Kräv kompensation när ditt flyg blivit inställt eller försenat

Flygförseningar inträffar men det innebär inte att det är något du måste acceptera. Har ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de 5 senaste årenkan du ha rätt till hela 600 € i kompensation.