Flygbidrag vs ersättning: Allt du behöver veta

När du är med om en flygstörning med ett europeiskt flyg så har du ofta rätt att få pengar tillbaka från flygbolaget. Men ifall du är rådvill över huruvida du ska kräva flygbidrag i enlighet med EG nr 261 eller ersättning så har vi goda nyheter: I vissa fall kan du ha rätt till båda.

Här är skillnaden: Om du inte längre kan flyga så säger EU-lagstiftningen att du har rätt till fullt flygbidrag. Men, beroende på anledningen till flygstörningen, så kan du även ha rätt att få ersättning som plåster på såren för olägenheten.

Kontrollera ersättning

Du har rätt till flygbidrag om:

 • Ditt flyg är försenat med mer än 5 timmar och du inte längre vill ta flyget.

 • ELLER om ditt flyg blev inställt senare än 14 dagar innan avgång och alternativa flyg inte passar dina ursprungliga reseplaner.

 • ELLER om du blivit nekad ombordstigning men inte vill ta det erbjudna, alternativa flyget.

Enligt EG nr 261 har du rätt att få flygbidrag för inställd flygning om ditt flyg ställts in. Du kommer att erbjudas ett alternativt flyg, och du kan begära ett annat alternativ om du föredrar det. Men om inga av de tillgängliga flygen passar dina reseplaner så kan du begära full återbetalning.

Detsamma gäller för flygbidrag för försenade flyg: Om ditt flyg var försenat med mer än 5 timmar så har du rätt att bestämma dig för att inte ta ditt flyg utan istället begära återbetalning. Detta beror på att en försening på fem timmar är lika besvärligt som ett inställt flyg.

Oavsett återbetalning så har du rätt till flygersättning om:

 • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer.

 • ELLER om ditt flyg ställdes in senare än 14 dagar innan beräknad avgång.

 • ELLER om du nekades ombordstigning till följd av överbokning.

 • OCH ditt flyg skulle avgå inom EU eller flögs av ett europeiskt flygbolag med ankomst inom EU.

 • OCH du hade en bekräftad flygreservation.

 • OCH flygstörningen ägde rum de senaste 3 åren.

 • OCH anledningen till flygstörningen låg inom flygbolagets kontroll.

Ta redan idag reda på om din flygning kvalificerar sig!

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Flygbidrag inställda flyg - dina rättigheter

 • Återbetalning för mitt inställda flyg

 • När har jag rätt till extra ersättning?

 • Hur mycket har jag rätt till?

 • När har jag inte rätt till ersättning?

Få flygbidrag för inställt flyg

Flygbidrag för inställt flyg är endast ett av alternativen tillgängliga för dig om ditt flyg ställdes in mindre än 14 dagar innan avgång. Enligt EG nr 261 kvalificerar sig alla inställda flyg för antingen:

 • Full eller delvis återbetalning av din biljett med en returresa till din ursprungliga avreseplats om det skulle behövas.

 • Tidigast möjliga alternativa transport till din slutdestination.

 • En ny biljett till din slutdestination vid ett senare datum som du själv väljer.

Om du väljer att få flygbidrag för ditt flyg måste flygbolaget skicka återbetalningen inom 7 dagar. Den måste betalas kontant, vilket innebär via elektronisk banköverföring, bankorder eller bankcheckar.

Alternativt kan flygbolaget även erbjuda ersättning i form av resekuponger eller andra tjänster, men enbart om de har passagerarens skriftliga medgivande. Om du vill få din återbetalning i kontanter se då alltid upp med vilka dokument du skriver under innan du accepterar kuponger!

Om du ännu inte flugit kommer du att få tillbaka hela kostnaden för din biljett. Om du redan flugit blir det lite mer komplicerat.

Generellt kan du få delvis återbetalning för den oanvända delen av din biljett.

Dock finns det fall där du redan flugit, men på grund av ett inställt flyg passade inte det alternativa flyget dina ursprungliga reseplaner.

Detta kan till exempel inträffa om du har ett anslutande flyg. Du flyger den första sträckan av din rutt, men när du landar får du reda på att nästa flyg är inställt. Föreställ dig nu hur flygbolaget inte kan erbjuda dig ett alternativ som tar dig till din slutdestination inom en rimlig tidsram.

<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->

Om detta är fallet har du rätt att kräva full återbetalning för din flygbiljett. Så du får återbetalning för den del av din flygbiljett som använts, samt den del av din biljett som du inte använt.

Om nödvändigt måste flygbolaget även förse dig med en returresa till din ursprungliga avgångspunkt vid första möjliga tillfälle.

Ytterligare ersättning för inställda flyg

Passagerare kan få återbetalning för både en flygbiljett och ersättning för det inställda flyget, givet att deras flyg kvalificeras för ersättning.

För att kvalificeras måste flygbolaget informera om det inställda flyget mindre än 14 dagar innan planerad avgång. Det finns några andra faktorer att ta hänsyn till – till exempel om de kan erbjuda dig ett liknande alternativ. Du kan läsa på om alla behörighetskrav på vår sida för ersättning för inställda flyg.

Ersättning för inställda flyg

Ersättningsbeloppet beror på längden av din flygning och när det alternativa flyget skulle ha anlänt jämfört med ditt ursprungliga flyg:

SträckaMindre än 2 timmar2-3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrig
Alla flyg, 1 500 km eller kortare€125€250€250€250€250
Flygningar inom EU över 1 500 km€200€200€400€400€400
Flygningar utanför EU mellan 1 500-3 500 km€200€200€400€400€400
Flygningar utanför EU över 3 500 km€300€300€300€600€600

Situationer som inte ger rätt till ersättning

Det är inte alla flyg som kvalificerar sig för ersättning. Om du informerades om inställningen eller förseningen minst 14 dagar innan avgång är din flygning inte berättigad till ersättning.

I enlighet med EG nr 261 är flygbolaget inte skyldigt att betala om flygstörningen orsakades av ‘extraordinära omständigheter’. Extraordinära omständigheter är händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll. Detta innefattar:

Extraordinära omständigheter
❌ Strejk initierad av anställda på flygplats eller flygledning
❌ Politisk instabilitet
❌ Väderproblem
❌ Säkerhetsrisk

Kom ihåg: Även om flygbolaget inte ansvarar för flygstörningen har du fortfarande rätt till flygbidrag och att bli omhändertagen.

Inställt flyg? Ta reda på vad de är skyldiga dig

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Flygförseningsbidrag - Dina rättigheter

Återbetalning för ett försenat flyg

Ett väldigt försenat flyg ställer till det lika mycket för en kund som ett inställt flyg. Du har rätt till återbetalning om ditt flyg var försenat med mer än 5 timmar.

Efter att ha väntat så länge kan du välja att överge ditt flyg istället för att fortsätta vänta. Vid denna tidpunkt har du rätt till full återbetalning om du ännu inte påbörjat resan, eller delvis återbetalning om du redan rest en del av sträckan.

Om du kan uppvisa att det inte längre lönar sig att resa för dig till följd av förseningen – till exempel om du missar ett affärsmöte – kan du kräva full återbetalning, inkluderat de delar av biljetten som du redan flugit. Du kan även be att få en biljett tillbaka till din ursprungliga avgångspunkt om det skulle behövas.

Som vid ett inställt flyg, måste din ersättning betalas kontant inom 7 dagar i form av elektronisk banköverföring, bankorder eller bankcheckar. Alternativt kan flygbolag även erbjuda ersättning i form av resekuponger eller tjänster, men enbart om de har ditt skriftliga medgivande. Läs alltid igenom det finstilta innan du skriver under något!

Ytterligare ersättning för försenade flyg

Som vid inställda flyg, kan passagerare få återbetalning för både flygbiljett och ersättning för förseningen, givet att deras flyg kvalificerar sig för detta.

Gränsvärdet för ersättning för försenade flygningar är 3 timmar, vilket alltså är lägre än gränsvärdet på 5 timmar för flygbidrag. Till följd av detta, och så länge det inte finns några extraordinära omständigheter, är resor som fått flygbidrag även berättigade till ersättning. Du kan även kontrollera kriterierna för berättigande på vår sida för ersättning för försenade flyg.

Ersättningsbelopp för försenade flyg

Ersättningsbeloppet beror på hur lång din försening var:

Längd på förseningUnder 3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrig
Alla flyg, 1 500 km eller kortare❌ €-✔️ €250✔️ €250✔️ €250
Flygningar inom EU över 1 500 km❌ €-✔️ €400✔️ €400✔️ €400
Flygningar utanför EU mellan 1 500-3 500 km❌ €-✔️ €400✔️ €400✔️ €400
Flygningar utanför EU över 3 500 km❌ €-✔️ €300✔️ €600✔️ €600

Situationer som inte är berättigade för förseningsersättning

Du har inte rätt till ersättning om anledningen bakom förseningen är en extraordinär omständighet. Detta är situationer utom flygbolagets kontroll, så som:

Extraordinära omständigheter
❌ Strejk initierad av anställda på flygplats eller flygledning
❌ Politisk instabilitet
❌ Väderproblem
❌ Säkerhetsrisk

Oavsett om förseningen ligger inom flygbolagets ansvarsområde eller ej så har du fortfarande rätt till service, vilket inkluderar måltider, drycker och vid behov även boende och transport. Du kan läsa mer om rätten till service här.

Ta reda på om din flygförsening berättigar till ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Flygändringar och återbetalningar

Det finns tillfällen då du måste ändra ditt flyg, eller då du kanske inte kan resa över huvudtaget och behöver en återbetalning. Flygbolag tar ofta ut en avgift om du försöker ändra ditt flyg, men det finns några undantag och sätt som du kan komma undan avgifterna på.

Gratis ändringar och återbetalningar inom 24 timmar efter bokningen

För flygningar inom USA kan du ändra din flygning, eller få full återbetalning om du ställer in det inom 24 timmar från bokningstidpunkten, men endast om ditt flyg är minst 7 dagar bort.

Dubbelkolla dock detta med ditt flygbolag eftersom vissa har en mer generös av- och ombokningspolicy. Frekventa resenärer som har tillräckligt många bonuspoäng har dessutom oftare lägre avgifter för avbokning och ändringar.

Flexibla biljetter

Flygpassagerare har även möjlighet att köpa flexibla flygbiljetter, även kallade Ombokningsbara Flyg.

Dessa biljetter tillåter minst en gratis datumändring för din bokning, vilket är idealt för affärsresenärer eller resenärer som vill ha extra flexibilitet när de flyger. Vissa ombokningsbara flyg ger dig istället en kredit för ett framtida köp, så var noga att kontrollera med ditt flygbolag vilka alternativ som finns tillgängliga när du bokar.


Varför AirHelp?

AirHelp är världens mest framgångsrika flygersättningsföretag med advokater i över 30 länder. Vi tar oss an alla ärenden med hjälp av toppmodern teknologi, vilket tillåter oss att handlägga alla ärenden så effektivt som möjligt. Vi tar bort stressen från kravprocessen och gör det tunga jobbet åt dig. Vi arbetar efter policyn ingen vinst, ingen avgift, vilket innebär att det alltid är helt riskfritt att skicka in ett ärende till oss.

Find out if your flight delay qualifies for compensation

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag