Anuluj Przycisk zamykający okno

Prawa pasażera linii lotniczych w Unii Europejskiej

Każdego roku miliony pasażerów korzysta z usług linii lotniczych, ale duża liczba nie zdaje sobie sprawy, że istnieją prawa pasażerów lotniczych, które chronią ich podczas podróży. AirHelp wyjaśnia Twoje prawa pasażera i może pomóc w dochodzeniu odszkodowania, tak aby reklamacja lotu była dla Ciebie pozytywnym doświadczeniem.

Informacje dotyczące lotów odwołanych z powodu koronawirusa

Loty odwołane z powodu koronawirusa nie kwalifikują się do odszkodowania, ale tutaj podsumowaliśmy nasze porady dotyczące twoich praw i zwrotów.

Możesz też sprawdzić, czy poprzednie loty z ostatnich 3 lat kwalifikują się do odszkodowania w wysokości nawet do 600 €.

Sprawdź odszkodowanie
Opóźniony lot? Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony, może należeć Ci się nawet 600 € odszkodowania Sprawdź, czy przysługuje Ci odszkodowanie

Prawa pasażerów linii lotniczych w Unii Europejskiej znane są oficjalnie pod nazwą Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. (w skrócie – WE 261). Jest to prawo nakładające na linie lotnicze obowiązek wypłaty rekompensaty pasażerom, których loty zostały w znaczny sposób opóźnione, odwołane bądź odmówiono im prawa do wejścia na pokład (tzw.overbooking).

Prawo Unii Europejskiej - loty opóźnione

Pasażerom lotów w obrębie UE, objętych rozporządzeniem WE 261, przysługuje wypłata odszkodowania w wysokości do 600 EUR, jeżeli opóźnienie lotu wynosi więcej niż 3 godziny. Kwota rekompensaty uzależniona jest od długości lotu. Istnieje wiele czynników decydujących o tym, czy dane zdarzenie kwalifikuje się do odszkodowania i w jakiej wysokości odszkodowanie możesz otrzymać. Poniższe treści mają na celu wyjaśnienie Twoich praw pasażera oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania dotyczące tej kwestii.

Jakie rodzaje lotów kwalifikują się do wypłaty odszkodowania?

Rozporządzenie WE 261 dotyczy większości lotów na terenie Europy. Obejmuje ono nie tylko przestrzeń powietrzną UE, ale także Islandię, Norwegię, Szwajcarię oraz tzw. „terytoria najbardziej oddalone” (Gujanę Francuską i Martynikę, Majottę, Gwadelupę i Reunion, Saint-Martin, Maderę i Azory, Wyspy Kanaryjskie).

Rozporządzenie dotyczy również wielu lotów międzynarodowych. Jeżeli miejscem Twojego wylotu jest lotnisko na terenie Unii Europejskiej, Twój lot jest objęty rozporządzeniem i przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Jeżeli lecisz z lotniska poza Unią Europejską do miejsca docelowego  w UE, to lot jest uprawniony do rekompensaty tylko wtedy, gdy przewoźnik jest przewoźnikiem zarejestrowanym w Unii Europejskiej. Brzmi skomplikowanie? Poniżej mała tabelka, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć tę kwestię:

Prawa pasażera linii lotniczych w Unii Europejskiej
Plan podróży Przewoźnik z UE Przewoźnik spoza UE
Przelot zaczyna się w UE i kończy w UE Objęty Objęty
Przelot zaczyna się w UE i kończy poza UE Objęty Objęty
Przelot zaczyna się poza UE i kończy w UE Objęty Nieobjęty
Przelot zaczyna się poza UE i kończy poza UE Nieobjęty Nieobjęty

W niektórych przypadkach zakłócone loty spoza Unii Europejskiej mogą być objęte rozporządzeniem WE 261, jeżeli łączą się z lotami tego samego przewoźnika objętymi rozporządzeniem i są częścią tej samej rezerwacji (mają ten sam numer rezerwacji). Najlepiej skorzystaj z formularza AirHelp, aby sprawdzić, czy Twój lot kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania.

Czy Twój opóźniony lot kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania?

Do wypłaty odszkodowania kwalifikują się opóźnienia większe niż 3 godziny.

Pamiętaj, czas przylotu to nie moment dotknięcia przez koła samolotu płyty lotniska, lecz moment otwarcia drzwi samolotu, gdy stoi on już przy bramce.

W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, opóźnienie nie podlega wypłacie odszkodowania.

Oznacza to, że linia lotnicza może zrzec się odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia tzw. „wyjątkowych okoliczności”. Pod pojęciem tym rozumiemy np., interwencje medyczne, strajki, złe warunki meteorologiczne, ograniczenia ze strony kontroli ruchu lotniczego, awarie systemu naprowadzania lotniska, akty sabotażu, destabilizacja polityczna, ataki terrorystyczne, czyli wszystkie sytuacje, na które linia lotnicza nie ma wpływu.

Wszelkie inne okoliczności powinny umożliwić złożenie wniosku o odszkodowanie.

Jako powód opóźnienia linie lotnicze często podają „problemy techniczne” bądź „warunki operacyjne”. Dobrą wiadomością dla pasażerów są decyzje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, mówiące o tym, że powody te nie mogą zostać uznane za „wyjątkowe okoliczności”, w związku z czym linia lotnicza nie ma prawa na ich podstawie odmówić wypłacenia rekompensaty.

Reklamacja lotu? Sprawdź, czy Twój opóźniony lot kwalifikuje się do odszkodowania.

Opóźniony samolot - jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać?

Zakładając, że Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, jego wartość zależna jest od trzech czynników:

 • Dystansu.
 • Tego, czy lot odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 • Czasu opóźnienia, przy czym prawem do odszkodowania objęte są wyłącznie opóźnienia powyżej 3 godzin.

