Återbetalning och ersättning: Royal Air Maroc

AirHelpAirlines
AT

Viktig information
Uppdaterad 2022-08-11
Royal Air Maroc ställer in många flygningar på grund av strejker i augusti. Vi vill påminna dig om att flygningar som ställs in på grund av Royal Air Maroc personalens strejker kan ge dig rätt till ersättning om du informerades av Royal Air Maroc mindre än 14 dagar före din flygning.

Det är frustrerande när ett försenat eller inställt flyg ställer till det för dina resplaner. Om ditt flyg avgick från en europeisk flygplats har vi goda nyheter för dig – du kan ha rätt till 600 € per person i ersättning från Royal Air Maroc. Det på grund av en EU-lag som gör det möjligt för passagerare att kräva ersättning för inställda och försenade flyg med Royal Air Maroc. AirHelp kan snabbt kontrollera vad du har rätt till – och göra det enkelt för dig att begära ersättning från Royal Air Maroc!

Kontrollera ersättning

Ersättning för försenade flyg med Royal Air Maroc

Varje flyg med Royal Air Maroc som avgår från en europeisk flygplats måste följa den europeiska lagstiftningen som skyddar flygpassagerare vid flygförseningar.

Denna lag, känd som (EG) nr 261, säger att flygbolagen måste förse passagerarna med mat, dryck och tillgång till kommunikation när de är försenade. De måste också erbjuda boende och ersättningsflyg vid behov.

Men förutom det, om Royal Air Maroc bär ansvaret för förseningen säger lagen att de måste kompensera passagerarna om flygningen är försenad med tre timmar eller mer. All information finns i vår guide för ersättning för flygförsening.

Så om du anländer till din destination över tre timmar för sent är det alltid värt att kontrollera om du har rätt till ersättning från Royal Air Maroc för förseningen. Missa inte upp till 600 € per person.

Vi gör det så enkelt som möjligt att begära ersättning för förseningar med Royal Air Maroc. Vårt ersättningskontrollverktyg och våra experter på flygpassagerares rättigheter bekräftar din förseningstid och kontrollerar att det inte var några extraordinära omständigheter som påverkar din rätt till kompensation. Du kan vanligtvis begära ersättning för flyg upp till tre år tillbaka.

Försenat eller inställt flyg med Royal Air Maroc? Ta reda på om du har rätt till upp till 600 € i ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Ersättning för inställt flyg med Royal Air Maroc

I Europa skyddar (EG) nr 261 alla passagerare vid inställda flyg, särskilt flyg som ställs in i sista minuten.

Om det finns något inställt flyg med Royal Air Maroc mindre än 14 dagar innan flyget skulle avgå från en europeisk flygplats, kan passagerare vara berättigade till ersättning från Royal Air Maroc med upp till 600 € per person.

Det gäller om det inte var några extraordinära omständigheter som gjorde att Royal Air Maroc inte hade något annat val än att ställa in flygningen. Lagen medger att flygbolagen endast ska betala ersättning när de själva bär ansvaret – men de måste fortfarande se till att passagerarna når sin slutdestination eller får full återbetalning för flygningen.

Flygbolag som Royal Air Maroc behöver inte heller betala ersättning om de kan erbjuda en alternativ flygning som anländer vid en liknande tidpunkt som den ursprungliga. De specifika tidsgränserna ingår i vår guide för ersättning vid inställda flyg.

Begär upp till 600 € i ersättning om du har ett flyg som försenats, ställts in eller överbokats de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Ersättning för flyg och flygpassagerares rättigheter

Även om Royal Air Maroc inte är ett europeiskt flygbolag, lyder de alltid under europeisk lagstiftning varje gång de avgår från en europeisk flygplats. Det betyder att passagerare som flyger från en europeisk flygplats med Royal Air Maroc är skyddade av (EG) nr 261 – en av världens mest omfattande lagar om flygpassagerares rättigheter.

Detta ger passagerarna rätt att kräva ersättning för försenade flyg, inställda flyg med Royal Air Maroc, och överbokade flyg om Royal Air Maroc bär ansvaret för problemet.

Tyvärr gäller inte samma skydd för flygningar som går åt andra hållet. Passagerare hos Royal Air Maroc som landar i EU omfattas inte av (EG) nr 261 om avgångsflygplatsen ligger utanför EU. För dessa flygningar måste du kontrollera vilka andra rättigheter för flygpassagerare som gäller.

Vilka flygningar med Royal Air Maroc omfattas av (EG) nr 261?

Omfattas av (EG) nr 261
Flyg som avgår från EU: s flygplatser ✔️ Ja
Flyg som anländer till EU:s flygplatser ❌ Nej

Hur mycket ersättning från Royal Air Maroc?

SträckaErsättning
Alla flygsträckor under 1 500 kmUpp till 250 € per person
Flygningar inom EU över 1 500 kmUpp till 400 € per person
Flygningar utanför EU mellan 1 500-3 500 kmUpp till 400 € per person
Flygningar utanför EU över 3 500 kmUpp till 600 € per person

Tabellen visar värden i € enligt (EG) nr 261

Som med alla lagar finns det undantag och särskilda omständigheter som kan påverka hur mycket ersättning som kan krävas i varje enskilt fall. AirHelp gör det enkelt att kontrollera vad du har rätt till med vår kostnadsfria kompensationskontroll.


Om Royal Air Maroc

Låt AirHelp kräva ersättning åt dig

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2022 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag