Jak wyglądają opłaty AirHelp?

AirHelp proponuje dwa przystępne modele opłat:

Nie wygrywasz, nie płacisz — opłata zależy od odszkodowania, jakie dla Ciebie uzyskamy, albo roczne członkostwo AirHelp Plus w atrakcyjnej cenie.

 • Nie wygrywasz, nie płacisz

  Otrzymasz: do 65%

  65%

  • Kwota zależna od wysokości odszkodowania, jakie dla Ciebie uzyskamy

  • Opłata standardowa: (w wysokości odpowiadającej) 35%

  • Opłata za działania prawne: (w wysokości odpowiadającej) +15%

  Sprawdź odszkodowanie
 • AirHelp Plus

  Otrzymasz: 100%

  100%

  • Od 169 zł rocznie

  • Korzystaj bezpłatnie ze wszystkich usług AirHelp

  • Złóż tyle wniosków, ile potrzebujesz

  • Zakup musi zostać dokonany przed wystąpieniem zakłócenia lotu

  Zapoznaj się z naszą ofertą
 • Informujemy, że w przypadku roszczeń podlegających pod przepisy prawa Brazylii obowiązuje Cennik brazylijski

przykład

Załóżmy, że AirHelp uzyska dla Ciebie 600 € odszkodowania

Nie wygrywasz, nie płacisz

Opłata standardowa

Otrzymasz

390 € | 65%

Nasze opłaty

210 € | 35%

65%

Opłata za środki prawne*

Otrzymasz

300 € | 50%

Nasze opłaty

300 € | 50%

* Opłata standardowa +15%

50%


AirHelp Plus

We wszystkich przypadkach

Otrzymasz

600 € | 100%

Nasze opłaty

0 € | 0%

100%

Więcej informacji o Opłacie standardowej i Opłacie za środki prawne

Co obejmuje opłata standardowa?

Opłata standardowa pokrywa wszystkie koszty związane z uzyskaniem Twojego odszkodowania poprzez standardowy wniosek.

Ponad 400-osobowy zespół AirHelp jest gotów zająć się każdym aspektem Twojego wniosku — od zatwierdzenia dokumentów oraz dokładnego sprawdzenia raportów pogodowych i lotniczych po przygotowanie sprawy i negocjacje z liniami lotniczymi.

Będziemy informować Cię na bieżąco o każdym kroku, a w razie jakichkolwiek pytań jesteśmy dostępni przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.


Co obejmuje opłata za działania prawne?

Jeśli linia lotnicza nie będzie z nami współpracować, jesteśmy przygotowani na to, aby walczyć o Twoje prawa w sądzie.

Sprawa sądowa może wiązać się z kosztami wynoszącymi nawet 1000 €, co obejmuje wynagrodzenie prawników, opłaty sądowe czy tłumaczenia oficjalnych dokumentów — to wszystko kwoty, którymi nie musisz się przejmować. Doliczamy natomiast niewielką opłatę dodatkową w wysokości 15%, żeby zrekompensować te koszty.

Pamiętaj, że w ramach opłat nigdy nie pobierzemy więcej niż 50% Twojego odszkodowania. A jeśli nie wygrasz, nie zapłacisz ani grosza.

Dlaczego warto wybrać AirHelp?

 • Samodzielne dochodzenie Wierzytelności


  • Bezpłatne

  • Czasochłonne i stresujące

  • Musisz poradzić sobie samodzielnie ze skomplikowanymi procedurami linii lotniczych

  • Musisz samodzielnie zapoznać się z prawem

  • To stracony czas, jeśli przegrasz

 • BEZPROBLEMOWO

  Złóż wniosek z AirHelp


  • Przystępne i ustalone opłaty

  • Zajmiemy się złożeniem wniosku za Ciebie, łącznie z całą dokumentacją i negocjacjami

  • Specjaliści od praw pasażerskich i odszkodowań

  • Brak ryzyka — nic nie płacisz, jeśli nie uzyskamy dla Ciebie odszkodowania

  • Pokrywamy koszty prawne. W przypadku wygranej jak i przegranej, AirHelp opłaci wszystkie koszty prawne, które mogą wynieść do 1000 €

  Sprawdź odszkodowanie
 • Skorzystanie z usług Pełnomocnika prawnego


  • Zajmie się złożeniem wniosku za Ciebie

  • Kosztowny prawnik i możliwe opłaty sądowe

  • Większość prawników nie specjalizuje się w prawach pasażerów

  • Jeśli przegrasz, także możesz ponieść koszty — być może trzeba będzie opłacić też honorarium adwokata linii lotniczych

PEŁNE INFORMACJE

Nasze opłaty

1. WPROWADZENIE

 1. Strona Nasze opłaty zawiera pełny cennik stanowiący szczegółową informację o opłatach pobieranych przez AirHelp w zamian za świadczone Usługi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nią.

