otrzymałeś jeszcze bagażu. Również w tym wypadku zasady różnią się w zależności od linii lotniczych – sprawdź warunki Twojej linii lotniczej.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące opóźnienia bagażu na lotach krajowych w USA i dowiedz się więcej o Twoich prawach pasażera.


Kiedy należy się odszkodowanie za opóźniony bagaż?

Pasażer ma prawo domagać się rekompensaty od linii lotniczej, jeśli ta opóźnia dostawę bagażu rejestrowanego należącego do pasażera. Dodatkowo ma on prawo postulować o zwrot kosztów, jakie poniósł za zakup rzeczy pierwszej potrzeby, oczekując na opóźniony bagaż.

Dzieje się tak w momencie, gdy pasażer dotarł na miejsce docelowe, do którego nie został jeszcze dostarczony jego bagaż rejestrowany. Mógł on na przykład utknąć w taśmie, w wyniku czego dotrze on z opóźnieniem, za które pasażer ma prawo domagać się odszkodowania.

Jakie odszkodowanie za opóźniony bagaż?

Tak jak już zostało wcześniej wspomniane, maksymalna kwota odszkodowania to 1288 SDR. Kwota ta obejmuje również wyrównanie kosztów jakie poniósł pasażer za zakup rzeczy pierwszej potrzeby, kiedy oczekiwał na przybycie opóźnionego bagażu. Należy wszelkie rachunki zachować i przedłożyć je przewoźnikowi.


Kiedy należy się odszkodowanie za uszkodzony bagaż?

Pasażer ma prawo ubiegać się o rekompensatę od linii lotniczej, jeśli ta uszkodziła jego bagaż rejestrowany. Odszkodowanie za uszkodzony bagaż powinno wynosić równowartość zaistniałej szkody. Wobec tego podróżny powinien wszelkie szkody udokumentować i niezwłocznie zgłosić je do przewoźnika.

Jak zgłosić szkodę związaną z bagażem?

Proces reklamacji uszkodzonego bagażu należy rozpocząć na lotnisku, zgłaszając się do biura reklamacji bagażowych. Konieczne będzie również wypełnienie formularzu PIR. Przyda się również wszelka dokumentacja w postaci zdjęć czy rachunków ukazujących wartość szkody.

Pasażer uszkodzenie bagażu powinien zgłosić w przeciągu 7 dni. Najlepiej zrobić to jednak od razu, zanim opuści się lotnisko.

Kiedy linia lotnicza nie wypłaci odszkodowania za uszkodzony bagaż?

Linia lotnicza ponosi odpowiedzialność za sytuacje związane z bagażem tylko wtedy, gdy do niedogodności dojdzie w czasie kiedy to przewoźnik sprawuje opiekę nad bagażem i do uszkodzenia doszło w wyniku błędu przewoźnika, jego pracowników bądź agentów. Tak więc linia lotnicza nie wypłaci odszkodowania za uszkodzony bagaż w momencie, gdy szkoda jest wynikiem wady fabrycznej bądź defektu bagażu.

We wspomnianej już Konwencji Montrealskiej uwzględnione są sytuacje, w których odpowiedzialność linii lotniczej za bagaż zostaje wyłączona. Wśród nich jest wrodzony defekt bagażu czy w przypadku opóźnienia bagażu, gdy przewoźnik udowodni, że zostały podjęte wszelkie próby aby uniknąć tejże szkody.


Kiedy należy się odszkodowanie za zgubiony bagaż?

Najbardziej stresującą sytuacją wydaje się być ta, w której bagaż zostanie zgubiony. Jakie odszkodowanie za zgubiony bagaż przysługuje wtedy pasażerowi? Warto zacząć od tego, że prawo do ubiegania się o odszkodowanie za zgubiony bagaż na lotnisku bądź podczas transportu przez przewoźnika, pasażer posiada w czasie do 21 dni.

Dodatkowo przewoźnik powinien postarać się o zminimalizowanie niedogodności, jakie wyniknęły z utraty bagażu. Może to być na przykład poprzez zapewnienie niezbędnych rzeczy pierwszej potrzeby.

Idealnym i najłatwiejszym wykazaniem wartości utraconego bagażu byłoby przedstawienie rachunków za przedmioty, które się w nim znajdowały. Jako iż, większość podróżujących tego nie posiada, wartość bagażu wyceniana jest na podstawie zarejestrowanej wagi bagażu. W przypadku zagubienia bagażu maksymalna wartość odszkodowania również wynosi 1288 SDR. Przewożąc drogocenne przedmioty w bagażu rejestrowanym, warto więc pomyśleć o ubezpieczeniu.


Zagubiony bagaż w przypadku lotów krajowych na terenie USA

Jeżeli Twój bagaż zostanie zagubiony w trakcie lotu krajowego na terenie USA, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1) Zatrzymaj przy sobie swój numer referencyjny, otrzymany od linii lotniczej.