To nieco skomplikowane, więc przedstawiamy Ci tabelkę:

Prawa pasażera linii lotniczych w Unii Europejskiej
Czas opóźnienia
Mniej niż 3 godziny 3 – 4 godziny Więcej niż 4 godziny Lot odwołany Odległość
€ - 250 € 250 € 250 € Wszystkie loty do 1500 km lub mniej
€ - 400 € 400 € 400 € Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km
€ - 400 € 400 € 400 € Loty z UE poza terytorium UE o długości 1500 km - 3500 km
€ - 300 € 600 € 600 € Loty z UE poza terytorium UE o długości ponad 3 500 km

Czy w przypadku lotów z przesiadką cała moja podróż kwalifikuje się do odszkodowania?

Jak wspomnieliśmy, odległość jest czynnikiem określającym wysokość odszkodowania (patrz: „Opóźniony samolot – jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać?”). W przypadku lotu łączonego możliwe jest jednak, że tylko jego część będzie kwalifikowała się do odszkodowania. Rekompensata przysługuje Ci, jeśli:

 • Wszystkie loty znajdowały się pod jednym numerem rezerwacji i nie były zakupione oddzielnie.
 • Rodzaj zakłócenia Twojego lotu kwalifikuje się do odszkodowania wg WE 261 (patrz: „Jakie rodzaje lotów kwalifikują się do wypłaty odszkodowania?).
 • Opóźnienie po przybyciu na miejsce docelowe musi przekroczyć 3 godziny.


W przypadku wystąpienia wszystkich wymienionych powyżej warunków przewoźnik jest zobowiązany do wypłacenia Ci odszkodowania. Wyznaczając dystans, za który możesz otrzymać rekompensatę, wlicza się zakłócony lot oraz wszelkie połączenia następujące po nim. Połączenia przed zakłóceniem lotu mogą być również uwzględnione w reklamacji lotu, jeśli były wykonywane przez tego samego, odpowiedzialnego za opóźnienie przewoźnika i w międzyczasie nie miały miejsca żadne loty wykonywane przez innego przewoźnika.

Podsumowując – jeżeli zakłócenie następuje z winy danego przewoźnika, jest on odpowiedzialny za wszystkie operowane przez niego loty, łącznie z poprzedzającymi opóźnienie, jak również wszystkie loty następujące po zakłóceniu, również te wykonywane przez innego przewoźnika.

Spójrz na przykład poniżej. Załóżmy, że podróżujesz z Los Angeles do Warszawy trzema lotami:
Los Angeles => Nowy Jork => Londyn => Warszawa

Załóżmy, że pierwszy lot odbywasz za pośrednictwem przewoźnika amerykańskiego, np. Delta Airlines, a dwa kolejne korzystając z usług British Airways, czyli przewoźnika zarejestrowanego w UE. Jeżeli lot z Londynu do Warszawy jest opóźniony o ponad 3 godziny, dwa ostatnie połączenia podróży kwalifikują się do dystansu, za który możesz otrzymać odszkodowanie – czyli odcinek z Nowego Jorku do Warszawy. Zakłócenie nastąpiło w trakcie lotu podlegającego zapisom rozporządzenia WE 261, a ponieważ British Airways wykonywało również przelot z Nowego Jorku do Londynu, powinien on być również zaliczony do dystansu, nawet jeśli miał miejsce przed wystąpieniem zakłócenia.

Jeśli jednak zakłócenie nastąpiło w trakcie lotu Los Angeles – Nowy Jork, lot nie będzie podlegał rozporządzeniu WE 261 (patrz:„Jakie rodzaje lotów kwalifikują się do wypłaty odszkodowania?”).

Kwestia zakłóceń jest z reguły interpretowana w przedstawiony wyżej sposób, jednak niektóre z unijnych sądów mogą inaczej zinterpretować rozporządzenie i zapisane w nim prawa pasażera i nie włączyć do dystansu kwalifikowanego lotów poprzedzających zakłócenie. Najlepiej sprawdź, czy Twój lot kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania, korzystając z formularza AirHelp.

Jakie informacje są potrzebne, żeby złożyć wniosek o odszkodowanie?

W przypadku zamiaru skorzystania z Twojego prawa pasażera do odszkodowania wynikającego z zapisów WE 261 możesz spotkać się z presją ze strony linii lotniczej. Nawet jeśli prawo jest po Twojej stronie, przewoźnik może nie być zachwycony koniecznością wypłacenia Ci rekompensaty. W celu zapewnienia maksymalnych szans na powodzenie w procesie reklamacji lotu powinieneś zastosować się do kilku wskazówek:

 • Zatrzymaj wszystkie dokumenty mające związek z zakłóconym lotem i zaoferowanymi lotami alternatywnymi, jak np. bilety elektroniczne oraz karty pokładowe.
 • Zapytaj załogę na lotnisku o przyczynę zakłócenia.
 • Zanotuj kilka informacji dotyczących zakłócenia, włączając faktyczny czas przybycia do miejsca przeznaczenia. Wszelkie zebrane przez Ciebie informacje, jak np. zdjęcia tablicy odlotów lub przylotów na lotnisku bądź informacje od linii lotniczej potwierdzające zakłócenie, będą pomocne przy składaniu wniosku.

Czy istnieje termin, w którym muszę złożyć wniosek? Jaki jest okres przedawnienia wniosku o odszkodowanie?

Twoje prawo do składania reklamacji na podstawie WE 261 może z czasem wygasnąć, ważne jest zatem zapoznanie się z przepisami o przedawnieniu Twojego wniosku.  Kwestia ta wygląda inaczej w różnych krajach i zależna jest od miejsca siedziby głównej linii lotniczej bądź tego, do jakiego sądu możemy skierować sprawę przeciwko danemu przewoźnikowi. Jak zawsze przygotowaliśmy dla Ciebie pomocną tabelkę:

Prawa pasażera linii lotniczych w Unii Europejskiej
OKRESY PRZEDAWNIENIA W EUROPIE
KRAJ OKRES PRZEDAWNIENIA
Austria 3 lata
Belgia 1 rok
Bułgaria 5 lat
Chorwacja 3 lata
Cypr 6 lat
Czechy* 3 lata
Dania 3 lata
Estonia 3 lata
Finlandia 3 lata
Francja 2 lata
Niemcy** 3 lata
Grecja 5 lat
Węgry 5 lat
Islandia 2 lata
Irlandia 6 lat
Włochy 26 miesięcy
Łotwa 10 lat
Litwa 10 lat
Luksemburg 10 lat
Malta Bez limitu
Holandia 2 lata
Norwegia 3 lata
Polska 1 rok dla linii zarejestrowanych w PL (LOT, Small Planet, Enter Air, Travel Service Polska)
Portugalia 3 lata
Rumunia 3 lata
Słowacja 2 lata
Słowenia 2 lata
Hiszpania 5 lat
Szwecja 2 miesiące
Szwajcaria 2 lata
Wielka Brytania 6 lat

* W przypadku Czech, jeśli lot miał miejsce w roku 2013 lub wcześniej, okres przedawnienia wynosi 2 lata.  Od roku 2014 okres ten wynosi 3 lata.

** W przypadku Niemiec okres przedawnienia wygasa ostatniego dnia trzeciego roku (np. okres przedawnienia lotu mającego miejsce 25.2.2016 wygasa dnia 31.12.2019).

Czy przysługują mi jakiekolwiek inne prawa zawarte w WE 261?

Cieszymy się, że o to pytasz! Poniżej przedstawiamy kilka nieomówionych jeszcze zapisów dotyczących Twojego prawa pasażera.

Prawo do zwrotu kosztów lub zmiany trasy
Poza odszkodowaniem za Twój stracony czas, w przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej pięciu godzin, przysługuje Ci prawo do pełnego lub częściowego zwrotu należności za bilet oraz w razie potrzeby bezpłatny lot powrotny do miejsca wylotu.

Prawo do opieki
W przypadku spędzania długiego czasu  na lotnisku i oczekiwania na kontynuację lotu masz prawo do szeregu bezpłatnych świadczeń, w zależności od szczegółów Twojego lotu. Podczas opóźnienia przewoźnik ma obowiązek zapewnienia Ci posiłków oraz dostępu do środków komunikacji, oraz  dwóch rozmów telefonicznych, faksu oraz maila. Jeśli konieczny jest nocleg, przewoźnik powinien zapewnić Ci pokój hotelowy oraz transport z i do lotniska. Poniższa tabelka wyjaśnia zastosowanie tych praw:

Prawa pasażera linii lotniczych w Unii Europejskiej
Informacje na temat lotu Czas opóźnienia
Wszystkie loty do 1500 km lub mniej 2 godziny lub więcej
Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km 3 godziny lub więcej
Loty inne niż wewnątrz UE o długości 1500 km - 3500 km 3 godziny lub więcej
Loty inne niż wewnątrz UE o długości ponad 3500 km 4 godziny lub więcej

Umieszczenie w klasie wyższej lub niższej
Jeżeli przewoźnik zaoferuje Ci alternatywny lot w klasie wyższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, nie możesz domagać się żadnej dodatkowej zapłaty. Jeżeli zaoferowana klasa jest niższa niż ta, na którą został wykupiony bilet, możesz otrzymać zwrot w wysokości od 30% do 75% pierwotnej ceny.

Późniejsze odszkodowania
Twoje prawo do odszkodowania na mocy WE 261 nie ma wpływu na Twoje późniejsze odszkodowania. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy pasażer dobrowolnie zrzekł się swojej rezerwacji. Rekompensata na podstawie rozporządzenia WE 261 może zostać potrącona z wszelkich dodatkowych odszkodowań.

Obowiązek informowania pasażerów o przysługujących im prawach
Twoim podstawowym prawem jest prawo do informacji o przysługujących prawach pasażera linii lotniczej wynikających z rozporządzenia WE 261. Linie lotnicze mają obowiązek umieszczenia informacji dotyczącej praw pasażera we wszystkich punktach odprawy –  na każdym lotnisku, z którego przewoźnik wykonuje loty.

Jeżeli wciąż nie masz dość prawniczego żargonu, możesz zapoznać się z oryginalnym tekstem WE 261.

Prawo UE – Odwołany lot

Jeżeli Twój lot został odwołany, a Ty nie zostałeś o tym poinformowany przynajmniej 14 dni wcześniej, przysługuje Ci prawo do odszkodowania na mocy WE 261. Pasażerowie z Unii Europejskiej mają prawo do odszkodowania w wysokości do 600 EUR, jednakże istnieje tu szereg czynników wpływających na to, czy jesteś uprawniony do rekompensaty oraz na jej wysokość. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące Twojego prawa pasażera w przypadku odwołania lotu.

Odwołany lot - jakie loty kwalifikują się do wypłaty odszkodowania?

Rozporządzenie dotyczy większości lotów na terenie Europy. Poza tym obejmuje ono nie tylko przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej, ale także Islandii, Norwegii, Szwajcarii oraz tzw. „terytoriów najbardziej oddalonych” (Gujany Francuskiej i Martyniki, Majotty, Gwadelupy i Reunion, Saint-Martin, Maderę i Azory, Wyspy Kanaryjskie).

