Odmowa przyjęcia na pokład

Jeżeli linia lotnicza odmówi Ci przyjęcia na pokład, warto znać swoje prawa pasażera, żeby wiedzieć, jakie podjąć kroki. Znajomość Twoich praw pomoże Ci uzyskać odszkodowanie w momencie, gdy przytrafi Ci się odmowa przyjęcia na pokład samolotu.

Sprawdź odszkodowanie

Odmowa przyjęcia na pokład w przypadku lotów w obrębie UE.

Odmowa przyjęcia na pokład – wskazówki dla pasażerów lecących do lub z Unii Europejskiej:

1) Nie zgadzaj się na dobrowolne oddanie miejsca w zamian za vouchery bądź inne świadczenia.

Przyjęcie voucherów może wiązać się z utratą prawa do wszelkiego odszkodowania. Oczywiście, jeżeli oferta linii lotniczej jest dla Ciebie wystarczająco atrakcyjna, możesz z niej skorzystać. Ostateczna decyzja zawsze należy do Ciebie.

2) Miej przy sobie kartę pokładową oraz wszystkie pozostałe dokumenty związane z podróżą.

Jeżeli nie posiadasz karty pokładowej, możesz skorzystać z innego dokumentu zawierającego numer rezerwacji (np. biletu elektronicznego). Ten, zazwyczaj 6-cyfrowy numer, jest przypisany do Twojej rezerwacji przez linię lotniczą i może składać się zarówno z cyfr, jak i liter.

3) Zapytaj, dlaczego odmówiono Ci prawa do wejścia na pokład.

Najczęstszym powodem odmowy do wejścia na pokład, jest sprzedaż większej ilości biletów, niż jest dostępnych miejsc w samolocie (tzw. overbooking), ale mogą istnieć również inne powody. To istotna informacja, pomocna podczas składania wniosku o odszkodowanie.

4) Zażądaj zapewnienia alternatywnego lotu do Twojego miejsca docelowego.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, możesz również zażądać zwrotu kosztów za zakupiony bilet, jak również lotu powrotnego do miejsca wylotu.

5) Zażądaj rekompensaty za odmowę przyjęcia na pokład.

O ile przysługuje Ci do tego prawo, linia lotnicza powinna wypłacić Ci należne odszkodowanie bezpośrednio po tym, jak odmówiono Ci prawa do wejścia na pokład. Jest to świadczenie dodatkowe, poza propozycją zmiany lotu i zapewnienia opieki przez przewoźnika.

6) Zwróć się do linii lotniczej o pokrycie kosztów za Twoje posiłki.

W przypadku przymusowego pobytu na lotnisku, które przekracza dwie godziny, linia lotnicza ma obowiązek zagwarantować Ci posiłki i napoje. To nie tylko kwestia dobrej woli linii lotniczej, ale jej obowiązek.

7) Zadbaj o to, by linia lotnicza zapewniła Ci zakwaterowanie i nocleg w hotelu.

W przypadku, gdy Twój alternatywny lot do miejsca docelowego, odbywa się następnego dnia, linia lotnicza powinna pokryć wszelkie uzasadnione koszty zakwaterowania oraz transportu z i na lotnisko, jeśli to konieczne.

8) Zachowaj rachunki w przypadku poniesienia dodatkowych kosztów.

W przypadku lotów międzynarodowych, również na obszarze UE, możesz być uprawniony do odzyskania kosztów poniesionych za dodatkowe wydatki wynikające z zakłócenia lotu. Dokumentacja w postaci rachunków pomoże Ci w dochodzeniu odszkodowania.

9) Sprawdź, czy odmowa prawa do wejścia na pokład kwalifikuje się do odszkodowania.

Jeżeli nie otrzymałeś zwrotu środków na lotnisku, masz prawo ubiegać się o ich zwrot po zaistniałym zdarzeniu.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące odmowy przyjęcia na pokład w przypadku lotów wewnątrz UE i dowiedz się więcej o Twoich prawach pasażera.


Odmowa przyjęcia na pokład w przypadku lotów na terenie USA.

W przypadku odmowy wejścia na pokład samolotu na terenie USA z powodu sprzedaży większej ilości biletów niż miejsc w samolocie (tzw. overbooking), pasażerowie mogą być uprawnieni do odszkodowania. Jeżeli doświadczyłeś takiej sytuacji, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami:

1) Nie zgadzaj się na dobrowolne oddanie miejsca w zamian za vouchery bądź inne świadczenia.

Przyjęcie voucherów może wiązać się z utratą prawa do wszelkiego odszkodowania.  Oczywiście, jeżeli oferta linii lotniczej jest dla Ciebie wystarczająco atrakcyjna, możesz z niej skorzystać. Ostateczna decyzja należy do Ciebie.

2) Miej przy sobie kartę pokładową oraz wszystkie pozostałe dokumenty związane z podróżą.

Jeżeli nie posiadasz karty pokładowej, możesz skorzystać z innego dokumentu zawierającego numer rezerwacji (np. biletu elektronicznego). Ten, zazwyczaj 6-cyfrowy, numer jest przypisany do Twojej rezerwacji przez linię lotniczą i może składać się z cyfr i liter.

3) Zapytaj, dlaczego odmówiono Ci prawa do wejścia na pokład.

Najczęstszym powodem odmowy jest nadkomplet pasażerów (tzw. overbooking). W takim wypadku linia lotnicza powinna wypłacić Ci odszkodowanie. Istnieje również kilka innych powodów, w których w przypadku odmowy przyjęcia na pokład niestety nie przysługuje Ci odszkodowanie.

4) Zażądaj zapewnienia alternatywnego lotu do Twojego miejsca docelowego.

5) Zażądaj rekompensaty za odmowę przyjęcia na pokład.

O ile przysługuje Ci do tego prawo, to oprócz zaoferowania zmiany trasy i przelotu alternatywnym rejsem linia lotnicza powinna wypłacić Ci odszkodowanie.

6) Sprawdź, czy odmowa przyjęcia na pokład kwalifikuje się do odszkodowania.

Jeżeli nie otrzymałeś zwrotu środków na lotnisku, masz prawo ubiegać się o ich zwrot po zaistniałym zdarzeniu.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące odmowy przyjęcia na pokład w przypadku lotów na terenie USA i dowiedz się więcej o Twoich prawach pasażera.


Odmowa przyjęcia na pokład w przypadku lotów międzynarodowych.

Pasażerowie lotów międzynarodowych mają prawo do rekompensaty za odmowę przyjęcia na pokład z powodu tzw. overbookingu, jeżeli zastosują się do kilku prostych kroków:

1) Nie zgadzaj się na dobrowolne oddanie miejsca w zamian za vouchery bądź inne świadczenia.

W takim przypadku mogłoby to się wiązać z utratą prawa do rekompensaty oraz wszelkiego dodatkowego odszkodowania (np. zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów). Oczywiście, jeżeli oferta linii lotniczej jest dla Ciebie wystarczająco atrakcyjna, możesz z niej skorzystać. Ostateczna decyzja należy do Ciebie.

2) Miej przy sobie kartę pokładową oraz wszystkie pozostałe dokumenty związane z podróżą.

Jeżeli nie posiadasz karty pokładowej, możesz skorzystać z innego dokumentu zawierającego numer rezerwacji (np. biletu elektronicznego). Ten, zazwyczaj 6-cyfrowy, numer jest przypisany do Twojej rezerwacji przez linię lotniczą i może składać się z cyfr i liter.

3) Zapytaj, dlaczego odmówiono Ci prawa do wejścia na pokład.

Najczęstszym powodem odmowy wejścia na pokład jest sprzedaż większej ilości biletów niż miejsc w samolocie (tzw. overbooking), jednakże mogą istnieć również inne przyczyny. Każda informacja jest istotna, jeśli linia lotnicza ponosi winę za to zdarzenie, a Ty zdecydujesz się na złożenie reklamacji.

4) Zażądaj zapewnienia alternatywnego lotu do Twojego miejsca docelowego.

5) Zachowaj rachunki w przypadku poniesienia dodatkowych kosztów.

Będziesz ich potrzebował do złożenia reklamacji w celu zwrotu dodatkowych kosztów wynikających z zakłóceń lotu. Dokumentacja w postaci rachunków pomoże Ci w dochodzeniu odszkodowania.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj szczegóły dotyczące odmowy przyjęcia na pokład w przypadku lotów międzynarodowych i dowiedz się więcej o Twoich prawach pasażera linii lotniczych.

W przypadku podróży z przesiadką na terenie UE, możesz również sprawdzić, czy Twój przypadek kwalifikuje się do odszkodowania na podstawie Rozporządzenia WE 261/2004.

250 EUR – 600 EUR

Jeżeli na Twój lot sprzedano więcej biletów, niż jest miejsc w samolocie (czyli doświadczyłeś tzw. overbookingu) i odmówiono Ci prawa do wejścia na pokład, nie rezygnuj z prawa do odszkodowania. Z racji zakłóconego lotu może należeć Ci się od 250 do 600 EUR.

Lot był opóźniony lub został odwołany?

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo
APRA

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2022 AirHelp