Zwrot kosztów lotu a odszkodowanie: co musisz wiedzieć

  Zwrot kosztów lotu a odszkodowanie: co musisz wiedzieć

  Jeśli Twój lot w obrębie UE zostanie zakłócony, istnieje duże prawdopodobieństwo, że linia lotnicza powinna wypłacić Ci pieniądze. Jeżeli jednak nie do końca wiesz, czy powołując się na WE 261, ubiegać się o zwrot kosztów lotu czy też o odszkodowanie, mamy dla Ciebie dobre wieści. W niektórych przypadkach może należeć Ci się i zwrot kosztów lotu i odszkodowanie.

  Oto, na czym polega różnica: Jeśli z powodu odwołania, opóźnienia lub przepełnienia lotu nie możesz z niego skorzystać, według przepisów unijnych masz prawo ubiegać się o pełny zwrot za lot. Jednakże – w zależności od przyczyny zakłócenia – może Ci także przysługiwać odszkodowanie w ramach rekompensaty za niedogodności.

  Sprawdź odszkodowanie

  Czy można uzyskać zwrot kosztów za lot?

  Zwrot kosztów lotu przysługuje Ci, jeżeli:

  • Twój lot jest opóźniony więcej niż 5 godzin i chcesz z niego zrezygnować;

  • LUB Twój lot został odwołany później niż 14 dni przed planowanym odlotem, a zaoferowane połączenie alternatywne nie jest w stanie spełnić Twoich pierwotnych założeń podróżniczych;

  • LUB odmówiono Ci wejścia na pokład i nie chcesz skorzystać z zaoferowanego połączenia alternatywnego.

  Zgodnie z postanowieniami WE 261 w przypadku odwołania połączenia przysługuje Ci zwrot kosztów lotu. Otrzymasz propozycję lotu zastępczego; jeśli nie będzie Ci odpowiadać, możesz poprosić o inny. Jeżeli jednak żadne z dostępnych połączeń nie pasuje do Twoich planów podróżniczych, możesz ubiegać się o pełen zwrot za lot. Masz do tego prawo również w przypadku opóźnienia – jeśli wynosi ono więcej niż 5 godzin, możesz zrezygnować z lotu i zażądać zwrotu pieniędzy. To dlatego, że pięciogodzinne opóźnienie jest równie dużą niedogodnością, co odwołanie lotu.

  Niezależnie od tego, czy przysługuje Ci zwrot kosztów lotu, odszkodowanie należy się, jeśli:

  • Twój lot był opóźniony 3 godziny lub dłużej;

  • LUB Twój lot został odwołany później niż 14 dni przed planowanym odlotem;

  • LUB w wyniku przepełnienia lotu odmówiono Ci wejścia na pokład;

  • ORAZ Twój lot miał rozpocząć się na terytorium UE lub odbyć się samolotem linii lotniczej zarejestrowanej w UE, którego lotnisko docelowe znajduje się na terytorium UE;

  • ORAZ miałeś(-aś) potwierdzenie rezerwacji lotu;

  • ORAZ zakłócenie lotu miało miejsce w ciągu ostatnich 3 lat;

  • ORAZ linia lotnicza miała wpływ na przyczynę zakłócenia lotu.

  Już teraz dowiedz się, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania!


  Zwrot kosztów lotu w przypadku odwołania lotu – Twoje prawa

  Ubieganie się o zwrot kosztów lotu w przypadku jego odwołania

  Jeśli Twój lot został odwołany później niż 14 dni przed planowanym odlotem, masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów, ale nie jest to Twoja jedyna możliwość. Zgodnie z WE 261 za każdy odwołany lot przysługuje Ci jedna z poniższych opcji:

  • Pełen lub częściowy zwrot za lot i w razie konieczności – lot powrotny na lotnisko, z którego rozpoczęła się podróż.

  • Najwcześniejsze możliwe połączenie alternatywne do miejsca docelowego.

  • Nowy bilet na lot do miejsca docelowego w późniejszym, wskazanym przez Ciebie terminie.

  Jeśli wybierzesz zwrot kosztów lotu, linia lotnicza musi przesłać pieniądze w ciągu 7 dni. Muszą być one wypłacone w gotówce, bądź przelewem bankowym, przekazem bankowym lub czekiem bankowym.

  Przewoźnik może także zaoferować rekompensatę w postaci voucherów lotniczych lub innych usług, jednakże pasażer musi wyrazić na przyjęcie takiej oferty pisemną zgodę. Jeśli chcesz otrzymać zwrot kosztów w formie pieniężnej, przed przyjęciem jakichkolwiek voucherów koniecznie sprawdź, co podpisujesz!

  Jeśli samolot nie odleciał jeszcze z lotniska startowego, otrzymasz pełen zwrot kosztów biletu. Jednakże jeśli samolot odleciał z lotniska startowego (a Ty na jego pokładzie), sprawa robi się nieco bardziej skomplikowana.

  Czy można otrzymać zwrot pieniędzy za nieodebrany lot z przesiadką?

  Zazwyczaj możesz otrzymać częściowy zwrot kosztów za niewykorzystaną część biletu.

  Są jednak przypadki, w których co prawda wyruszyłeś(-aś) z lotniska startowego, jednak na następnym etapie podróży wskutek odwołania lotu zaoferowano Ci połączenie alternatywne nieodpowiadające Twoim pierwotnym planom podróżniczym.

  Do takiej sytuacji może dość, jeśli masz zarezerwowany lot przesiadkowy. Pierwszy etap podróży odbywa się zgodnie z planem, jednakże po wylądowaniu okazuje się, że lot przesiadkowy został odwołany. Może się zdarzyć, że linia lotnicza nie będzie w stanie zaoferować połączenia alternatywnego, które pozwoliłoby Ci dotrzeć na lotnisko docelowe w pożądanym czasie.

  W takim przypadku masz prawo żądać pełnego zwrotu kosztów biletu, tak aby otrzymać pieniądze zarówno za wykorzystaną, jak i niewykorzystaną jego część.

  Jeśli zajdzie taka potrzeba, linia lotnicza musi również zapewnić Ci lot powrotny na lotnisko startowe w najbliższym możliwym terminie.

  Dodatkowe odszkodowanie za odwołany lot

  Pasażerowie mogą otrzymać zarówno zwrot kosztów biletu lotniczego, jak i odszkodowanie za odwołany lot – pod warunkiem, że ten kwalifikuje się do odszkodowania.

  Jest tak wówczas, gdy linia lotnicza powiadomi Cię o odwołaniu lotu później niż 14 dni przed planowanym wylotem. Pod uwagę bierze się także inne czynniki – na przykład to, czy przewoźnik jest w stanie zaoferować rozsądną alternatywę. Więcej na ten temat znajdziesz na naszej podstronie dotyczącej odszkodowania za odwołany lot.

  Odszkodowanie za odwołany lot

  Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy oraz różnicy między planowanym czasem przylotu a czasem przylotu lotu alternatywnego:

  Długość trasyMniej niż 2 godziny2–3 godziny3–4 godzinyPonad 4 godzinyNie dotarłem(-am) w miejsce docelowe
  Wszystkie loty do 1500 km€125€250€250€250€250
  Loty powyżej 1500 km w obrębie UE€200€200€400€400€400
  Loty między 1500 a 3500 km wykraczające poza terytorium UE€200€200€400€400€400
  Loty powyżej 3500 km wykraczające poza terytorium UE€300€300€300€600€600

  Sytuacje, w których odszkodowanie się nie należy

  Nie wszystkie loty kwalifikują się do odszkodowania. Jeśli linia lotnicza poinformowała Cię o odwołaniu lub opóźnieniu lotu co najmniej 14 dni przed planowanym wylotem, Twój lot nie kwalifikuje się do odszkodowania.

  Zgodnie z WE 261, jeśli zakłócenie powstało wskutek „okoliczności nadzwyczajnych”, linia lotnicza nie ma obowiązku płacić odszkodowania. Okoliczności nadzwyczajne to zdarzenia, na które linia lotnicza nie ma wpływu, czyli między innymi:

  Okoliczności nadzwyczajne
  ❌ Strajki zorganizowane przez pracowników lotniska lub kontroli ruchu lotniczego
  ❌ Niepokoje polityczne
  ❌ Warunki pogodowe
  ❌ Zagrożenia bezpieczeństwa

  Pamiętaj: nawet jeśli to nie przewoźnik odpowiada za zakłócenie, i tak masz prawo do opieki i zwrotu kosztów lotu.

  Twój lot został odwołany? Dowiedz się, co Ci przysługuje


  Zwrot kosztów lotu w przypadku opóźnienia lotu – Twoje prawa

  Ubieganie się o zwrot kosztów lotu w przypadku jego opóźnienia

  Przedłużające się opóźnienie lotu stanowi dla podróżnych równie dużą niedogodność, co odwołanie lotu. Masz prawo do zwrotu kosztów, jeśli Twój lot był opóźniony więcej niż 5 godzin.

  Po tym czasie możesz zrezygnować z dalszego czekania, a tym samym z samego lotu. W przypadku opóźnienia wynoszącego więcej niż 5 godzin przysługuje Ci zwrot za lot: pełen, jeśli nie opuściłeś(-aś) jeszcze lotniska startowego, lub częściowy, jeśli część podróży została już odbyta.

  Jeżeli jesteś w stanie wykazać, że wskutek opóźnienia, lot nie spełni celu, dla którego został zarezerwowany (na przykład spóźnisz się na spotkanie biznesowe), możesz ubiegać się o pełen zwrot kosztów, w tym tej części biletu, która została już przez Ciebie wykorzystana. Jeśli to konieczne, możesz także zażądać biletu powrotnego do pierwotnego miejsca wylotu.

  Podobnie jak w przypadku odwołania lotu, zwrot kosztów musi zostać wypłacony w ciągu 7 dni w gotówce, bądź przelewem bankowym, przekazem bankowym lub czekiem bankowym. Linia lotnicza może także zaoferować rekompensatę w postaci voucherów lotniczych lub usług, jednakże pasażer musi wyrazić na przyjęcie takiej oferty pisemną zgodę. Pamiętaj, by przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów uważnie się z nimi zapoznać!

  Dodatkowe odszkodowanie za opóźniony lot

  Tak jak w przypadku odwołania lotu pasażerowie mogą otrzymać zarówno zwrot kosztów lotu, jak i odszkodowanie za opóźniony lot – pod warunkiem, że ten kwalifikuje się do odszkodowania.

  Aby lot kwalifikował się do odszkodowania, jego opóźnienie musi wynieść co najmniej 3 godziny, a więc mniej niż w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów lotu. Jeśli więc nie zaszły żadne okoliczności nadzwyczajne, loty, za które otrzymano zwrot kosztów, również kwalifikują się do odszkodowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej podstronie dotyczącej odszkodowania za opóźniony lot.

  Wysokość odszkodowania za opóźniony lot

  Wysokość odszkodowania zależy od długości opóźnienia:

  Długość opóźnieniaPoniżej 3 godzin3–4 godzinyPowyżej 4 godzinNie dotarłem(-am) w miejsce docelowe
  Wszystkie loty do 1500 km❌ €-✔️ €250✔️ €250✔️ €250
  Loty powyżej 1500 km w obrębie UE❌ €-✔️ €400✔️ €400✔️ €400
  Loty między 1500 a 3500 km wykraczające poza terytorium UE❌ €-✔️ €400✔️ €400✔️ €400
  Loty powyżej 3500 km wykraczające poza terytorium UE❌ €-✔️ €300✔️ €600✔️ €600

  Kiedy nie należy się odszkodowanie

  Odszkodowanie nie należy się, jeśli przyczyną opóźnienia były okoliczności nadzwyczajne. Są to sytuacje, na które linia lotnicza nie ma wpływu, na przykład:

  Okoliczności nadzwyczajne
  ❌ Strajki zorganizowane przez pracowników lotniska lub kontroli ruchu lotniczego
  ❌ Niepokoje polityczne
  ❌ Warunki pogodowe
  ❌ Zagrożenia bezpieczeństwa

  Jednakże niezależnie od tego, czy za opóźnienie odpowiada przewoźnik, masz prawo do opieki, czyli między innymi do posiłków, napojów oraz – jeśli jest to konieczne – do zakwaterowania i transportu. Więcej o prawie do opieki przeczytasz tutaj.

  Dowiedz się, czy Twój opóźniony lot kwalifikuje się do odszkodowania


  Zmiany lotu i zwroty kosztów

  Może zdarzyć się, że zechcesz zmienić rezerwację lub w ogóle z niej zrezygnować i otrzymać zwrot za lot. Za zmianę rezerwacji linie lotnicze zazwyczaj pobierają opłatę, istnieją jednak wyjątki i sposoby, które pozwalają uniknąć dodatkowych kosztów.

  Zwroty kosztów lotu i darmowe zmiany w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji

  W przypadku lotów na terenie USA można zmienić rezerwację lub otrzymać zwrot kosztów lotu, jeżeli rezerwacja zostanie odwołana w ciągu 24 godzin od jej złożenia, ale tylko jeśli do lotu zostało jeszcze co najmniej 7 dni.

  Dobrze jest zapoznać się z regulaminem danego przewoźnika, jako że niektóre linie mają łagodniejszą politykę dotyczącą odwoływania i zmian rezerwacji. Na niższe opłaty za zmiany czy odwołanie rezerwacji nierzadko mogą liczyć także osoby, które często latają i uzbierały wystarczającą liczbę mil lub punktów.

  Elastyczne bilety

  Pasażerowie lotniczy mają także możliwość zakupu biletów elastycznych, czyli takich, które umożliwiają późniejszą zmianę rezerwacji.

  Zazwyczaj pozwalają one na co najmniej jedną darmową zmianę terminu lotu, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób podróżujących służbowo lub tych, którym zależy na zachowaniu pewnego pola manewru podczas podróży. W niektórych przypadkach za zwrócone bilety otrzymasz nie gotówkę, lecz środki na przyszłą rezerwację, więc zawsze upewnij się, jakie opcje oferuje dana linia lotnicza.


  Dlaczego AirHelp?

  AirHelp to światowy lider wśród firm zajmujących się odszkodowaniami za loty. Ma swoich prawników w przeszło 30 krajach. Do obsługi wniosków korzystamy z najnowocześniejszych technologii, co pozwala nam efektywnie pracować nad każdą sprawą. Z nami proces ubiegania się o odszkodowanie jest absolutnie bezstresowy, ponieważ wszystkie formalności bierzemy na siebie. Ponadto kierujemy się zasadą „nie wygrywasz, nie płacisz”, dzięki czemu składanie wniosku z naszą pomocą nie niesie za sobą żadnego ryzyka.

  Twój lot został odwołany? Dowiedz się, co Ci przysługuje

  O AirHelp pisano w:

  Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo
  APRA

  AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

  PL

  Copyright © 2021 AirHelp