Odmowa przyjęcia na pokład

Z lotem samolotem wiążą się pewne sytuacje, które mogą wywołać niepotrzebny stres oraz niedogodności. Wśród nich wymienić można przypadek, w którym pasażer otrzymuje odmowę przyjęcia na pokład samolotu od pracowników linii lotniczej.

Czym jest odmowa wejścia na pokład? Za co można zostać wyrzuconym z samolotu? Jak należy zachować się w takiej sytuacji oraz jakie prawa przysługują pasażerowi? Czy i kiedy przysługuje odszkodowanie za niewpuszczenie na pokład samolotu?

Na te i na wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź poniższym artykule, przygotowanym przez AirHelp. Jeśli przytrafi Ci się odmowa wpuszczenia na pokład samolotu, warto znać swoje prawa oraz wiedzieć jakie kroki można podjąć w zaistniałej sytuacji.

AirHelp zawsze służy pomocą w sprawach, które dotyczą praw pasażerów lotniczych oraz możliwości uzyskania odszkodowania za doznane niedogodności.

Jeżeli linia lotnicza odmówi Ci przyjęcia na pokład, warto znać swoje prawa pasażera, żeby wiedzieć, jakie podjąć kroki. Znajomość Twoich praw pomoże Ci uzyskać odszkodowanie w momencie, gdy przytrafi Ci się odmowa przyjęcia na pokład samolotu.

Sprawdź odszkodowanie

Kiedy pasażer może zostać wyrzucony z pokładu samolotu?

Są określone sytuacje, w których personel obsługujący samolot może odmówić przyjęcia pasażerów na pokład. Jakie są to sytuacje i z czego one wynikają? Jak należy w nich postąpić?


Czy za niestosowanie się do poleceń załogi grozi wyrzucenie z samolotu?

To podstawowa i oczywista sytuacja, w której może dojść do odmowy wpuszczenia pasażera na pokład. Każda linia lotnicza posiada własne regulaminy, których przestrzeganie deklarują pasażerowie w momencie zakupu biletu na lot. We wspomnianych regulaminach jasno przedstawione są zasady, które pasażer ma obowiązek przestrzegać podczas trwania podróży samolotem.

Kluczowym zapisem jest ten, który reguluje możliwość odmowy przez przewoźnika wejścia na pokład podróżującemu, który nie stosuje się do poleceń załogi samolotu. Mowa tutaj o różnych sytuacjach, takich jak odmowa zajęcia wyznaczonego miejsca na czas startu i lądowania, odmowa okazania dokumentów potwierdzających tożsamość, awanturnicze zachowanie na pokładzie, lekceważenie komunikatów pracowników obsługi czy nie zapinanie pasów w momencie, w którym jest to wymagane.

Niektóre sytuacje mogą mieć miejsce jeszcze przed startem samolotu, inne mogą się rozgrywać już na pokładzie. W zależności od powagi zdarzenia oraz niebezpieczeństwa jakie za sobą niesie dla pozostałych pasażerów, podejmowane są różne kroki. W skrajnych przypadek może dojść nawet do awaryjnego lądowania w celu usunięcia z pokładu niebezpiecznego pasażera.

Tak więc niestosowanie się do poleceń załogi samolotu może skutkować zarówno niewpuszczeniem na pokład, ale również wyrzuceniem z samolotu. Dodatkowo może nieść to za sobą kary oraz daleko podążające konsekwencje.


Czy nietrzeźwy pasażer zostanie wpuszczony do samolotu?

Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających stwarzają niebezpieczeństwo dla pozostałych podróżujących. Linie lotnicze w swoich regulaminach posiadają zapis, iż mają prawo odmówić wpuszczenia na pokład pasażera, który jest nietrzeźwy.

Każda osoba zachowuje się inaczej pod wpływem alkoholu, ale to nie zmienia faktu, iż osoba nietrzeźwa może stanowić realne zagrożenie rzutujące na przebieg całego lotu.

Tak więc jeśli w regulaminie linii lotniczej jest zapis, który umożliwia obsłudze odmowę wejścia na pokład nietrzeźwej osobie, trzeba mieć na uwadze, że może zajść niewpuszczenie na pokład samolotu takiego pasażera. Bezpieczeństwo pozostałych uczestników lotu jest priorytetem.


Odmowa przyjęcia na pokład w przypadku lotów na terenie USA.

W przypadku odmowy wejścia na pokład samolotu na terenie USA z powodu sprzedaży większej ilości biletów niż miejsc w samolocie (tzw. overbooking), pasażerowie mogą być uprawnieni do odszkodowania. Jeżeli doświadczyłeś takiej sytuacji, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami:

1) Nie zgadzaj się na dobrowolne oddanie miejsca w zamian za vouchery bądź inne świadczenia.

Przyjęcie voucherów może wiązać się z utratą prawa do wszelkiego odszkodowania. Oczywiście, jeżeli oferta linii lotniczej jest dla Ciebie wystarczająco atrakcyjna, możesz z niej skorzystać. Ostateczna decyzja należy do Ciebie.

2) Miej przy sobie kartę pokładową oraz wszystkie pozostałe dokumenty związane z podróżą.

Jeżeli nie posiadasz karty pokładowej, możesz skorzystać z innego dokumentu zawierającego numer rezerwacji (np. biletu elektronicznego). Ten, zazwyczaj 6-cyfrowy, numer jest przypisany do Twojej rezerwacji przez linię lotniczą i może składać się z cyfr i liter.

3) Zapytaj, dlaczego odmówiono Ci prawa do wejścia na pokład.

Najczęstszym powodem odmowy jest nadkomplet pasażerów (tzw. overbooking). W takim wypadku linia lotnicza powinna wypłacić Ci odszkodowanie. Istnieje również kilka innych powodów, w których w przypadku odmowy przyjęcia na pokład niestety nie przysługuje Ci odszkodowanie.

4) Zażądaj zapewnienia alternatywnego lotu do Twojego miejsca docelowego.

5) Zażądaj rekompensaty za odmowę przyjęcia na pokład.

O ile przysługuje Ci do tego prawo, to oprócz zaoferowania zmiany trasy i przelotu alternatywnym rejsem linia lotnicza powinna wypłacić Ci odszkodowanie.

6) Sprawdź, czy odmowa przyjęcia na pokład kwalifikuje się do odszkodowania.

Jeżeli nie otrzymałeś zwrotu środków na lotnisku, masz prawo ubiegać się o ich zwrot po zaistniałym zdarzeniu.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące odmowy przyjęcia na pokład w przypadku lotów na terenie USA i dowiedz się więcej o Twoich prawach pasażera.


Zachowania zabronione na pokładzie samolotu

Na ogół każda linia lotnicza posiada swój własny regulamin, w którym określa zachowania, które są uznawane za zabronione. Przede wszystkim linia odmówi wejścia na pokład osobie, która przejawia agresywne zachowanie, którym stwarza niebezpieczeństwo dla innych pasażerów oraz dla całej załogi samolotu. Jeśli osoba będzie wykazywać przemoc zarówno słowną, jak i fizyczną, może zostać nie wpuszczona na pokład samolotu bądź zostanie z niego wyrzucona, w wyniku lądowania awaryjnego.

Oprócz alkoholu na pokładzie samolotu nie można zażywać innych używek ani palić wyrobów tytoniowych. Zabronione jest również wnoszenie gorących napojów. W regulacjach zachowań na pokładzie, określone są również zasady korzystania bądź zabronienie użytkowania urządzeń elektronicznych w czasie trwania lotu.

Sytuacje zakazane są określone w regulaminie, wobec czego za nieprzestrzeganie zasad pasażer może otrzymać odmowę wejścia na pokład bądź zostanie z niego wyrzucony. Należy więc podejść odpowiedzialnie do podróży samolotem, przestrzegać określonych zasad oraz wykonywać wszelkie polecenia załogi. Bezpieczeństwo w czasie lotu jest najważniejsze.

W przypadku złamania regulaminu przez pasażera nie posiada on prawa do odszkodowania.


Co zrobić w przypadku overbookingu?

Inna sytuacja jest w przypadku overbookingu, przez który pasażerowie mogą nie zostać wpuszczeni na pokład samolotu. Tę praktykę stosuje większość linii lotniczych. Polega ona na sprzedaży większej ilości biletów aniżeli jest miejsc w samolocie. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie przewoźnika przed pustymi fotelami w czasie lotu. Jest to w pełni legalna praktyka, z którą najczęściej można się spotkać przy podróżach samolotem. Na AirHelp można znaleźć artykuł, który szczegółowo wyjaśnia czym jest overbooking.

Jeśli znajdziemy się w sytuacji, w której liczba pasażerów jest większa niż ilość miejsc w samolocie, w pierwszej kolejności linia lotnicza będzie poszukiwać pasażerów, którzy będą skłonni dobrowolnie zrezygnować z aktualnego lotu na rzecz alternatywnego lotu i rekompensaty.

W momencie, gdy takie osoby się nie znajdą, linia lotnicza może odmówić wejścia na pokład wybranym pasażerom. W takiej sytuacji przewoźnik ma obowiązek zapewnić odpowiednią opiekę tym pasażerom w czasie oczekiwania na kolejny lot. Jest to również przypadek, w którym podróżującym przysługuje prawo do odszkodowania, jeśli lot spełnia odpowiednie warunki, o których można przeczytać w artykule: odszkodowanie za overbooking.


Odmowa przyjęcia na pokład - o czym należy pamiętać?

Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której z powodu overbookingu odmówiono Ci wejścia na pokład, warto pamiętać o niektórych kwestiach. Przede wszystkim, jeśli pasażer chce dochodzić odszkodowania nie może dobrowolnie zrezygnować ze swoich miejsc. Rezygnacja z lotu z własnej woli odbiera możliwość odszkodowania. Oczywiście, jeżeli oferta linii lotniczej jest dla Ciebie wystarczająco atrakcyjna, możesz z niej skorzystać. Ostateczna decyzja należy wyłącznie do Ciebie. Warto mieć to jednak na uwadze.

Zawsze należy mieć przy sobie kartę pokładową oraz wszystkie niezbędne dokumenty związane z podróżą. W sytuacjach, w których będą podejmowane różne decyzje i będzie wymagane wypełnianie jakichś dokumentów nieraz będzie wymagane okazanie dokumentów tożsamości czy podanie numeru rezerwacji.

W przypadku odmowy wejścia na pokład zawsze należy dowiedzieć się jakie jest powód odmowy. Jest to niezwykle istotne, w kwestii ewentualnego ubiegania się o odszkodowanie. Im bardziej szczegółowo opisany powód odmowy, tym lepiej.

I na koniec najważniejsza kwestia. Zawsze należy pamiętać o prawach jakie przysługują pasażerom. Warto znać możliwości jakie są dostępne w zaistniałej sytuacji. Jeśli już doświadczyłeś jakiejś niedogodnej sytuacji, warto wiedzieć jak wyjść z niej możliwie jak najlepiej.


Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład samolotu

Kwestia odszkodowania za odmowę wejścia na pokład samolotu rozstrzyga się w tym, jaka była przyczyna odmowy. Jeśli wynikało to z nieprzestrzegania regulaminu bądź niewykonywania poleceń załogi, w takim wypadku nie przysługuje odszkodowanie. Jeśli zaś odmowa wpuszczenia na pokład jest skutkiem braku miejsc, pasażer posiada prawo ubiegania się o odszkodowanie w wyniku odmowy wejścia na pokład samolotu.


Jakie odszkodowanie przysługuje za odmowę przyjęcia na pokład?

Pasażer ma prawo do zwrotu kosztów biletu lub ze skorzystania z alternatywnego połączenie oraz posiada pełne prawo do rekompensaty. Tak jak w przypadku chociażby odwołanego lotu, wysokość odszkodowania zależy od odległości i rozkłada się następująco:

  • lot do 1500 km to odszkodowanie w wysokości 250 euro.

  • lot pomiędzy 1500 km a 3500 km to odszkodowanie w wysokości 400 euro.

  • lot powyżej 3500 km to odszkodowanie w wysokości 600 euro.

Należy pamiętać, że pasażer może ubiegać się o odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład tylko wtedy, gdy odmowa leży w zakresie odpowiedzialności linii lotniczej!


Odszkodowanie z AirHelp

Wielu pasażerów nie wie czy sytuacja, której doświadczyli kwalifikuje się do odszkodowania. Inni po prostu nie chcą bądź nie mają czasu zająć się tą sprawą. AirHelp przychodzi więc z pomocą!

Dzięki AirHelp proces ubiegania się o odszkodowanie jest prosty i całkowicie bezstresowy. Wykonamy całą pracę za Ciebie i zadbamy o wszystkie niezbędne formalności.

Potrzebujemy wyłącznie kilku minut, aby sprawdzić, czy przysługuje Ci odszkodowanie. Wystarczy, że wpiszesz dane swojego lotu do naszego darmowego kalkulatora odszkodowań. W ten sposób AirHelp zapewnia bezpłatną wstępną ocenę Twojej sytuacji, a także udziela informacji o możliwej rekompensacie.


Dlaczego AirHelp?

AirHelp jest jedną z największych firm, zajmującą się obroną praw pasażerów na świecie. Posiada swoich prawników w ponad 30 krajach i obsługuje swoich klientów aż w 16 różnych językach. Do obsługi wniosków używana jest najnowocześniejsza technologia, która pozwala pracować nad każdym wnioskiem sprawnie i efektywnie.

Ponadto AirHelp nie pobiera żadnych opłat, jeśli proces zakończy się niepowodzeniem. Korzystanie z naszych usług jest całkowicie pozbawione ryzyka. Firma wyznaje zasadę „nie wygrywasz, nie płacisz”.


Najczęściej zadawane pytania

Czy można lecieć samolotem pod wpływem alkoholu?

Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych używek stanowią zagrożenie dla innych pasażerów oraz całej załogi. W związku z tym linie lotnicze posiadają w swoich regulaminie zapis, z którego wynika, iż przewoźnik ma prawo odmówić wejścia na pokład osobie nietrzeźwej.

Kto nie zostanie wpuszczony na pokład w wyniku overbookingu?

Nie ma jasno określonych zasad, kto nie zostanie wpuszczony na pokład w wyniku overbookingu. Jeśli on nastąpi, w pierwszej kolejności linia lotnicza ma obowiązek szukać ochotników, którzy są w stanie dobrowolnie zrezygnować z aktualnego lotu, na rzecz lotu alternatywnego i dodatkowych korzyści.

Za co można zostać wyrzuconym z samolotu?

Sytuacji, za które pasażer może zostać wyrzucony z samolotu jest wiele. Najczęściej mówi się o zdarzeniach, w których podróżujący wykazuje agresywne zachowanie, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bądź nie wykonuje poleceń załogi samolotu.

250 EUR – 600 EUR

Jeżeli na Twój lot sprzedano więcej biletów, niż jest miejsc w samolocie (czyli doświadczyłeś tzw. overbookingu) i odmówiono Ci prawa do wejścia na pokład, nie rezygnuj z prawa do odszkodowania. Z racji zakłóconego lotu może należeć Ci się od 250 do 600 EUR.

Lot był opóźniony lub został odwołany?

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2024 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie