Rättigheter för flygpassagerare inom EU: EG 261 2004 (EU261)

Den EU-lag som berör flygpassagerares rättigheter heter officiellt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004. Det är inte så lätt att uttala så vi kallar den bara för EG 261 (i folkmun även EU261 eller EU 261). Det är en europeisk lag som kräver att flygbolag kompenserar sina passagerare för långvariga flygförseningar, inställda flygningar och i situationer där de nekas ombordstigning.

Kontrollera ersättning

Rättigheter inom EU – Försenade flygningar

Passagerare på EU-flygningar som är berättigade enligt EG 261 (EU261) ska få upp till 600 EUR som kompensation för flygfördröjningar som är längre än 3 timmar. Det finns många faktorer som avgör berättigandet och hur mycket pengar du har rätt till, men följande avsnitt bör besvara alla de frågor du kan tänkas ha – och några till.


Vilka flygningar omfattas av EG 261?

Givetvis omfattas de flesta rutter inom Europa. Detta innefattar inte bara luftrummet inom EU, utan även Island, Norge, Schweiz och de så kallade “yttersta regionerna” (Franska Guyana och Martinique, Mayotte, Guadeloupe och La Réunion, Saint-Martin, Madeira och Azorerna samt Kanarieöarna).

Många internationella flygningar omfattas också. Om din flygning avgår från en flygplats inom EU, så omfattas den. Om din flygning avgår från en annan plats men din destination finns inom EU, beror omfattningen på flygbolaget – och om det är ett europeiskt flygbolag, omfattas du. Har du blivit förvirrad ännu? Här är en enkel tabell som hjälper dig:

ResplanFlygbolag inom EUFlygbolag utanför EU
Från inom EU till utanför EUOmfattasOmfattas
Från inom EU till utanför EUOmfattasOmfattas
ResplanFlygbolag inom EUFlygbolag utanför EU
Från EU till inom EUOmfattasOmfattas
Från EU till utanför EUOmfattasOmfattas
Från utanför EU till EUOmfattasOmfattas inte
Från utanför EU till utanför EUOmfattas inteOmfattas inte

I vissa fall, kan flygstörningar utanför EU vara kompensationsberättigande under EG261 om flygningen ansluter till en flygning med samma flygbolag som omfattas och är en del av samma flygbokning (under ett och samma bokningsnummer). Det enklaste sättet att ta reda om du omfattas är att använda AirHelp behörighetskoll


Omfattas alla förseningar?

Det är endast förseningar som är längre än 3 timmar som omfattas.
Ankomsttiden räknas inte från den tidpunkt då hjulen tar i marken, utan när planet är parkerat vid gaten och dörren öppnas.

Extraordinära omständigheter omfattas inte.
Flygbolaget kan även undkomma ansvar om förseningen berodde på något som kallas “extraordinära omständigheter”. Detta innefattar situationer som blixtnedslag, medicinska nödlägen, strejker, svåra väderförhållanden, begränsningar i flygledning, plötsliga fel på flygplatsens radar, sabotage, politiska oroligheter, terrorism… du förstår poängen.

Inte så extraordinära omständigheter ska omfattas.
Flygbolaget hänvisar ofta till “tekniska problem” eller “operationella omständigheter” som orsaken till förseningar. Den goda nyheten är att Europadomstolen upprepade gånger har slagit fast att detta inte klassificeras som “extraordinära omständigheter”, vilket innebär att detta inte är tillräckligt för att upphäva flygbolagets skyldigheter enligt EG 261.


Hur mycket är jag berättigad till för min försening?

Under förutsättning att din flygning är berättigad beror kompensationsbeloppet på tre faktorer:
– Resans avstånd
– Om din flygning sker inom EU eller inte
– Förseningens längd – som vi nämnde tidigare så är det bara förseningar längre än 3 timmar som omfattas.
Det är en aning komplicerat, men vi har gjort en tabell som förklarar det hela:

Förseningens längd
Kortare än 3 timmar3 - 4 timmarLängre än 4 timmarKom aldrig framAvstånd
€ - 250 € 250 € 250 € Alla flygningar som är kortare än 1500 km
€ - 400 €400 € 400 € Flygningar inom EU som är längre än 1500 km
€ - 400 € 400 € 400 € Flygningar utanför EU som är mellan 1500 km och 3500 km
€ - 300 € 600 € 600 € Flygningar utanför EU som är längre än 3500 km

Är hela min resa berättigad om jag har anslutningsflyg?

Som vi nämnde tidigare, är resans avstånd en faktor som avgör hur mycket pengar du är berättigad till (se “Hur mycket är jag berättigad till för min försening?” ovan). Men om du har en resa med flera flygningar, är det möjligt att bara en del av dessa kommer att räknas in i din kompensation. För att avgöra detta, måste din resa först uppfylla ett par villkor:

– Alla flygningar måste ha skett under en bokning och inte köpts separat.
– Din flygstörning måste vara kompensationsberättigande under EG261 (se “Vilka flygningar omfattas av EG 261?” ovan).
– Förseningen till din slutgiltiga destination måste vara mer än 3 timmar.

När en flygstörning inträffar som uppfyller kriterierna ovan, är det flygbolaget som utför flygningen som är ansvarigt för att kompensera dig. För att räkna ut den kompensationsberättigande distansen, räknas flygstörningen och alla delsträckor som kommer efter den ihop. Alla de delsträckor av resan som kommer före störningen kan också innefattas, om de utfördes av samma flygbolag som är ansvarigt för förseningen, och det inte har förekommit några flygningar däremellan som utfördes av ett annat flygbolag.

Så för att sammanfatta det hela, om ett flygbolag orsakar en störning, är de i normala fall ansvariga för alla sina flygningar, även om de inträffade före störningen, likväl som alla efterföljande flygningar som påverkas, även om dessa sker med ett annat flygbolag.

Låt oss ta ett exempel. Låt oss säga att du reser från Los Angeles till Warszawa med tre flygningar, enligt följande:
Los Angeles => New York => London => Warszawa

Vi tänker oss även att den första flygningen sker med ett amerikanskt flygbolag, som t.ex. Delta, och de två sista delsträckorna sker med British Airways, ett flygbolag inom EU. Om flygningen från London till Warszawa är försenad med mer än 3 timmar, kommer de två sista delsträckorna av resan normalt att räknas in i den kompensationsberättigande distansen. Det vill säga från New York till Warszawa. Störningen inträffade på en flygning som omfattades av EG 261 och eftersom British Airways även utförde flygningen från New York till London, räknas den vanligtvis in – även fast den inträffade före störningen.

Om flygningen från Los Angeles till New York hade orsakat störningen, hade flygningen dock inte omfattats av EG261 (se “Vilka flygningar omfattas av EG 261?” ovan).

Även om den här regeln i allmänhet stämmer, tolkar vissa domstolar inom EU förordningen annorlunda och inkluderar kanske inte tidigare anslutande flygningar i den kompensationsberättigande distansen. Det bästa sättet att kontrollera om din flygning är berättigad är med AirHelp behörighetskoll.


Vilken information ska jag samla in för att stödja mitt krav?

Om du tänker ställa krav på kompensation i enlighet med EG 261, kan du förvänta dig ett visst motstånd från flygbolaget – även om lagen är på din sida brukar de inte vara så glada över att betala dig. Här är ett par tips för att ditt krav ska ha störst chans att lyckas:
–       Behåll alla dokument som är relaterade till flygstörningen och alla alternativa flygningar som erbjöds, såsom e-biljetter och boardingkort.
–       Be markpersonalen om information om vad som orsakar problemet.
–       Gör några noteringar om störningen, inklusive den faktiska ankomsttiden till din slutgiltiga destination. All information som du kan samla in – som foton av avgångstavlan på flygplatsen och all kommunikation från flygbolaget som bekräftar störningen – kommer att vara användbar för ditt krav.


Finns det någon tidsbegränsning för att ställa ett krav?

Din rätt till kompensation enligt EG 261 upphör till slut att gälla, så det är viktigt att känna till preskriptionstiden för ditt krav. Detta varierar från land till land och avgörs av var flygbolagets huvudkontor finns och vilken juridisk instans som har jurisdiktion kring ärenden som berör flygbolaget. Som alltid, har vi en behändig tabell åt dig:

PRESKRIPTIONSFRISTER I EUROPA
LAND PRESKRIPTIONSFRIST
Österrike 3 år
Belgien 1 år
Bulgarien 5 år
Kroatien 3 år
Cypern 6 år
Tjeckien* 3 år
Danmark 3 år
Estland 3 år
Finland 3 år
Frankrike 2 år
Tyskland** 3 år
Grekland 5 år
Ungern 2 år
Island 2 år
Irland 6 år
Italien 26 månader
Lettland 10 år
Litauen 10 år
Luxemburg 10 år
Malta Ingen begränsning
Holland 2 år
Norge 3 år
Polen 1 år
Portugal 2 år
Rumänien 3 år
Slovakien 2 år
Slovenien 2 år
Spanien 5 år
Sverige 2 månader
Schweiz 2 år
Storbritannien 6 år

* För Tjeckien, är preskriptionsfristen 2 år om flygningen inträffade före eller under 2013. Från 2014 och framåt, är preskriptionsfristen 3 år.

** För Tyskland, upphör preskriptionsfristen på den sista dagen av det tredje året (exempelvis, preskriptionstiden för en flygning 2016-02-25 upphör att gälla 2019-12-31).


Finns det några andra rättigheter enligt EG 261?

Vi är glada att du frågade! Vi har inkluderat några höjdpunkter som vi inte har gått igenom i detalj ännu.

Rätt till ersättning eller omdirigering
Utöver kompensationen för din tidsförlust om din försening skulle överskrida fem timmar, är du berättigad till en fullständig eller partiell återbetalning av din ursprungliga biljett och en returflygning till din avreseplats, om det behövs.

Rätt till service
När en flygstörning inträffar och du väntar på att flygbolaget ska ta dig vidare till din destination, är du berättigad till ett antal gratis förmåner, beroende på din flyginformation. Flygbolaget ska förse dig med måltider och förfriskningar likväl som tillgång till kommunikation, inklusive två telefonsamtal, telex eller faxmeddelanden samt e-postmeddelanden. Om en övernattning blir nödvändig ska de förse dig med hotellrum och transport till och från flygplatsen. Följande tabell förklarar berättigandet till dessa rättigheter:

FlyginformationFörseningens längd
Alla flygningar som är kortare än 1500 km2 timmar eller mer
Flygningar inom EU som är längre än 1500 km3 timmar eller mer
Flygningar utanför EU som är mellan 1500 km och 3500 km3 timmar eller mer
Flygningar utanför EU som är längre än 3500 km4 timmar eller mer

Uppgradering och nedgradering
Om du erbjuds en alternativ flygning och blir placerad i en bättre klass än den du bokade, har flygbolaget ingen rätt att ta mer betalt. Å andra sidan, om klassen på den alternativa flygningen är lägre, kan du få ersättning för mellan 30% och 75% av det ursprungliga priset.

Ytterligare kompensation
Din rätt till kompensation enligt EG 261 påverkar inte din rätt att begära ytterligare kompensation. Förordningen gäller inte i de fall där passagerare frivilligt har gett upp sina bokningar. Givetvis kommer det belopp du är berättigad till enligt EG 261 inte att dras av från all övrig kompensation du får.

Skyldighet att informera passagerare om deras rättigheter
Din första grundläggande rättighet är att få information om innehållet i EG 261. Alla flygbolag måste visa information om passagerarnas rättigheter vid incheckningsdiskarna på alla flygplatser som de trafikerar.

Om vår nedbrytning av lagtexterna inte är tillräcklig kan du läsa den faktiska texten i EG 261.


Rättigheter inom EU – Inställda flygningar

Om din flygning blir inställd och flygbolaget inte meddelar dig minst 14 dagar i förväg, kan de bli tvungna att kompensera dig enligt EG 261. Passagerare inom EU är berättigade till så mycket som 600 EUR för inställda flygningar, men det finns ett antal faktorer som avgör både berättigandet och kompensationsbeloppet. Följande avsnitt innehåller all information om detta.


Vilka flygningar omfattas av EG 261?

Givetvis omfattas de flesta rutter inom Europa. Detta innefattar inte bara luftrummet inom EU, utan även Island, Norge, Schweiz och de så kallade “yttersta regionerna” (Franska Guyana och Martinique, Mayotte, Guadeloupe och La Réunion, Saint-Martin, Madeira och Azorerna samt Kanarieöarna).

Många internationella flygningar omfattas också. Om din flygning skulle avgå från en flygplats inom EU, så omfattas den. Om din flygning skulle avgå från en annan plats men din destination finns inom EU, beror omfattningen på flygbolaget – och om det är ett europeiskt flygbolag, omfattas du. Har du blivit förvirrad ännu? Här är en enkel tabell som hjälper dig:

ResplanFlygbolag inom EUFlygbolag utanför EU
Från EU inom EUOmfattasOmfattas
Från EU till utanför EUOmfattasOmfattas
Från utanför EU till EUOmfattasOmfattas inte
Från utanför EU till utanför EUOmfattas inteOmfattas inte

I vissa fall, kan flygstörningar utanför EU vara kompensationsberättigande under EG261 om flygningen ansluter till en flygning med samma flygbolag som omfattas och är en del av samma flygbokning (under ett och samma bokningsnummer). Det enklaste sättet att ta reda om du omfattas är att använda AirHelp behörighetskoll


Omfattas alla inställda flygningar?

Inställda flygningar där förhandsbesked lämnats minst 14 dagar i förväg omfattas inte.
Krav på kompensation är inte berättigade om flygbolaget har meddelat dig minst 14 dagar i förväg. Även om de ger beskedet mindre än 14 dagar i förväg, kan de fortfarande undvika att betala dig om de tillhandahåller en omdirigering med en alternativ flygresa som uppfyller vissa kriterier, enligt följande:

FörhandsbeskedKrav på omdirigering
14 dagarInga
7 till 13 dagarEn alternativ flygresa som avgår inte mindre än 2 timmar före och anländer mindre än 4 timmar efter den ursprungliga flygningen
Kortare än 7 dagarEn alternativ flygresa som avgår inte mindre än 1 timmar före och anländer mindre än 2 timmar efter den ursprungliga flygningen

Extraordinära omständigheter omfattas inte.
Flygbolaget kan även undkomma ansvar om den inställda flygningen berodde på något som kallas “extraordinära omständigheter”. Detta innefattar situationer som blixtnedslag, medicinska nödlägen, strejk, svåra väderförhållanden, begränsningar i flygledning, plötsliga fel på flygplatsens radar, sabotage, politiska oroligheter, terrorism… etc.

Inte så extraordinära omständigheter ska omfattas
Flygbolaget hänvisar ofta till ”tekniska problem” eller ”operationella omständigheter” som orsak till inställda flygningar. Den goda nyheten är att Europadomstolen upprepade gånger har slagit fast att detta inte klassificeras som “extraordinära omständigheter”, vilket innebär att detta inte är tillräckligt för att upphäva flygbolagets skyldigheter enligt EG 261.

Ombokade flyg omfattas eventuellt

Om ett flygbolag ändrar tiden för en flygning istället för att ställa in den, till en annan tid på dagen, gäller samma regler som för inställda flyg, beroende på hur långt varsel flygbolaget gav och tidsskillnaden mellan den ursprungliga resplanen och den nya. Den ombokade flygningen räknas i detta fall helt enkelt som en alternativ resa.


Hur mycket är jag berättigad till för min inställda flygning?

Under förutsättning att din flygning är berättigad beror kompensationsbeloppet på tre faktorer:
– Resans avstånd
– Om din flygning sker inom EU eller inte
– Förseningens längd, om du accepterar en omdirigering till en annan flygning
Det är en aning komplicerat, men vi har gjort en tabell som förklarar det hela:

Förseningens längd (alternativ flygresa jämfört med ursprunglig flygning)
Kortare än 2 timmar2 - 3 timmar3 - 4 timmarLängre än 4 timmarKom aldrig framAvstånd
125 € 250 € 250 € 250 € 250 € Alla flygningar som är kortare än 1500 km
200 € 200 € 400 € 400 € 400 € Flygningar inom EU som är längre än 1500 km
200 € 200 € 400 € 400 € 400 € Flygningar utanför EU som är mellan 1500 km och 3500 km
300 € 300 € 300 € 600 € 600 € Flygningar utanför EU som är längre än 3500 km

Ditt kompensationsbelopp kan halveras, beroende på den totala mängd tid som din ankomst blir försenad till den slutgiltiga destinationen med en alternativ flygresa (jämfört med din ursprungligen bokade flygning). Detta speglas i tabellen ovan, där det halverade beloppen har markerats.

Om du nekar en omdirigering med en alternativ flygresa, är du berättigad till det kompensationsbelopp som visas ovan (där beloppet avgörs av ankomsttiden för den alternativa flygresa som erbjöds) likväl som en återbetalning av ditt biljettpris och en returflygning till din ursprungliga avreseplats, om det behövs.


Är hela min resa berättigad om jag har anslutningsflyg?

Som vi nämnde tidigare, är resans avstånd en faktor som avgör hur mycket pengar du är berättigad till (se “Hur mycket är jag berättigad till för min försening?” ovan). Men om du har en resa med flera flygningar, är det möjligt att bara en del av dessa kommer att räknas in i din kompensation. För att avgöra detta, måste din resa först uppfylla ett par villkor:

– Alla flygningar måste ha skett under en bokning och inte köpts separat.
– Din flygstörning måste vara berättigad enligt EG 261 (se “Vilka flygningar omfattas av EG 261?” ovan).

När en inställd flygning inträffar som uppfyller kriterierna ovan, är det flygbolaget som utför flygningen som är ansvarigt för att kompensera dig. För att räkna ut den kompensationsberättigande distansen, räknas flygstörningen och alla delsträckor som följer på den ihop. Alla de delsträckor av resan som kommer före störningen kan också innefattas, om de utfördes av samma flygbolag som är ansvarigt för förseningen, och det inte har förekommit några flygningar däremellan som utfördes av ett annat flygbolag.

Så för att sammanfatta det hela, om ett flygbolag orsakar en störning, är de i normala fall ansvariga för alla sina flygningar, även om de inträffade före störningen, likväl som alla efterföljande flygningar som påverkas, även om dessa sker med ett annat flygbolag.

Låt oss ta ett exempel. Låt oss säga att du reser från Los Angeles till Warszawa med tre flygningar, enligt följande:
Los Angeles => New York => London => Warszawa

Vi tänker oss även att den första flygningen sker med ett amerikanskt flygbolag, som t.ex. Delta, och de två sista delsträckorna sker med British Airways, ett flygbolag inom EU. Om flygningen från London till Warszawa ställs in, kommer de två sista delsträckorna av resan normalt att räknas in i den kompensationsberättigande distansen. Det vill säga från New York till Warszawa. Störningen inträffade på en flygning som omfattades av EG 261 och eftersom British Airways även utförde flygningen från New York till London, räknas den vanligtvis in – även fast den inträffade före störningen.

Om flygningen från Los Angeles till New York ställdes in, hade flygningen dock inte omfattats av EG261 (se “Vilka flygningar omfattas av EG 261?” ovan).

Även om den här regeln i allmänhet stämmer, tolkar vissa domstolar inom EU förordningen annorlunda och inkluderar kanske inte tidigare anslutande flygningar i denk kompensationsberättigande distansen. Det bästa sättet att kontrollera om din flygning är berättigad är med AirHelp behörighetskoll.


Vilken information ska jag samla in för att stödja mitt krav?

m du tänker ställa ett krav på kompensation enligt EG 261, kan du förvänta dig ett visst motstånd från flygbolaget – även om lagen är på din sida brukar de inte vara så glada över att betala dig. Här är ett par tips för att ditt krav ska ha störst chans att lyckas:
–       Behåll alla dokument som är relaterade till flygstörningen och alla alternativa flygningar som erbjöds, såsom e-biljetter och boardingkort.
–       Be markpersonalen om information om vad som orsakar problemet.
–       Gör några noteringar om störningen, inklusive den faktiska ankomsttiden till din slutgiltiga destination. All information som du kan samla in – som foton av avgångstavlan på flygplatsen och all kommunikation från flygbolaget som bekräftar störningen – kommer att vara användbar i ditt krav.


Finns det någon tidsbegränsning för att ställa ett krav?

Din rätt till kompensation enligt EG 261 upphör till slut att gälla, så det är viktigt att känna till preskriptionstiden för ditt krav. Detta varierar från land till land och avgörs av var flygbolagets huvudkontor finns och vilken juridisk instans som har jurisdiktion kring ärenden som berör flygbolaget. Som alltid, har vi en behändig tabell åt dig:

PRESKRIPTIONSFRISTER I EUROPA
LAND PRESKRIPTIONSFRIST
Österrike 3 år
Belgien 1 år
Bulgarien 5 år
Kroatien 3 år
Cypern 6 år
Tjeckien* 3 år
Danmark 3 år
Estland 3 år
Finland 3 år
Frankrike 2 år
Tyskland** 3 år
Grekland 5 år
Ungern 5 år
Island 2 år
Irland 6 år
Italien 26 månader
Lettland 10 år
Litauen 10 år
Luxemburg 10 år
Malta Ingen begränsning
Holland 2 år
Norge 3 år
Polen 1 år
Portugal 3 år
Rumänien 3 år
Slovakien 2 år
Slovenien 2 år
Spanien 5 år
Sverige*** 3 år
Schweiz 2 år
Storbritannien 6 år

* För Tjeckien, är preskriptionsfristen 2 år om flygningen inträffade före eller under 2013. Från 2014 och framåt, är preskriptionsfristen 3 år.
** För Tyskland, upphör preskriptionsfristen på den sista dagen av det tredje året (exempelvis, preskriptionstiden för en flygning 2016-02-25 upphör att gälla 2019-12-31).
*** För Sverige, förnyas preskriptionsfristen varje gång ett krav ställs. Så preskriptionsfristen för alla efterföljande krav är tre år från det datum då det senaste kravet ställdes.


Finns det några andra rättigheter enligt EG 261?

Vi är glada att du frågade! Vi har inkluderat några höjdpunkter som vi inte har gått igenom i detalj ännu.

Rätt till ersättning eller omdirigering
Utöver kompensation för din tidsförlust, är du berättigad till antingen:

  1. en fullständig eller partiell återbetalning av din ursprungliga biljett och en returbiljett till din avreseplats, om det behövs.

eller

  1. den tidigast möjliga alternativa transporten till din slutgiltiga destination.

eller

  1. en ny biljett till din slutgiltiga destination vid ett senare tillfälle som du väljer, beroende på tillgång till stolar.

All transport mellan flygplatser sker på flygbolagets bekostnad.

Rätt till service
När en flygstörning inträffar och du väntar på att flygbolaget ska ta dig vidare till din destination, är du berättigad till ett antal gratis förmåner, beroende på din flyginformation. Flygbolaget ska förse dig med måltider och förfriskningar likväl som tillgång till kommunikation, inklusive två telefonsamtal, telex eller faxmeddelanden samt e-postmeddelanden. Om en övernattning blir nödvändig ska de förse dig med hotellrum och transport till och från flygplatsen.

Uppgradering och nedgradering
Om du erbjuds en alternativ flygning och blir placerad i en bättre klass än den du bokade, har flygbolaget ingen rätt att ta mer betalt. Å andra sidan, om klassen på den alternativa flygningen är lägre, kan du få ersättning för mellan 30% och 75% av det ursprungliga priset.

Ytterligare kompensation
Din rätt till kompensation enligt EG 261 påverkar inte din rätt att begära ytterligare kompensation. Förordningen gäller inte i de fall där passagerare frivilligt har gett upp sina bokningar. Givetvis kommer det belopp du är berättigad till enligt EG 261 inte att dras av från all övrig kompensation du får.

Skyldighet att informera passagerare om deras rättigheter
Din första grundläggande rättighet är att få information om innehållet i EG 261. Alla flygbolag måste visa information om passagerarnas rättigheter vid incheckningsdiskarna på alla flygplatser som de trafikerar.

Om det fortfarande inte är tillräckligt mycket om flygpassagerares rättigheter inom EU, kan du alltid läsa den faktiska texten i EG 261.


Rättigheter inom EU – Nekad ombordstigning

Det finns vissa situationer där flygbolaget kanske inte låter dig stiga ombord på planet – som när du väljs bort från en överbokad flygning. EG 261 kan kompensera passagerare med upp till 600 EUR om de nekas ombordstigning på en flygning inom EU. Följande avsnitt går igenom de faktorer som avgör berättigandet och hur mycket du är berättigad till.


Vilka flygningar omfattas av EG 261?

Givetvis omfattas de flesta rutter inom Europa. Detta innefattar inte bara luftrummet inom EU, utan även Island, Norge, Schweiz och de så kallade “yttersta regionerna” (Franska Guyana och Martinique, Mayotte, Guadeloupe och La Réunion, Saint-Martin, Madeira och Azorerna samt Kanarieöarna).

Många internationella flygningar omfattas också. Om din flygning skulle avgå från en flygplats inom EU, så omfattas den. Om din flygning skulle avgå från en annan plats men din destination var inom EU, beror omfattningen på flygbolaget – och om det är ett europeiskt flygbolag, omfattas du. Har du blivit förvirrad ännu? Här är en enkel tabell som hjälper dig:

ResplanFlygbolag inom EUFlygbolag utanför EU
Från EU inom EUOmfattasOmfattas
Från EU till utanför EUOmfattasOmfattas
Från utanför EU till EUOmfattasOmfattas inte
Från utanför EU till utanför EUOmfattas inteOmfattas inte

I vissa fall, kan flygstörningar utanför EU vara kompensationsberättigande under EG261 om flygningen ansluter till en flygning med samma flygbolag som omfattas och är en del av samma flygbokning (under ett och samma bokningsnummer). Det enklaste sättet att ta reda om du omfattas är att använda AirHelp behörighetskoll


Omfattas alla nekade ombordstigningar?

Endast ofrivilliga nekade ombordstigningar omfattas.
Om du frivilligt överlämnar din stol i utbyte mot en återbetalning, alternativ flygresa, eller andra förmåner, överger du även din rätt till kompensation enligt EG 261. Likaledes, om du misslyckas att på egen hand gå ombord på flygningen, förlorar du din rätt till kompensation. Några exempel på detta kan vara:
– Att komma för sent till ombordstigningen
– Inte ha rätt dokumentation (som t.ex. boardingkort)
– Att orsaka ett säkerhets-, hälso- eller trygghetsproblem


Hur mycket är jag berättigad till för min nekade ombordstigning?

Under förutsättning att din flygning är berättigad beror kompensationsbeloppet på två faktorer:
– Resans avstånd
– Om din flygning sker inom EU eller inte
Vi älskar tabeller, så här är en som förklarar hur mycket du är berättigad till baserat på din flyginformation:

Avstånd
Alla flygningar kortare än 1500 km250 €
Flygningar inom EU som är längre än 1500 km400 €
Flygningar utanför EU som är mellan 1500 km och 3500 km400 €
Flygningar utanför EU som är längre än 3500 km 600 €

Roliga fakta! Din kompensation ska betalas omedelbart när du nekas ombordstigning. Och vi menar där och då, på flygplatsen. Detta gäller utöver rätten till en omdirigering med en alternativ flygresa till din destination.


Är hela min resa berättigad om jag har anslutningsflyg?

Som vi nämnde, är resans avstånd en faktor som avgör hur mycket pengar du är berättigad till (se “Hur mycket är jag berättigad till för min nekade ombordstigning?” ovan). Men om du har en resa med flera flygningar, är det möjligt att bara en del av dessa kommer att räknas in i din kompensation. För att avgöra detta, måste din resa först uppfylla ett par villkor:

– Alla flygningar måste ha skett under en bokning och inte köpts separat.
– Din flygstörning måste vara berättigad enligt EG 261 (se “Vilka flygningar omfattas av EG 261?” ovan).

När en flygstörning – såsom en nekad ombordstigning – uppfyller kriterierna ovan, är det flygbolaget som utför flygningen som är ansvarigt för att kompensera dig. För att räkna ut den kompensationsberättigande distansen, räknas flygstörningen och alla delsträckor som följer på den ihop. Alla de delsträckor av resan som kommer före störningen kan också innefattas, om de utfördes av samma flygbolag som är ansvarigt för förseningen, och det inte har förekommit några flygningar däremellan som utfördes av ett annat flygbolag.

Så för att sammanfatta det hela, om ett flygbolag orsakar en störning är de i normala fall ansvariga för alla sina flygningar, även om de inträffade före störningen, likväl som alla efterföljande flygningar som påverkas, även om dessa sker med ett annat flygbolag.

Låt oss ta ett exempel. Låt oss säga att du reser från Los Angeles till Warszawa med tre flygningar, enligt följande:
Los Angeles => New York => London => Warszawa

Vi tänker oss även att den första flygningen sker med ett amerikanskt flygbolag, som t.ex. Delta, och de två sista delsträckorna sker med British Airways, ett flygbolag inom EU. Om du nekas ombordstigning på flygningen från London till Warszawa, kommer de två sista delsträckorna av resan normalt att räknas in i den kompensationsberättigande distansen. Det vill säga från New York till Warszawa. Störningen inträffade på en flygning som omfattades av EG 261 och eftersom British Airways även utförde flygningen från New York till London, räknas den vanligtvis in – även fast den inträffade före störningen.

Om du nekas ombordstigning på flygningen från Los Angeles till New York, hade flygningen dock inte omfattats av EG261 (se “Vilka flygningar omfattas av EG 261?” ovan).

Även om den här regeln i allmänhet stämmer, tolkar vissa domstolar inom EU förordningen annorlunda och inkluderar kanske inte tidigare anslutande flygningar i den kompensationsberättigande distansen. Det bästa sättet att kontrollera om din flygning är berättigad är med AirHelp behörighetskoll.


Vilken information ska jag samla in för att stödja mitt krav?

Som vi nämnde tidigare, ska din kompensation för en nekad ombordstigning betalas omedelbart, så du ska inte behöva gå igenom kravprocessen (se “Hur mycket är jag berättigad till för min nekade ombordstigning?” ovan). Men, om du inte fick betalt på flygplatsen behöver du inte oroa dig – du kan fortfarande ställa ett krav enligt EG 261 efter det inträffade.

Du kan förvänta dig ett visst motstånd från flygbolaget – även fast lagen är på din sida brukar de inte vara så ivriga på att betala dig. Här är ett par tips för att ditt krav ska ha störst chans att lyckas:
–       Behåll alla dokument som är relaterade till flygstörningen och alla alternativa flygningar som erbjöds, såsom e-biljetter och boardingkort.
–       Be markpersonalen om information om vad som orsakar problemet.
–       Gör några noteringar om störningen, inklusive den faktiska ankomsttiden till din slutgiltiga destination. All information som du kan samla in – som foton av avgångstavlan på flygplatsen och all kommunikation från flygbolaget som bekräftar störningen – kommer att vara användbar i ditt krav.


Finns det någon tidsbegränsning för att ställa ett krav?

Din rätt till kompensation enligt EG 261 upphör till slut att gälla, så det är viktigt att känna till preskriptionstiden för ditt krav. Detta varierar från land till land och avgörs av var flygbolagets huvudkontor finns och vilken juridisk instans som har jurisdiktion kring ärenden som berör flygbolaget. Som alltid, har vi en behändig tabell åt dig:

PRESKRIPTIONSFRISTER I EUROPA
LAND PRESKRIPTIONSFRIST
Österrike 3 år
Belgien 1 år
Bulgarien 5 år
Kroatien 3 år
Cypern 6 år
Tjeckien* 3 år
Danmark 3 år
Estland 3 år
Finland 3 år
Frankrike 2 år
Tyskland** 3 år
Grekland 5 år
Ungern 5 år
Island 2 år
Irland 6 år
Italien 26 månader
Lettland 10 år
Litauen 10 år
Luxemburg 10 år
Malta Ingen begränsning
Holland 2 år
Norge 3 år
Polen 1 år
Portugal 3 år
Rumänien 3 år
Slovakien 2 år
Slovenien 2 år
Spanien 5 år
Sverige*** 3 år
Schweiz 2 år
Storbritannien 6 år

* För Tjeckien, är preskriptionsfristen 2 år om flygningen inträffade före eller under 2013. Från 2014 och framåt, är preskriptionsfristen 3 år.

** För Tyskland, upphör preskriptionsfristen på den sista dagen av det tredje året (exempelvis, preskriptionsfristen för en flygning 2016-02-25 upphör att gälla 2019-12-31).

*** För Sverige, förnyas preskriptionsfristen varje gång ett krav ställs. Så preskriptionsfristen för alla efterföljande krav är tre år från det datum då det senaste kravet ställdes.


Finns det några andra rättigheter enligt EG 261?

Vi är glada att du frågade! Vi har inkluderat några höjdpunkter som vi inte har gått igenom i detalj ännu.

Rätt till ersättning eller omdirigering
Utöver kompensation för din tidsförlust, är du berättigad till antingen:

  1. en fullständig eller partiell återbetalning av din ursprungliga biljett och en returbiljett till din avreseplats, om det behövs.

eller

  1. den tidigast möjliga alternativa transporten till din slutgiltiga destination.

eller

  1. en ny biljett till din slutgiltiga destination vid ett senare tillfälle som du väljer, beroende på tillgång till stolar.

All transport mellan flygplatser sker på flygbolagets bekostnad.

Rätt till service
När en flygstörning inträffar och du väntar på att flygbolaget ska ta dig vidare till din destination, är du berättigad till ett antal gratis förmåner, beroende på din flyginformation. Flygbolaget ska förse dig med måltider och förfriskningar likväl som tillgång till kommunikation, inklusive två telefonsamtal, telex eller faxmeddelanden samt e-postmeddelanden. Om en övernattning blir nödvändig ska de förse dig med hotellrum och transport till och från flygplatsen.

Uppgradering och nedgradering
Om du erbjuds en alternativ flygning och blir placerad i en bättre klass än den du bokade, har flygbolaget ingen rätt att ta mer betalt. Å andra sidan, om klassen på den alternativa flygningen är lägre, kan du få ersättning för mellan 30% och 75% av det ursprungliga priset.

Ytterligare kompensation
Din rätt till kompensation enligt EG 261 påverkar inte din rätt att begära ytterligare kompensation. Förordningen gäller inte i de fall där passagerare frivilligt har gett upp sina bokningar. Givetvis kommer det belopp du är berättigad till enligt EG 261 inte att dras av från all övrig kompensation du får.

Skyldighet att informera passagerare om deras rättigheter
Din första grundläggande rättighet är att få information om innehållet i EG 261. Alla flygbolag måste visa information om passagerarnas rättigheter vid incheckningsdiskarna på alla flygplatser som de trafikerar.

För allt det juridiska fikonspråket, direkt från källan, kan du även läsa den faktiska texten i EG 261.


Rättigheter för flygpassagerare inom USA.

Resenärer på amerikanska flygningar har inte ett lika bra juridiskt skydd som motsvarande resenärer inom EU, men amerikanska regler har vissa generösa rättigheter för passagerare, särskilt när det handlar om nekad ombordstigning och bagage.


Rättigheter inom USA – Försenade flygningar

Amerikanska regler har inte mycket att säga kring flygpassagerares rättigheter vid försenade flygningar. Det är helt och hållet upp till flygbolaget hur de vill kompensera (eller inte kompensera) sina passagerare. Det enda undantaget i denna situation gäller förseningar på banan, som förklaras nedan.


Vilka flygningar omfattas av amerikanska regler?

Alla flygningar från eller till en amerikansk flygplats omfattas av amerikanska regler gällande förseningar på banan.


Vilka är mina rättigheter vid långvariga förseningar på banan?

Närhelst din flygning förblir kvar på marken på en amerikansk flygplats med passagerare ombord, måste flygbolaget tillhandahålla följande:

  • Mat, vatten, tillgång till toaletter, och all nödvändig medicinsk omsorg inom 2 timmar från förseningens början.

  • Statusuppdateringar var 30:e minut, inklusive vad som orsakar förseningen, om detta är känt.

Efter 3 timmar (4 timmar för internationella flygningar), måste planet återvända till gaten för att släppa av dig. Det finns dock undantag för dessa regler om piloten eller flygplatspersonalen anser att hänsyn måste tas till trygghet, säkerhet eller trafikledning.


Finns det något annat skydd gällande flygförseningar för amerikanska passagerare?

För internationella flygningar, kan du få ersättning för extra omkostnader till följd av din försening om din flygning är berättigad enligt Montreal-konventionen. Likaledes, om din flygning innefattar ett stopp inom EU, kan det vara berättigat enligt europeiska regler för flygpassagerare.


Rättigheter inom USA – Nekad ombordstigning

För att se till att deras flygningar är så fulla som möjligt, säljer flygbolagen ofta fler biljetter än vad det finns stolar på planet. Detta kallas för överbokning och resulterar ofta i att passagerare ”väljs bort” eller nekas ombordstigning på sina flygningar. Om du råkar ut för detta, finns det flera rättigheter som du bör känna till.


Vilka flygningar omfattas av amerikanska regler?

När det handlar om nekade ombordstigningar omfattas både flygningar med amerikanska flygbolag och internationella flygningar som inleds i USA.


Omfattas alla nekade ombordstigningar?

Det är endast nekade ombordstigningar till följd av överbokade flygningar som omfattas.

Passagerare är bara berättigade till kompensation om de nekas ombordstigning till följd av att flygbolaget har överbokat flygningen i fråga. I dessa situationer måste flygbolaget fråga efter frivilliga som vill lämna över sina stolar innan de kan börja välja bort passagerare mot deras vilja.

Endast ofrivilliga nekade ombordstigningar omfattas.

Om du frivilligt överlämnar din stol i utbyte mot en återbetalning, alternativ flygresa, eller andra förmåner, frånsäger du dig även din rätt till kompensation enligt amerikanska regler.


Hur mycket är jag berättigad till för min nekade ombordstigning?

Under förutsättning att din flygning är berättigad beror kompensationsbeloppet på två faktorer:

–       Skillnaden i planerad ankomsttid till din destination* jämfört med din ursprungliga resplan, om du accepterar en omdirigering till en annan flygning

–       Om din flygning är en inrikesflygning i USA eller en internationell flygning

Vi älskar tabeller, så här är en som förklarar hur mycket du är berättigad till baserat på din flyginformation:

Förseningens längd vid destinationen jämfört med den ursprungliga flygningen
Typ av flygning0 - 1 timmarLängre än 1 timme men kortare än 2 timmarLängre än 2 timmar men kortare än 4 timmarLängre än 4 timmar
InrikesIngen kompensation200% av priset för en enkelbiljett till din destination*- som inte överskrider 675 USD400% av priset för en enkelbiljett till din destination*- som inte överskrider 1350 USD400% av priset för en enkelbiljett till din destination*- som inte överskrider 1350 USD
InternationelltIngen kompensation200% av priset för en enkelbiljett till din destination*- som inte överskrider 675 USD200% av priset för en enkelbiljett till din destination*- som inte överskrider 675 USD400% av priset för en enkelbiljett till din destination*- som inte överskrider 1350 USD

* “Destination” innebär din slutgiltiga destination eller den första plats där din resa innefattar ett planerat avbrott med ett stopp som är längre än fyra timmar.

Om flygbolaget inte gör några ersättande researrangemang för dig, är du berättigad till 400% av priset för en enkelbiljett, som inte överskrider 1350 USD, likväl som alla övriga kostnader som betalats som en del av bokningen (t.ex. kostnader för bagage, stolsuppgraderingar, etc.).

Du är berättigad till kontanter så känn dig inte tvingad att acceptera värdecheckar för resor eller andra alternativa former av kompensation. Du bör kunna begära betalning av flygbolagets personal på flygplatsen så snart dina researrangemang har konstaterats. Eller så kan du ställa ett krav senare – vi hjälper dig gärna med det.


Vilken information ska jag samla in för att stödja mitt krav?

Som vi nämnt tidigare, bör du kunna hämta din kompensation vid tidpunkten för din flygstörning, så du ska inte behöva gå igenom kravprocessen (se “Hur mycket är jag berättigad till för min nekade ombordstigning?” ovan). Men, om du inte fick betalt på flygplatsen behöver du inte oroa dig – du kan fortfarande ställa ett krav efter det inträffade.

Du kan förvänta dig ett visst motstånd från flygbolaget – även fast lagen är på din sida brukar de inte vara så ivriga på att betala dig. Här är ett par tips för att ditt krav ska ha störst chans att lyckas:

–       Behåll alla dokument som är relaterade till flygstörningen och alla alternativa flygningar som erbjöds, såsom e-biljetter och boardingkort.

–       Be markpersonalen om information om vad som orsakar problemet.

–       Gör några noteringar om störningen, inklusive skillnaden i den planerade ankomsttiden för din ursprungliga flygning och de alternativa flygningar som arrangerades åt dig. All information som du kan samla in ⎯ som foton av avgångstavlan på flygplatsen och all kommunikation från flygbolaget som bekräftar störningen – kommer att vara användbar i ditt krav.


Finns det någon tidsbegränsning för att ställa ett krav?

För inrikes flygningar varierar det här mellan flygbolagen. Det är en god idé att kontrollera flygbolagets transportvillkor. Du hittar dessa på ditt flygbolags webbplats.


Rättigheter inom USA – Problem med bagage

Även om din flygning går bra, kanske det inte går lika bra för ditt bagage. Passagerare på amerikanska flygningar har ett antal rättigheter när det handlar om misshandlat, försenat eller borttappat bagage, som redovisas i de kommande avsnitten.


Vilka flygningar omfattas av amerikanska regler?

Det här avsnittet handlar om inrikesflygningar med amerikanska flygbolag mellan amerikanska städer, som omfattas av amerikanska reseregler. Internationella flygningar som inleds i USA omfattas i de flesta fall av Montreal-konventionen.


Vilken typ av problem med bagage omfattas?

Skadade väskor

Om din incheckade väska eller handbagage skadas när den hanteras av flygbolagets personal, är flygbolaget ansvarigt för reparation, ersättning eller för att kompensera dig för väskan, efter eget omdöme.

Försenade väskor

Om ditt bagage inte dyker upp i tid på din destination, är flygbolaget ansvarigt för att förse dig med uppdaterad information om var din väska befinner sig. Under tiden, bör flygbolaget även ersätta dig för de kostnader du har för att ersätta nödvändiga föremål som fanns i dina väskor, såsom toalettartiklar.

Borttappat bagage

Om flygbolaget tappar bort ditt bagage är de ansvariga för att kompensera dig för dina väskor och dess innehåll under förutsättning att du kan tillhandahålla dokumentation om de förlorade föremålen och dess värde.


Hur mycket kompensation är jag berättigad till?

Ansvarsbegränsning

Ditt kompensationsbelopp förhandlas fram mellan dig och flygbolaget och varierar beroende på situation. Amerikanska regler har en begränsning för flygbolagets ansvar per passagerare på 3500 USD, så det är det mesta du kan få i något fall. Flygbolagen kommer också att arbeta för att hålla kostnaderna nere genom att dra av för värdeminskningar och inte omfatta vissa typer av artiklar över huvudtaget, såsom smycken och elektronik. För mer information om vad som inte omfattas, se ditt flygbolags transportvillkor på deras webbplats.

Skadat bagage

Efter inspektion av dina väskor kommer flygbolaget att erbjuda sig att ersätta artikeln eller reparera skadan, baserat på vad som är mest kostnadseffektivt för dem. Om de ersätter din väska, kommer de sannolikt att erbjuda dig ett värdeminskat belopp baserat på aktuellt försäljningspris och hur länge du har haft den. Samma sak gäller för eventuella skadade föremål i ditt bagage, även om det är viktigt att notera att det finns många saker som flygbolaget inte ersätter alls i de flesta fall, såsom ömtåliga föremål och elektronik.

Försenat bagage

Om du måste ersätta artiklar i ditt bagage som behövs omedelbart, kommer flygbolaget att ersätta dig med rimliga kostnader för det. Detta innefattar saker som toalettartiklar, byte av underkläder etc. Även om kompensationsbeloppet sannolikt inte kommer i närheten av flygbolagets ansvarsbegränsning på 3500 USD, kommer de troligen att hålla sina kostnader nere genom att betala reducerade belopp baserat på hänsyn till framtida användning och värdeminskningar, där det möjligt. I en del fall, kan flygbolaget också återbetala eventuella avgifter för incheckat bagage, även om policyerna varierar mellan flygbolagen.

Borttappat bagage

Flygbolaget kommer att ersätta dig för dina förlorade väskor och dess innehåll upp till 3500 USD under förutsättning att du kan tillhandahålla dokumentation gällande föremålen. Utöver det, kan du ställa krav på ersättning av nödvändiga artiklar och en återbetalning för kostnaden för incheckat bagage, om detta har förekommit. Än en gång lär flygbolaget försöka begränsa kompensationsbeloppet baserat på framtida användning och värdeminskning för artiklarna.

Ytterligare omfattning

Om du transporterar något som är värt mer än 3500 USD, har du möjligheten att deklarera ett högre värde för ditt bagage och föremål när du checkar in dina väskor på flygplatsen. Flygbolaget kommer vanligtvis att försäkra dina väskor till ett högre värde mot en avgift. Alternativt, kan du skaffa en separat reseförsäkring som täcker skadat och förlorat bagage, men du kommer sannolikt inte att få kompensation både från flygbolaget och från din försäkring. Det blir antingen eller.


Vilken information ska jag samla in för att stödja mitt krav?

Här är ett par tips för att ditt krav ska ha störst chans att lyckas:

–       Behåll alla dokument som är relaterade till din flygning, såsom e-biljetter, boardingkort, kvitton för incheckat bagage, bagageanmälningar (Property Irregularity Report) och ditt registreringsnummer.

–       Skapa en detaljerad lista över innehållet i ditt bagage, likväl som all dokumentation till stöd för detta såsom kvitton eller foton på dina nedpackade föremål.

–       Behåll dina kvitton för alla föremål som du måste köpa för att ersätta nödvändiga saker i dina väskor, såsom toalettartiklar, etc.


Finns det någon tidsbegränsning för att ställa ett krav?

Skadat bagage

Rapportera skadan så snart som möjligt efter att du har fått dina väskor. Det är bäst att göra detta medan du fortfarande är kvar på flygplatsen. Kraven varierar mellan flygbolagen, där vissa kräver att du rapporterar skadan inom 4 timmar efter att du har fått ditt bagage, medan andra tillåter upp till 24 timmar innan du ställer ditt krav. Kontrollera ditt flygbolags policy på deras webbplats.

Försenat eller borttappat bagage

Om dina väskor inte dyker upp på bagagebandet bör du meddela flygbolaget så snart som möjligt, helst innan du lämnar flygplatsen. Du kommer att få ett registreringsnummer och kan behöva fylla i en bagageanmälan (Property Irregularity Report), som du ska behålla. Sista tidpunkten för att ställa ett krav på ersättning för försenat eller förlorat bagage varierar mellan flygbolagen, så kontrollera ditt flygbolags policy på deras webbplats.

Rättigheter för internationella flygpassagerare

Sedan 2003, har Montreal-konventionen gett flygpassagerare vissa rättigheter till kompensation för internationella flygningar mellan de deltagande länderna. Fler än 120 nationer erkänner konventionen, inklusive USA och EU, vilket täcker en relativt stor del av världen.


Internationella rättigheter – Resestörningar


Vilka flygningar omfattas av Montreal-konventionen?

Montreal-konventionen gäller för internationella flygningar mellan de nationer som erkänner den. Den har skrivits under av och erkänns av fler än 120 länder (och fler tillkommer) i hela världen, inklusive USA och EU. De flesta större flygbolagsmarknader är medlemmar med några nämnvärda undantag (t.ex. Indonesien, Ryssland, Sri Lanka, Thailand, och Vietnam). Listan över medlemmar ändras ibland när nationer går med, vilket inte alltid avspeglas omedelbart på länken ovan.

Konventionen gäller även om avreseplats och destination är inom samma medlemsnation, men bara om det finns ett planerat stopp i ett annat land. Exempelvis, om vi tänker oss att du flyger mellan städer i en medlemsnation såsom Kina med ett stopp i Vietnam. Din flygning skulle omfattas. Men om du hade en direktflygning istället, utan stopp, skulle den inte vara en “internationell” flygning och inte omfattas.


Omfattas alla flygstörningar?

Oavsett typ av problem – förseningar, inställda flyg eller nekade ombordstigningar – kan Montreal-konventionen tillämpas. Men, det sätt som passagerare kompenseras på skiljer sig från andra bestämmelser. Det är viktigt att känna till dessa skillnader.

Det är endast skador som orsakats av störningen som omfattas.

Passagerare kan ställa krav på utgifter och förluster orsakade av en flygstörning. Att bara vara försenad eller drabbas av olägenheter är normalt sett inte tillräckligt. Så, om en flygstörning gör att du missar en icke-återbetalningsbar, förbetald bokning, kan flygbolaget tvingas att kompensera dig, om du kan tillhandahålla tillräcklig dokumentation om händelsen och bevis på ökade omkostnader till följd av den. Se noteringen om “skador” nedan för mer information.

Extraordinära omständigheter omfattas inte.

Det går för det mesta inte att beskylla flygbolaget för flygfördröjningar eller störningar på grund av “extraordinära omständigheter”, vilket oftast är dåligt väder. Andra extraordinära omständigheter innefattar blixtnedslag, medicinska nödlägen, strejker, begränsningar i flygledning, plötsliga fel på flygplatsens radar, sabotage, politiska oroligheter, terrorism… du förstår poängen. Kortfattat, kan man säga att flygbolaget inte kan hållas ansvariga om de kan visa att det har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika flygstörningen eller att det var omöjligt för dem att göra det.

Situationer som orsakas av passageraren omfattas inte.

Det kan anses självklart men flygbolaget är inte ansvarigt om passageraren bidragit till flygstörningen på något sätt. Några exempel på detta kan vara att:

–       Komma för sent till ombordstigningen

–       Frivilligt överlämna din stol

–       Inte ha korrekt dokumentation (såsom boardingkort)

–       Orsaka ett säkerhetsproblem

En notering om “skador” och vad detta innebär

Montreal-konventionen använder ordet “skador” för att tala om vad passagerare är berättigade till, men det tolkas olika beroende på vart du befinner dig. I många jurisdiktioner som exempelvis USA, är dessa “skador” begränsade till monetära skador och innefattar inte psykisk påfrestning (om den inte uppstår till följd av en fysisk skada). I andra delar av världen, som inom EU råder en snällare tolkning av reglerna vilket gör att passagerare kan ställa krav för känslomässiga skador. Dessa skillnader ligger dock utanför det här dokumentets omfattning, och om du behöver mer information om detta kan det vara bättre att du uppsöker professionell rådgivning.


Hur mycket är jag berättigad till för min flygstörning?

Kompensationsbeloppen enligt Montreal-konventionen beräknas på ett särskilt sätt. Istället för belopp i Dollar eller Euro, bestäms beloppen i Särskilda dragningsrätter (SDR), vilket är en valuta som definieras av Internationella valutafonden (IMF). I januari 2017 var växelkursen:

1 EUR = 0,78 SDR

1 USD = 0,74 SDR

Om flygbolaget är ansvarigt för skadan, måste de kompensera dig för dina förluster, upp till 4694 SDR (för närvarande 6009,37 EUR eller 6329,68 USD).

Växelkurserna varierar kontinuerligt, men begränsningarna för kompensation enligt Montreal-konventionen granskas vart femte år. För att kontrollera växelkurserna gentemot andra valutor eller få den senaste uppdaterade informationen, kan du besöka Internationella valutafondens webbplats på:

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV


Vilken information ska jag samla in för att stödja mitt krav?

Om du tänker ställa ett krav enligt Montreal-konventionen, är det viktigt att du samlar och skickar in så mycket bevis som möjligt, då detta gör processen så smidig som möjligt och minimerar motståndet från flygbolaget. Här kommer några råd att följa:

–       Behåll alla dokument som är relaterade till flygstörningen, såsom e-biljetter och boardingkort.

–       Spara dina kvitton som visar dina utlägg eller ekonomiska förluster till följd av flygstörningen.

–       Be markpersonalen om information om vad som orsakar problemet. Ju mer specifikt, desto bättre.

–       Gör några noteringar om störningen, inklusive den faktiska ankomsttiden till din slutgiltiga destination. All information som du kan samla in – som foton av avgångstavlan på flygplatsen och all kommunikation från flygbolaget som bekräftar störningen – kommer att vara användbar i ditt krav.

Du kan ställa ditt krav så tidigt som möjligt när din flygning når sin destination – kontakta bara markpersonalen när du landat. Du kan ställa ditt krav senare. Det första stället att titta är på flygbolagets webbplats, som bör ha ett avsnitt om kunders klagomål och krav.


Finns det någon tidsbegränsning för att ställa ett krav?

Ja. Enligt Montreal-konventionen, har du 2 år på dig att ställa ett krav för utlägg som uppstått till följd av en flygstörning. Den tidsperioden räknas från ankomstdagen till den slutgiltiga destinationen, datumet som flygplanet skulle ha anlänt eller det datum som flygningen faktiskt slutade (om dessa är olika). Med det sagt, så rekommenderar vi inte att man väntar alltför länge innan man vidtar en åtgärd -ju snabbare, desto bättre. Vi föreslår att du alltid kontrollerar det berörda flygbolagets transportvillkor, då det kan innehålla nyttig information om återbetalningar och förmåner i annan form än monetär kompensation.


Internationella rättigheter – Problem med bagage


Vilka flygningar omfattas av Montreal-konventionen?

Montreal-konventionen gäller för internationella flygningar mellan de nationer som stöder den. Den har skrivits under av och erkänns av fler än 120 länder (och fler tillkommer) i hela världen, inklusive USA och EU. De flesta större flygbolagsmarknader är medlemmar med några nämnvärda undantag (t.ex. Indonesien, Ryssland, Sri Lanka, Thailand, och Vietnam). Listan över medlemmar ändras ibland när nationer går med, vilket inte alltid avspeglas omedelbart på länken ovan.

Konventionen gäller även om avreseplats och destination är inom samma medlemsnation, men bara om det finns ett planerat stopp i ett annat land. Exempelvis, om vi tänker oss att du flyger mellan städer i en medlemsnation såsom Kina med ett stopp i Vietnam. Din flygning skulle omfattas. Men om du hade en direktflygning istället, utan stopp, skulle den inte vara en ”internationell” flygning och inte omfattas.


Vilken typ av problem med bagage omfattas?

Skadade väskor

Om din incheckade väska eller handbagage skadas när den hanteras av flygbolagets personal, är flygbolaget ansvarigt för reparation eller ersättning av väskan, efter eget omdöme.

Försenade väskor

Om ditt bagage inte dyker upp i tid på din destination, är flygbolaget ansvarigt för att förse dig med uppdaterad information om var din väska befinner sig. Under tiden, bör flygbolaget även ersätta dig för de kostnader du har för att ersätta nödvändiga saker som fanns i dina väskor, såsom toalettartiklar. Behåll dina kvitton.

Borttappat bagage

Om flygbolaget tappar bort ditt bagage är de ansvariga för att kompensera dig för väskorna och dess innehåll upp till ett visst belopp, under förutsättning att du kan tillhandahålla dokumentation om förlorade föremål och dess värde. Efter 21 dagar anses borttappade väskor vara förlorade, även om de dyker upp igen senare.

Situationer som orsakats av passageraren omfattas inte.

Flygbolaget kommer inte att hållas ansvarigt om de kan påvisa att passageraren bidrog till problemet på något sätt, eller om det fanns en defekt eller inbyggt problem med bagaget som var en faktor i skadan eller förlusten. Exemplen kan innefatta:

–       Trasigt eller otillräckligt bagage som går sönder vid normal hantering

–       Packning av föremål som är sköra eller farliga

–       Överpackning av en väska så att den kan gå sönder


Hur mycket kompensation är jag berättigad till?

Specialvaluta

Istället för belopp i Dollar eller Euro, bestäms beloppen i Särskilda dragningsrätter (SDR), vilket är en valuta som definieras av Internationella valutafonden (IMF). I januari 2017 var växelkursen:

1 EUR = 0,78 SDR

1 USD = 0,74 SDR

Ansvarsbegränsning

Ditt kompensationsbelopp förhandlas fram mellan dig och flygbolaget och varierar beroende på situation. För bagage, fastställer Montreal-konventionen flygbolagets ansvar per passagerare till 1131 SDR (för närvarande 1447, 93 EUR eller 1525,11 USD), så det är det mesta du kan få i något fall. Flygbolagen kommer också att arbeta för att hålla kostnaderna nere genom att dra av för värdeminskningar och inte omfatta vissa typer av artiklar överhuvudtaget, såsom smycken och elektronik. För mer information om vad som inte omfattas, se ditt flygbolags transportvillkor på deras webbplats.

Skadat bagage

Efter inspektion av dina väskor kommer flygbolaget att erbjuda sig att ersätta artikeln eller reparera skadan, baserat på vad som är mest kostnadseffektivt för dem. När de ersätter din väska, kommer de sannolikt att erbjuda dig ett värdeminskat belopp baserat på aktuellt försäljningspris och hur länge du har haft den. Samma sak gäller för eventuella skadade föremål i ditt bagage, även om det är viktigt att notera att det finns många saker som flygbolaget inte ersätter alls i de flesta fall, såsom ömtåliga saker och elektronik.

Flygbolaget kan märka ditt bagage med en Limited Release Tag vilket är deras sätt att säga att de inte tar ansvar för det. Föremål som ofta märks med en Limited Release Tag är saker såsom musikinstrument, sportutrustning, barnvagnar eller andra skrymmande eller ömtåliga föremål. Men, under Montreal-konventionen, bör flygbolaget vara ansvarigt för alla föremål som de accepterar som bagage, om det inte är något som av, naturliga skäl skadas lätt (som en glasvas utan skyddande förpackning). Så det är ibland möjligt att protestera om de försöker använda en Limited Release Tag för att slippa betala kompensation.

Försenat eller borttappat bagage

För försenat bagage, kan du ställa krav på ersättning för alla kostnader till följd av den försenade leveransen av dina väskor, upp till 1131 SDR. Detta inkluderar saker som toalettartiklar som du måste ersätta medan dina väskor är borta.

För förlorat bagage, kommer flygbolaget att ersätta dig för dina väskor och dess innehåll (utöver utläggen för förseningen ovan) upp till 1131 SDR, under förutsättning att du kan tillhandahålla dokumentation kring föremålen. I bägge fallen lär flygbolaget försöka begränsa kompensationsbeloppet baserat på framtida användning och värdeminskning för artiklarna.

Ytterligare omfattning

Om du transporterar något som är värt mer än 1131 SDR, har du möjligheten att deklarera ett högre värde för ditt bagage och föremål när du checkar in dina väskor på flygplatsen. Flygbolaget kommer vanligtvis att försäkra dina väskor till ett högre värde mot en avgift. Alternativt, kan du skaffa en separat reseförsäkring som täcker skadat och förlorat bagage, men du kommer sannolikt inte att få kompensation både från flygbolaget och från din försäkring. Det blir antingen eller.

Växelkurserna varierar kontinuerligt, men begränsningarna för kompensation enligt Montreal-konventionen granskas vart femte år. För att kontrollera växelkurserna gentemot andra valutor eller få den senaste uppdaterade informationen, kan du besöka Internationella valutafondens webbplats på:

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV


Vilken information ska jag samla in för att stödja mitt krav?

Här är några tips att följa för att ge ditt krav bästa chansen att lyckas:

–       Behåll alla dokument som är relaterade till din flygning, såsom e-biljetter, boardingkort, kvitton för incheckat bagage, bagageanmälningar (Property Irregularity Report) och ditt registreringsnummer.

–       Skapa en detaljerad lista över innehållet i ditt bagage, likväl som all dokumentation till stöd för detta såsom kvitton eller foton på dina nedpackade föremål.

–       Behåll dina kvitton för alla föremål som du måste köpa för att ersätta nödvändiga saker i dina väskor, såsom toalettartiklar, etc.


Finns det någon tidsbegränsning för att ställa ett krav?

Skadat bagage

Rapportera det skadade bagaget till flygbolaget så snart som möjligt. Det är bäst att göra detta medan du fortfarande är på flygplatsen, men du har 7 dagar på dig från den tidpunkt då du fick ditt bagage att ställa ett krav om skada. Du kommer också att behöva visa upp dina väskor för flygbolagets inspektion för att få någon kompensation.

Försenat bagage

Om dina väskor inte dyker upp på bagagebandet bör du meddela flygbolaget så snart som möjligt, helst innan du lämnar flygplatsen. Du kommer att få ett registreringsnummer och kan behöva fylla i en bagageanmälan (Property Irregularity Report), som du ska behålla. När du väl får ditt bagage, har du 21 dagar på dig att ställa krav på ersättning.

Borttappat bagage

Om flygbolaget erkänner att ditt bagage är borta eller om det inte har dykt upp 21 dagar efter din flygning, anses dina väskor officiellt vara borta – även om de dyker upp senare. Vid denna tidpunkt, har du 2 år på dig att göra ett anspråk för ersättning enligt Montreal-konventionen räknat från resdagen eller när din resa skulle ha avslutats.

Om detta inte är tillräckligt och du vill veta exakt vad Montreal-konventionen innebär, kan du även läsa hela texten i avtalet.

Blev ditt flyg försenat? Begär upp till 600 € i ersättning om du har ett flyg som försenats, ställts in eller överbokats de senaste tre åren

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag