Se vilket försenat flyg ersättning kan beviljas för

Varje år går svenska resenärer miste om miljontals kronor i ersättning vid flyg som försenats, som de egentligen har rätt till efter svåra flygstörningar. Detta enligt EU-förordning EG 261. Detta regelverk ger flygpassagerare rätt att få ersättning vid flygförseningar (alternativt inställt flyg eller avbokat flyg). I den här artikeln kommer du att få veta allt om ersättning flygförsening kan berättiga till, och hur du kan få ut den ersättning du har rätt till.

Kontrollera ersättning

Du kan kontrollera med AirHelp om ditt flyg är berättigat!

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Flygersättning

Helt kort innebär sent flyg ersättning: Om ditt flyg land landar mer än tre timmar efter planerad ankomsttid så kan du ha rätt att få ersättning för försenat flyg upp till 600 euro i kompensation.
Den långa versionen?
Koka en kopp kaffe, slå dig ned framför datorn, slappna av, och låt oss börja ifrån början. Det här är hemligheten till att få rätt ersättning för flygförsening.

Men innan dess, låt oss först snabbt gå igenom regelverket kring EC 261, eller EG261, eller EG261/2004 (kärt barn har många namn) som den också kallas, lite mer i detalj.

Som flygresenär i Europa har du ett särskilt skydd enligt EU-förordningen (EG 261/2004). Denna bestämmelse finns till för att kompensera dig mot de stora olägenheter flygfördröjningar kan innebära. För problem med flygstörningar såsom försenade flyg, eller inställda flyg, eller överbokade flyg kan passagerare kräva en ersättning på mellan 250 upp till 600 euro.

I kommande delar av denna artikel kommer vi på AirHelp att sammanfatta allt du behöver veta för att kunna hävda din rätt och kräva ekonomisk ersättning från ditt flygbolag när du råkar ut för stora flygförseningar (det måste vara minst tre timmar försenat för att du ska ha rätt till ersättning).


Dina rättigheter vid flygförsening se vidare

Det är i dag någonstans mellan 25-50 procent av Sveriges befolkning som idag känner till att de kan ha rätt till ersättning för fördröjt flyg, inställt flyg eller överbokat flyg.

Eftersom många inte ens vet om detta missar de tyvärr chansen att kräva kompensation från sitt flygbolag. Det innebär att de ansvariga flygbolagen varje år slipper betala ut stora miljonbelopp på grund av att många passagerare råkar ut för en flygstörning som kvalificerar sig till ersättning enligt EG 261. Många kan med andra ord behöva hjälp med ersättning från flygbolag och det det är något vi på AirHelp ställer upp med!

Att så många inte känner till reglerna är också det främsta skälet till att svenska flygpassagerare varje år går miste om över 450 miljoner kronor i kompensation enligt EU-förordning EG261. Av uppenbara skäl är flygbolagen heller inte särskilt sugna på att berätta om dina rättigheter. De har mycket pengar att förlora på välinformerade kunder.
Därför är första steget till rätt ersättning enkelt: se till att du är välunderrättad. Känn till dina rättigheter!


Håll koll på dina rättigheter

Vi rekommenderar därför att du besöker vår sida ”Dina rättigheter”. Där finns all information du behöver känna till för att veta exakt när du har rätt att kräva kompensation. Om du läser igenom våra sidor är du sedan redo för att begära ersättning när ditt plan blir försenat, eller när planet blir inställt eller är överbokat eller du blivit nekad att gå ombord. För dig som inte på egen hand vill kräva ersättning för flygförsening kan självklart AirHelp även hjälpa dig att driva ditt krav gentemot flygbolaget!

Detta är de viktigaste punkterna. När förseningen innebär att du landar mer än tre timmar försenat till din destination – jämfört med tidtabellen – har du rätt till schablonersättning från flygbolaget. Du kan även ha rätt till ersättning för eventuella kostnader du dragit på dig på grund av att ha fått ditt flyg försenat. Spara därför alla kvitton för dina utlägg, för till exempel mat och dryck. Du kan även få tillbaka pengarna för hotellövernattning om förseningen varit så grav att du tvingats övernatta på avgångsorten.

Något du däremot inte kan få ersättning för är eventuell mental påfrestning eller stress som det försenade flyget förorsakat dig.

Det finns ett par andra viktiga detaljer att ta hänsyn till. Enligt EU-förordningen kan ersättningsanspråk endast göras för en flygstörning om avgångsflygplatsen ligger inom EU, alternativt om flygbolaget som flugit rutten har sitt säte inom EU.
Som tidigare nämnts är det även viktigt hur sent du faktiskt ankommer till din slutdestination. Om du kommer fram mer än 3 timmar sent kan flygbolaget rent juridiskt vara skyldigt att betala ersättning till dig som passagerare.


Viktig info om försenade flyg

Viktigt: Det som definieras som den faktiska flygförseningen är ankomsttiden vid din slutdestination, inte avgångstiden vid avgångsflygplatsen. Det vill säga, om ditt plan lyfter tre timmar försent, men planet ”bara” landar två timmar försent, så har du inte rätt till ersättning enligt EG 261.
I september 2014 definierade EU-domstolen (mål C-452/13) ”ankomsttid” enligt följande: det ögonblick då planet landat på destinationsflygplatsen och en av dörrarna öppnades. Denna definition baseras på antagandet att passagerare får lämna flygplanet när dörrarna öppnats.

En annan sak som är värd att notera, om du missar ett anslutningsflyg på grund av försening så fungerar reglerna lite annorlunda. Där kan det räcka om du, till exempel, är på ett flyg från Stockholm till Amsterdam, som blir 35 minuter försenat, varpå du missar ditt anslutningsflyg till London. Om du då anländer till London med ett nytt, ombokat flyg, mer än tre timmar senare än du egentligen skulle vara framme, så kan du ha rätt till ersättning enligt EG 261, trots att ditt första flyg ”bara”var 35 minuter försenat.

Det finns även vissa undantag från dessa regler inom EU-förordningen, så kallade extraordinära omständigheter. Vi ska prata mer om dessa senare, först vill vi på AirHelp dock poängtera att du i dagsläget kan söka ersättning för försenade, överbokade eller inställda flyg tre år bakåt i tiden.


För regler kring kompensation för flygförseningar se nedan

Reglerna för när du kan söka kompensation gäller enligt följande:
Lagstiftningen säger att passagerare skall bli ekonomiskt kompenserade om deras flyg blir mer än tre timmar försenat, avbokat eller överbokat (förutom om avbokningen/förseningen beror på extraordinära omständigheter som flygbolaget inte kan råda över). Kompensationen varierar från 250 euro till 600 euro per passagerare. Skälet till att beloppet varierar är att faktorer som flygdistansen spelar in.

Det är även viktigt att tänka på att det är den totala förseningstiden vid din ankomst som avgör hur försenat planet anses vara.

Sedan ska förseningen bero på att det är flygbolaget som gjort fel, så att de kan hållas ansvariga för förseningen. Om flygstörningen förorsakats av ett tekniskt fel är det, till exempel, anses det oftast vara flygbolagets ansvar att flyget landat försent. Ett undantag är dock om flygbolaget kan bevisa att felet är ett rent fabriksfel.
Det finns fler undantag från reglerna, mer om det nedan.


Förseningar flyg: Undantag för vilka ersättning betalas

Ett par saker bör du även komma ihåg. Det finns några undantag från bland de förseningar flyget berättigar till ersättning. Om du, till exempel, råkar ut för inställda flyg på grund av dåligt väder så får du oftast inte kompensation. Det räknas som en så kallad extraordinär händelse, något som flygbolaget inte kan anses kunna styra över, och därför ej heller lastas för. Och detta gäller oavsett hur lång förseningen är, och hur lång flygningen skulle varit.
En annan sak som räknas som en extraordinär händelse är när en strejk bryter ut bland, till exempel, flygplatspersonalen. Inte heller detta är något som flygbolaget kan lastas för. Det räknas därför som en extraordinär händelse och inget du kan få ersättning för.

Även om det inte går att få kompensation upp till 600 euro enligt EG261 vid en strejk så har du rättigheter även då. Du kan läsa mer om vad som gäller i dessa lägen i vår bloggpost om strejker!


Tekniska fel och andra flygförseningar

Andra saker som vanligtvis räknas som strejker är säkerhetsproblem, blixtnedslag, medicinska akutfall, problem med flygtrafikledning, akuta problem med flygplats radar, sabotage, politisk oro, terror, och väldigt dåliga väderförhållanden.
Vad gäller dåligt väder kan det vara viktigt att veta att flygbolag ibland skyller på dåligt väder, även om så inte är fallet. Till exempel, om det snöat, men alla andra flyg utom de från ditt flygbolag kommer iväg i tid, så är det mycket tveksamt om flygbolaget ska komma undan med att skylla på dåligt väder.

Du ska även vara extra aktsam när flygbolaget skyller på tekniskt fel som skäl till det försenade flyget, eller det inställda eller överbokade flyget. Oftast är det tekniska felet något som uppstått på grund av flygbolagets bristande rutiner, och då har du de facto rätt till ersättning. Så om flygbolaget säger ”driftsstörningar” eller ”tekniskt fel”, kom ihåg att EU-förordningen EC261 och EU-domstolen oftast säger: finansiell kompensation.

Det låter kanske krångligt att få grepp om vad exakt som är extraordinära händelser. Sammanfattningsvis kan man säga så här, det är ett sätt att bedöma om flygbolaget gjort allt de kunnat för att förhindra att en flight blir försenad eller ej. Eller åtminstone allt de kunnat för att förseningen ska bli så kort som möjligt.

För att göra det enkelt har AirHelp skapat en kort checklista för dig:


Din rätt till ersättning enligt EG 261

 • Ditt plan ankom till din slutdestination mer än tre timmar sent

 • Du checkade in i god tid före flyget (minst 45 minuter före avgång)

 • Flygförseningen inträffade under de tre senaste åren

 • Förseningen anses vara flygbolagets ansvar (t.ex. tekniska problem eller bristande rutiner)

 • Flyget avgick från en flygplats inom EU, då har du rätt till ersättning från alla flygbolag

 • Flyget landade på en flygplats inom EU, fast då är det ett krav att flygbolaget har sitt huvudkontor inom EU.

Kom även ihåg att du har rättigheter för förseningar även utöver EG261 vid försenade flyg eller inställda plan, även när det gäller extraordinära omständigheter. Du kan läsa mer om det i nästa stycke!


Fler rättigheter

Denna kundvård/service bör flygbolaget ge till dig vid förseningar:

 • Förfriskningar

 • Mat

 • Logi (om du ombokats till nästa dag)

 • Transport till din logi

 • Nödvändiga telefonsamtal


Att tänka på

En sak till är viktig att komma ihåg när det gäller kompensation enligt EG261. Eftersom det är en EU-förordning gäller reglerna först och främst EU:s luftrum. Du kan dock ibland fortfarande ha rätt till kompensation även för flighter till och från EU. Det beror lite på vart det ansvariga flygbolaget har sitt sate (det måste ha sitt huvudkontor inom EU för att du ska ha rätt till ersättning om förseningen rör ett flyg som avgick från utanför EU-zonen (och planet måste landa inom EU-zonen oavsett vilket). Förutom EU-luftrummet täcks även ECC-länder som Island, Norge och Schweiz samt de så kallade yttersta randområdena (Franska Guyana och Martinique, Mayotte, Guadeloupe och La Réunion, Saint Martin, Madeira och Azorerna och Kanarieöarna) av EU-förordningen.
Du kan läsa mer om dina rättigheter, både för EU-flyg och andra flyg på denna länk!


Hur beräknas ersättningsbeloppet?

Rätt till ersättning vid försenat flyg är en sak. Det som avgör nivån på ersättningen är ankomsttiden vid destinationen, samt längden på rutten. Om flygningen blir försenad med mer än tre timmar kan du som flygpassagerare få ersättning på mellan 250 euro och 600 euro. En sak som är viktig att påpeka: biljettpriset är irrelevant och påverkar inte storleken på den ekonomiska kompensationen för ersättning enligt EG 261. Biljettpriset kan dock ha en inverkan på din ersättningsnivå om du flyger i USA och begär ersättning för ett överbokat flyg enligt amerikanska regler. Du kan läsa mer om de amerikanska reglerna här!


Drabbats av flygförseningar ersättning ger rätt till?

Alla flyg som försenas är irriterande. Bara att få rätt till ersättning försenat flyg i teorin kvalificerat dig till kan innebära en påfrestande process för en privatperson. Det finns några olika alternativ för dig som vill hävda din rätt till ekonomisk ersättning för flygförseningar:

Du kan själv kontakta flygbolaget och framföra ersättningskravet. Ofta kan du räkna med att ditt krav kommer att bestridas, och även avvisas eller ignoreras. Många flygbolag kommer även att försöka erbjuda dig värdekuponger för att flyga med dem igen. Det är ett sätt för dem att spara pengar, och det finns en risk att de kommer försöka erbjuda dig ersättning till ett lägre värde än du egentligen har rätt till.
Om du får ett avslag på din begäran och vill överklaga måste du själv anlita en advokat, och riskera att då själv få täcka rättegångskostnaden för den juridiska rådgivningen om du förlorar ärendet i domstol.

Det är på grund av dessa problem som företag som AirHelp existerar. Vi specialiserar oss på att driva igenom krav på ersättning från flygbolag.
Vi har erfarenheten och kunskapen för att göra detta på bästa sätt, samt rätt juridisk kompetens. Vi kan erbjuda en helintegrerad och serviceinriktad passagerarportal med många fördelar jämfört med att själv driva ditt ersättningskrav. Vi har till exempel ett omfattande nätverk med lokala advokater som kan stödja dig över nationsgränser. Med vår hjälp blir det enkelt och bekymmersfritt för dig att söka ersättning!

Så det finns hjälp att få – starta ett ärende och sök kompensation via AirHelp!


AirHelp för ersättning

Visst, vi talar delvis av eget intresse här. Men faktum är att det är sant. Det absolut enklaste sättet att få kompensation är att använda AirHelp. Du kan till exempel ladda ner vår app. Den finns tillgänglig både för iOS i App Store och Android. Vi har precis lanserat en ny funktion i appen. Det är en boardingkortscanner. Bara scanna QR-koden på ditt boardingkort med hjälp av din mobilkamera. Sedan får du direkt reda på om du kan ha rätt till pengar och kompensation för dina flygproblem. Och glöm inte bort, du kan även få ersättning för inställda eller överbokade flyg, och inte bara försenade!

Det finns även bra tips för hur du undviker att bli nekad ombordstigning på ett överbokat flyg. För om vi ska vara ärliga. Det är skönt att komma fram i tid, även om man har rätt till ersättning. Vår CEO Henrik Zillmer, som varit med om många flyg försenat, har samlat sina bästa och mest hemliga tricks i den här bloggposten!


Under vilka förhållanden kan jag kompenseras för flygförsening?

Om du råkar ut för en flygning som försenats mer än 3 timmar eller avbrutits, är ditt flygbolag juridiskt skyldiga att ersätta dig om följande villkor är uppfyllda:

 • Du meddelades om flygstörningen mindre än 14 dagar före avresan

 • Ditt flyg avgår från Europa ELLER om flygbolaget är europeiskt

 • Företaget är ansvarigt för förseningen (du kommer inte att kompenseras om förseningen beror på en storm, en hälsofara eller en strejk).

Du kan kontrollera med AirHelp om ditt flyg är berättigat!

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Vilken ersättning flygförsening kan ge

Den ersättning som föreskrivs i förordningarna är fastställd enligt följande:

 • 250 €

 • 400 €

 • 600 €

Beloppet fastställs utifrån hur lång flygsträckan varit, och är alltså helt oberoende av biljettpriset. Så om du flyger Paris – Bangkok och planet blir mer än tre timmar försenat har du rätt till 600 euro i ersättning, oavsett om du betalade 400 euro eller 50 euro för biljetterna.

Förseningens längd
Kortare än 3 timmar3 – 4 timmarLängre än 4 timmarKom aldrig framAvstånd
€ – 250 €250 €250 €Alla flygningar som är kortare än 1500 km
€ –400 €400 €400 €Flygningar inom EU som är längre än 1500 km
€ –400 €400 €400 €Flygningar utanför EU som är mellan 1500 km och 3500 km
€ –300 €600 €600 €Flygningar utanför EU som är längre än 3500 km

Ange ditt flightnummer på AirHelp för att ta reda på mycket du kan få.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Dessutom är flygbolaget också skyldiga att förse dig med följande tjänster när du blir försenad eller avbokad:

 • Omdirigera dig på ett nytt flyg till samma destination så snart som möjligt

 • Erbjuda förfriskningar under din väntetid: mat och dryck

 • Betala för boende om du måste stanna en eller flera nätter i väntan på ditt nya flyg


Förresten, hur fungerar det med anslutningsflyg?

Som vi nämnde tidigare, är resans avstånd en faktor som avgör hur mycket pengar du är berättigad till (se “Hur mycket är jag berättigad till för min försening?” ovan). Men om du har en resa med flera flygningar, är det möjligt att bara en del av dessa kommer att räknas in i din kompensation. För att avgöra detta, måste din resa först uppfylla ett par villkor:

 • Alla flygningar måste ha skett under en bokning och inte köpts separat.

 • Din flygstörning måste vara kompensationsberättigande under EG261 (se “Vilka flygningar omfattas av EG 261?” ovan).

 • Förseningen till din slutgiltiga destination måste vara mer än 3 timmar.

När en flygstörning inträffar som uppfyller kriterierna ovan, är det flygbolaget som utför flygningen som är ansvarigt för att kompensera dig. För att räkna ut den kompensationsberättigande distansen, räknas flygstörningen och alla delsträckor som kommer efter den ihop. Alla de delsträckor av resan som kommer före störningen kan också innefattas, om de utfördes av samma flygbolag som är ansvarigt för förseningen, och det inte har förekommit några flygningar däremellan som utfördes av ett annat flygbolag.

Så för att sammanfatta det hela, om ett flygbolag orsakar en störning, är de i normala fall ansvariga för alla sina flygningar, även om de inträffade före störningen, likväl som alla efterföljande flygningar som påverkas, även om dessa sker med ett annat flygbolag.


Ett exempel för anslutningsflyg

Låt oss ta ett exempel. Låt oss säga att du reser från Los Angeles till Warszawa med tre flygningar, enligt följande:

Los Angeles > New York > London > Warszawa

Vi tänker oss även att den första flygningen sker med ett amerikanskt flygbolag, som t.ex. Delta, och de två sista delsträckorna sker med British Airways, ett flygbolag inom EU.

Om flygningen från London till Warszawa är försenad med mer än 3 timmar, kommer de två sista delsträckorna av resan normalt att räknas in i den kompensationsberättigande distansen. Det vill säga från New York till Warszawa. Störningen inträffade på en flygning som omfattades av EG 261 och eftersom British Airways även utförde flygningen från New York till London, räknas den vanligtvis in – även fast den inträffade före störningen.Om flygningen från Los Angeles till New York hade orsakat störningen, hade flygningen dock inte omfattats av EG261 (se “Vilka flygningar omfattas av EG 261?” ovan).

Även om den här regeln i allmänhet stämmer, tolkar vissa domstolar inom EU förordningen annorlunda och inkluderar kanske inte tidigare anslutande flygningar i den kompensationsberättigande distansen. Det bästa sättet att kontrollera om din flygning är berättigad är med AirHelp behörighetskoll.


Vad säger då våra kunder om försenade flyg – och om våra tjänster?

Överlag är de allra flesta väldigt nöjda med det arbete Airhelp gör för att hjälpa dem få kompensation för att ha fått flyg försenat, eller för den delen inställda eller överbokade flyg. Vi har i skrivande stund drygt 1350 recensioner och omdömen från svenska kunder på vår Trustpilot-sida. De skriver bland annat följande:

Markus Bodén skriver: 
Det fungerar väldigt bra. Jag behövde endast skicka min uppgifter om min försenade flygning så löste de resten åt mig. Mycket bra.

Carl skriver:
I början kände man inte till att AirHelp fanns och man var lite skeptisk till att dela med sig av personliga uppgifter. Det fanns det dock egentligen ingen anledning för. Allt hanterades mycket bra bra. Airhelp skötte all kontakt med flygbolagen och informerade mig under hela processen vad status var. I slutändan fick vi ut en bra summa som vi antagligen själva inte hade begärt någon ersättning för.

Och Anita skriver:
Vi är helnöjda. Vi visste inte ens att vi hade rätt till ersättning! Även om de tog en del för tjänsten, blev det ändå 7500kr till oss! Smidigt och proffsigt hanterat!

Du kan läsa alla våra omdömen på Trustpilot här. Vi har ett snittbetyg av 9,6 av 10 möjliga. Det är ett väldigt högt betyg. Ge oss chansen att hjälpa dig få kompensation när du drabbas av förseningar. Vi är experter på att hjälpa till!

AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag