Avbryt Knapp för att stänga modalitetsfönster

British Airways försenat flyg ersättning - så blir du kompenserad

Låt säga att flyget du tog med British Airways blev försenat. I så fall har kommit rätt ifall du avser begära ersättning för detta. På sidan finner du vad du bör veta gällandes begäran om ersättning vid British Airways.

Kontrollera ersättning
Få ersättning för försenade eller inställda flyg Kontrollera din ersättning

Ersättning försenat flyg British Airways

Allt går inte enligt plan, även om British Airways  liksom alla de andra flygbolagen gör sitt bästa för att passa tiderna. Drabbas du av en försening så vill du säkert ha flygkompensation, och AirHelp hjälper dig med det så att du inte för den sakens skulle behöver ta itu med tillhörande administration.

Trots att ditt flyg med British Airways blivit försenat eller inställt saknas riktigt bra skäl att fylla du själv ska sätta dig in i och fylla i besvärliga formulär. Du kan förenkla för dig själv genom att bistå här med informationen om ditt flyg och lite till för att sen vänta besked – inom kort får du veta om du har rätt till ersättning. Ombord Airhelp finns ett team av betrodda experter  inom bransch, såna som kan lagarna rakt igenom. Tack vara det slipper du själva klura och klösa dig fram till en kompensation. Inte heller behöver du bekymra dig över ett överskott på pappersarbete eller huvudvärk av domstolsprocesser.

Så förseningar inträffar, och orsakerrna kan vara alla möjliga. Men frågan om hos vem felet låg avgör din rätt till någon ersättning pga försenat flyg. Kan tänkas British Airways, medan den saken utreds, lägger fram ett erbjudande om presentkort. Och bl.a. såna lägen bör du vara extra vaksam – vi vet sen tidigare att din accept av såna presentkort mycket väl kan leda till att du mister rätten till regelrätt kompensation. Men du behöver inte chansa. Trycker du på knappen ”Kontrollera ersättning” så kommer vi att noga undersöka om du är berättigad till ersättning eller ej.

Efter vår undersökning så meddelar vi dig om ditt försenade flyg med British Airways skulle ge dig rätt till någon ersättning. För detta behövs ditt flightnummer liksom e-postadress plus några uppgifter till. Så du får den ersättningen som du ju har rätt till.

Brittiska luftvägplan
Kanske ditt har flyg med British Airways blev försenat? Kräv upp till hela 600 € i kompensation för flyg som har försenats, har ställts in eller har överbokats de senaste tre åren. Kontrollera din ersättning

Ersättning för inställt flyg med British Airways

Flyg ställs in ibland – det händer British Airways likväl som de flesta andra flygbolag, och skälen kan vara av alla de slag. Vad som vanligtvis händer i ett sånt läge är att British Airways ger sig in på att boka om sin försenade passagerare på ett annat flyg, utan att det kostar denne något mer. För inställda flyg hör detta dessutom till den absolut vanligaste lösningen – British Airways lär automatiskt se om de kan hitta ett annat lämpligt flyg åt dig. Men du har också möjligheten att be om ändringar därutöver ifall det är så att det nya flyget inte passar för din resplan eller du rent av måste tänka om kring resvägen.

Går också att boka av helt, vilket du gör enklast på British Airways hemsida. Någon form av omboknings- och/eller en administrativ avgift får du räkna med i så fall. Och att du lär få betala en mellanskillnad utifrån vilken sorts biljett och viljen sort du vill ha. Är den senare dyrare så får du alltså lägga pengar emellan. Så länge det finns lediga flygstolar så brukar det gå bra att boka om till samma eller någon högre klass.

De juridiska tjänsterna som vi på AirHelp erbjuder kan vara dig till stöd då när British Airways har ställt in ditt flyg utan att ha dig ett nytt färdalternativ eller meddelat dig minst 14 dagar i förväg. Vårt erbjudande gäller en enklare väg genom genom EU-rätten (närmare bestämt EG261) – det rättsområde som ger flygpassagerare rätt till ersättning i händelse av t.ex. inställt flyg.

Förstå vilka rättigheter du har  – vi hjälper dig med det. Och med att lämna in ditt kompensationskrav.

Allt ovan sagda i åtanke så ser du att lagen är på din sida. Först och främst i alla fall. Men inte alltid. För det händer att flyg också ställs in och försenas av extraordinära omständigheter, såna som i princip kan sägas ligga utanför vad flygbolagets kan anses ha kontroll över. Här kan nämnas exempel som att personal på flygplatsen och i flygtrafikledningen strejkar, att blixten slår ner eller att någon drabbas av akut sjukdomsfall. Men samtidigt – ifall det är flygbolagets egna personal som valt att strejka så att ditt berörda flyget påverkades så ansvarar flygbolagets ledning alltjämt.

Kan vara så att ett flygbolag motiverar sitt försenade eller inställda flyg med att det inträffat något tekniskt eller operativt problem. Men dessa skäl hör till såna som ligger flygbolaget till last – de klassas inte som ”extraordinära omständigheter”. Är du ännu inte helt hundra på ifall du har rätten på din sida så gör har vi smidiga vägen vidare: Om du klickar här på ”Kontrollera ersättning” tar vi reda på hur möjligheterna är för din del – juridiska experter har vi och de kommer att kunna ge dig klart besked ifråga om ditt hos British Airways inställda flyg ger dig någon rätt till ersättning. Uppge bara ditt flightnummer, din epostadress och några ytterligare uppgifter så kan vi lämna in ditt krav och administrera resten.

Har ditt flyg med British Airways blivit försenat? Begär upp till 600 € i ersättning ifall du har ett flyg som försenats, ställts in eller överbokats de senaste tre åren. Kontrollera din ersättning

Hur stor ersättning är jag berättigad till för försenade flyg med British Airways?

Enligt EG261 har flygpassagerare inom Europa rätt till följande ersättning:

  • 250 € för flyg som är försenade med tre timmar eller mer, och då det totala flygavståndet är mindre än 1 500 km
  • 400 € för flyg som är försenade med tre timmar eller mer, och då det totala flygavståndet är mellan 1 500 km och 3 500 km (eller mer än 1 500 km inom EU).
  • 300 € för flyg som är försenade med mellan tre och fyra timmar.
  • 600 € för flyg som är försenade med mer än fyra timmar och då det totala avståndet är mer än 3 500 km (eller mellan en flygplats inom EU och en utanför EU).

Om ditt flyg är försenat med fem timmar eller mer, då måste flygbolaget enligt lagen ge dig:

  • En fullständig återbetalning av flyget
  • En fullständig återbetalning av andra flyg inom samma bokning som du inte kommer att hinna fram till
  • Ett flyg tillbaka till din ursprungliga avgångspunkt (den första flygplatsen som du reste från)
  • Mat och dryck
  • Tillgång till telefonsamtal och e-post
  • Boende om du är försenad över natten såväl som transport mellan flygplatsen och hotellet

Varför ska jag begära min ersättning med AirHelp?

Varje år blir miljoner flygresenärer berättigade till ersättning maa. försenade eller inställda flyg liksom att de har nekats ombordstigning. Trots detta så känner så många som 87  % av alla flygpassagerare inte till vad de har för rättigheter. Och av dessa personer väntas så lite som 66 procent ansöka om den ersättning som de är berättigade till utifrån gällande regler på områdeet.

68 procent av alla flygresenärer tycker sig inte ha informerats väl nog av flygbolagen efter att de drabbats någon form av flygstörning, varför AirHelp utgör en står för smidig lösning. Försenade och frustrerade resenärer vill sällan lägga ännu mer tid på att processa om kompensation, när de genomlevt förseningar som legat utanför deras kontroll. Så AirHelp ger dessa resenärer en friktionsfri upplevelse för att få ut den kompensation de berättigas till.

Flygbolaget kom först med diverse ursäkter som inte stämmer, men AirHelp hjälpte oss att få våra pengar. Tack!

- Elin Morgensterns

Allt fixar de bara du har en försening. Tog lite tid då ärendet fick behandlas i domstol, men skulle inte orka driva det själv så jag är nöjd.

- Dick N.

Om British Airways

British Airways är det största flygbolaget i Storbritannien räknat enligt flottstorlek. När man räknar antalet transportera passagerare, är det näst störst efter EasyJet.

British Airways huvudkontor

Adresse: British Airways Plc. Waterside PO Box 365 Harmondsworth, UB7 0GB United Kingdom

Webbplats: https://www.britishairways.com

British Airways haveri - din checklista för kompensation

Om du är en British Airways-passagerare som påverkas av det globala IT-haveriet, har du rättigheter. Och även om du inte är BA-passagerare, har du fortfarande rätt till förfriskningar och mat.

Du är välskyddad av Europeiska kommissionens flygkompensationsförordning EC261, och borde få kompensation.

Den som har fått semester- eller resplaner förstörda har rätt till upp till 600 euro. Spara checklistan nedan till din telefon, så kan du dela den med dina medresenärer. Föl också gärna @theAirHelper på Twitter för liveuppdateringar.

Christian Nielsen, Chief Legal Officer hos Airhelp, kommenterar:

– Vi rekommenderar passagerare som berörts av British Airways IT-problem att ansöka om ersättning enligt EG261 och insistera på sin rätt att få mat och hotellboende, om det behövs. Tusentals passagerare har påverkats över hela världen och flygrutterna har fortfarande inte återgått till det normala. Eftersom det här är British Airways ansvar, måste flygbolaget kompensera sina passagerare.

Kompensation från British Airways (och andra flygbolag)

Här är även en checklista att gå igenom, om du drabbats av förseningar eller inställda flyg på grund av British Airways haveri. Det har även varit förseningar och inställda flyg på Arlanda i dag, så listan kan även komma till pass för dig som rest från huvudstaden i dag!

Flygstörningar inträffar. Det innebär inte att du måste acceptera dem. Du kan ha rätt till så mycket som 600 euro i kompensation om ditt flyg blivit försenat, inställt eller ombokat de senaste tre åren. 

Viktig uppdatering gällande British Airways haveri

Vi på AirHelp har nu granskat all data för British Airways haveri i helgen. Totalt berörs 14 flighter till och från Sverige. AirHelp uppskattar att det rör sig om cirka 1800 resenärer som kan ha rätt till kompensation enligt EG261, till ett totalvärde av cirka 470 000 euro!

Vad gäller kompensation enligt EG261 beräknar AirHelp att British Airways skulle behöva betala ut mer än 40 miljoner euro om alla som har rätt till kompensation enligt EG261 faktiskt skulle söka – och få den godkänd av flygbolaget!
(och då har vi alltså inte räknat med den kompensation flygbolaget bör betala ut för hotell, mat, återbetalade biljetter och liknande)

Flög du eller någon du känner med British Airways i helgen, eller blev ert flyg inställt?
Kontakta oss så kan vi hjälpa er att kräva kompensation!

Det är dock inte bara British Airways som är skyldiga flygresenärer pengar. Varje år går svenska flygpassagerare miste om i snitt cirka 450 miljoner kronor i pengar. Det är nämligen långt ifrån alltid som resenärer får sin rättmätiga kompensation för ett försenat flyg

Flygstörningar inträffar. Det innebär inte att du måste acceptera dem. Du kan ha rätt till så mycket som 600 euro i kompensation om ditt flyg blivit försenat, inställt eller ombokat de senaste tre åren.