AnulujPrzycisk zamykający okno

Ucierpiałeś z powodu opóźnionego lotu? Poznaj swoje prawa

Coraz częściej decydujemy się na podróże samolotem ze względu na atrakcyjne oferty cenowe czy połączenia. Jednak po przybyciu na lotnisko niejednokrotnie okazuje się, że lot jest opóźniony. Dowiedz się, jak zachować się w takiej sytuacji i jakie prawa przysługują Ci jako pasażerowi, którego lot został opóźniony. W zależności od długości podróży, masz prawo do wnioskowania o odszkodowanie do 600€.

Sprawdź odszkodowanie

Z pomocą przychodzi AirHelp – przeprowadzimy Cię przez cały proces i pomożemy dopełnić wszystkie formalności krok po kroku, aby Twoja podróż nie stała się koszmarem. Oto mini poradnik o prawach pasażerów, których lot został opóźniony.

Jakie przepisy dotyczą opóźnionego lotu?

Jakie dokładnie prawa przysługują pasażerom, których lot został opóźniony i o czym koniecznie trzeba pamiętać? Kiedy lot jest opóźniony, prawa pasażerów do dochodzenia odszkodowania zależą przede wszystkim od trasy podróży i siedziby przewoźnika obsługującego dany lot. Inne zasady obowiązują w obrębie UE, inne w USA, a jeszcze inne w przypadku lotów międzynarodowych.

Podróżowanie w UE

Rozporządzenie WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. Parlamentu Europejskiego i Radyreguluje wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku opóźnienia lotów.

Kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za opóźniony lot zgodnie z dyrektywą europejską

 • Lot jest opóźniony o więcej niż trzy godziny
 • Wszystkie loty są w ramach jednej rezerwacji (w przypadku opóźnienia lotu z przesiadką)
 • Lot podlega rozporządzeniu WE261 (patrz poniżej).

Jakie loty obejmuje ustawa?

Rozporządzenie WE 261/2004 nakłada na przewoźników lotniczych obowiązki względem pasażerów podróżujących samolotami w obrębie UE, ale również połączeń lotniczych zaczynających lub kończących się w jednym z krajów Wspólnoty. Pierwszy scenariusz dotyczy wszystkich linii lotniczych, bez względu na ich siedzibę, a w drugim przypadku mowa jedynie o liniach europejskich. Przedstawia się to w następujący sposób:

Ucierpiałeś z powodu opóźnionego lotu? Poznaj swoje prawa
Trasa Linia lotnicze z UE Linia lotnicza spoza UE
Z UE do UE Obejmuje Obejmuje
Z UE poza UE Obejmuje Obejmuje
Spoza UE do UE Obejmuje Nie obejmuje
Spoza UE poza UE Nie obejmuje Nie obejmuje

Aby uzyskać więcej informacji na temat opóźnionych lotów w UE, odwiedź stronę AirHelp poświęconą temu tematowi.

Poznaj także swoje prawa, jeśli podróżujesz na terenie USA.

Podróżowanie w USA

Pasażerom odbywającym podróż lotniczą na terenie USA przysługuje znacznie mniej praw niż w obrębie UE. W przypadku opóźnienia lotów, w większości przypadków kwestia wypłacenia odszkodowania pasażerom leży w gestii linii lotniczych. Jedynym wyjątkiem, kiedy pasażerowie mają bezdyskusyjne prawo do odszkodowania jest opóźnienie samolotu znajdującego się na płycie lotniska. Dotyczy to zarówno lotów zaczynających się w USA, jak i lecący do lotniska na terenie USA.

Opóźnienie samolotu na płycie lotniska

Przewoźnik lotniczy ma obowiązek zapewnić pasażerom wodę, jedzenie, dostęp do toalet oraz konieczną opiekę medyczną w ciągu 2 godzin od opóźnienia wylotu. Co więcej, co 30 minut musi informować pasażerów na temat aktualnej sytuacji, a także przyczyny opóźnienia, jeśli jest ona znana. Po upływie 3 godzin (4 w przypadku lotów międzynarodowych) samolot musi powrócić do bramki, aby wypuścić pasażerów z powrotem, o ile nie występują problemy związane z kontrolą ruchu lotniczego lub bezpieczeństwem.

Dodatkowe prawa

W przypadku lotów międzynarodowych, które rozpoczynają się w USA i których miejscem docelowym jest państwo objęte postanowieniami Konwencji Montrealskiej, zastosowanie mają przepisy Konwencji. Ponadto, jeśli miejscem docelowym jest UE, albo zaplanowana jest przesiadka w obrębie UE, zastosowanie mają przepisy europejskie, tj. Rozporządzenie WE 261/2004.

Niezbędna dokumentacja

Aby móc dochodzić odszkodowania za opóźniony lot należy zachować kartę pokładową lub inny dokument zawierający kod potwierdzenia rezerwacji, a także zanotować dokładne godziny opóźnienia i dotarcia do miejsca docelowego.

Przepisy międzynarodowe – Konwencja Montrealska

Odpowiedzialność linii lotniczych za utrudnienia w lotach międzynarodowych reguluje Konwencja Montrealska z 2003 r., a na liście znajduje się aż 120 krajów, które podpisały deklarację gwarancji odszkodowania, w tym kraje UE i USA.

W przypadku opóźnienia lotu pasażerowie mogą domagać się jedynie odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia. Termin ten jest różnie interpretowany w zależności od kraju, gdzie doszło do zdarzenia. Na przykład, w USA szkody dotyczą jedynie strat ekonomicznych, takich jak zwrot pieniędzy za rezerwację opłaconą z góry i bezzwrotną, a nie emocjonalnych, a w UE przepisy odnoszą się do obu.

Rekompensata za opóźnione loty w UE

W zależności od długości lotu oraz czasu opóźnienia, rozporządzenie UE 261/2004 upoważnia pasażerów do wnioskowania o odszkodowanie do 600€.

Ile wynosi kwota odszkodowania?

Pasażerowie, którzy przybędą do miejsca docelowego 3 godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu, mają prawo do takiego samego odszkodowania, jakie przysługuje w przypadku odwołanego lotu.

Przyjrzyjmy się dokładnie, jaka wysokość odszkodowania przysługuje pasażerom w zależności od czasu opóźnienia, długości oraz trasy lotu:

Ucierpiałeś z powodu opóźnionego lotu? Poznaj swoje prawa
Odległość Mniej niż 3 godziny Od 3 do 4 godzin Ponad 4 godziny lub gdy pasażer nigdy nie dotarł do miejsca docelowego
Do 1500 km 0€ 250€ 250€
Ponad 1500 km w UE i od 1501 do 3500 km dla pozostałych lotów 0€ 400€ 400€
Ponad 3500 km, jeśli lot nie rozpoczyna się lub nie kończy się w UE 0€ 300€ 600€

Prawo do dodatkowej pomocy

Wszystkim pasażerom, których lot został opóźniony ponad 2 godziny na odległość do 1500 km, ponad 3 godziny na odległość do 1500 km w obrębie UE oraz na odległość od 1500 do 3500 km poza UE, ponad 3 godziny na odległość do 3500 km w obrębie UE przysługuje prawo do opieki.

W razie problemów, przewoźnik lotniczy musi zapewnić pasażerom posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, zakwaterowanie w hotelu, jeżeli nowy termin wylotu ma nastąpić następnego dnia lub w kolejne dni oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Ponadto, pasażerom przysługują dwie bezpłatne rozmowy telefoniczne, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe. Dodatkowe wsparcie świadczone jest także na rzecz osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a także dzieci podróżujących bez dorosłych opiekunów.

Inne prawa pasażerów wynikające z opóźnionych lotów w UE

Poza przepisami, jakie już omówiliśmy, istnieją również inne prawa, które pasażerowie powinni znać.

Prawo do zwrotu kosztów lub alternatywnego lotu

Jeśli opóźnienie jest większe niż 5 godzin, pasażerowie, którzy nie zdecydują się na kontynuowanie podróży, mają również prawo do zwrotu należności za bilet oraz powrotnego przelotu do miejsca rozpoczęcia podróży.
Jeśli pasażerom, których lot został opóźniony zaoferowano lot alternatywny, linie lotnicze mogą pomniejszyć odszkodowanie o 50%.

Zwiększenie lub zmniejszenie wartości świadczeń

Kiedy linie lotnicze oferują alternatywny lot i umieszczają Cię w klasie wyższej niż ta, którą wykupiłeś, nie mogą obciążyć Cię żadną dodatkową opłatą za lot. Jeśli sytuacja jest odwrotna i linie lotnicze oferują alternatywny lot i umieszczają Cię w klasie niższej niż ta, którą wykupiłeś, możesz otrzymać zwrot od 30% do 75% zapłaconej kwoty.

Prawo do uzyskania informacji

Warto pamiętać również, że na każdym etapie podróży na obsługującym przewoźniku lotniczym ciąży obowiązek informowania pasażerów o przysługujących im prawach.

Termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za opóźniony lot

Jeżeli lot został opóźniony, nie należy zwlekać z dochodzeniem roszczenia, gdyż może ono ulec przedawnieniu.

W Europie okres przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za utrudnienia w lotach wynosi od 1 do 10 lat w zależności od państwa.

W przypadku lotów międzynarodowych, zgodnie z przepisami Konwencji Montrealskiej, w przypadku lotów międzynarodowych termin przedawnienia wynosi 2 lata i liczony jest od daty przylotu do miejsca przeznaczenia lub od dnia, w którym samolot powinien był przylecieć lub od dnia, w którym przewóz ustał.

Które opóźnione loty obejmuje Rozporządzenie?

Rozporządzenie WE 261/2004 obejmuje podróże lotnicze zarówno z oraz do państw w UE, jak i poza obszarem UE.

[H3] Jakie państwa obejmuje Rozporządzenie WE 261/2004?

Akt prawny, o którym mowa obejmuje nie tylko państwa UE, ale również spoza jej granic. Mowa tutaj o regionach peryferyjnych, takich jak Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Majotta, Saint-Martin, Azory, Madera, czy Wyspy Kanaryjskie.

Rozporządzenie obejmuje również 3 kraje tworzące wspólnie z UE Europejski Obszar Gospodarczy, tj. Islandię, Norwegię i Szwajcarię.

[H3] „Wyjątkowe okoliczności” – wyjątek od reguły

Prawo do otrzymania rekompensaty za opóźniony lot zależy również od przyczyny opóźnienia.

Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wylot samolotu o planowanej porze, klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, konflikty zbrojne zaliczają się do tzw. wyjątkowych okoliczności, na które linie lotnicze nie mają wpływu.

Jeśli jednak rejs nie zostaje zrealizowany w czasie z przyczyn leżących po stronie przewoźnika lotniczego, takich jak problemy techniczne czy okoliczności operacyjne, pasażerowie mają prawo do rekompensaty za opóźniony lot, a ich uprawnienia zależne są m.in. od trasy lotu, czasu oczekiwania, przyczyny opóźnienia i długości lotu.

Teraz przechodzimy do części, która może wydawać się najbardziej skomplikowana, czyli do procedury ubiegania się o należne odszkodowanie.

Roszczenia z tytułu opóźnień lotów w UE

Jeśli zamierzasz złożyć roszczenie o odszkodowanie zgodnie z rozporządzeniem europejskim WE 261/2004, powinieneś podjąć następujące kroki:

 • Zachowaj kartę pokładową lub dowolny dokument zawierający kod potwierdzenia rezerwacji
 • Uzyskaj informację o przyczynie opóźnienia lotu. Przyczyna opóźnienia lotu jest niezwykle istotna w procesie dochodzenia roszczeń
 • Adnotacje i fotografie: W adnotacji należy zawrzeć godzinę przylotu samolotu do miejsca docelowego, a także zdjęcia takie jak godzina wyświetlona na monitorze. Godzina przylotu opóźnionego samolotu jest liczona od chwili, gdy samolot znajduje się przy bramie wejściowej i następuje otwarcie bramy, a nie od momentu wylądowania
 • Przewoźnik lotniczy ma obowiązek zapewnić pasażerom, których lot został opóźniony napoje, posiłki, dostęp do toalet, potrzebną pomoc oraz opiekę medyczną
 • Nie przyjmuj od przewoźnika takich ofert, jak podróże w przyszłości lub inne gratyfikacje, ani nie podpisuj dokumentów, które mogą naruszać Twoje prawa, ponieważ możesz nie otrzymać ewentualnego odszkodowania
 • Jeśli opóźnienie jest większe niż 5 godzin, pasażerowie mają prawo do zwrotu całkowitej należności za bilet oraz powrotnego przelotu do miejsca rozpoczęcia podróży bez żadnych dodatkowych opłat
 • W przypadku lotów międzynarodowych, nawet w obrębie UE, pasażerowie mają prawo otrzymać zwrot kosztów za dodatkowe usługi lub przedmioty, których zakup wynikał z opóźnienia lotu

Roszczenia z tytułu opóźnień lotów w USA

Jeśli zamierzasz złożyć roszczenie o odszkodowanie w USA, musisz podjąć następujące kroki:

 • Zachowaj kartę pokładową lub dowolny dokument zawierający kod potwierdzenia rezerwacji
 • Podczas 2 pierwszych godzin oczekiwania na płycie lotniska: Masz prawo otrzymać jedzenie, wodę i możliwość skorzystania z toalety. Po upływie 3 godzin (4 dla lotów międzynarodowych) możesz poprosić o opuszczenie samolotu
 • Pomimo że przewoźnik lotniczy w USA nie jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, warto jest ubiegać się o takie odszkodowanie w drodze negocjacji

Roszczenia z tytułu opóźnień lotów międzynarodowych

Jeśli zamierzasz złożyć roszczenie o odszkodowanie zgodnie z przepisami Konwencji Montrealskiej, musisz podjąć następujące kroki:

 • Zachowaj kartę pokładową lub dowolny dokument zawierający kod potwierdzenia rezerwacji
 • Uzyskaj informację o przyczynie opóźnienia lotu. Przyczyna opóźnienia lotu jest niezwykle istotna w procesie dochodzenia roszczeń
 • Jeśli w związku z opóźnieniem lotu poniosłeś dodatkowe koszty wynikające z konieczności zakupienia dodatkowych usług lub przedmiotów, koniecznie zachowaj dowody ich zakupu
 • Lot z przesiadką: Jeśli Twój lot międzynarodowy ma międzylądowanie w UE, możesz również mieć prawo do dodatkowego odszkodowania

Jak możemy Ci pomóc w AirHelp?

O odszkodowanie za opóźniony lot możesz ubiegać się samodzielnie albo z pomocą AirHelp.

Ubieganie się o odszkodowanie na własną rękę

Jeśli zdecydujesz się samodzielnie dochodzić roszczeń względem przewoźnika lotniczego, powinieneś zachować pełną dokumentację dotyczącą opóźnienia lotu. Jest to karta pokładowa lub dowolny dokument zawierający kod potwierdzenia rezerwacji, a także paragony za dodatkowe wydatki wynikłe z tej nieprzewidzianej sytuacji. Należy uzyskać również szczegółowe informacje na temat przyczyny opóźnienia lotu.

W tym przypadku proces dochodzenia roszczenia może być jednak długotrwały i skomplikowany, gdyż linie lotnicze niechętnie wywiązują się ze swoich obowiązków, ignorując zapytania klientów, nie udzielając odpowiedzi albo posługując się niezrozumiałym żargonem. Zdarzają się też sytuacje, w których wyciągnięcie pieniędzy od nieuczciwego przewoźnika graniczy z cudem.

Ubieganie się o odszkodowanie z pomocą AirHelp

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z pomocy specjalistów, skontaktuj się z AirHelp. Nasi eksperci pomogli już ponad 7 milionom pasażerów, których lot został zakłócony i chętnie zajmą się również Twoją sprawą. Wystarczy, że wypełnisz formularz znajdujący się na naszej strony internetowej, wpisując podstawowe dane lotu albo pobierzesz aplikację AirHelp, dostępną zarówno w App Store, jak i Google Play. Zaledwie w dwie minuty sprawdzisz, czy przysługuje Ci odszkodowanie za opóźniony lot.

W AirHelp wszystkie formalności możemy wykonać za Ciebie, a pieniądze otrzymasz za pomocą wybranej metody płatności. Współpracujemy z kompetentnymi prawnikami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Linie lotnicze traktują nas jako równego sobie przeciwnika. W przypadku jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z nami. Nie pobieramy żadnych opłat za usługę kwalifikacji, ani usługę dostarczania informacji i jeśli odszkodowanie nie zostanie Ci przyznane, nie poniesiesz żadnych kosztów.

Opóźnienia się zdarzają, ale to nie znaczy, że musisz je akceptować. Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat Twój lot był opóźniony lub odwołany bądź odmówiono Ci wejścia na pokład, masz prawo do odszkodowania w wysokości nawet do 600 €.