Rozporządzenie dotyczy również wielu lotów międzynarodowych. Jeżeli miejscem Twojego wylotu jest lotnisko na terenie Unii Europejskiej, możesz mieć prawo do odszkodowania. Jeżeli lecisz z lotniska poza UE do miejsca docelowego w UE, to przelot jest objęty rozporządzeniem wtedy, gdy przewoźnik jest przewoźnikiem europejskim. Brzmi zawile? Poniżej przejrzysta tabelka, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć tę kwestię:

Prawa pasażera linii lotniczych w Unii Europejskiej
Plan podróży Przewoźnik wspólnotowy Przewoźnik kraju trzeciego
Przelot zaczyna się w UE i kończy w UE Objęty Objęty
Przelot zaczyna się w UE i kończy poza UE Objęty Objęty
Przelot zaczyna się poza UE i kończy w UE Objęty Nieobjęty
Przelot zaczyna się poza UE i kończy poza UE Nieobjęty Nieobjęty

W niektórych przypadkach zakłócone loty spoza Unii Europejskiej mogą być objęte rozporządzeniem WE 261, jeżeli łączą się z lotami tego samego przewoźnika pomiędzy krajami UE i są częścią tej samej rezerwacji (mają ten sam numer rezerwacji). Najlepiej skorzystaj z AirHelp, by sprawdzić, czy Twój lot kwalifikuje się do rekompensaty.

Czy za wszystkie odwołane loty należy się odszkodowanie?

Za odwołanie lotów, o których poinformowano z więcej niż 14-dniowym wyprzedzeniem, nie należy się rekompensata.

Wniosek o odszkodowanie nie może być wystosowany wobec odwołanego lotu, o którym poinformowano z więcej niż 14-dniowym wyprzedzeniem. Linia lotnicza może odmówić wypłaty rekompensaty również w przypadku, gdy powiadomienie nastąpiło z wyprzedzeniem krótszym niż 14 dni, pod warunkiem, że zaproponowano Ci zmianę trasy lub alternatywny lot, który spełnia następujące kryteria:

Prawa pasażera linii lotniczych w Unii Europejskiej
Powiadomienie z wyprzedzeniem Wymagania dotyczące zmiany trasy
14 dni Żadne
7 – 13 dni Wylot nie więcej niż 2 godziny przed planowanym lotem i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po pierwotnym czasie przylotu.
Mniej niż 7 dni Wylot nie więcej niż 1 godzinę przed planowanym lotem i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po pierwotnym czasie przylotu.

W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, odwołanie lotu nie podlega rekompensacie.

Linia lotnicza może również zrzec się odpowiedzialności w przypadku wystąpienia tzw. „wyjątkowych okoliczności”. Pod pojęciem tym rozumiemy np. interwencje medyczne na pokładzie samolotu, strajki, złe warunki meteorologiczne, ograniczenia ze strony kontroli ruchu lotniczego, awarie systemu naprowadzania lotniska, akty sabotażu, destabilizacja polityczna, ataki terrorystyczne itd.                                                                                                                      

Wszelkie inne okoliczności niekwalifikujące się jako wyjątkowe powinny być uprawione do odszkodowania.

Linie lotnicze często jako powód odwołania lotu podają „problemy techniczne” bądź „warunki operacyjne”. Dobrą wiadomością są decyzje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, mówiące o tym, że powody te nie mogą zostać uznane za „wyjątkowe okoliczności”, w związku z czym linia lotnicza nie ma prawa odmówić wypłaty odszkodowania.

Za przełożone loty może przysługiwać odszkodowanie.

W przypadku, gdy zamiast odwołać lot, linie lotnicze przekładają go na inną godzinę, zastosowanie mają zasady dotyczące odwołania, w zależności od tego, z jakim wyprzedzeniem została podana informacja o przełożeniu lotu oraz różnicy w czasie względem oryginalnego planu podróży. Przełożony lot jest wówczas traktowany jako lot alternatywny.

Reklamacja lotu? Sprawdź, czy Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania.

Jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać w przypadku odwołania lotu?

Zakładając, że Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, wysokość rekompensaty zależna jest od trzech czynników:

 • Dystansu.
 • Tego, czy lot odbywa się na terenie UE, czy też nie.
 • Czasu opóźnienia, jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.  

To nieco skomplikowane, więc jeszcze raz przedstawiamy Ci małą tabelkę:

Prawa pasażera linii lotniczych w Unii Europejskiej
Czas opóźnienia (lot alternatywny w porównaniu do pierwotnego)
Mniej niż 2 godziny 2 – 3 godziny 3 – 4 godziny Więcej niż 4 godziny Lot odwołany Odległość
125 € 250 € 250 € 250 € 250 € Wszystkie loty do 1500 km lub mniej
200 € 200 € 400 € 400 € 400 € Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km
200 € 200 € 400 € 400 € 400 € Loty UE poza terytorium UE o długości 1500 km - 3500 km
300 € 300 € 300 € 600 € 600 € Loty UE poza terytorium UE o długości ponad 3 500 km

Wysokość Twojego odszkodowania może być pomniejszona o połowę, zależnie od długości opóźnienia Twojego alternatywnego lotu (w porównaniu z lotem pierwotnym). Wartości te zostały wyróżnione w tabeli powyżej.

Jeżeli odmówisz przyjęcia oferty zmiany trasy lub lotu alternatywnego, przysługuje Ci prawo do odszkodowania w wysokości podanej powyżej (wysokość zależna od czasu przybycia na miejsce docelowe oferowanym lotem alternatywnym), zwrot należności za bilet oraz, jeżeli to konieczne, bezpłatny lot powrotny do miejsca wylotu.

Czy w przypadku lotów z przesiadką cała moja podróż kwalifikuje się do odszkodowania?

Jak wspomnieliśmy, odległość jest czynnikiem określającym wysokość odszkodowania (patrz: „Jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać w przypadku odwołania lotu?”). W przypadku lotu łączonego jest jednak możliwe, że tylko jego część będzie kwalifikowała się do rekompensaty. Odszkodowanie przysługuje Ci, jeśli:

 • Wszystkie loty znajdowały się pod jedną rezerwacją i nie były zakupione oddzielnie.
 • Rodzaj zakłócenia Twojego lotu musi kwalifikować się do odszkodowania wg WE 261 (patrz:„Jakie rodzaje lotów objęte są rozporządzeniem WE 261?”).

W przypadku wystąpienia wszystkich wymienionych wyżej warunków przewoźnik wykonujący lot jest zobowiązany do wypłacenia Ci odszkodowania. Wyznaczając kwalifikowany dystans, wlicza się zakłócony lot oraz wszelkie połączenia następujące po nim. Połączenia przed zakłóceniem lotu mogą być również uwzględnione, jeśli były wykonywane przez tego samego, odpowiedzialnego za opóźnienie przewoźnika i w międzyczasie nie miały miejsca żadne loty  wykonywane przez inną linię lotniczą.

Podsumowując – jeżeli zakłócenie następuje z winy danej linii lotniczej, jest ona odpowiedzialna za wszystkie swoje loty, łącznie z poprzedzającymi zakłócenie, jak również wszystkie loty następujące po zakłóceniu, również te wykonane przez innego przewoźnika.

Spójrz na przykład poniżej. Załóżmy, że podróżujesz z Los Angeles do Warszawy trzema połączeniami:
Los Angeles => Nowy Jork => Londyn => Warszawa

Wyobraź sobie, że pierwszy przelot odbywasz za pośrednictwem przewoźnika amerykańskiego, np. Deltą, a dwa kolejne korzystając z usług British Airways, czyli przewoźnika z Unii Europejskiej. Jeżeli lot z Londynu do Warszawy został odwołany, dwa ostatnie połączenia podróży kwalifikują się do dystansu kwalifikowanego do odszkodowania – czyli odcinek z Nowego Jorku do Warszawy.  Zakłócenie nastąpiło w trakcie lotu podlegającego zapisom rozporządzenia WE 261, a ponieważ British Airways wykonywało również przelot z Nowego Jorku do Londynu, powinien on być również zaliczony do dystansu, nawet jeśli miał miejsce przed wystąpieniem zakłócenia.

Jeśli odwołany został lot Los Angeles – Nowy Jork, nie będzie on podlegał rozporządzeniu WE 261 (patrz:„Jakie rodzaje lotów objęte są rozporządzeniem WE 261?”).

Mimo iż kwestia zakłóceń jest z reguły interpretowana w przedstawiony wyżej sposób, niektóre z unijnych sądów mogą inaczej zinterpretować rozporządzenie i zapisane w nim prawa pasażera i nie włączyć do dystansu kwalifikowanego lotów poprzedzających zakłócenie. Najlepiej skorzystaj z AirHelp, by sprawdzić, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania.

Jakie informacje są potrzebne do złożenia wniosku o odszkodowanie?

W przypadku zamiaru skorzystania z wniosku o odszkodowanie, wynikającego z zapisów WE 261, możesz spotkać się z presją ze strony linii lotniczej – nawet jeśli prawo jest po Twojej stronie, przewoźnik może nie być zachwycony koniecznością wypłacenia Ci rekompensaty. W celu zapewnienia maksymalnych szans na powodzenie w procesie reklamacji lotu powinieneś zastosować się do kilku wskazówek:

 • Zatrzymaj wszystkie dokumenty mające związek z zakłóconym lotem i zaoferowanymi lotami alternatywnymi, jak np. bilety elektroniczne oraz karty pokładowe.
 • Zapytaj załogę na lotnisku o przyczynę zakłócenia.
 • Zanotuj kilka informacji dotyczących zakłócenia, włączając faktyczny czas przybycia do miejsca docelowego. Wszelkie zebrane przez Ciebie informacje, jak np. zdjęcia tablicy odlotów i przylotów na lotnisku lub informacje od linii lotniczej potwierdzające zakłócenie, będą pomocne przy składaniu wniosku o odszkodowanie za odwołany lot.

Czy istnieje termin, w którym muszę złożyć wniosek? Jaki jest okres przedawnienia wniosku o odszkodowanie?

Twoje prawo do składania wniosku o odszkodowanie na podstawie WE 261 może z czasem wygasnąć, ważne jest zatem zapoznanie się z przepisami o przedawnieniu Twojego roszczenia. Kwestia ta wygląda inaczej w różnych krajach i zależna jest od miejsca siedziby głównej linii lotniczej bądź tego, jaki sąd ma władzę jurysdykcyjną w danym przypadku. Jak zawsze przygotowaliśmy dla Ciebie pomocną tabelkę:

Prawa pasażera linii lotniczych w Unii Europejskiej
OKRESY PRZEDAWNIENIA W EUROPIE
KRAJ OKRES PRZEDAWNIENIA
Austria 3 lata
Belgia 1 rok
Bułgaria 5 lat
Chorwacja 3 lata
Cypr 6 lat
Czechy* 3 lata
Dania 3 lata
Estonia 3 lata
Finlandia 3 lata
Francja 2 lata
Niemcy** 3 lata
Grecja 5 lat
Węgry 5 lat
Islandia 2 lata
Irlandia 6 lat
Włochy 26 miesięcy
Łotwa 10 lat
Litwa 10 lat
Luksemburg 10 lat
Malta Bez limitu
Holandia 2 lata
Norwegia 3 lata
Polska 1 rok dla linii zarejestrowanych w PL (LOT, Small Planet, Enter Air, Travel Service Polska)
Portugalia 3 lata
Rumunia 3 lata
Słowacja 2 lata
Słowenia 2 lata
Hiszpania 5 lat
Szwecja*** 3 lata
Szwajcaria 2 lata
Wielka Brytania 6 lat

* W przypadku Czech, jeśli lot miał miejsce w roku 2013 lub wcześniej, okres przedawnienia wynosi 2 lata. Od roku 2014 okres ten wynosi 3 lata.
** W przypadku Niemiec okres przedawnienia wygasa ostatniego dnia trzeciego roku (np. okres przedawnienia lotu mającego miejsce 25.2.2016 wygasa dnia 31.12.2019).
*** W przypadku Szwecji okres przedawnienia odnawiany jest przy każdym złożeniu roszczenia. Przykładowo okres przedawnienia dla wszystkich późniejszych roszczeń wynosi 3 lata od złożenia ostatniego roszczenia.

Czy przysługują mi jakiekolwiek inne prawa zawarte w WE 261?

Cieszymy się, że o to zapytałeś! Poniżej przedstawiamy kilka nieomówionych jeszcze zapisów na temat prawa pasażera linii lotniczych.

Prawo do zwrotu kosztów lub do zmiany trasy

Poza odszkodowaniem za zakłócony lot przysługuje Ci prawo do:

 • Pełnego lub częściowego zwrotu należności za bilet oraz jeżeli to konieczne, bezpłatny lot powrotny do miejsca wylotu.

lub

 • Najwcześniejszy możliwy transport do miejsca docelowego.

lub

 • Nowy bilet do miejsca docelowego w późniejszym, wybranym przez Ciebie terminie, zależnie od dostępności miejsc.

Wszelki transport pomiędzy lotniskami odbywa się na koszt przewoźnika.

Prawo do opieki

W przypadku długiego oczekiwania na lotnisku na kontynuację lotu masz prawo do szeregu bezpłatnych świadczeń, w zależności od szczegółów Twojego lotu. Podczas opóźnienia przewoźnik ma obowiązek zapewnienia Ci posiłków oraz dostępu do środków komunikacji, w tym do dwóch rozmów telefonicznych, faksu oraz maila. Jeśli konieczny jest nocleg, przewoźnik ma obowiązek zapewnienia Ci pokoju hotelowego oraz transportu z i na lotnisko.

Umieszczenie w klasie wyższej lub niższej

Jeżeli przewoźnik zaoferuje Ci alternatywny lot w klasie wyższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, nie możesz się domagać żadnej dodatkowej zapłaty. Jeżeli zaoferowana klasa jest niższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, możesz otrzymać zwrot w wysokości od 30% do 75% pierwotnej ceny.

Późniejsze odszkodowania

Rekompensata na mocy WE 261 jest niezależna od ewentualnego uprawnienia do odszkodowania wynikającego z lokalnego prawa cywilnego.

Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy pasażer dobrowolnie zrzekł się swojej rezerwacji. Odszkodowanie na podstawie Rozporządzenia WE 261  może zostać potrącone z wszelkich dodatkowych odszkodowań.

Obowiązek informowania pasażerów o przysługujących im prawach

Twoim podstawowym prawem jest prawo do informacji o treści rozporządzenia WE 261. Linie lotnicze mają obowiązek umieszczenia informacji dotyczącej praw pasażera we wszystkich punktach odprawy na każdym lotnisku, z którego przewoźnik wykonuje loty.  

Jeżeli wciąż nie masz dość prawniczego żargonu, możesz zapoznać się z oryginalnym tekstem WE 261.

Prawo UE – Odmowa przyjęcia na pokład

Istnieje kilka rodzajów sytuacji, w których przewoźnik może odmówić Ci wejścia na pokład, np. w przypadku nadkompletu pasażerów (tzw. overbooking). Zapisy WE 261 przewidują odszkodowania w wysokości do 600 EUR dla pasażerów, którym odmówiono prawa do wejścia na pokład w przypadku lotów wewnątrz Unii Europejskiej. Poniższe informacje zawierają czynniki wpływające na to, czy dane zdarzenie kwalifikuje się do odszkodowania i w jakiej wysokości rekompensatę możesz otrzymać.

Odmowa wejścia na pokład - jakie loty kwalifikują się do wypłaty odszkodowania?

Rozporządzenie dotyczy większości lotów na terenie Europy. Poza tym obejmuje ono nie tylko przestrzeń powietrzną UE, ale także Islandii, Norwegii, Szwajcarii oraz tzw. „terytoriów najbardziej oddalonych” (Gujany Francuskiej i Martyniki, Majotty, Gwadelupy i Reunion, Saint-Martin, Madery i Azorów, Wysp Kanaryjskich).

Dokument ten dotyczy również wielu lotów międzynarodowych. Jeżeli miejscem Twojego wylotu jest lotnisko na terenie Unii Europejskiej, jest ono objęte rozporządzeniem. Jeżeli lecisz z lotniska poza UE do miejsca docelowego w UE, to przelot jest objęty rozporządzeniem wtedy, gdy przewoźnik jest przewoźnikiem europejskim. Brzmi zawile? Poniżej tabelka, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć tę kwestię:

Prawa pasażera linii lotniczych w Unii Europejskiej
Plan podróży Przewoźnik z UE Przewoźnik spoza UE
Przelot zaczyna się w UE i kończy w UE Objęty Objęty
Przelot zaczyna się w UE i kończy w UE Objęty Objęty
Przelot zaczyna się poza UE i kończy w UE Objęty Nieobjęty
Przelot zaczyna się poza UE i kończy poza UE Nieobjęty Nieobjęty

W niektórych przypadkach zakłócone loty spoza UE mogą być objęte rozporządzeniem WE 261, jeżeli łączą się z lotami operowanymi przez tę samą linię lotniczą i objętymi rozporządzeniem i są częścią tej samej rezerwacji (mają ten sam numer rezerwacji). Najlepiej skorzystaj z AirHelp, by sprawdzić, czy za Twój lot przysługuje rekompensata.

Czy wszystkie odmowy przyjęcia na pokład kwalifikują się do wypłaty odszkodowania?