Powinieneś otrzymać go po wypełnieniu Raportu Niezgodności Własności (PIR), złożonego po opóźnieniu bagażu.

2) Jeśli konieczne było zakupienie potrzebnych na co dzień przedmiotów – zachowaj rachunki.

Powyższe zdanie dotyczy przedmiotów niezbędnych, np. przyborów toaletowych, czy bielizny – rzeczy znajdujących się w Twoim bagażu, potrzebnych na co dzień. W przypadku złożenia wniosku możesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

3) Utwórz szczegółową listę przedmiotów znajdujących się w zagubionym bagażu.

Jeżeli to możliwe, dołącz wszystkie rachunki lub inne dowody dotyczące wymienionych przedmiotów. Istnieje kilka wyjątków dotyczących odpowiedzialności linii lotniczej za przedmioty znajdujące się w bagażu, jednak masz szansę na uzyskanie rekompensaty za większości przedmiotów, których obecność w bagażu jesteś w stanie udowodnić.

4) Złóż wniosek do linii lotniczej.

Sprawdź u Twojego przewoźnika, ile masz czasu na złożenie reklamacji w przypadku utraty bagażu. Do wniosku dołącz wszelkie rachunki i dokumenty dotyczące przedmiotów zakupionych po utracie bagażu (potrzebnych na co dzień) oraz tych znajdujących się w bagażu.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące zagubienia bagażu na lotach krajowych w USA i dowiedz się więcej o Twoich prawach pasażera.


Odszkodowanie za zgubiony bagaż z AirHelp

Dla AirHelp priorytetem są prawa jakie przysługują pasażerom lotniczym. Jeśli akurat Tobie przydarzyło się uszkodzenie, zgubienie lub opóźnienie bagażu - AirHelp służy pomocą w kwestii odszkodowania za doświadczone niedogodności.

AirHelp pomaga także uzyskać rekompensatę pasażerom, których loty zostały w znaczny sposób opóźnione, odwołane bądź odmówiono im prawa do wejścia na pokład. Wystarczy, że skorzystasz z naszego weryfikatora i podasz wszystkie potrzebne dane. Należy odpowiedzieć na kilka pytań, by dowiedzieć się czy twoja sytuacja kwalifikuje się do odszkodowania i jaka kwota rekompensaty może Ci przysługiwać.

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowanie z AirHelp?

AirHelp…

  • to światowy lider wśród firm zajmujących się odszkodowaniami za loty.

  • posiada swoich prawników w przeszło 30 krajach.

  • do obsługi każdego wniosku używa najnowocześniejszych technologii.

  • sprawia, że składanie wniosku staje się absolutnie bezstresowe.

  • działa, opierając się na zasadzie „nie wygrywasz, nie płacisz”.

  • zabiega o prawa pasażerów lotniczych, które są najwyższym priorytetem.

AirHelp jest zawsze gotowy by pomóc!


Najczęściej zadawane pytania

Jak odzyskać zgubiony bagaż?

Zagubiony bagaż jest codzienną sytuacją, która ma miejsce na każdym lotnisku. W celu próby odzyskania zgubionego bagażu należy niezwłocznie zgłosić na lotnisku fakt, że twoja torba bądź walizka zostały zgubione. Proces powinno się rozpocząć od zgłoszenia się do Biura Bagażu Zaginionego wraz z odpowiednimi dokumentami (dowód tożsamości, odcinek karty pokładowej, czy dokument potwierdzający nadanie bagażu).

Kto odpowiada za zgubiony bagaż?

Za zgubiony, uszkodzony bądź opóźniony bagaż odpowiedzialność ponosi przewoźnik jeśli doszło do tego w czasie od momentu nadania bagażu na lotnisku, z którego następuje wylot, aż do momentu odebrania go przez pasażera na lotnisku docelowym.

Gdzie zgłosić uszkodzenie bagażu na lotnisku?

Uszkodzenie bagażu należy zgłosić do biura reklamacji bagażowych które mieści się na każdym lotnisku. Najlepiej to zrobić zaraz po stwierdzeniu uszkodzenia bagażu. Pasażer ma prawo zgłoszenia uszkodzenia bagażu w przeciągu 7 dni.

Jakie odszkodowanie za opóźniony bagaż?

Maksymalna wysokość odszkodowania za opóźniony bagaż, jaką może otrzymać pasażer, wynosi 1288 SDR, co waha się pomiędzy 6 000- 8 000 zł.

1,525 $ – 3,500 $

Średnia wysokość odszkodowań wypłacanych przez linie lotnicze za zagubiony bądź uszkodzony bagaż na mocy prawa USA oraz Konwencji Montrealskiej wynosi 1,525 USD – 3,500 USD.

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2024 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie