Avbryt Knapp för att stänga modalitetsfönster

Brussels Airlines ersättning försenat flyg

Om ditt flyg med Brussels Airlines var försenat så har du hamnat rätt för att få ut flygkompensation. Detta är allt du behöver veta om hur du begär ersättning från Brussels Airlines.

Kontrollera ersättning
Har ditt flyg med Brussels Airlines blivit försenat? Kontrollera din ersättning

Ersättning för försenat flyg med Brussels Airlines

Flygbolagen gör vad de kan för att du ska komma fram i tid, men planer och tidtabeller är en sak – verkligheten en annan. AirHelp bistår dig om ditt flyg med dem drabbats av störningar – vi hjälper dig bli kompenserad, med minimalt av byråkratiskt dribbel, för att du smidigast möjligt ska bli ersatt och kunna lämna saken bakom dig.

Fyller du i några uppgifter här angående ditt försenade eller inställa flyg med Brussels Airlines så undersöker vi om du kan få ut någon ersättning, utan att du behöver ögna igenom lagtext eller ägna dig åt besvärliga formulär. Till vår hjälp har vi kompetenta experter inom rättsområdet där ingen relevant regel är dem främmande. Utnyttja detta och slipp lägga din tid på att sätta dig in i rättsområdet, vända papper, jaga rätt personer hos flygbolaget eller bära våndan över att ge dig in i en rättsprocess mot bolaget.

Rätten till ersättning pga. försenat flyg kan naturligvis bero på mängder av saker och sammanfattat kan man säga allt landar i om man kan konstatera att det är Brussels Airlines som kan klandras för orsaken.

Medan du undersöker den saken så finns chansen (eller risken) att Brussels Airlines vill dig ge ett presentkort. Men se upp innan du nappar – vi har sett liknande fall där en accept från din sida mycket väl kan innebära att du då blir av med rätten att få ut ersättning. Så låt Airhelp istället kontrollera om du har rätt till ersättning – klicka ”Kontrollera ersättning” så sätter vi genast igång med att undersöka saken.

Uppgifterna vi kommer behöva från dig är flight-nummer, en gångbar e-postadress samt ytterligare några sakuppgifter. Därefter kontrollerar vi din eventuella rätt till ersättning för din flygstörning med Brussels Airlines och meddelar dig snarast möjligt.

Ifall ditt flyg med Brussels Airlines försenades så kan du ha rätt till kompensation Ifall något av dina flyg de senaste tre åren har försenats, ställts in eller överbokats så kan du begära upp till 600 € i ersättning. Kontrollera din ersättning

Inställt flyg Brussel Airlines ersättning

Flyg ställs ibland in även av Brussels Airlines. Det är långt ifrån det enda flygbolag som gör så. Och skulle detta drabba dig lär Brussels Airlines försöka boka dig till annat flyg utan det kostar dig något extra. Vid inställda flyg är detta faktiskt vanligaste lösningen – Brussels Airlines går automatiskt över till att undersöka möjligheten att boka om dig till närmast lämpliga flyg. Då har du också möjligheten att göra fler ändringar – kanske alternativflyget fungerar sämre för dig eller du inte kan längre kan använda flygrutten ifråga.

På siten för Brussels Airlines kan du boka av flyget helt och hållet och beroende sortens biljett du ursprungligen hade köpt väntas du ombedas att betala några avgifter (omboknings- och administrationsavgift). Och väljer du att boka om men till en högre så får du räkna med att också behöva stå för mellanskillnaden, om nya sittplatsen är dyrare än på ditt ursprungliga flyg. Generellt söker man efter lediga flygstolar i motsvarande eller högre klass.

AirHelp erbjuder alltså juridiska tjänster och kan särskilt bistå där Brussels Airlines ställt in något flyg men däremot inte meddelat dig åtminstone 14 dagar dessförinnan, inte heller givit dig något färdalternativ. Vi kliver alltså för att ge dig en förenklad väg vidare genom EU-rätten och dess regelverket (främst EG261) som berättiga dig som flygpassagerare till ersättning i händelse av inställda flyg.

Vi hjälper dig att bättre förstå dina vilka rättigheter du har samt skicka in ditt ersättingkrav.

Du har lagen på din sida. Men det finns några situationer där så inte är fallet, och dessa sammanfattas som extraordinära omständigheter. Här ryms situationer där försenade eller inställda flyg kom av något utom flygbolagets kontroll, som att man drabbats av blixtnedslag eller akut sjukdomsfall. Eller av att flygplatsens personal strejkar. Men där finns sas. undantag från undantagen: Är det flygbolagets egna personal som gått ut i strejk har du alltjämt rätt till ersättning för ditt försenade eller inställda flyg. Detta då flygbolagets ledning anses ansvarigt för vad dess anställda tar sig för.

Vid händelse av att ditt flygbolag förklarar ett flyg försenat eller inställt på grund av ”operativa problem” eller möjligtvis av ”tekniska problem” så kan det vara värt att veta att dessa skäl inte går under begreppet ”extraordinära omständigheter” – du lär alltjämt ha full rätt att bli ersatt för ditt inställda flyg. Men det kan vara klokt att försäkra sig om ditt flyg berättigar till ersättnin. Klicka här på ”Kontrollera ersättning” om du vill veta säkert hur det ser ut för din egen del. Våra jurister kommer undersöka och meddela dig vad som gäller ifråga om ditt inställda flyg med Brussels Airlines. För undersökningen kommer vi att behöva få flight-nummer, lämplig email utöver ett uppgifter till. Därefter sammanställer vi ditt krav och lämnar in. Vi sköter helt enkelt resten av processen.

Blev ditt flyg med Brussels Airlines försenat? Begär upp till 600 € i ersättning om du har ett flyg som försenats, ställts in eller överbokats de senaste tre åren. Kontrollera din ersättning

Hur stor ersättning är jag berättigad till för försenade flyg med Brussels Airlines ?

Enligt EG261 har flygpassagerare inom Europa rätt till följande ersättning:

  • 250 € för flyg som är försenade med tre timmar eller mer, och då det totala flygavståndet är mindre än 1 500 km
  • 400 € för flyg som är försenade med tre timmar eller mer, och då det totala flygavståndet är mellan 1 500 km och 3 500 km (eller mer än 1 500 km inom EU).
  • 300 € för flyg som är försenade med mellan tre och fyra timmar.
  • 600 € för flyg som är försenade med mer än fyra timmar och då det totala avståndet är mer än 3 500 km (eller mellan en flygplats inom EU och en utanför EU).

Om ditt flyg är försenat med fem timmar eller mer, då måste flygbolaget enligt lagen ge dig:

  • En fullständig återbetalning av flyget
  • En fullständig återbetalning av andra flyg inom samma bokning som du inte kommer att hinna fram till
  • Ett flyg tillbaka till din ursprungliga avgångspunkt (den första flygplatsen som du reste från)
  • Mat och dryck
  • Tillgång till telefonsamtal och e-post
  • Boende om du är försenad över natten såväl som transport mellan flygplatsen och hotellet

Varför ska jag begära min ersättning med AirHelp?

Nästan nio miljoner flygresenärer uppfyller kriterierna för att ha rätt till ersättning för försenade, inställda flyg eller då de nekats ombordstigning. Och inte mindre än 87 % av alla flyg resenärer är ovetandes om vilka rättigheter de har.

Blygsamma 66 % av dessa söker ersättning. Ersättning de har rätt till enligt lag.

Så få som 68 % av resenärerna tycker sig ha tillräckligt med information från flygbolagen efter att deras flyg störts. Det är i såna lägen som AirHelp kan bli perfekta lösningen – istället för att behöva addera till sin egen frustration av extra adminsistration m.m. pga. förseningar som de inte kunnat råda över så tar AirHelp tidigt över stafettpinnen och bär den hela vägen till mål, dvs. att du blir kompenserad för flygförsening etc.

Flygbolaget kom först med diverse ursäkter som inte stämmer, men AirHelp hjälpte oss att få våra pengar. Tack!

- Elin Morgensterns

Allt fixar de bara du har en försening. Tog lite tid då ärendet fick behandlas i domstol, men skulle inte orka driva det själv så jag är nöjd.

- Dick N.

Om Brussels Airlines

Brussels Airlines är Belgiens största flygbolag samt flaggflygbolag, med bas på Bryssel-Zaventems flygplats. Brussels Airlines flyger till fler än 90 destinationer i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien.

Brussels Airlines huvudkontor

Ringlaan, 1930 Zaventem, Belgium

Webbplats: https://www.brusselsairlines.com/