Kompensation inställt flyg

Blir ditt flyg inställt med mindre än 14 dagars framförhållning ska du ha rätt till kompensation från ditt flygbolag. Detta tack vare EU-förordningen EU 261 (kallas även för EG 261) som bevakar flygpassagerares rättigheter vid olika flygstörningar. Förutom en schablonersättning som varierar mellan 250 och 600 € ska ditt flygbolag också förse dig med en rad andra förmåner som kompensation för det inställda flyget. Exempelvis telefonsamtal, kost och logi, samt transport mellan din övernattning och flygplatsen. För att din flight ska omfattas av lagen måste den avgå från en flygplats inom EU, eller opereras av ett europeiskt flygbolag och anlända till en flygplats inom EU.

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Rättigheter inom EU - inställt flyg

Du har rätt till kompensation inställt flyg i de situationer där flyget har ställts in av anledningar som beror på flygbolaget självt. Det kan exempelvis vara strejk bland flygbolagets personal eller personer som arbetar i direkt anslutning till flygbolaget, tekniska problem eller operationella omständigheter. Flygbolaget kan däremot undkomma att behöva kompensera dig ekonomiskt om situationen beror på exempelvis svåra väderförhållanden, strejk bland flygplatsens personal, terrorism eller andra politiska oroligheter.

Som konsument är det dock viktigt att ta i beaktande att flygbolaget kan skylla på dåligt väder i situationer där problemet egentligen är någonting annat, därför är det viktigt att notera ifall andra flygbolag också ställer in flighter vid samma tillfälle och vad de anger för orsak. Flygbolaget kan också undkomma att behöva betala ersättning om de erbjuder dig en alternativ flygning som uppfyller vissa kriterier. Som du hör är vägen till att få kompensation för ett inställt flyg inte rak, och för att underlätta processen är det därför viktigt att spara alla handlingar som rör flygstörningen. Exempelvis boardingkort, e-biljetter och kvitton för eventuella utlägg du dragit på dig till följd av det inställda flyget.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag