Missade du ditt anslutningsflyg? Läs på om dina rättigheter som flygpassagerare – du kan ha rätt till upp till 600 € i ersättning

Har du missat ett anslutningsflyg och funderar på om du är berättigad till ersättning? Om du vill hävda dina rättigheter som flygpassagerare måste du först veta vilka de är.

Kontrollera ersättning

Berätta mer om ditt problem med flygningen.

Gratis uträkning av din ersättning för försenat flyg!

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Missade anslutningsflyg

Ibland kan man tyvärr missa ett anslutningsflyg, men det behöver inte betyda att man ska acceptera det. Vi kan berätta för dig vad du har för rättigheter som flygpassagerare när din resa inte går som planerat. Om du har missat ett anslutningsflyg kan du vara berättigad till upp till 600 € i ersättning. Emellertid måste en del förutsättningar vara uppfyllda.


Missat anslutningsflyg till eller från EU: Vad ska jag göra?

Om du flyger till eller från den Europeiska Unionen och missar ett anslutningsflyg ska du göra så här:

 • Försäkra dig om att resans alla flygningar ligger under samma bokningsreferens och inte har köpts en och en.

Du har inte rätt till ersättning om du har bokat flygresorna var för sig (alltså inte köpt alla i samma bokning).

 • Kontrollera om förseningen vid din slutdestination var längre än tre timmar.

För att du ska ha rätt till ersättning måste förseningen vid slutdestinationen vara längre än tre timmar.

 • Fråga varför flyget är försenat.

Ju mer detaljerad förklaring du får, desto bättre. Om personalen säger att det beror på ”driftsmässiga förhållanden” eller ”flygsäkerhetsproblem” ska du be dem förklara vad detta innebär i detalj. Om du bestämmer dig för att kräva ersättning är detta viktig information. Om förseningen som leder till att du missar ditt anslutningsflyg orsakas av extraordinära omständigheter som svåra väderförhållanden, akuta medicinska händelser eller strejker anses dessa omständigheter tämligen rättvist vara utom flygbolagens kontroll. Det samma gäller vid flygledningsrestriktioner, om flygplatsens radarutrustning slutar fungera och vid sabotage eller terrorhandlingar. Flygbolag ansvarar endast för saker som är inom dess kontroll.

 • Använd vårt kostnadsfria kontrollverktyg för att se om du är berättigad till ersättning för anslutningsflyget som du missade.

Vill du veta mer? Läs allt om missade anslutningsflyg till och från EU – här finns all information du behöver om dina rättigheter som flygpassagerare.


Missade anslutningsflyg till eller från USA: Vad ska jag göra?

Passagerare på inrikesflyg inom USA har inte många rättigheter när det gäller missade anslutningsflyg. Men om du mellanlandar inom Europa kan du ha rätt till ersättning. Här är några tips:

 • Se till att du har ditt boardingkort och andra resedokument till hands.

Om du inte har ditt boardingkort kan du använda något annat flygresedokument där bokningsnumret är angivet. Numret är en sexställig kod som kan innehålla både bokstäver och siffror. Flygbolaget har kopplat detta nummer till din flygbokning.

 • Förhandla med flygbolaget för att få ut ersättning för de olägenheter du har drabbats av.

De amerikanska flygbolagen är inte skyldiga att ge dig någon ersättning, men du kan alltid försöka. Om du kan tänka dig att förhandla lite kanske du kan få ut någon slags kompensation, speciellt om du är med i ett bonusprogram eller är VIP-kund.

 • Kontrollera om något av dina anslutningsflyg är inom Europa.

Ett exempel är om du flyger från Europa till USA med ett amerikanskt flygbolag och med en mellanlandning inom USA. Den första delen av resan, det vill säga från EU till USA, är berättigad till ersättning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004. Den andra flygningen, som går mellan två städer i USA, berättigar inte till ersättning, även om de två flygningarna sker med samma flygbolag och ingår i samma bokning (under ett och samma bokningsnummer).

 • Använd vårt kostnadsfria kontrollverktyg för att se om du är berättigad till ersättning för anslutningsflyget som du missade.


Missade anslutningsflyg på internationella flygresor: Vad ska jag göra?

Om du missar ett anslutningsflyg på en internationell flygresa ska du göra så här:

 • Se till att du har ditt boardingkort och andra resedokument till hands.

Om du inte har ditt boardingkort kan du använda något annat flygresedokument där bokningsnumret är angivet. Numret är en sexsiffrig kod som kan innehålla både bokstäver och siffror. Flygbolaget har kopplat detta nummer till din flygbokning.

 • Fråga varför flyget är försenat.

Ju mer detaljerad förklaring du får, desto bättre. Om personalen säger att det beror på ”driftsmässiga förhållanden” eller ”flygsäkerhetsproblem” ska du be dem förklara vad detta innebär i detalj. Om du bestämmer dig för att kräva ersättning är detta viktig information. Om förseningen som leder till att du missar ditt anslutningsflyg orsakas av extraordinära omständigheter som svåra väderförhållanden, akuta medicinska händelser eller strejker anses dessa omständigheter tämligen rättvist vara utom flygbolagens kontroll. Det samma gäller vid flygledningsrestriktioner, om flygplatsens radarutrustning slutar fungera och vid sabotage eller terrorhandlingar. Flygbolag ansvarar endast för saker som är inom dess kontroll.

 • Spara alla kvitton om inställda flyg orsakar extra kostnader för dig.

Det är möjligt att du kan få ut ersättning för exempelvis en förbetald bokning av hotellrum eller hyrbil eller för andra oväntade kostnader om de orsakas av flygstörningar. Därför är det viktigt att spara alla dokument.

 • Kontrollera om något av dina anslutningsflyg är inom Europa.

Låt oss ta ett exempel med ett missat anslutningsflyg när du reser från Los Angeles till Warszawa via New York och Frankfurt.

Den första flygningen sker med ett amerikanskt bolag, t.ex. Delta, och de två andra med tyska Lufthansa. Om flygningen från Frankfurt till Warszawa är mer än tre timmar försenad räknas de två sista delarna av resan normalt till den ersättningsberättigande sträckan. Det är från New York till Warszawa.

Störningen inträffade på en flygning som täcks av (EG) nr 261, och eftersom Lufthansa också stod för flygningen från New York till Frankfurt räknas den vanligtvis in, även om den inträffade före störningen.

Men om flygningen från Los Angeles till New York orsakade förseningen täcks den inte av (EG) nr 261. Trots denna regel tolkar vissa nationella domstolar regleringen på ett annat sätt och inkluderar därför inte alltid tidigare anslutningsflyg i sträckan som berättigar till ersättning.

Använd vårt kostnadsfria kontrollverktyg för att se om du är berättigad till ersättning för anslutningsflyget som du missade.

AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag