Zwrot kosztów i odszkodowanie: Thai Airways

AirHelpAirlines
TG

Czy Twój lot linią Thai Airways International był opóźniony lub odwołany? Jeśli tak, Tobie i Twoim współpasażerom może przysługiwać nawet 600 € odszkodowania na osobę.

Według najnowszych danych dotyczących punktualności lotów linii Thai Airways International liczba wylotów w ciągu ostatnich 24 godzin wynosiła 12, a odsetek punktualnych lotów wynosił 66.67%.

Lotnisko początkowe

Lotnisko docelowe

Sprawdź odszkodowanie

lub

Zeskanuj kod kreskowy karty pokładowejPrześlij kartę pokładową

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Thai Airways International: dzisiejsze odwołane loty

Ile lotów dziś zostało odwołanych?

  • Według naszych najnowszych danych w ciągu ostatnich 24 godzin linia Thai Airways International odwołała następującą liczbę lotów: 0.
  • 0.00% lotów krajowych i 0.00% lotów międzynarodowych było odwołanych.
  • Jeżeli Twój lot został odwołany i powiadomiono Cię o tym z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni, może Ci przysługiwać nawet 600 € odszkodowania. Sprawdź to tutaj.
  • Zobacz więcej statystyk linii Thai Airways International

Odszkodowanie za odwołany lot linią Thai Airways International

Niezależnie od tego, czy jesteś w swoim kraju, czy za granicą, kiedy dowiadujesz się, że Twój lot linią Thai Airways International został odwołany, z pewnością masz wiele pytań i wątpliwości. Pierwszą rzeczą, o której warto wiedzieć, jest to, że linia Thai Airways International powinna znaleźć dla Ciebie nowy lot lub zaoferować pełen zwrot pieniędzy.

Ponieważ jednak odwołanie lotu prawie zawsze powoduje konieczność zmiany planów podróży, warto sprawdzić, czy masz również prawo do odszkodowania od linii Thai Airways International za problemy związane z odwołanym lotem.

Zgodnie z regulacjami UE pasażerowie linii Thai Airways International powinni otrzymać od przewoźnika do 600 € na osobę, gdy ich lot zostanie odwołany z niedużym wyprzedzeniem – na mniej niż 14 dni przed datą odlotu.

Wyjątki:
Linie Thai Airways International nie będą musiały płacić odszkodowania, jeśli zaproponowały Ci lot zastępczy z podobnymi do pierwotnego lotu godzinami odlotu i przylotu. Dokładne wymagania możesz sprawdzić na naszej stronie dotyczącej odszkodowania za odwołany lot.

.

Linie nie muszą także wypłacać odszkodowania, jeśli miały miejsce nadzwyczajne okoliczności. Oznacza to, że jeśli wystąpi nietypowa sytuacja, na którą linia Thai Airways International nie ma wpływu, a która wymusi odwołanie, to nie przysługuje Ci odszkodowanie za odwołany lot. Typowe przykłady to złe warunki pogodowe lub strajk kontrolerów ruchu lotniczego.

Ciekawy, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania? Dzięki łatwemu formularzowi AirHelp możesz w ciągu kilku minut dowiedzieć się, jaka rekompensata jest Ci należna.

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Thai Airways International: dzisiejsze opóźnione loty

Ile lotów było dziś opóźnionych?

  • Nasze najnowsze dane wskazują, że w ciągu ostatnich 24 godzin następująca liczba lotów linii Thai Airways International była opóźniona o co najmniej 3 godziny: 0
  • 0.00% lotów krajowych było opóźnionych o ponad 3 godziny. W przypadku lotów międzynarodowych odsetek ten wyniósł 0.00%.
  • Pasażerom, którzy dotarli na miejsce docelowe z ponad 3-godzinnym opóźnieniem, może przysługiwać odszkodowanie. Sprawdź swój lot.
  • Zobacz więcej statystyk linii Thai Airways International

Odszkodowanie za opóźniony lot linii Thai Airways International

Jeśli opóźniony lot linii Thai Airways International zmusił Cię do czekania na lotnisku, sprawdź przy okazji, czy przysługuje Ci odszkodowanie za stracony czas. Jeśli opóźnienie nastąpiło z winy linii Thai Airways International, regulacje UE stanowią, że pasażerom przysługuje do 600 € na osobę w przypadku co najmniej 3-godzinnego opóźnienia.

Gdy złożysz wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot, linia Thai Airways International sprawdzi, o której godzinie samolot dotarł do miejsca docelowego. Jest tak dlatego, że w przypadku wniosków o odszkodowanie za opóźniony lot ważny jest czas przylotu, a nie wylotu. AirHelp dysponuje jedną z największych na świecie baz statystyk lotów, dzięki czemu możemy podać dokładny czas opóźnienia na poparcie wniosków o odszkodowanie za opóźnione loty linii Thai Airways International.

Wyjątki:
Linie lotnicze, takie jak Thai Airways International, nie muszą wypłacać odszkodowania, jeśli opóźnienie było wywołane czynnikami zewnętrznymi. Oznacza to, że opóźnienia spowodowane złą pogodą, incydentem na lotnisku lub strajkami kontrolerów ruchu lotniczego nie kwalifikują się do odszkodowania. Tego rodzaju sytuacje nazywane są nadzwyczajnymi okolicznościami.

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie sytuacje należą do tej kategorii, na naszej stronie dotyczącej odszkodowania za opóźniony lot.

Nie jesteś pewien, czy <em> nadzwyczajne okoliczności </em> wpływają na Twoje wniosek o odszkodowanie za lot linii Thai Airways? Możemy to potwierdzić, korzystając z jednej z największych baz danych lotów na świecie.

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Co mówią prawa pasażerów linii lotniczych w UE?

WE 261 to rozporządzenie UE, które obejmuje sytuacje takie jak opóźnienia, odwołania i przepełnienia lotów. Określa opiekę, jakiej pasażerowie mają prawo oczekiwać od linii lotniczych w przypadku wystąpienia takich zakłóceń, i wyraźnie wskazuje, w jakich sytuacjach pasażerom przysługuje odszkodowanie.

Podróżni mogą też ubiegać się o dawne loty na podstawie WE 261 – często to nawet do 3 lat wstecz.

Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich lotów, które rozpoczynają się w porcie lotniczym w UE, ale ponieważ Thai Airways International to przewoźnik z Unii Europejskiej, pasażerowie są chronieni w ramach WE 261 także wówczas, gdy samolot odlatuje z lotniska poza UE.

Jakie loty linii Thai Airways International są objęte WE 261?

Objęte WE 261
Loty rozpoczynające się na lotniskach w UE ✔️ Tak
Loty kończące się na lotniskach w UE ❌ Nie

Ile odszkodowania za lot linią Thai Airways International?

Długość trasyWysokość odszkodowania
Wszystkie loty poniżej 1500 kmDo 250 € na osobę
Loty powyżej 1500 km w obrębie UEDo 400 € na osobę
Loty między 1500 a 3500 km wykraczające poza terytorium UEDo 400 € na osobę
Loty powyżej 3500 km wykraczające poza terytorium UEDo 600 € na osobę

Tabela pokazuje wartości w euro zgodnie z rozporządzeniem WE 261

Jak zwykle bywa w przypadku jakichkolwiek przepisów, istnieją wyjątki i szczególne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie dotyczące danego wniosku, w tym na wysokość należnego odszkodowania. Razem z AirHelp łatwo sprawdzisz tutaj, czy i w jakiej wysokości należy Ci się odszkodowanie.

Statystyki lotów: opóźnione i odwołane loty linii Thai Airways International

Punktualność lotów linii Thai Airways International (w ciągu ostatnich 24 godzin):

Wszystkie loty: 12
Punktualne loty: 8
Wskaźnik punktualności: około 66.67% wszystkich lotów było punktualnych
Znaczne opóźnienia (ponad 3 godziny): 0
Odwołane loty: 0

Podane liczby lotów są szacunkowe i opierają się na danych pochodzących z baz wewnętrznych oraz ze źródeł zewnętrznych.


AirHelp jest po twojej stronie. Możemy pomóc Ci uzyskać odszkodowanie do 600€ na pasażera - nawet w przypadku lotów do 3 lat od momentu wystąpienia zakłócenia w podróży.

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2023 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie