Nekad ombordstigning

Om flygbolaget inte låter dig gå ombord på din flygning trots att du inte har gjort något fel, är det bra att känna till dina rättigheter som passagerare, så att du vet vad du kan göra härnäst.

Kontrollera ersättning

Nekad ombordstigning på flygningar inom EU

Med AirHelp är det enkelt

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

För passagerare på flygningar till eller från den Europeiska unionen gäller följande när du inte tillåts gå ombord på din flygning:

 1. Lämna inte frivilligt över din stol i utbyte mot värdecheckar eller förmåner.

”Om du gör det, kan det innebära att du ger upp rätten till ytterligare kompensation.
Du kan givetvis välja att acceptera detta, om flygbolaget skulle ge dig ett tillräckligt
bra erbjudande. Det slutgiltiga beslutet är helt och hållet upp till dig.”

 1. Behåll ditt boardingkort och alla andra resedokument.

”Om du inte har ditt boardingkort, kan du använda något annat flightdokument som innehåller ett bokningsnummer. Flygbolaget tilldelar din bokning detta nummer och
det består av en sexsiffrig kod som kan innehålla både bokstäver och siffror.”

 1. Fråga varför du nekas ombordstigning.

Det vanligaste skälet till att du “väljs bort” är en överbokad flygning, men det kan finnas andra orsaker som gör att du nekas ombordstigning. Den här informationen är viktig i ett senare skede om du bestämmer dig för att ställa krav.

 1. Begär en alternativ flygresa till din destination.

Eller, om du föredrar det, kan du begära återbetalning av din biljett och en returflygning till din ursprungliga avreseplats, om det skulle behövas.

 1. Begär kompensation för din nekade ombordstigning.

Under förutsättning att du är berättigad till det ska flygbolaget betala dig omedelbart när du har nekats ombordstigning till din flygning. Detta utöver erbjudandet om omdirigering eller återbetalning som nämnts ovan.

 1. Be flygbolaget att betala dina kostnader för måltider och förfriskningar.

Om du blir tvungen att vänta längre än planerat på flygplatsen, förväntas flygbolaget tillhandahålla mat och dryck för att du ska ha det bekvämt. Detta är inte bara god kundservice, utan även i vissa fall ett krav.

 1. Be flygbolaget att ordna ett hotellrum åt dig.

Om du blir kvar på marken över natten medan du väntar på en alternativ flygresa till din destination, ska flygbolaget betala alla rimliga kostnader för boende samt transport till och från flygplatsen, om detta skulle behövas.

 1. Behåll dina kvitton om du måste göra några extra utlägg.

För internationella flygningar, även inom EU, kan du få ersättning för extra omkostnader som orsakas av din flygstörning. Dessa dokument hjälper dig att få din kompensation.

 1. Se om din nekade ombordstigning berättigar till kompensation.

Om du inte fick betalt på flygplatsen kan du fortfarande ställa krav på kompensation för det inträffade.

Vill du veta mer? Utforska all information om nekade ombordstigningar på flygningar inom EU och lär dig mer om dina rättigheter som flygpassagerare.


Nekad ombordstigning på flygningar i USA

Om resenärer på inrikesflygningar i USA “väljs bort” till följd av en överbokad flygning, kan de vara berättigade till kompensation. Följande är vad du bör göra om detta skulle hända dig:

 1. Lämna inte frivilligt över din stol i utbyte mot värdecheckar eller förmåner.

Om du gör det, kan det innebära att du ger upp rätten till ytterligare kompensation. Du kan givetvis välja att acceptera detta, om flygbolaget skulle ge dig ett tillräckligt bra erbjudande. Det slutgiltiga beslutet är helt och hållet upp till dig.

 1. Behåll ditt boardingkort och alla andra resedokument.

”Om du inte har ditt boardingkort, kan du använda något annat flightdokument som innehåller ett bokningsnummer. Flygbolaget tilldelar din bokning detta nummer och
det består av en sexsiffrig kod som kan innehålla både bokstäver och siffror.”

 1. Fråga varför du nekas ombordstigning.

Den vanligaste orsaken till att du ”väljs bort” är en överbokad flygning vilket flygbolaget ska kompensera dig för. Men det kan finnas andra orsaker till att du nekas ombordstigning som inte omfattas av detta.

 1. Begär en alternativ flygresa till din destination.

 2. Begär kompensation för din nekade ombordstigning.

Under förutsättning att du är berättigad till det ska flygbolaget betala dig, utöver erbjudandet om en omdirigering eller alternativ flygresa.

 1. Se om din nekade ombordstigning berättigar till kompensation.

Om du inte fick betalt på flygplatsen kan du fortfarande ställa krav på kompensation för det inträffade.

Vill du veta mer? Utforska all information om nekade ombordstigningar på flygningar i USA och lär dig mer om dina rättigheter som flygpassagerare.


Nekad ombordstigning på internationella flygningar

Passagerare på internationella flygningar kan ställa krav på ersättning för utlägg på grund av nekad ombordstigning om de följer ett par enkla steg:

 1. Lämna inte frivilligt över din stol i utbyte mot värdecheckar eller förmåner.

Om du gör det, kan det innebära att du ger upp rätten till ytterligare kompensation (såsom ersättning för dina utlägg). Du kan givetvis välja att acceptera detta, om flygbolaget skulle ge dig ett tillräckligt bra erbjudande. Det slutgiltiga beslutet är helt och hållet upp till dig.

 1. Behåll ditt boardingkort och alla andra resedokument.

Om du inte har ditt boardingkort, kan du använda något annat flightdokument som innehåller ett bokningsnummer. Flygbolaget tilldelar din bokning detta nummer och det består av en sexsiffrig kod som kan innehålla både bokstäver och siffror.

 1. Fråga varför du nekas ombordstigning.

Det vanligaste skälet till att du “väljs bort” är en överbokad flygning, men det kan finnas andra orsaker som gör att du nekas ombordstigning. Den här informationen är viktig för att avgöra om flygbolaget gjort fel om du bestämmer dig för att ställa ett krav.

 1. Begär en alternativ flygresa till din destination.

 2. Behåll dina kvitton om du måste göra några extra utlägg.

Du behöver dem för att ställa krav på ersättning för utlägg till följd av din flygstörning. Dessa dokument hjälper dig att få din kompensation.

Vill du veta mer? Utforska all information om nekad ombordstigning på internationella flygningar och lär dig mer om dina rättigheter som flygpassagerare.

Om din resa innefattar ett stopp inom EU kan du även kontrollera om du är berättigad till ytterligare kompensation.

250 USD – 600 USD

Om din flygning är överbokad eller om du nekas ombordstigning ska du inte ge upp din bokning. Du kan få 250 USD – 600 USD för besväret.

AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag