Återbetalning och ersättning: British Airways

AirHelpAirlines
BA

Om du tror att du kan ha rätt till British Airways förseningskompensation eller British Airways kompensation för inställt flyg så har du kommit rätt. Vi kan förklara dina rättigheter som flygpassagerare och har resurser att hjälpa dig att göra anspråk på upp till 600 € i kompensation per person.

Enligt vår information om British Airways senaste flygningar, var det 540 avgångar över 24 timmar och 54.26% avgick i tid.

Kontrollera ersättning

British Airways: Flygförseningar idag

Hur många British Airways flyg var försenade idag?

  • Våra data visar att under en 24 timmars period var 2 British Airways flyg försenade med över 3 timmar.
  • 0.00% av inrikesflyg och 0.37% av internationella flyg var försenade över 3 timmar.
  • Passagerare som anländer till sin destination mer än 3 timmar för sent kan ha rätt till ersättning. Kolla här.
  • Mer om British Airways punktlighet

British Airways ersättning för försenat flyg

Även om flygbolag som British Airways gör vad de kan för att hålla sina tidsscheman händer det att flygen blir försenade. Den goda nyheten för resenärer är att det finns rättigheter för flygpassagerare som skyddar dig och din resa när du blir försenad med ett British Airways-flyg.

En EU-lag som kallas EG 261 innebär att om ett flygbolag orsakar att deras passagerare anländer till sin destination 3 eller fler timmar för sent, så kan passagerarna ha rätt till upp till 600 € i ersättning.

Det finns vissa extraordinära omständigheter som kan göra att flygbolaget inte behöver betala ersättningen. Dessa innefattar situationer som dåligt väder eller problem på flygplatsen. Men om förseningen är ett resultat av tekniska problem eller en strejk bland flygpersonal kommer du troligtvis att ha rätt till ersättning enligt EG 261.

Dessutom har du i allmänhet upp till 3 år på dig att kräva ersättning från British Airways för ett försenat flyg. Allt du behöver göra är att ange dina flyguppgifter så kommer vår lättanvända kalkylator för kompensation för flygförseningar att tala om för dig om du är berättigad till kontant kompensation och vårt expertteam finns till hands för att hjälpa dig att få det.

Försenat eller inställt flyg med British Airways? Ta reda på om du har rätt till upp till 600 € i ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


British Airways: Inställda flyg idag

Hur många British Airways flyg ställdes in idag?

  • Senaste information visar attBritish Airwaysställde in 39 över 24 timmar.
  • 0.00% av inrikesflyg och 7.22% av internationella flyg ställdes in.
  • Blev ditt flyg inställt mindre än 14 dagar innan du skulle flyga? Du kan ha rätt till, upp till 600 € i ersättning. Kolla här.
  • Mer om British Airways punktlighet

British Airways kompensation för inställt flyg

Om ett British Airways-flyg ställs in är Europas lagar om flygpassagerares rättigheter mycket tydliga: British Airways måste erbjuda dig alternativ transport till din destination, eller återbetalning om du föredrar det.

Om du fick reda på att flyget var inställt mindre än 14 dagar innan avgång kan du även ha rätt att begära upp till 600 € per person i ersättning.

När British Airways ställer in ett flyg försöker de oftast boka om passagerarna direkt på ett annat flyg utan extra kostnad. Du kan själv begära andra ändringar om det alternativa flyget inte fungerar för dig, eller om du inte längre vill resa den rutten.

Om British Airways kan boka in dig på ett nytt flyg som landar vid en liknande tidpunkt som det ursprungliga flyget behöver de inte betala någon ersättning. Detta är rättvist eftersom du kommer till din destination med minsta möjliga störning och inverkan på dina planer. Men i många fall har passagerare vars flyg ställs in i sista minuten haft giltiga skäl att kräva ersättning för inställda flyg med British Airways.

Detta gäller såvida flyget inte ställdes in till följd av en händelse som låg utom British Airwayss kontroll – t.ex. dåliga väderförhållanden eller en händelse på flygplatsen. Dessa händelser faller inom begreppet extraordinära omständigheter.

Du kan läsa mer om kompensation för inställda flyg här.

Begär upp till 600 € i ersättning om du har ett flyg som försenats, ställts in eller överbokats de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Ersättning för flyg och flygpassagerares rättigheter

Eftersom British Airways har sitt huvudkontor inom EU omfattas nästan alla flygningar som de erbjuder av (EG) nr 261, en av världens mest omfattande lagar om flygpassagerare.

Förordningen (EG) nr 261 ger passagerarna rätt att kräva ersättning när flyget är försenat, inställt eller överbokat, om de inte själva bär ansvar för det. Passagerare har också rätt att begära ersättning för tidigare flyg – ofta kan du begära ersättning för flyg från de senaste tre åren.

Vilka flyg från med British Airways omfattas av (EG) nr 261?

 
  Omfattas av (EG) nr 261
Flyg som avgår från EU:s flygplatser ✔️ Ja
Flyg som anländer till EU:s flygplatser ✔️ Ja

Hur mycket ersättning från British Airways?

SträckaErsättning
Alla flygsträckor under 1 500 kmUpp till 250 € per person
Flygningar inom EU över 1 500 kmUpp till 400 € per person
Flygningar utanför EU mellan 1 500-3 500 kmUpp till 400 € per person
Flygningar utanför EU över 3 500 kmUpp till 600 € per person

Tabellen visar värden i € enligt EG 261

Det finns undantag och speciella omständigheter som kan påverka hur mycket ersättning som British Airways är skyldiga i ditt fall. Det enklaste sättet att ta reda på vad du kan få är att använda vår kostnadsfria ersättningskontroll.

Flygstatistik: British Airways förseningar och inställda flyg


British Airways punktlighet (24 timmar):

Alla flyg: 540
Flygningar i tid: 293
Punktlighet: ca 54.26% av alla flygningar var punktliga
Långa förseningar (över 3 timmar): 2
Inställda flyg: 39

Antal flyg som visas är uppskattningar baserade på interna databaser och information från tredje part.


Om British Airways

British Airways är det största flygbolaget i Storbritannien räknat enligt flottstorlek. När man räknar antalet transportera passagerare, är det näst störst efter EasyJet.

Låt AirHelp kräva ersättning åt dig

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag