Kräv ersättning när ditt flyg blivit inställt eller försenat

Flygförseningar inträffar men du behöver inte gå lottlös från dem. Har ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste tre åren kan du ha rätt till hela 600 € i ersättning.

TRUSTe