 2. Nie zaleca się korzystania z jakichkolwiek Usług spółki AirHelp bez pełnego zapoznania się z Warunkami Umowy, Oświadczeniem o ochronie prywatności oraz stroną Nasze opłaty. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub obaw prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub sprawdzenie sekcji Najczęściej zadawane pytania

 3. Należy pamiętać, że jeśli Wierzytelność Klienta dotyczy lotu, którego miejsce docelowe lub miejsce wylotu znajduje się w Brazylii, to korzystanie z Usług może podlegać Warunkom Umowy – Brazylia oraz naszemu Cennikowi brazylijskiemu .

2. DEFINICJE

Stronę Nasze opłaty należy czytać w połączeniu z Warunkami Umowy, w których można znaleźć definicje terminów stosowanych na stronie Nasze opłaty.

3. USŁUGI BEZPŁATNE

AirHelp nie pobiera żadnych opłat za Usługę weryfikacji Wniosku, Usługę dostarczania informacji oraz Usługę uzyskiwania odszkodowania, jeśli nie doprowadzi ona do uzyskania przez Klienta Odszkodowania za lot.

4. OPŁATY ZA USŁUGĘ UZYSKIWANIA ODSZKODOWANIA

 1. Usługa uzyskiwania odszkodowania polega na świadczeniu przez AirHelp pomocy w uzyskaniu przez Klienta Odszkodowania za lot od Linii lotniczej. AirHelp działa zgodnie z modelem „Nie wygrywasz, nie płacisz”. Oznacza to, że w przypadku Usługi uzyskiwania odszkodowania AirHelp pobiera opłatę tylko wtedy, gdy Klient otrzyma od Linii lotniczej Odszkodowanie za lot.

 2. Istnieją dwa rodzaje opłat, które AirHelp może pobierać za Usługę uzyskiwania odszkodowania. W pierwszej kolejności pobieramy Opłatę za usługę, a następnie, w zależności od tego, czy musieliśmy zastosować Środki prawne, pobieramy również Opłatę za środki prawne. Opłaty te są odliczane od całkowitej kwoty Odszkodowania za lot, którą AirHelp uzyska od Linii lotniczej. 

  Usługa uzyskiwania odszkodowania (Opłata jako część kwoty Odszkodowania za lot)
  Opłata za usługę*: 35%
  Opłata za środki prawne*: 15%
  * zawiera podatek VAT

 3. Członkowie AirHelp Plus, korzystając z Usługi uzyskiwania odszkodowania, nie płacą ani Opłaty za usługę, ani Opłaty za środki prawne. Członkowie AirHelp Plus płacą jedynie Opłatę za członkostwo wymienioną poniżej.

  Sposób naliczania opłat wyjaśniony jest w poniższych klauzulach:

 4. Opłata za usługę

  W przypadku każdej Wierzytelności, w odniesieniu do której skutecznie uzyskamy Odszkodowanie za lot, pobieramy Opłatę za usługę w wysokości 35% całkowitej kwoty Odszkodowania za lot, z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

 5. Opłata za środki prawne

  Opłata za środki prawne to opłata naliczana przez AirHelp jedynie wtedy, gdy Środki prawne były konieczne do realizacji Usługi uzyskiwania odszkodowania. Opłata za środki prawne stanowi 15% całkowitej kwoty uzyskanego Odszkodowania za lot, z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Odliczana jest od Odszkodowania za lot wraz z Opłatą za usługę.

 6. Koszty obsługi prawnej

  Dochodzenie Wierzytelności z zastosowaniem Środków prawnych często wymaga od AirHelp poniesienia Kosztów obsługi prawnej oraz, w zależności od jurysdykcji, również zapłaty kosztów postępowania sądowego. W takiej sytuacji AirHelp płaci Koszty obsługi prawnej i koszty postępowania sądowego w imieniu Klienta. Jeśli spółce AirHelp w ramach Środków prawnych uda się uzyskać Odszkodowanie za lot, AirHelp wnioskuje, by sąd zobowiązał Linię lotniczą do pokrycia Kosztów obsługi prawnej i kosztów postępowania sądowego. Jeśli sąd przyzna AirHelp zwrot Kosztów obsługi prawnej i kosztów postępowania sądowego, AirHelp będzie mieć prawo zatrzymać te kwoty. Z kolei w przypadkach, gdy AirHelp nie uda się uzyskać odszkodowania w ramach Środków prawnych, sąd może zobowiązać nas do zapłaty Kosztów obsługi prawnej poniesionych przez Linię lotniczą. W takim wypadku AirHelp zapłaci Koszty obsługi prawnej Linii lotniczej.

  AirHelp nie obciąży Klienta Kosztami obsługi prawnej ani kosztami postępowania sądowego, z wyjątkiem sytuacji opisanych w sekcjach „Odstąpienie od umowy” i „Rozwiązanie umowy” w Warunkach Umowy, gdzie AirHelp zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta Kosztami obsługi prawnej wyłącznie w sytuacji Odstąpienia przez Klienta od umowy dotyczącej Usługi uzyskiwania odszkodowania po tym, jak AirHelp rozpocznie już Środki prawne, lub w przypadku naruszenia przez Klienta Warunków Umowy.  

 7. Uwaga dotycząca Klientów w Danii

  W przypadku Klientów mieszkających w Danii opłaty naliczane przez AirHelp za Usługę uzyskiwania odszkodowania są stałe. Opłata za usługę jest stała, a jej kwota wynosi 35% typowego całkowitego Odszkodowania za lot. 

  Opłata za środki prawne jest stała, a jej kwota wynosi 15% typowego całkowitego Odszkodowania za lot.

  Dokładną wysokość opłat można sprawdzić tutaj.

  Zarówno Opłata za usługę, jak i Opłata za środki prawne zawierają podatek VAT.

 8. Uwaga dotycząca Klientów w Szwecji

  W przypadku Klientów mieszkających w Szwecji, jeśli Wniosek o zaspokojenie Wierzytelności składany jest w ich imieniu w sądzie szwedzkim, AirHelp zapłaci w ich imieniu opłatę za złożenie wniosku. Przed skierowaniem do sądu Wniosku o zaspokojenie Wierzytelności może okazać się konieczne skorzystanie z pomocy Pełnomocnika prawnego, który rozpocznie środki prawne. Koszty obsługi prawnej przez Pełnomocnika prawnego odpowiadają standardowym stawkom godzinowym. Więcej informacji o standardowych stawkach godzinowych można znaleźć tutaj.

  Jeśli AirHelp wygra w imieniu Klienta postępowanie z zastosowaniem Środków prawnych, AirHelp może zwrócić się do sądu z wnioskiem o orzeczenie zwrotu Kosztów obsługi prawnej przez Linię lotniczą. W takim wypadku Koszty obsługi prawnej zasądzone przez sąd będą należeć do AirHelp, gdyż pokryją Koszty obsługi prawnej zapłacone pierwotnie przez AirHelp. Jeśli AirHelp nie wygra postępowania w imieniu Klienta, AirHelp będzie mieć obowiązek zapłaty Kosztów obsługi prawnej i nie obciąży tymi kosztami Klienta. 

 9. Wezwanie do dobrowolnej zapłaty odszkodowania

  W przypadku uzyskania przez AirHelp Odszkodowania za lot w wyniku Wezwania do dobrowolnej zapłaty odszkodowania, AirHelp obciąża Klienta opłatą w wysokości 29.99 $. AirHelp rezygnuje z tej opłaty, jeśli Odszkodowanie za lot jest (i) wypłacane w gotówce i wynosi mniej niż 30,00 $ lub (ii) wypłacane w postaci świadczenia rzeczowego i wynosi mniej niż 3000 punktów lojalnościowych.

5. OPŁATY ZA CZŁONKOSTWO W AIRHELP PLUS

 1. Członkowie AirHelp Plus, jak wskazano w Warunkach Umowy, mają prawo korzystać z Usług AirHelp Plus, w tym Usługi uzyskiwania odszkodowania, bez konieczności zapłaty Opłaty za usługę i Opłaty za środki prawne, w razie uzyskania jako Członkowie Odszkodowania za lot.

 2. W przypadku Klientów będących członkami AirHelp Plus, jeśli AirHelp zdecyduje się złożyć w imieniu Klienta Wezwanie do dobrowolnej zapłaty odszkodowania, nie naliczymy opłaty za Wezwanie do dobrowolnej zapłaty odszkodowania.

 3. Standardowe Opłaty za członkostwo w ramach różnych pakietów i subskrypcji AirHelp Plus wybieranych przez Klienta są następujące: 

  Pakiet AirHelp Plus Essential:
  W odniesieniu do jednej rezerwacji*:
  Rocznie: 24,99 € 

  Pakiet AirHelp Plus Complete:
  W odniesieniu do jednej rezerwacji*:
  Rocznie: 64,99 € 

  * Opłaty członkowskie w odniesieniu do jednej rezerwacji zostaną uzgodnione przez Klienta z biurem podróży lub inną firmą sprzedającą Członkostwo, zgodnie z opisem w sekcji poniżej.

 4. W przypadku uzyskania specjalnej Opłaty za członkostwo jest ona określona w warunkach dotyczących konkretnej oferty.

6. SPECJALNE OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W PRZYPADKU KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY I INNYCH FIRM

Korzystanie przez Klienta z Usług AirHelp zawsze polega postanowieniom Warunków Umowy, jednak w przypadku podpisania umowy z biurem podróży, przedsiębiorstwem zarządzającym podróżami lub innym podmiotem, w ramach której Klient jest upoważniony do skorzystania z innych warunków płatności, lub w przypadku gdy taki podmiot dokonuje płatności na rzecz AirHelp w imieniu Klienta, struktura opłaty, opcje wypłaty, przeliczanie walut i Usługi zawarte w pakiecie Członkostwa mogą się różnić od standardowych, w zależności od warunków tej umowy. Jednak w żadnym przypadku suma Opłaty za usługę i Opłaty za środki prawne ponoszonych przez Klienta nie przekroczą sumy Opłaty za usługę i Opłaty za środki prawne opisanych powyżej.

7. PEŁNA KWOTA ODSZKODOWANIA ZA LOT

 1. AirHelp zawsze wypłaci Klientowi pełną kwotę Odszkodowania za lot uzyskanego w ramach danej Wierzytelności pomniejszoną o opłaty określone na stronie Nasze opłaty („Pełna kwota odszkodowania wypłacanego Klientowi”). 

 2. Jeśli Usługa uzyskiwania odszkodowania świadczona jest na podstawie europejskich Przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych, Pełna kwota odszkodowania wypłacanego Klientowi jest wypłacana w euro (EUR, €).

 3. Jeśli Usługa uzyskiwania odszkodowania świadczona jest na podstawie innych Przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych, Pełna kwota odszkodowania wypłacanego Klientowi jest zawsze wypłacana w walucie określonej w tych przepisach. W krajach, w których AirHelp oferuje taką opcję, odszkodowanie może zostać wypłacone w walucie kraju zamieszkania Klienta.  

 4. Jeśli Linia lotnicza wypłaca Odszkodowanie za lot w walucie innej niż określono powyżej, kwota ta zostanie przeliczona przez dostawcę usług płatności zgodnie z kursem wymiany stosowanym przez niego lub instytucje finansowe, z którymi współpracuje. AirHelp nie nalicza żadnych dodatkowych opłat ani prowizji bankowych.

 5. Ostateczna kwota zależy jednak od daty przesłania przelewu przez Linię lotniczą do AirHelp.

8. MIĘDZYNARODOWE PRZELEWY BANKOWE 

 1. AirHelp oferuje międzynarodowe przelewy bankowe bezpłatnie i bez dodatkowych kosztów, korzystając z usług Podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi na rzecz spółki AirHelp. Dodatkowe opłaty lub koszty, którymi Klient może zostać obciążony przez innych pośredników płatności lub bank Klienta, nie są pokrywane przez AirHelp. Bank Klienta może stosować opłatę za przeliczenie waluty. 

 2. W większości przypadków Odszkodowanie za lot przelewane jest Klientowi w euro (EUR, €). W związku z tym Klient może otrzymać na swoje konto bankowe kwotę innej wysokości niż Pełna kwota odszkodowania wypłacanego Klientowi, jeśli kwota ta musiała zostać przeliczona na inną walutę przez bank lub innego pośrednika. AirHelp nie ma wpływu na kursy wymiany walut i nie może decydować, jak i kiedy kwoty odszkodowań są przeliczane na inne waluty podczas przelewu lub po jego otrzymaniu.

9. PŁATNOŚCI CZEKIEM W USD ($)

Mieszkańcom Stanów Zjednoczonych AirHelp oferuje możliwość wypłaty Odszkodowania za lot w formie czeku, w USD. W przypadku tej metody płatności AirHelp nie nalicza żadnych dodatkowych opłat za płatność czekiem w USD. AirHelp nie pokrywa jednak dodatkowych opłat ani kosztów związanych z realizacją czeku i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

10. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Wszystkie opłaty wymienione na stronie Nasze opłaty zawierają podatek VAT, chyba że określono inaczej.

Angielska wersja strony Nasze opłaty ma pierwszeństwo w przypadku niezgodności z jakąkolwiek inną wersją językową.Zaktualizowano: 7 września 2023
Wersja: F2.23_EN

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2024 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie