Zwrot pieniędzy za odwołany lot a odszkodowanie - co trzeba wiedzieć?

Zdarzają się takie sytuacje, w których lot może być zakłócony przez różnego rodzaju czynniki. W takich momentach warto wiedzieć jakie prawa przysługują pasażerom. Wśród nich na pewno można wyróżnić ubieganie się o zwrot kosztu biletu bądź o odszkodowanie.

Są również sytuacje, w których istnieje możliwość uzyskania zarówno zwrotu kosztów lotu, jak i odszkodowania. O najważniejszych kwestiach dotyczących odszkodowań, a także zwrotów za odwołany bądź niewykorzystany lot, dowiesz się z artykułu przygotowanego przez AirHelp!

Sprawdź odszkodowanie

Czy można uzyskać zwrot kosztów za lot?

Na samym początku warto rozróżnić, iż zwrot pieniędzy za odwołany lot oraz odszkodowanie to dwa różne aspekty. Należy pamiętać, że odszkodowanie przysługuje jedynie w sytuacji, gdy przewoźnik jest odpowiedzialny za odwołanie lotu z jego winy. W przypadku odwołania lotu z powodu okoliczności niezależnych od przewoźnika, takich jak warunki atmosferyczne czy strajki niezwiązane z przewoźnikiem, odszkodowanie nie przysługuje.

Rozpocznijmy jednak od kwestii zwrotów, a mianowicie czy można uzyskać zwrot kosztów za lot bądź zwrot kosztów za niewykorzystany bilet lotniczy? Przede wszystkim możliwość zwrotu kosztów zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj biletu, przyczyna odwołania lub opóźnienia lotu oraz polityka przewoźnika lotniczego.

Zwrot kosztów za lot z pewnością przysługuje w przypadku, gdy:

 • Twój lot jest opóźniony o więcej aniżeli 5 godzin, w związku z czym chcesz z niego zrezygnować. Pięciogodzinne lub jeszcze większe opóźnienie jest równie dużą niedogodnością, jak odwołanie lotu.

 • Wykupiony przez Ciebie lot został odwołany później niż przepisowe 14 dni przed planowanym odlotem, a połączenia alternatywne, które zostały Ci zaoferowane przez linie lotnicze, nie spełniają Twoich wymagań i założeń podróżniczych.

 • Odmówiono Ci wejścia na pokład i nie chcesz skorzystać z oferowanego połączenia alternatywnego.

Warto pamiętać, że w Unii Europejskiej pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów za lot, w tym za loty odwołane lub opóźnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 261/2004.

Niezależnie od tego, czy przysługuje Ci zwrot kosztów lotu, odszkodowanie należy się, jeśli:

 • Twój lot był opóźniony 3 godziny lub dłużej;

 • LUB Twój lot został odwołany później niż 14 dni przed planowanym odlotem;

 • LUB w wyniku przepełnienia lotu odmówiono Ci wejścia na pokład;

 • ORAZ Twój lot miał rozpocząć się na terytorium UE lub odbyć się samolotem linii lotniczej zarejestrowanej w UE, którego lotnisko docelowe znajduje się na terytorium UE;

 • ORAZ miałeś(-aś) potwierdzenie rezerwacji lotu;

 • ORAZ zakłócenie lotu miało miejsce w ciągu ostatnich 3 lat;

 • ORAZ linia lotnicza miała wpływ na przyczynę zakłócenia lotu.

Już teraz dowiedz się, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania!

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Zwrot za odwołany lot - prawa pasażera

W każdej sytuacji, w której pasażer doświadcza jakichkolwiek niedogodności związanych z zakłóceniem lotu, powinien znać swoje prawa. Trzeba wiedzieć czego można się domagać oraz jakie prawa przysługują podróżującym.

Zwrot kosztów lotu w przypadku jego odwołania

W przypadku odwołania lotu, pasażerom przysługuje prawo do zwrotu kosztów za bilet lotniczy, zgodnie z przepisami prawa i umowami zawieranymi z przewoźnikiem lotniczym. W Unii Europejskiej pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów za lot, w tym za loty odwołane lub opóźnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 261/2004. Przepisy te obowiązują w przypadku lotów wewnątrz UE lub poza nią, jeśli przewoźnik jest zarejestrowany w UE lub prowadzi działalność w UE.

Zgodnie z WE 261 za odwołany lot pasażerowi przysługuje pełny lub częściowy zwrot kosztów za lot, a jeśli zajdzie taka potrzeba to także lot powrotny na lotnisko, z którego rozpoczęła się podróż. Dodatkowo powinny być dostępne dla podróżujących takie możliwości jak najwcześniejsze możliwe połączenie alternatywne do miejsca docelowego oraz nowy bilet na lot do miejsca docelowego w późniejszym, wskazanym przez pasażera terminie.

Przewoźnik może także zaoferować rekompensatę w postaci voucherów lotniczych lub innych usług, jednakże pasażer musi wyrazić na przyjęcie takiej oferty pisemną zgodę.

Czy można otrzymać zwrot pieniędzy za nieodebrany lot z przesiadką?

Zazwyczaj w takiej sytuacji istnieje możliwość otrzymania przynajmniej częściowego zwrotu za niewykorzystaną część biletu. Zdarza się jednak, że w przypadku nieodebrania lotu z przesiadką, przewoźnik lotniczy nie zawsze zwraca pieniądze za bilet, ponieważ przepisy dotyczące zwrotu kosztów zależą od rodzaju biletu i polityki przewoźnika lotniczego.

W przypadku, gdy pasażer nie mógł odbyć lotu z przesiadką z powodu opóźnienia lub odwołania poprzedniego lotu, przysługuje mu prawo do zwrotu kosztów za ten lot oraz do zapewnienia alternatywnego lotu przez przewoźnika.

Może mieć miejsce również sytuacja, w której podróżny wyruszył z lotniska startowego, ale na następnym etapie podróży, wskutek odwołania lotu, zaoferowano połączenie alternatywne nieodpowiadające pierwotnym planom podróżniczym. W takim przypadku podróżujący ma prawo żądać pełnego zwrotu kosztów biletu, tak aby otrzymać pieniądze zarówno za wykorzystaną, jak i niewykorzystaną jego część.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, linia lotnicza musi również zapewnić lot powrotny na lotnisko startowe w najbliższym możliwym terminie.

Dodatkowe odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot

Wiedząc już w jakich sytuacjach przysługuje możliwość zwrotu kosztów za odwołany bądź opóźniony lot, warto pochylić się nad tym, w jakich przypadkach pasażerowi należy się odszkodowanie.

Tak więc niezależnie od tego, czy przysługuje Ci zwrot kosztów lotu, odszkodowanie należy się w momencie, gdy:

 • Twój lot jest opóźniony o 3 godziny lub dłużej.

 • Twój lot został odwołany później niż 14 dni przed planowanym odlotem.

 • W wyniku tak zwanego overbookingu odmówiono Ci wejścia na pokład.

Należy pamiętać, że w takich sytuacjach koniecznym jest, aby Twój lot rozpoczynał się na terytorium UE lub odbywał się samolotem linii lotniczej zarejestrowanej w UE, które lotnisko docelowe znajduje się na terytorium UE.

Co więcej, wymagane jest, aby pasażer posiadał potwierdzenie rezerwacji lotu oraz, aby dana sytuacja miała miejsce w przeciągu ostatnich trzech lat. Ostatnią kwestią pozostaje fakt, iż odszkodowanie może przysługiwać tylko w sytuacjach, w którym linia lotnicza ma wpływ na przyczynę zakłócenia lotu.

Długość trasyMniej niż 2 godziny2–3 godziny3–4 godzinyPonad 4 godzinyNie dotarłem(-am) do miejsca docelowego
Wszystkie loty do 1500 km€125€250€250€250€250
Loty powyżej 1500 km w obrębie UE€200€200€400€400€400
Loty między 1500 a 3500 km wykraczające poza terytorium UE€200€200€400€400€400
Loty powyżej 3500 km wykraczające poza terytorium UE€300€300€300€600€600

Wysokość odszkodowania za odwołany lot

Wysokość odszkodowania za odwołany lot zależy od różnych czynników, takich jak długość opóźnienia, trasa lotu oraz przepisy prawne obowiązujące w danym regionie lub kraju. W UE według rozporządzenia nr 261/2004 wysokość odszkodowania waha się od 250 do 600 euro. Jest to zależne od długości trasy lotu:

 • lot do 1500 km to odszkodowanie w wysokości 250 euro.

 • lot pomiędzy 1500 km a 3500 km to odszkodowanie w wysokości 400 euro.

 • lot powyżej 3500 km to odszkodowanie w wysokości 600 euro.

Należy pamiętać, że lot ten musi spełniać pewne warunki, takie jak odwołanie lotu na mniej niż 14 dni przed planowanym wylotem, w momencie gdy pasażer nie zostanie poinformowany o odwołaniu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przepisy te mają zastosowanie do lotów zarezerwowanych w Unii Europejskiej lub poza nią, jeśli przewoźnik jest zarejestrowany w UE lub prowadzi działalność w UE.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za lot?

Nie wszystkie loty kwalifikują się do odszkodowania i warto mieć to na uwadze. Dzieje się tak w przypadku, gdy linia lotnicza poinformowała Cię o odwołaniu lub opóźnieniu lotu co najmniej 14 dni przed planowanym wylotem. Ta sytuacja dyskwalifikuje Twój lot do ubiegania się o odszkodowanie.

Kolejną kwestią są zakłócenia według WE 261, powstające wskutek “okoliczności nadzwyczajnych”, na które linia lotnicza nie ma wpływu. Za takie okoliczności nadzwyczajne uważa się między innymi:

Okoliczności nadzwyczajne
❌ Strajki organizowane przez pracowników lotniska lub kontroli ruchu lotniczego
❌ Niepokoje polityczne
❌ Warunki pogodowe
❌ Zagrożenia bezpieczeństwa
❌ Inne sytuacje awaryjne

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych scenariuszy, przewoźnik lotniczy może odmówić wypłacenia odszkodowania za lot. Na AirHelp możesz dowiedzieć się więcej na temat sytuacji, w których przysługuje pasażerom prawo do odszkodowania. Jedną z nim jest odszkodowanie za lot zakłócony wskutek strajku linii lotniczej.

Twój lot został odwołany? Dowiedz się, co Ci przysługuje

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Zmiana lotu i zwrot za bilet lotniczy

Może przydarzyć się również sytuacja, w której zechcesz zmienić datę rezerwacji lub w ogóle z niej zrezygnować i otrzymać przy tym zwrot kosztów. Zazwyczaj zmiana lotu i zwrot za bilet lotniczy zależy od rodzaju biletu, polityki przewoźnika lotniczego oraz czasu, w którym pasażer dokonał zmiany lub rezygnacji z lotu.

W większości przypadków przewoźnicy lotniczy umożliwiają zmianę daty, trasy lub godziny lotu, jednak wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Jeśli pasażer zdecyduje się na rezygnację z lotu, to przewoźnik może zaoferować mu zwrot kosztów tylko w przypadku, gdy rodzaj biletu przewiduje taką opcję.

Warto mieć na uwadze, że bilety non-refundable nie dają możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy za nie jednak bilety refundable lub semi-refundable umożliwiają uzyskanie zwrotu kosztów, ale wiążą się z pewnymi ograniczeniami, takimi jak określony czas, w którym pasażer może zrezygnować z lotu.

Przed dokonaniem pierwotnej rezerwacji lotu warto zapoznać się z wszelkimi warunkami biletu, na który chcemy się zdecydować oraz z polityką przewoźnika lotniczego, która dotyczy zmian i zwrotu kosztów za bilet lotniczy.


Lot poza UE - czy przysługują mi te same prawa?

Przytoczone w artykule sytuacje oraz możliwości w głównej mierze dotyczą lotów w Unii Europejskiej. W przypadku lotów krajowych lub międzynarodowych z innego kraju niż z tych na terenie Unii Europejskiej, pasażerowie powinni zapoznać się z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju czy regionie, dotyczącymi zwrotu kosztów za lot w przypadku jego odwołania.

W innych regionach lub krajach mogą obowiązywać różne przepisy dotyczące odszkodowań za odwołane czy opóźnione loty. W każdym przypadku zaleca się skontaktowanie z przewoźnikiem lotniczym lub agencją podróży, aby uzyskać informacje na temat warunków odszkodowań za odwołane czy opóźnione loty.


Odszkodowanie z AirHelp

Możesz ubiegać się o odszkodowanie od linii lotniczych na własną rękę lub skorzystać z pomocy osób, które się na tym znają, czyli z usług AirHelp. Wiele pasażerów lotniczych nie ma czasu bądź chęci walki o otrzymanie odszkodowania, dlatego AirHelp chętnie zrobi to za Ciebie!

Jeśli nie masz pewności czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania za zakłócenie spowodowane różnymi czynnikami oraz przytłacza Cię ilość kryteriów, które musi spełniać lot by móc ubiegać się o odszkodowanie - mamy na to prosty sposób!

Wystarczy, że skorzystasz z naszego weryfikatora i podasz wszystkie potrzebne dane. Należy odpowiedzieć na kilka pytań, aby dowiedzieć się czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania i jaka kwota może Ci przysługiwać.

Dowiedz się, czy Twój opóźniony lot kwalifikuje się do odszkodowania

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Dlaczego AirHelp?

AirHelp to światowy lider wśród firm zajmujących się odszkodowaniami za loty. Firma posiada świetnych prawników w przeszło 30 krajach, dlatego też pomoc klientom niesiona jest w aż kilkunastu językach.

Do obsługi wniosków wykorzystywane są najnowsze technologie, co pozwala efektywnie działać nad każdą sprawą, z którą zgłaszają się podróżni. Z pomocą AirHelp proces ubiegania się o odszkodowanie jest bezstresowe, bowiem wszystkie formalności firma bierze na siebie.

Ponadto AirHelp kieruje się zasadą “nie wygrasz, nie płacisz”, tak więc złożenie wniosku nie jest obarczone żadnym ryzykiem. AirHelp zawsze służy pomocą!

Twój lot został odwołany? Dowiedz się, co Ci przysługuje

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Najczęściej zadawane pytania

Ile czasu na zwrot pieniędzy za odwołany lot?

Wszystko zależy od zaistniałej sytuacji oraz regulaminu danej linii lotniczej. Nie chcąc dokładać sobie niepotrzebnego stresu i papierkowej roboty warto skorzystać z usług AirHelp, które wykona za Ciebie wszelkie niezbędne formalności.

Czy linie lotnicze muszą zwrócić pieniądze za odwołany lot?

Zwrot pieniędzy za odwołany lot będzie zależeć od tego kiedy został on odwołany, przez kogo oraz z jakiego powodu. Między innymi za odwołany lot z powodu bardzo złych warunków pogodowych czy ze względu na strajk obsługi lotniska, nie przysługuje odszkodowanie. Są to bowiem okoliczności nadzwyczajne.

Jaki zwrot za odwołany lot?

Zwrot za odwołany lot zależy od rodzaju biletu, przewoźnika lotniczego oraz czasu, w którym pasażer dokonał rezerwacji i odwołania lotu. W przypadku, gdy przysługuje zwrot za odwołany lot, kwota zwrotu będzie zależeć od długości trasy.

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2024 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie