Avbryt Knapp för att stänga modalitetsfönster

Ersättning försenat flyg Lufthansa

Du har hamnat rätt ifall ditt bokade flyg hos Lufthansa försenades och du nu undrar ifall du kan ha rätt till flygkompensation. På sidan finner du allt värt att veta kring vägen fram till ersättning av Lufthansa:

Kontrollera ersättning
Har du flugit med Lufthansa ? Kontrollera din ersättning

Ersättning för försenat flyg med Lufthansa

Tveklöst gör flygbolagen sitt yttersta för att passa tiderna. Normalt fungerar det bra men undantag inträffar, som att ett flyg kan drabbas av försening, överbokas eller ställas in. AirHelp bistår dig i processen för att få ut ersättning utan att trassla in dig i admininstration bara för att din flygresa inte gick precis som den skulle.

Du behöver inte ödsla tid på att fylla i krångliga formulär bara för att ditt flyg hos Lufthansa blev försenat eller ställdes in. Istället kan du här fylla några uppgifter gällande ditt flyg för att sedan få klarhet i om du har rätt till ersättning. Vår avdelning av kunniga branschexperter som kan lagarna utan och innan gör det tråkiga jobbet åt dig – du slipper sätta dig in i juridiken och slösa tid på att jaga efter flygbolaget. Du slipper också bekymra dig över pappersarbetet och mödan med att driva ditt ärende i domstol.

Oavsett orsaken till vad som ledde till förseningen eller inställandet av ditt flyg så landar allt i frågan om huruvida orsaken låg hos Lufthansa, för att du ska kunna ha rätt till ersättning. Medan du väntar på klarhet i det frågan kan det händra att Lufthansa frestar dig med någon form av presentkort – som ett smörjmedel medan du väntar. Men var uppmärksam där! Vi har noterat fall där detta de facto kan avsäga dig rätten till ersättning. Mao. gör du i nuläget bäst i att klicka på knappen ”Kontrollera ersättning” – då undersöker vi saken och ser ifall du är berättigad till ersättning försenat flyg Lufthansa.

När kontrollen är klar så hör vi av oss till dig för att informera om din flygstörning med Lufthansa berättigar till ersättning eller ej. För kontrollen behöver vi ditt flightnummer, en e-postadress samt några ytterligare uppgifter så att du snarast möjligt kan få klarhet i om och i så fall vilken ersättningen du kan ha rätt till.

Lufthansa plan
Försenat flyg med Lufthansa? Då kan du begära upp till 600 € i ersättning ifall ditt flyg blev försenats, ställdes in eller överbokades de senaste tre åren. Kontrollera din ersättning

Ersättning för inställt flyg med Lufthansa

Lufthansa ställer inte ofta men ibland in flyg – något som händer många flygbolag och av flertal olika anledningar. Ställer de in så brukar Lufthansa först och främst boka om sin passagerare till något annat flyg, utan att ta extra betalt. Och faktum är den lösningen är vanligast när det kommer till inställda flyg – Man försöker automatiskt boka om dig till något annat lämpligt flyg. I samband med detta kan du då också begära ytterligare anpassningar ifall om det alternativa flyget eller rutten inte fungerar för din del.

I det läget att du helt och hållet behöver boka av flyget så gör du det över Lufthansas hemsida. Och beroende på typen av biljett som du väljer att köpa så lär du bli ombedd att täcka en ombokningsavgift och någon administrativ avgift. Dessutom kommer att behöva betala för prisskillnaden ifall du bokar om till en biljett som visar sig vara dyrare än vad du betalade för ditt inställda flyg. Som en tumregel kan man säga att du vanligtvis kan boka om i den mån det finns lediga platser inom samma eller högre klass.

I vårt erbjudande från AirHelp finns juridiska tjänster , dem kan du använda dig av ifall Lufthansa har ställt in ditt flyg utan ha meddelat dig minst 14 dagar i förväg eller om Lufthansa inte givit dig något annat färdalternativ. I det läget kan vi stiga in i processen och ge dig en förenklad väg vidare eftersom EU-rätten, närmare bestämt EG261 (alt. EU 261), öppnar upp rättigheter för dig som flygpassagerare till ersättning i samband med inställt flyg.

Dina rättigheter och dina krav på ersättning är vårt uppdrag – vi hjälper dig hela vägen.

Med allt ovan i bakhuvudet förstår man att är lagen främst står på din sida. Men vi ska också komma ihåg att flyg också kan försenas och ställas in på grund av extraordinära omständigheter, vilka allmänt definieras som händelser som ligger utom flygbolagets kontroll. Såna situationer omfattar men begränsas inte till blixtnedslag och akuta sjukdomsfall liksom på flygplatsen strejkande personal eller hos flygtrafikledningen. Men skulle det handla om att flygbolagets egen personal strejkar så ger ditt berörda flyg dig trots allt rätt till ersättning. Detta då flygbolagets ledning ses som ansvarigt för sina anställdas beteenden.

Det är inte ovanligt att flygbolaget förklarar att försening eller inställandet av ditt flyg med hänvisning till ”tekniska problem”, ”operativa problem” eller liknande. I såna lägen är det bra för dig att känna till att såna skäl inte klassas som ”extraordinära omständigheter”. Betyder alltså att du likväl kan ha rätt till ersättning för ditt inställda flyg. Är du inte alldeles klar över ifall ditt inställda flyg berättigar dig så tryck helt sonika bara på knappen ”Kontrollera ersättning”, så kommer du enkelt vidare mot klarhet i frågan. Det sätter våra juridiska experter i arbete och de meddelar dig sedan om ditt inställda flyg med Lufthansa ger dig någon rätt till ersättning. Från dig behöver vi behöver flightnummer, lämplig e-postadress och några uppgifter till. Med dessa uppgifter kan vi sedan lämna in ditt krav och sköta resten.

Blev ditt flyg med Lufthansa försenat? Begär upp till 600 € i ersättning om du har ett flyg som försenats, ställts in eller överbokats de senaste tre åren. Kontrollera din ersättning

Hur stor ersättning är jag berättigad till för försenade flyg med Lufthansa?

Enligt EG261 (alt. EU 261) har flygpassagerare inom Europa rätt till följande ersättning:

  • 250 € för flyg som är försenade med tre timmar eller mer, och då det totala flygavståndet är mindre än 1 500 km
  • 400 € för flyg som är försenade med tre timmar eller mer, och då det totala flygavståndet är mellan 1 500 km och 3 500 km (eller mer än 1 500 km inom EU).
  • 300 € för flyg som är försenade med mellan tre och fyra timmar.
  • 600 € för flyg som är försenade med mer än fyra timmar och då det totala avståndet är mer än 3 500 km (eller mellan en flygplats inom EU och en utanför EU).

Om ditt flyg är försenat med fem timmar eller mer, då måste flygbolaget enligt lagen ge dig:

  • En fullständig återbetalning av flyget
  • En fullständig återbetalning av andra flyg inom samma bokning som du inte kommer att hinna fram till
  • Ett flyg tillbaka till din ursprungliga avgångspunkt (den första flygplatsen som du reste från)
  • Mat och dryck
  • Tillgång till telefonsamtal och e-post
  • Boende om du är försenad över natten såväl som transport mellan flygplatsen och hotellet

Varför ska jag begära min ersättning med AirHelp?

Vart år berättigas nästan 9 miljoner passagerare till ersättning för att deras flyg har blivit försenat eller ställts in eller de har blivit nekade att stiga ombord. Detta till trots känner så mycket som 87 % av alla resenärer inte tilläckligt väl till rättigheterna på sin sida. Och endast 66 % av dessa personer kommer att ansöka om de ersättning som de enligt lagen är berättigade till.

68 % av alla flygresenärer menar  att de inte informerats tillräckligt av flygbolagen i samband med en flygstörning. Därför utgör AirHelp den perfekta lösningen här – frustrerade resenärer vill sällan lägga extra tid på administrera och processa sina ärenden, när de drabbats av förseningar som legat utom deras egen kontroll. AirHelp ger dessa resenärer en friktionsfri upplevelse längs vägen i riktning mot att få den ersättning som resenärerna har rätt till.

Flygbolaget kom först med diverse ursäkter som inte stämmer, men AirHelp hjälpte oss att få våra pengar. Tack!

- Elin Morgensterns

Allt fixar de bara du har en försening. Tog lite tid då ärendet fick behandlas i domstol, men skulle inte orka driva det själv så jag är nöjd.

- Dick N.

Om Lufthansa

Deutsche Lufthansa AG, allmänt känt som Lufthansa, är det största tyska flygbolaget och när det kombineras med sina dotterbolag är det även det största flygbolaget i Europa, både beträffande flottstorlek och antal transporterade passagerare under 2017.

Lufthansa huvudkontor

Adresse: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Linnicher Straße 48
50933 Köln, Germany

Webbplats: https://www.lufthansa.com