Rozporządzenie obejmuje tylko odmowy do wejścia na pokład wbrew woli pasażera.

Jeżeli zdecydowałeś się zrezygnować z Twojego miejsca w zamian za zwrot kosztów, alternatywny lot bądź inne świadczenia proponowane przez przewoźnika, nie przysługuje Ci odszkodowanie według zapisów WE 261. Utrata prawa do odszkodowania następuje również w przypadku, gdy do wejścia na pokład nie doszło z Twojej winy. Przykładowo:

 • Spóźniłeś się na lot.
 • Nie posiadałeś wymaganych dokumentów (np. karty pokładowej).
 • Stwarzałeś problemy dla zdrowia lub bezpieczeństwa.

Reklamacja lotu? Sprawdź, czy Twoja odmowa przyjęcia na pokład kwalifikuje się do odszkodowania.

Jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać w przypadku odmowy przyjęcia na pokład?

Zakładając, że Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, wysokość odszkodowania zależna jest od dwóch czynników:

 • Dystansu.
 • Tego, czy lot odbywa się na terenie UE, czy też nie.

Uwielbiamy tabelki, więc pod spodem znajdziesz kolejną, przedstawiającą zależność pomiędzy wysokością odszkodowania i szczegółami Twojego lotu:

Prawa pasażera linii lotniczych w Unii Europejskiej
Odległość
Wszystkie loty o długości mniejszej niż 1500 km 250 €
Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km 400 €
Loty inne niż wewnątrz UE o długości 1500 km - 3500 km 400 €
Loty inne niż wewnątrz UE o długości ponad 3500 km 600 €

Ciekawostka! Odszkodowanie powinno zostać Ci wypłacone natychmiast po tym, jak odmówiono Ci wejścia na pokład. Powinno to nastąpić na miejscu, jeszcze na lotnisku. Oprócz odszkodowania masz prawo do zmiany trasy na lot alternatywny do miejsca docelowego.

Czy w przypadku lotów z przesiadką cała moja podróż kwalifikuje się do odszkodowania?

Jak wspomnieliśmy, odległość jest czynnikiem, od którego zależy wysokość odszkodowania (patrz: „Jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać w przypadku odmowy przyjęcia na pokład?”). W przypadku lotu łączonego możliwe jest jednak, że tylko jego część będzie kwalifikowała się do rekompensaty. Odszkodowanie przysługuje Ci, jeśli:

 • Wszystkie loty znajdowały się pod jedną rezerwacją i nie były zakupione oddzielnie.
 • Rodzaj zakłócenia Twojego lotu musi kwalifikować się do odszkodowania wg WE 261 (patrz:„Jakie rodzaje lotów objęte są rozporządzeniem WE 261?).


W przypadku wystąpienia wszystkich wymienionych wyżej warunków przewoźnik jest zobowiązany do wypłacenia Ci odszkodowania. Wyznaczając kwalifikowany dystans, wlicza się zakłócony lot oraz wszelkie połączenia następujące po nim. Połączenia przed zakłóceniem lotu mogą być również uwzględnione, jeśli były wykonywane przez tego samego, odpowiedzialnego za opóźnienie przewoźnika i w międzyczasie nie miały miejsca żadne loty  wykonywane przez inną linię lotniczą.

Podsumowując – jeżeli zakłócenie następuje z winy danej linii lotniczej, jest ona odpowiedzialna za wszystkie swoje loty, łącznie z poprzedzającymi zakłócenie, jak również wszystkie loty następujące po zakłóceniu, również te wykonane przez innego przewoźnika.

Spójrz na przykład poniżej. Załóżmy, że podróżujesz z Los Angeles do Warszawy trzema połączeniami:
Los Angeles => Nowy Jork => Londyn => Warszawa

Wyobraź sobie, że pierwszy przelot odbywasz za pośrednictwem przewoźnika amerykańskiego np. Deltą, a dwa kolejne korzystając z usług British Airways, czyli przewoźnika UE. Jeżeli odmówiono Ci przyjęcia na pokład w przypadku lotu z Londynu do Warszawy, dwa ostatnie połączenia podróży kwalifikują się do dystansu, który liczy się do odszkodowania  – czyli odcinek z Nowego Jorku do Warszawy. Zakłócenie nastąpiło w trakcie lotu podlegającego zapisom rozporządzenia WE 261, a ponieważ British Airways wykonywało również przelot z Nowego Jorku do Londynu, powinien on być również zaliczony do dystansu, nawet jeśli miał miejsce przed wystąpieniem zakłócenia.

Jeżeli odmówiono Ci przyjęcia na pokład w przypadku lotu Los Angeles – Nowy Jork, nie będzie on podlegał rozporządzeniu WE 261 (patrz:„Jakie rodzaje lotów objęte są rozporządzeniem WE 261?”).

Mimo iż kwestia zakłóceń jest z reguły interpretowana w przedstawiony wyżej sposób, niektóre z unijnych sądów mogą inaczej zinterpretować rozporządzenie i zapisane w nim prawa pasażera i nie włączyć do dystansu kwalifikowanego lotów poprzedzających zakłócenie. Sprawdź, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, korzystając z usług AirHelp.

Jakie informacje są potrzebne do złożenia wniosku?

Jak już wspomnieliśmy, Twoje odszkodowanie powinno zostać Ci wypłacone natychmiast po tym, jak odmówiono Ci wejścia na pokład. W takim przypadku nie będzie konieczne przejście przez proces reklamacyjny (patrz:„Jakiej wysokości odszkodowanie mogę otrzymać w przypadku odmowy przyjęcia na pokład?”). W momencie, gdy nie otrzymałeś zwrotu środków na lotnisku, nie ma powodu do zmartwień – wciąż jeszcze przysługuje Ci prawo do ubiegania się o ich zwrot po zaistniałym zdarzeniu.

W przypadku zamiaru skorzystania z wniosku o odszkodowanie możesz spotkać się z presją ze strony linii lotniczej –  może ona nie być zachwycona koniecznością wypłacenia Ci odszkodowania. W celu zapewnienia maksymalnych szans na powodzenie w procesie reklamacji lotu powinieneś zastosować się do kilku wskazówek:

 • Zatrzymaj wszystkie dokumenty mające związek z zakłóconym lotem i zaoferowanymi lotami alternatywnymi, jak np. bilety elektroniczne oraz karty pokładowe.
 • Zapytaj załogę na lotnisku o przyczynę zakłócenia.
 • Zanotuj kilka informacji dotyczących zakłócenia, włączając faktyczny czas przybycia do miejsca przeznaczenia. Wszelkie zebrane przez Ciebie informacje, jak np. zdjęcia tablicy odlotów na lotnisku bądź informacje od linii lotniczej potwierdzające zakłócenie, będą pomocne przy składaniu roszczenia.

Czy istnieje termin, w którym muszę złożyć wniosek o odszkodowanie?

Twoje prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie WE 261 może z czasem wygasnąć, ważne jest zatem zapoznanie się z przepisami o przedawnieniu Twojego roszczenia. Kwestia ta wygląda inaczej w różnych krajach i zależna jest od miejsca siedziby głównej linii lotniczej bądź tego, jaki sąd ma władzę jurysdykcyjną w danym przypadku. Poniżej tabela ze szczegółami:

Prawa pasażera linii lotniczych w Unii Europejskiej
OKRESY PRZEDAWNIENIA W EUROPIE
KRAJ OKRES PRZEDAWNIENIA
Austria 3 lata
Belgia 1 rok
Bułgaria 5 lat
Chorwacja 3 lata
Cypr 6 lat
Czechy* 3 lata
Dania 3 lata
Estonia 3 lata
Finlandia 3 lata
Francja 2 lata
Niemcy** 3 lata
Grecja 5 lat
Węgry 5 lat
Islandia 2 lata
Irlandia 6 lat
Włochy 26 miesięcy
Łotwa 10 lat
Litwa 10 lat
Luksemburg 10 lat
Malta Bez limitu
Holandia 2 lata
Norwegia 3 lata
Polska 1 rok dla linii zarejestrowanych w PL (LOT, Small Planet, Enter Air, Travel Service Polska)
Portugalia 3 lata
Rumunia 3 lata
Słowacja 2 lata
Słowenia 2 lata
Hiszpania 5 lat
Szwecja*** 3 lata
Szwajcaria 2 lata
Wielka Brytania 6 lat

* W przypadku Czech, jeśli lot miał miejsce w roku 2013 lub wcześniej, okres przedawnienia wynosi 2 lata. Od roku 2014 okres ten wynosi 3 lata.

** W przypadku Niemiec okres przedawnienia wygasa ostatniego dnia trzeciego roku (np. okres przedawnienia lotu mającego miejsce 25.2.2016 wygasa dnia 31.12.2019).

*** W przypadku Szwecji okres przedawnienia odnawiany jest przy każdym złożeniu roszczenia. Przykładowo okres przedawnienia dla wszystkich późniejszych roszczeń wynosi 3 lata od złożenia ostatniego roszczenia.

Czy przysługują mi jakiekolwiek inne prawa zawarte w WE 261?

Cieszymy się, że o to zapytałeś! Poniżej przedstawiamy kilka nieomówionych jeszcze zapisów dotyczących prawa pasażera linii lotniczych.

Prawo do zwrotu kosztów lub do zmiany trasy

Poza odszkodowaniem za Twój stracony czas przysługuje Ci prawo do:

 • Pełnego lub częściowego zwrotu należności za bilet oraz, jeżeli to konieczne, bezpłatny lot powrotny do miejsca wylotu

lub

 • Najwcześniejszy możliwy transport do miejsca docelowego

lub

 • Nowy bilet do miejsca docelowego w późniejszym, wybranym przez Ciebie terminie, zależnie od dostępności miejsc.

Wszelki transport pomiędzy lotniskami odbywa się na koszt przewoźnika.

Prawo do opieki

W przypadku długiego oczekiwania na lotnisku na kontynuację lotu masz prawo do szeregu bezpłatnych świadczeń, w zależności od szczegółów Twojego lotu. Podczas opóźnienia przewoźnik ma obowiązek zapewnienia Ci posiłków oraz dostępu do środków komunikacji, w tym dwóch rozmów telefonicznych, faksu oraz maila. Jeśli konieczny jest nocleg, przewoźnik ma obowiązek zapewnienia Ci pokoju hotelowego oraz dowozu do i z lotniska.

Umieszczenie w klasie wyższej lub niższej

Jeżeli przewoźnik zaoferuje Ci alternatywny lot w klasie wyższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, nie możesz domagać się żadnej dodatkowej zapłaty. Jeżeli zaoferowana klasa jest niższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, możesz otrzymać zwrot w wysokości od 30% do 75% pierwotnej ceny.

Późniejsze odszkodowania

Twoje prawo do odszkodowania na mocy WE 261 nie ma wpływu na Twoje późniejsze odszkodowania. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy pasażer dobrowolnie zrzekł się swojej rezerwacji. Odszkodowanie na podstawie WE 261 może zostać potrącone z wszelkich dodatkowych odszkodowań.

Obowiązek informowania pasażerów o przysługujących im prawach

Twoim podstawowym prawem jest prawo do informacji o treści rozporządzenia WE 261. Linie lotnicze mają obowiązek umieszczenia informacji dotyczącej praw pasażera we wszystkich punktach odprawy, na każdym lotnisku, z którego przewoźnik wykonuje loty.

Całość prawniczych zapisków, prosto ze źródła, znajdziesz w aktualnym tekście WE 261.