AvbokaKnapp för att stänga modalitetsfönster

Rättigheter för flygpassagerare inom USA.

Resenärer på amerikanska flygningar har inte ett lika bra juridiskt skydd som motsvarande resenärer inom EU, men amerikanska regler har vissa generösa rättigheter för passagerare, särskilt när det handlar om nekad ombordstigning och bagage.

Rättigheter inom USA – Försenade flygningar

Amerikanska regler har inte mycket att säga kring flygpassagerares rättigheter vid försenade flygningar. Det är helt och hållet upp till flygbolaget hur de vill kompensera (eller inte kompensera) sina passagerare. Det enda undantaget i denna situation gäller förseningar på banan, som förklaras nedan.

Alla flygningar från eller till en amerikansk flygplats omfattas av amerikanska regler gällande förseningar på banan.

Närhelst din flygning förblir kvar på marken på en amerikansk flygplats med passagerare ombord, måste flygbolaget tillhandahålla följande:

  • Mat, vatten, tillgång till toaletter, och all nödvändig medicinsk omsorg inom 2 timmar från förseningens början.
  • Statusuppdateringar var 30:e minut, inklusive vad som orsakar förseningen, om detta är känt.

Efter 3 timmar (4 timmar för internationella flygningar), måste planet återvända till gaten för att släppa av dig. Det finns dock undantag för dessa regler om piloten eller flygplatspersonalen anser att hänsyn måste tas till trygghet, säkerhet eller trafikledning.

För internationella flygningar, kan du få ersättning för extra omkostnader till följd av din försening om din flygning är berättigad enligt Montreal-konventionen. Likaledes, om din flygning innefattar ett stopp inom EU, kan det vara berättigat enligt europeiska regler för flygpassagerare.

Rättigheter inom USA – Nekad ombordstigning

För att se till att deras flygningar är så fulla som möjligt, säljer flygbolagen ofta fler biljetter än vad det finns stolar på planet. Detta kallas för överbokning och resulterar ofta i att passagerare ”väljs bort” eller nekas ombordstigning på sina flygningar. Om du råkar ut för detta, finns det flera rättigheter som du bör känna till.

När det handlar om nekade ombordstigningar omfattas både flygningar med amerikanska flygbolag och internationella flygningar som inleds i USA.

Det är endast nekade ombordstigningar till följd av överbokade flygningar som omfattas.

Passagerare är bare berättigade till kompensation om de nekas ombordstigning till följd av att flygbolaget har överbokat flygningen i fråga. I dessa situationer måste flygbolaget fråga efter frivilliga som vill lämna över sina stolar innan de kan börja välja bort passagerare mot deras vilja.

Endast ofrivilliga nekade ombordstigningar omfattas.

Om du frivilligt överlämnar din stol i utbyte mot en återbetalning, alternativ flygresa, eller andra förmåner, frånsäger du dig även din rätt till kompensation enligt amerikanska regler.

Under förutsättning att din flygning är berättigad beror kompensationsbeloppet på två faktorer:

  • Skillnaden i planerad ankomsttid till din destination* jämfört med din ursprungliga resplan, om du accepterar en omdirigering till en annan flygning
  • Om din flygning är en inrikesflygning i USA eller en internationell flygning

Vi älskar tabeller, så här är en som förklarar hur mycket du är berättigad till baserat på din flyginformation:

Förseningens längd vid destinationen jämfört med den ursprungliga flygningen
Typ av flygning0 – 1 timmarLängre än 1 timme men kortare än 2 timmarLängre än 2 timmar men kortare än 4 timmarLängre än 4 timmar
InrikesIngen kompensation200% av priset för en enkelbiljett till din destination*- som inte överskrider 675 USD400% av priset för en enkelbiljett till din destination*- som inte överskrider 1350 USD400% av priset för en enkelbiljett till din destination*- som inte överskrider 1350 USD
InternationelltIngen kompensation200% av priset för en enkelbiljett till din destination*- som inte överskrider 675 USD200% av priset för en enkelbiljett till din destination*- som inte överskrider 675 USD400% av priset för en enkelbiljett till din destination*- som inte överskrider 1350 USD

* “Destination” innebär din slutgiltiga destination eller den första plats där din resa innefattar ett planerat avbrott med ett stopp som är längre än fyra timmar.

Om flygbolaget inte gör några ersättande researrangemang för dig, är du berättigad till 400% av priset för en enkelbiljett, som inte överskrider 1350 USD, likväl som alla övriga kostnader som betalats som en del av bokningen (t.ex. kostnader för bagage, stolsuppgraderingar, etc.).

Du är berättigad till kontanter så känn dig inte tvingad att acceptera värdecheckar för resor eller andra alternativa former av kompensation. Du bör kunna begära betalning av flygbolagets personal på flygplatsen så snart dina researrangemang har konstaterats. Eller så kan du ställa ett krav senare – vi hjälper dig gärna med det.

Som vi nämnt tidigare, bör du kunna hämta din kompensation vid tidpunkten för din flygstörning, så du ska inte behöva gå igenom kravprocessen (se “Hur mycket är jag berättigad till för min nekade ombordstigning?” ovan). Men, om du inte fick betalt på flygplatsen behöver du inte oroa digdu kan fortfarande ställa ett krav efter det inträffade.

Du kan förvänta dig ett visst motstånd från flygbolaget – även fast lagen är på din sida brukar de inte vara så ivriga på att betala dig. Här är ett par tips för att ditt krav ska ha störst chans att lyckas:

  • Behåll alla dokument som är relaterade till flygstörningen och alla alternativa flygningar som erbjöds, såsom e-biljetter och boardingkort.
  • Be markpersonalen om information om vad som orsakar problemet.
  • Gör några noteringar om störningen, inklusive skillnaden i den planerade ankomsttiden för din ursprungliga flygning och de alternativa flygningar som arrangerades åt dig. All information som du kan samla insom foton av avgångstavlan på flygplatsen och all kommunikation från flygbolaget som bekräftar störningenkommer att vara användbar i ditt krav.

För inrikes flygningar varierar det här mellan flygbolagen. Det är en god idé att kontrollera flygbolagets transportvillkor. Du hittar dessa på ditt flygbolags webbplats.

Rättigheter inom USA – Problem med bagage

Även om din flygning går bra, kanske det inte går lika bra för ditt bagage. Passagerare på amerikanska flygningar har ett antal rättigheter när det handlar om misshandlat, försenat eller borttappat bagage, som redovisas i de kommande avsnitten.

Det här avsnittet handlar om inrikesflygningar med amerikanska flygbolag mellan amerikanska städer, som omfattas av amerikanska reseregler. Internationella flygningar som inleds i USA omfattas i de flesta fall av Montreal-konventionen.

Skadade väskor

Om din incheckade väska eller handbagage skadas när den hanteras av flygbolagets personal, är flygbolaget ansvarigt för reparation, ersättning eller för att kompensera dig för väskan, efter eget omdöme.

Försenade väskor

Om ditt bagage inte dyker upp i tid på din destination, är flygbolaget ansvarigt för att förse dig med uppdaterad information om var din väska befinner sig. Under tiden, bör flygbolaget även ersätta dig för de kostnader du har för att ersätta nödvändiga föremål som fanns i dina väskor, såsom toalettartiklar.

Borttappat bagage

Om flygbolaget tappar bort ditt bagage är de ansvariga för att kompensera dig för dina väskor och dess innehåll under förutsättning att du kan tillhandahålla dokumentation om de förlorade föremålen och dess värde.

Ansvarsbegränsning

Ditt kompensationsbelopp förhandlas fram mellan dig och flygbolaget och varierar beroende på situation. Amerikanska regler har en begränsning för flygbolagets ansvar per passagerare på 3500 USD, så det är det mesta du kan få i något fall. Flygbolagen kommer också att arbeta för att hålla kostnaderna nere genom att dra av för värdeminskningar och inte omfatta vissa typer av artiklar över huvudtaget, såsom smycken och elektronik. För mer information om vad som inte omfattas, se ditt flygbolags transportvillkor på deras webbplats.

Skadat bagage

Efter inspektion av dina väskor kommer flygbolaget att erbjuda sig att ersätta artikeln eller reparera skadan, baserat på vad som är mest kostnadseffektivt för dem. Om de ersätter din väska, kommer de sannolikt att erbjuda dig ett värdeminskat belopp baserat på aktuellt försäljningspris och hur länge du har haft den. Samma sak gäller för eventuella skadade föremål i ditt bagage, även om det är viktigt att notera att det finns många saker som flygbolaget inte ersätter alls i de flesta fall, såsom ömtåliga föremål och elektronik.

Försenat bagage

Om du måste ersätta artiklar i ditt bagage som behövs omedelbart, kommer flygbolaget att ersätta dig med rimliga kostnader för det. Detta innefattar saker som toalettartiklar, byte av underkläder etc. Även om kompensationsbeloppet sannolikt inte kommer i närheten av flygbolagets ansvarsbegränsning på 3500 USD, kommer de troligen att hålla sina kostnader nere genom att betala reducerade belopp baserat på hänsyn till framtida användning och värdeminskningar, där det möjligt. I en del fall, kan flygbolaget också återbetala eventuella avgifter för incheckat bagage, även om policyerna varierar mellan flygbolagen.

Borttappat bagage

Flygbolaget kommer att ersätta dig för dina förlorade väskor och dess innehåll upp till 3500 USD under förutsättning att du kan tillhandahålla dokumentation gällande föremålen. Utöver det, kan du ställa krav på ersättning av nödvändiga artiklar och en återbetalning för kostnaden för incheckat bagage, om detta har förekommit. Än en gång lär flygbolaget försöka begränsa kompensationsbeloppet baserat på framtida användning och värdeminskning för artiklarna.

Ytterligare omfattning

Om du transporterar något som är värt mer än 3500 USD, har du möjligheten att deklarera ett högre värde för ditt bagage och föremål när du checkar in dina väskor på flygplatsen. Flygbolaget kommer vanligtvis att försäkra dina väskor till ett högre värde mot en avgift. Alternativt, kan du skaffa en separat reseförsäkring som täcker skadat och förlorat bagage, men du kommer sannolikt inte att få kompensation både från flygbolaget och från din försäkring. Det blir antingen eller.

Här är ett par tips för att ditt krav ska ha störst chans att lyckas:

  • Behåll alla dokument som är relaterade till din flygning, såsom e-biljetter, boardingkort, kvitton för incheckat bagage, bagageanmälningar (Property Irregularity Report) och ditt registreringsnummer.
  • Skapa en detaljerad lista över innehållet i ditt bagage, likväl som all dokumentation till stöd för detta såsom kvitton eller foton på dina nedpackade föremål.
  • Behåll dina kvitton för alla föremål som du måste köpa för att ersätta nödvändiga saker i dina väskor, såsom toalettartiklar, etc.

Om det handlar om skadat bagage ska du så snart som möjligt rapportera det till servicedisken vid bagageutlämningen. Det bästa är att göra detta innan du lämnar flygplatsen. Men om det inte är möjligt ska du rapportera skadan till flygplatsens servicedisk för bagage inom sju dagar för incheckat bagage och inom 14 dagar för fraktgods.

Om ditt bagage är borttappat eller försenat ska du komma in med en anmälan om det till flygbolaget inom 21 dagar.

Se om din flygning är berättigad.

Har du råkat ut för en försenad flygning eller något annat problem med en flygresa under de senaste tre åren? Ge oss bara din flyginformation så ska vi berätta för dig om du har pengar att hämta.

Kontrollera nu