Zwrot za nieplanowane wydatki, zwrot kosztów biletu oraz odszkodowanie: Swiss Airlines

AirHelpAirlines
LX

Czy Twój lot linią Swiss International Air Lines był opóźniony lub odwołany? Jeśli tak, Tobie i Twoim współpasażerom może przysługiwać nawet 600 € odszkodowania na osobę.

Według najnowszych danych dotyczących punktualności lotów linii Swiss International Air Lines liczba wylotów w ciągu ostatnich 24 godzin wynosiła 605, a odsetek punktualnych lotów wynosił 77.02%.

Sprawdź odszkodowanie

Swiss International Air Lines: dzisiejsze odwołane loty

Ile lotów dziś zostało odwołanych?

  • Według naszych najnowszych danych w ciągu ostatnich 24 godzin linia Swiss International Air Lines odwołała następującą liczbę lotów: 0.
  • 0.00% lotów krajowych i 0.00% lotów międzynarodowych było odwołanych.
  • Jeżeli Twój lot został odwołany i powiadomiono Cię o tym z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni, może Ci przysługiwać nawet 600 € odszkodowania. Sprawdź to tutaj.
  • Zobacz więcej statystyk linii Swiss International Air Lines

Odszkodowanie za odwołany lot linią Swiss International Air Lines

Niezależnie od tego, czy jesteś w swoim kraju, czy za granicą, kiedy dowiadujesz się, że Twój lot linią Swiss International Air Lines został odwołany, z pewnością masz wiele pytań i wątpliwości. Pierwszą rzeczą, o której warto wiedzieć, jest to, że linia Swiss International Air Lines powinna znaleźć dla Ciebie nowy lot lub zaoferować pełen zwrot pieniędzy.

Ponieważ jednak odwołanie lotu prawie zawsze powoduje konieczność zmiany planów podróży, warto sprawdzić, czy masz również prawo do odszkodowania od linii Swiss International Air Lines za problemy związane z odwołanym lotem.

Zgodnie z regulacjami UE pasażerowie linii Swiss International Air Lines powinni otrzymać od przewoźnika do 600 € na osobę, gdy ich lot zostanie odwołany z niedużym wyprzedzeniem – na mniej niż 14 dni przed datą odlotu.

Wyjątki:
Linie Swiss International Air Lines nie będą musiały płacić odszkodowania, jeśli zaproponowały Ci lot zastępczy z podobnymi do pierwotnego lotu godzinami odlotu i przylotu. Dokładne wymagania możesz sprawdzić na naszej stronie dotyczącej odszkodowania za odwołany lot.

.

Linie nie muszą także wypłacać odszkodowania, jeśli miały miejsce nadzwyczajne okoliczności. Oznacza to, że jeśli wystąpi nietypowa sytuacja, na którą linia Swiss International Air Lines nie ma wpływu, a która wymusi odwołanie, to nie przysługuje Ci odszkodowanie za odwołany lot. Typowe przykłady to złe warunki pogodowe lub strajk kontrolerów ruchu lotniczego.

Twój lot linią Swiss Airlines był opóźniony lub odwołany? Dowiedz się, czy przysługuje Ci odszkodowanie w wysokości do 600 €

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Swiss International Air Lines: dzisiejsze opóźnione loty

Ile lotów było dziś opóźnionych?

  • Nasze najnowsze dane wskazują, że w ciągu ostatnich 24 godzin następująca liczba lotów linii Swiss International Air Lines była opóźniona o co najmniej 3 godziny: 0
  • 0.00% lotów krajowych było opóźnionych o ponad 3 godziny. W przypadku lotów międzynarodowych odsetek ten wyniósł 0.00%.
  • Pasażerom, którzy dotarli na miejsce docelowe z ponad 3-godzinnym opóźnieniem, może przysługiwać odszkodowanie. Sprawdź swój lot.
  • Zobacz więcej statystyk linii Swiss International Air Lines

Odszkodowanie za opóźniony lot linii Swiss International Air Lines

Jeśli opóźniony lot linii Swiss International Air Lines zmusił Cię do czekania na lotnisku, sprawdź przy okazji, czy przysługuje Ci odszkodowanie za stracony czas. Jeśli opóźnienie nastąpiło z winy linii Swiss International Air Lines, regulacje UE stanowią, że pasażerom przysługuje do 600 € na osobę w przypadku co najmniej 3-godzinnego opóźnienia.

Gdy złożysz wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot, linia Swiss International Air Lines sprawdzi, o której godzinie samolot dotarł do miejsca docelowego. Jest tak dlatego, że w przypadku wniosków o odszkodowanie za opóźniony lot ważny jest czas przylotu, a nie wylotu. AirHelp dysponuje jedną z największych na świecie baz statystyk lotów, dzięki czemu możemy podać dokładny czas opóźnienia na poparcie wniosków o odszkodowanie za opóźnione loty linii Swiss International Air Lines.

Wyjątki:
Linie lotnicze, takie jak Swiss International Air Lines, nie muszą wypłacać odszkodowania, jeśli opóźnienie było wywołane czynnikami zewnętrznymi. Oznacza to, że opóźnienia spowodowane złą pogodą, incydentem na lotnisku lub strajkami kontrolerów ruchu lotniczego nie kwalifikują się do odszkodowania. Tego rodzaju sytuacje nazywane są nadzwyczajnymi okolicznościami.

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie sytuacje należą do tej kategorii, na naszej stronie dotyczącej odszkodowania za opóźniony lot.

Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony, może Ci się należeć nawet 600 € odszkodowania.

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Co mówią prawa pasażerów linii lotniczych w UE?

WE 261 to rozporządzenie UE, które obejmuje sytuacje takie jak opóźnienia, odwołania i przepełnienia lotów. Określa opiekę, jakiej pasażerowie mają prawo oczekiwać od linii lotniczych w przypadku wystąpienia takich zakłóceń, i wyraźnie wskazuje, w jakich sytuacjach pasażerom przysługuje odszkodowanie.

Podróżni mogą też ubiegać się o dawne loty na podstawie WE 261 – często to nawet do 3 lat wstecz.

Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich lotów, które rozpoczynają się w porcie lotniczym w UE, ale ponieważ Swiss International Air Lines to przewoźnik z Unii Europejskiej, pasażerowie są chronieni w ramach WE 261 także wówczas, gdy samolot odlatuje z lotniska poza UE.

Jakie loty linii Swiss International Air Lines są objęte WE 261?

Jakie są prawa pasażerów linii lotniczych w UE?

Ile odszkodowania za lot linią Swiss International Air Lines?

Długość trasyWysokość odszkodowania
Wszystkie loty poniżej 1500 kmDo 250 € na osobę
Loty powyżej 1500 km w obrębie UEDo 400 € na osobę
Loty między 1500 a 3500 km wykraczające poza terytorium UEDo 400 € na osobę
Loty powyżej 3500 km wykraczające poza terytorium UEDo 600 € na osobę

Tabela pokazuje wartości w euro zgodnie z rozporządzeniem WE 261

Jak zwykle bywa w przypadku jakichkolwiek przepisów, istnieją wyjątki i szczególne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie dotyczące danego wniosku, w tym na wysokość należnego odszkodowania. Razem z AirHelp łatwo sprawdzisz tutaj, czy i w jakiej wysokości należy Ci się odszkodowanie.

Statystyki lotów: opóźnione i odwołane loty linii Swiss International Air Lines

Punktualność lotów linii Swiss International Air Lines (w ciągu ostatnich 24 godzin):

Wszystkie loty: 605
Punktualne loty: 466
Wskaźnik punktualności: około 77.02% wszystkich lotów było punktualnych
Znaczne opóźnienia (ponad 3 godziny): 0
Odwołane loty: 0

Podane liczby lotów są szacunkowe i opierają się na danych pochodzących z baz wewnętrznych oraz ze źródeł zewnętrznych.


O linii Swiss Airlines

Swiss International Air Lines AG jest narodową linią lotniczą Szwajcarii, która obsługuje regularne usługi w Europie oraz do Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki i Azji. Jej głównym węzłem jest lotnisko w Zurychu, z głównym miastem operacyjnym na lotnisku w Genewie.

.

Złóż wniosek o odszkodowanie z AirHelp

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo
APRA

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2023 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie