Prislista – Brasilien

1. Definitioner

Vår Prislista ska läsas tillsammans med våra Villkor, där du kommer att hitta alla definierade termer som används i vår Prislista.

2. Kostnadsfria tjänster

AirHelp debiterar inte något för sitt tillhandahållande av Ersättningskontrollen, AirHelp Connect, Informationstjänsten och Tvistlösningstjänsten om dessa inte är framgångsrika.

3. Tjänsteavgift

Om AirHelp når framgång med Tvistlösningstjänsten och Passageraren erhåller Flygkompensation är AirHelp berättigat till sin Serviceavgift som kommer att dras av från Flygkompensationen.

Serviceavgiften för alla Krav är 35 % av den mottagna Flygkompensationen, inklusive tillämplig moms eller andra tillämpliga skatter.
För danska passagerare är Serviceavgiften en fast summa, som normalt motsvarar 35 % av den mottagna Flygkompensationen.

Tjänsteavgiften gäller inte för Krav som täcks av bokningar som är kopplade till ett AirHelp+-köp.

4. Avgift för rättsliga åtgärder

Avgiften för rättsliga åtgärder debiteras endast om Kravet behövdes tas vidare till externa juridiska ombud och kommer dras av från Flygkompensationen samt Serviceavgiften, som omfattar förhandlingar utanför rätten och/eller förhandlingar som AirHelp utför.

Avgiften för rättsliga åtgärder debiteras för att täcka kostnader för stämningen som inges av externa juridiska ombud och kommer motsvara 15 % av den mottagna Flygkompensationen, inklusive moms eller andra tillämpliga skatter.

För nya ärenden som skickas in till AirHelp efter 2021-01-01, där brasilianska villkor gäller, kommer AirHelp inte att belasta sina kunder med någon avgift för rättsliga åtgärder.

Avgiften för rättsliga åtgärder gäller inte för Krav som täcks av bokningar som är kopplade till ett AirHelp+-köp.

5. Passagerare från resebyråer och andra företag

Om du har ingått ett Avtal med AirHelp via en resebyrå eller liknande kan avgiftsstrukturen, utbetalningsalternativen, konverteringen av valutan och liknande vara annorlunda, beroende på den specifika tjänstenivån som tillhandahålls och de individuella villkor som har avtalats. Den sammanlagda summan av Tjänsteavgiften samt Avgiften för de rättsliga åtgärderna som gäller för dig kan dock inte under några omständigheter överskrida den sammanlagda summan för Tjänsteavgiften och eller Avgiften för rättsliga åtgärder som beskrivs ovan.

6. Garanti om belopp för Flygkompensation

AirHelp garanterar att Passageraren alltid kommer få rätt kompensationsbelopp i tillämplig valuta.

Detta gäller även om AirHelp får betalt i en annan valuta av flygbolagen och drabbas av avgifter samt kostnader för valutaväxling i samband med att man mottar medlen. Därför kommer AirHelp aldrig att från det korrekta kompensationsbeloppet dra eventuella kostnader för valutaväxling och bankavgifter som är relaterade till mottagandet av medlen.

All kompensation betalas därför ut i BRL vid krav gällande flygpassagerares rättigheter i Brasilien, om inte annat specifikt begärts av Passageraren och godkänts av AirHelp.

7. Kostnadsfria internationella banköverföringar

AirHelp erbjuder kostnadsfria internationella banköverföringar via sin affärspartner. Inga transaktionskostnader eller avgifter kommer att debiteras av varken AirHelp eller vår affärspartner. Alla transaktionskostnader relaterade till den överförande banken täcks till fullo av AirHelp. Dock täcker AirHelp några extra kostnader relaterade till mellanledsbanker eller mottagande banker.

8. Kostnadsfria checkbetalningar i USD

AirHelp erbjuder checkbetalningar i USD som utbetalningsmetod om du är bosatt i USA. Inga kostnader eller avgifter kommer att debiteras av AirHelp. AirHelp kommer att i sin helhet stå för samtliga kostnader eller avgifter relaterade till utställande av checkar. AirHelp betalar dock inte några ytterligare avgifter eller kostnader relaterade till inlösen av checkar.

9. Mervärdesskatt (moms)

Alla avgifter och kostnader som anges i denna Prislista inkluderar moms eller andra tillämpliga skatter, om inte annat anges.

Publicerad: 12 april 2021