Kompensation för flygstrejk

När personal från ett flygbolag går ut i strejk innebär det ofta svåra flygstörningar. Detta skapar svårigheter för flygpassagerare och det uppstår ofta stor förvirring när flyg ställs in. Om du varit med om förseningar till följd av flygstrejk när du rest till eller från EU kan du ha rätt till så mycket som 600 € i ersättning.

Blev ditt flyg inställt eller försenat de senaste tre åren på grund av en strejk på ett Flygbolag?

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Flygstörning på grund av flygstrejk?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Har jag rätt till ersättning för flygstrejk?

 • När har jag rätt till ersättning för flygstrejk?

 • När har jag inte rätt till ersättning för flygstrejk?

 • Kontrollera din rätt till ersättning med AirHelp

När har jag rätt till ersättning för flygstrejk?

Du har rätt till ersättning vid strejk om :

 • Du varit med om en flygstörning till följd av strejkande flygbolagspersonal.

 • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer, eller ställdes in med mindre än 14 timmar innan det skulle avgått.

 • Ditt flyg lyfte inom EU, eller landade på en flygplats inom EU.

 • Du hade en bekräftad flygbokning.

 • Flygstörningen ägde rum de senaste 3 åren.

 • Om du tog ett ersättningsflyg och din nya ankomsttid signifikant skiljde sig från ditt ursprungsflyg.


Personalstrejker hos flygbolag rör all personal hos bolaget, inkluderat piloter, kabinpersonal, flygbolagsingenjörer och andra anställda som arbetar i direkt anslutning till flygbolaget. Om du bokar ett flyg som blir stört på grund av en flygbolagsstrejk kan det vara så att flygbolaget är skyldigt dig ersättning för besväret.

Detta tack vare en del av EU-lagstiftningen EG261, vilket gör flygbolag skyldiga att kompensera passagerare för flygstörningar som flygbolaget gjort sig skyldiga till. Dessa flygstörningar inkluderar strejkande flygbolagspersonal. Så om ditt flyg blivit inställt till följd av en strejk kan du ha rätt till ersättning enligt EU-lagstiftningen (EG) nr 261.

Lagen kring denna specifika situation klargjordes för inte så länge sedan.  EU-domstolen i Luxemburg slog fast att störningar som orsakats av strejkande flygbolagspersonal berättigar till ersättning eftersom flygbolaget anses ansvarigt för sin personals beteende.

Detta beslut stöder det vi på AirHelp kämpat för under flera år: Flygstörningar orsakade av flygbolagspersonalen ska berättiga till ersättning eftersom flygbolagen måste hållas ansvariga för sin personals handlingar.

Vi anser att flygpassagerarnas rättigheter alltid ska komma i första hand - om en flygstrejk leder till att ditt flyg blir försenat, ställs in eller om du nekas ombordstigning kan du kräva ersättning.

Ta reda på om ditt flyg kvalificerar sig nu

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

När har jag inte rätt till ersättning för flygstrejk?

Du har inte rätt till ersättning orsakad av strejk om: Det är en strejk utom flygbolagets kontroll. Till exempel:

 • Strejk bland flygplatsens säkerhetspersonal

 • Strejk bland bagagehanteringspersonalen

 • Strejk bland flygledningspersonal

 • Strejk orsakad av politisk instabilitet

Strejk orsakad av flygbolagspersonal ligger inom flygbolagets kontroll, men andra typer av strejk anses vara extraordinära omständigheter. Extraordinära omständigheter är händelser eller situationer som fullständigt ligger utanför flygbolagets kontroll och som inte kan undvikas av dem, trots att rimliga åtgärder tagits. I dessa fall kan flygbolaget inte hållas skyldigt.

Kontrollera dina möjligheter till ersättning för flygstrejk med AirHelp!

Är du inte säker på om ditt flyg är berättigat till ersättning till följd av en flygstrejk? Det finns många lagar och undantag, men för att få ett snabbt och enkelt svar behöver du bara fylla i vår behörighetskontroll med din information. Vi ger dig information om huruvida ditt flyg ger dig rätt till ersättning och hur mycket du har rätt till. Du kan också anlita oss för att ta hand om ärendet åt dig.


Hur mycket ersättning har jag rätt till när det gäller strejk ?

Storleken på den ersättning du har rätt till beror på dina omständigheter. Om ditt flyg berättigar dig ersättning på grund av en flygstörning som är orsakad av ett flygbolag kan du ha rätt till upp till 600 € beroende på ditt unika fall.

Ersättning för inställt flyg orsakat av flygstrejk

Ibland kan strejk bland personal på flygbolaget leda till att ditt flyg ställs in helt och hållet. Om ditt flyg blivit inställt till följd av strejk kan det finnas ersättning att hämta! Du är berättigad ersättning om flygbolaget informerade dig mindre än 14 dagar innan ditt flyg var beräknat att avgå, och om de inte erbjöd dig en alternativ flygning med liknande ankomsttid.

Mindre än 2 timmar2-3 timmar3 - 4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigSträcka
125 €250 €250 €250 €250 €Alla flyg, 1 500 km eller kortare
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
300 €300 €300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan ta reda på mer om inställda flyg och dina rättigheter här.

Ersättning för försenat flyg orsakat av flygstrejk

En flygstrejk kan ibland leda till långa förseningar och påverka ankomsten till din slutdestination. Du har rätt till ersättning om ditt flyg är försenat med 3 timmar eller mer.

Hur mycket ersättning kan du ha rätt till när dit flyg är försenat?

Mindre än 3 timmar3 - 4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigSträcka
– €250 €250 €250 €Alla flyg, 1 500 km eller kortare
– €400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
– €400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
– €300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan ta reda på mer om ersättning för försenade flyg här.

Kompensation för nekad ombordstigning

Under en flygstrejk kan det uppkomma situationer där du nekas ombordstigning på grund av att ett flyg är överbokat. Om du nekas ombordstigning mot din vilja kan du vara berättigad till ersättning. Du kan ta reda på mer om ersättning för nekad ombordstigninghär.


Ersättning för flygstrejk: Ha koll på dina rättigheter

Vad har jag rätt till?

Rätt till service När du upplever en flygstörning till följd av en flygstrejk har du “rätt till service”. Beroende på längden på förseningen måste flygbolaget förse dig med en rad nödvändigheter, inkluderat:

 • Måltider och förfriskningar under förseningen

 • Tillgång till kommunikation, inkluderat två telefonsamtal, faxmeddelanden och e-post

 • Övernattning, inklusive transport till och från flygplatsen till ditt hotell, om det skulle behövas

Kan jag boka om mitt flyg?

Om ditt flyg ställts in eller blivit försenat mer än fem timmar har du rätt att ställa in din bokning och få full återbetalning för din flygresa. Du har även valet att ta den alternativa flygning som flygbolaget erbjuder dig för att ta dig till din destination. Du kan ta reda på mer om ombokningar och återbetalningar här.

Vad gäller för äldre strejker?

Domen att flygbolagens strejker inte är extraordinära omständigheter är retroaktiv. Detta innebär att flyg som drabbats av tidigare strejker, så långt som tre år tillbaka i tiden, nu är berättigade ersättning.

Hade du ett inställt flyg till följd av en tidigare strejk?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Vanliga frågor om ersättning i samband med strejk

Vad gör jag om ett flyg ställs in på grund av en strejk?

Det första du behöver göra är att be om en alternativ flygresa från flygbolaget, eller be om återbetalning om ersättningsresan inte längre passar dina resplaner – Flygbolaget ansvarar för att ta hand om dig.

Detta gäller om ditt flyg ställs in på grund av en strejk som leddes av flygbolagets personal och besättning, och du bör definitivt se om du är berättigad ersättning i dessa fall. Det finns en god chans att du är berättigad, förutsatt att flygningen också uppfyller de krav som ställs i relevanta regelverk om flygpassagerares rättigheter. I de fall strejken leddes av flygplatsens personal eller annan part anses strejken vara en situation utanför flygbolagets kontroll och berättigar därför ej någon ersättning.


Varför AirHelp?

AirHelp…

 • Är världens största företag för flygersättning.

 • Arbetar med advokater i över 30 olika länder.

 • Använder högklassig teknologi för att arbeta med varje ärende.

 • Tar bort stressen ur kravprocessen.

 • Arbetar efter policyn ingen vinst, ingen avgift.

 • Kämpar för flygpassagerares rättigheter.

Flygstörningar till följd av flygstrejker inträffar, och du har rätt att få ersättning om du påverkats. AirHelp gör ersättningsprocessen enkel och stressfri. Vi gör grovjobbet åt dig!

AirHelp är världens största företag för flygersättning med ett nätverk av advokater i över 30 länder som ger support till kunder på 17 olika språk. Vi använder oss av innovativ teknologi för att granska och arbeta med varje ärende. Detta gör att vi kan arbeta med ditt ärende snabbt och effektivt.

Dessutom arbetar vi efter policyn ingen vinst, ingen avgift vilket helt och hållet eliminerar risken för dig. Så fyll i vårt formulär redan nu om du också vill få din ersättning för en flygstrejk.

Vi finns alltid här för att hjälpa till.

AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag