Hur fungerar AirHelps avgifter?

AirHelp erbjuder två fördelaktiga avgiftsmodeller:

Ingen vinst, ingen avgift, där avgiften baseras på den ersättning vi kan hjälpa dig att få, alternativt ett årligt medlemskap till en låg kostnad: AirHelp+.

 • Ingen vinst, ingen avgift

  Du får: Upp till 65 %

  65%

  • Avgiften baseras på den ersättning vi hjälper dig att få

  • Standardavgift: (motsvarande) 35 %

  • Avgift för rättsliga åtgärder: (motsvarande) +15 %

  Kontrollera ersättning
 • AirHelp+

  Du får: 100 %

  100%

  • Från 459 kr per år

  • Få alla tjänster från AirHelp utan kostnad

  • Lämna in så många ärenden du behöver

  • Måste köpas innan flygstörning

  Se våra planer
 • Observera att om ditt krav hamnar under Brasiliens lagar gäller den brasilianska prislistan

exempel

Föreställ dig att AirHelp hjälper dig att få 600 € i ersättning

Ingen vinst, ingen avgift

Standard

Du får

390 € | 65 %

Vår avgift

210 € | 35 %

65%

Rättsliga åtgärder*

Du får

300 € | 50 %

Vår avgift

300 € | 50 %

* Standard +15 %

50%


AirHelp+

I samtliga fall

Du får

600 € | 100 %

Vår avgift

0 € | 0 %

100%

Vi förklarar våra vanligaste Avgifter samt Avgifter för rättsliga åtgärder

Vad ingår i grundavgiften?

Vår grundavgift täcker allt som krävs för att du ska få din ersättning i ett standardärende.

Vårt team på över 400 AirHelpers är tillgängliga för att hantera alla delar av ditt ärende, från att validera dina dokument och bekräfta detaljer mot väder- och flygrapporter till att sammanställa ett ärende och förhandla med flygbolagen.

Vi håller dig uppdaterad hela vägen, och vi finns tillgängliga dygnet runt om du har några frågor.


Vad ingår i avgiften för rättsliga åtgärder?

Om flygbolaget inte vill samarbeta är vi beredda att kämpa för dina rättigheter i domstol.

Att ta ett fall till domstol kan kosta upp till 1 000 €: från advokater till domstolsavgifter eller översättningar av officiella dokument – det finns många räkningar som du aldrig behöver se. I stället lägger vi till ett litet tillägg på 15 % för att hjälpa till att kompensera dessa kostnader.

Kom ihåg att vi aldrig tar mer än 50 % av din ersättning i arvode. Och om vi inte vinner har du inte förlorat ett öre.

Varför ska du välja AirHelp?

 • Sköt ärendet på egen hand


  • Utan kostnad

  • Tidskrävande och stressigt

  • Hantera komplicerade flygbolagsprocesser på egen hand

  • Du behöver lära dig lagen själv

  • Bortkastad tid om du förlorar

 • SMIDIGT

  Sök kompensation med AirHelp


  • Överkomliga fasta avgifter

  • Vi tar hand om ditt ärende, inklusive allt pappersarbete och alla förhandlingar

  • Specialister på passagerares rättigheter och ersättning

  • Riskfritt – du behöver inte betala något om vi inte kan hjälpa dig att få ersättning

  • Vi täcker rättegångskostnaderna. Vinst eller förlust, AirHelp står för alla juridiska kostnader (vilka kan uppgå till 1 000 €)

  Kontrollera ersättning
 • Använd en Advokat


  • Hanterar ditt ärende

  • Kostsamma advokatkostnader samt eventuella rättegångskostnader

  • De flesta advokater är inte specialiserade på passagerarrättigheter

  • Du måste fortfarande betala avgifter om du förlorar – och du kan också behöva betala flygbolagets advokatkostnader

FULLSTÄNDIGA DETALJER

Våra avgifter

1. INLEDNING

 1. Våra Avgifter är vår fullständiga lista över priser som anger i detalj hur AirHelp kommer att debitera dig för att tillhandahålla dig våra Tjänster. Läs den noggrant.

 2. Innan du använder dig av AirHelps tjänster rekommenderar vi att du har läst och förstått Villkor, Integritetspolicyn, samt Våra avgifter. Om du har några frågor, tvivel eller bekymmer, kontakta oss på [email protected] eller läs våra Vanliga frågor.

 3. Observera att om ditt Ärende avser flyg med slutdestination i eller avgång från Brasilien så kan användningen av våra Tjänster regleras av Brasilianska avtalsvillkor och vår Brasilianska prislista kan komma att tillämpas.

2. DEFINITIONER

Våra avgifter bör läsas tillsammans med våra Villkor, där du finner alla definierade termer som används i Våra avgifter.

3. KOSTNADSFRIA TJÄNSTER

AirHelp tar inte ut någon avgift för Ersättningskontroll, Informationstjänst eller om Kompensationstjänsten inte slutar med att du får Flygersättning.

4. AVGIFTER FÖR KOMPENSATIONSTJÄNST

 1. Kompensationstjänsten är den tjänst där AirHelp hjälper dig att få Flygersättning från Flygbolaget. AirHelp arbetar enligt principen ”ingen vinst, ingen avgift”. Det betyder att när vi tillhandahåller Kompensationstjänsten, tar AirHelp endast ur en avgift om vi har fått Flygersättning för dig från Flygbolaget.

 2. Det finns två typer av avgifter som AirHelp kan debitera för Kompensationstjänsten. Först tar vi ut en Serviceavgift, sedan, beroende på om vi behöver använda oss av Rättsliga åtgärder, tar vi också ut en Avgift för rättsliga åtgärder. Dessa avgifter dras från det totala beloppet för Flygersättning som AirHelp fick för dig från Flygbolaget.

  Kompensationstjänst (Avgift som en del av Flygersättningsbeloppet)
  Serviceavgift*: 35 %
  Avgift för rättsliga åtgärder*: 15 %
  *Inklusive moms

 3. AirHelp+ medlemmar betalar varken serviceavgift eller avgift för rättsliga åtgärder för kompensationstjänsten. AirHelp+ medlemmar betalar medlemsavgifter som anges nedan.

  Vi förklarar hur detta fungerar i klausulerna nedan:

 4. Serviceavgift

  För varje Krav där vi lyckas få Flygersättning, är Serviceavgiften 35 % av hela Flygersättningen, inklusive tillämplig moms.

 5. Avgift för rättsliga åtgärder

  Avgiften för rättsliga åtgärder är en avgift AirHelp endast tar ut om Rättsliga åtgärder var nödvändiga för att tillhandahålla Kompensationstjänsten. Avgiften för Rättsliga åtgärder är 15 % av hela Flygersättningen, inklusive tillämplig moms. Denna avgift samt Serviceavgiften dras av från din Flygersättning.

 6. Juridiska kostnader

  Att driva ditt Krav genom Rättsliga åtgärder kräver ofta att AirHelp drar på sig Juridiska kostnader och beroende på jurisdiktionen betyder det att vi måste betala rättegångskostnader. När detta inträffar betalar AirHelp de juridiska kostnaderna och domstolsavgifterna som gäller för jurisdiktionen. Om AirHelp lyckas att få Flygersättning genom Rättsliga åtgärder kommer AirHelp begära att domstolen bestämmer att Flygbolaget ersätter Juridiska kostnader utifrån gällande rätt. Om domstolen beslutar att Flygbolaget ska betala ersättning för Juridiska kostnader, får AirHelp behålla dessa belopp som en avräkning för utlägg. Alternativt, om AirHelp inte lyckas genom Rättsliga åtgärder, kan domstolen besluta att vi ska betala för Juridiska kostnader till Flygbolaget. Om detta händer, betalar AirHelp Flygbolagets Juridiska kostnader.

  AirHelp kommer inte att debitera dig för juridiska kostnader eller Rättegångskostnader, förutom i de fall som beskrivs i avsnitten Återkallelse och Uppsägning i Villkoren, där AirHelp förbehåller sig rätten att debitera dig för Juridiska kostnader endast om du har Återkallat Kompensationstjänsten efter att AirHelp redan inlett en Rättslig åtgärd eller om du har brutit mot Villkoren.

 7. Information till danska Kunder

  Om du är en Kund och är bosatt i Danmark, är avgifterna som AirHelp debiterar för Kompensationstjänsten fasta avgifter. Serviceavgiften är en fast avgift som in vanliga fall motsvarar 35 % av hela Flygersättningen.

  Avgiften för rättsliga åtgärder är en fast avgift som in vanliga fall motsvarar 15 % av hela Flygersättningen.

  Du hittar beloppen här.

  Både Serviceavgiften och Avgiften för rättsliga åtgärder är inklusive moms.

 8. Information till svenska Kunder

  Om som Kund är bosatt i Sverige och ditt Krav går till svensk domstol på dina vägnar, betalar AirHelp ansökningsavgiften för dig. En Jurist kan behöva anlitas för den Rättsliga åtgärden innan Kravet går till domstolen. De Juridiska kostnaderna för Advokatens tid motsvarar den vanliga tillämpliga timtaxan. Mer information om vanliga timtaxor finns tillgängliga här.

  Om AirHelp vinner ditt fall genom Rättsliga åtgärder, kan AirHelp begära via domstolen att Flygbolaget kompenserar för Juridiska kostnader. Om domstolen beslutar om denna kompensation för Juridiska kostnader, kommer kompensationen att tillhöra AirHelp, genom avräkning, för att täcka de Juridiska kostnaderna som AirHelp betalade i början. Om AirHelp inte vinner ditt fall, har AirHelp ansvaret för att betala de Juridiska kostnaderna, och du ska inte betala denna avgift till AirHelp.

 9. Goodwill-ärenden

  När AirHelp erhållit Flygersättning för ett Goodwill-ärende kommer vi att debitera dig en avgift på 29,99 US$. AirHelp kommer att avstå från denna avgift om Flygersättningen är (i) monetär och mindre än 30,00 US$, eller (ii) in varor eller tjänster och på mindre än 3 000 lojalitetspoäng.

5. AIRHELP+ MEDLEMSAVGIFTER

 1. Om du är en AirHelp+-medlem enligt vad som anges i Villkoren så är du berättigad till att ta del av AirHelp+-tjänster, inklusive Kompensationstjänsten. Detta utan att behöva betala Serviceavgiften eller Avgiften för Rättsliga åtgärder varje gång du som Medlem får Flygersättning.

 2. Om du är en AirHelp+ medlem och AirHelp bestämmer sig för att driva ett goodwill-ärende på dina vägnar kommer vi att avstå från avgiften för goodwill-ärendet.

 3. De vanliga medlemsavgifterna för de olika AirHelp+ planerna och prenumerationerna som du har är följande:

  Smart AirHelp+ plan:
  En bokning:*
  Årligen: 459 kr 

  Pro AirHelp+ plan:
  Enskild Bokning: *
  Årligen: 1149 kr 

  *Avgifterna för Medlemskap med en bokning avtalas mellan dig och resebyrån eller andra företag som har sålt dig Medlemskapet som det beskrivs i avsnittet nedan.

 4. Om du har fått en speciell Medlemskapsavgift, se våra villkor för detta erbjudande för att ta reda på den tillämpliga avgiften.

6. SÄRSKILDA AVGIFTER FÖR KUNDER FRÅN RESEBYRÅER ELLER ANDRA FÖRETAG

Din användning av AirHelp-tjänsterna omfattas alltid av Villkoren, men om du har ingått ett avtal med en resebyrå, resehanteringsbolag, eller annat företag som berättigar dig till andra betalningsvillkor, eller där företaget gör betalningar till AirHelp på dina vägnar kan avgiftsstruktur, utbetalningsalternativ, valutaväxling, och Tjänster som ingår i våra Medlemskap skilja sig beroende på dessa villkor. Den sammanlagda summan av Serviceavgiften samt Avgiften för de rättsliga åtgärderna som gäller för dig kan dock inte under några omständigheter överskrida den sammanlagda summan för Serviceavgiften och eller Avgiften för rättsliga åtgärder som beskrivs ovan.

7. FULLSTÄNDIGT ERSÄTTNINGSBELOPP FÖR FLYGNING

 1. AirHelp betalar alltid det hela beloppet som vi har mottagit för Flygersättning för ditt Krav, minus Våra avgifter (”Ditt hela belopp”).

 2. Om Kompensationstjänsten tillhandahålls under europeiska Förordningar om flygpassagerares rättigheter, betalar AirHelp dig det hela beloppet i EUR (€).

 3. När du väljer valutan för det land du är bosatt i och om Kompensationstjänsten tillhandahålls under en annan Förordning om flygpassagerares rättigheter, betalar AirHelp alltid ut hela beloppet i den valutan som krävs av förordningen eller där AirHelp har erbjudit detta till dig.

 4. I händelse att Flygbolaget betalar Flygersättningen i en annan valuta än den som anges ovan, konverterar betalningsleverantören beloppet med deras valutakurser eller med valutakurser av det finansinstitut de samarbetar med. AirHelp tar inte ut några ytterligare bankprovisioner eller bankavgifter.

 5. Det slutliga beloppet kan skilja sig år beroende på det datum då Flygbolaget skickade överföringen till AirHelp.

8. INTERNATIONELLA BANKÖVERFÖRINGAR

 1. AirHelp erbjuder internationella banköverföringar via AirHelp tredje part och tar inte ut ytterligare avgifter för det. Dock tar inte AirHelp några extra avgifter eller kostnader som du debiteras från mellanledsbanker eller mottagande banker. Din bank kan ta ut en växlingsavgift.

 2. I de flesta fall överförs Flygersättningen till dig i EUR (€). Därför kan du få ett annat belopp på ditt bankkonto vid mottagning av Ditt hela belopp om beloppet har växlats till en annan valuta genom din bank eller genom en annan mellanledsbank. AirHelp har inte möjlighet till att kontrollera växlingsavgifterna eller bestämma hur och när beloppen ska växlas till en annan valuta under överföringen eller vid mottagning.

9. Checkbetalningar i USD

AirHelp erbjuder checkbetalningar i USD som utbetalningsmetod om du är bosatt i USA som en betalningsmetod för din Flygersättning. I dessa fall tar inte AirHelp ut några ytterligare avgifter för att göra checkbetalningar i USD. AirHelp betalar dock inte eller har inte ansvar för några ytterligare avgifter eller kostnader relaterade till inlösen av checkar.

10. Mervärdesskatt (moms)

Alla avgifter och kostnader som anges i Våra avgifter inkluderar moms om inte annat anges.

Den engelska versionen av Våra avgifter ska ha företräde om någon annan språkversion inte stämmer överens med den.


Uppdaterad: 23 maj, 2024.
Version: PL1.24

AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag