Avbryt Knapp för att stänga modalitetsfönster

Försenat flyg Air France - kompensation

Få ut flygkompensation, om ditt flyg med Air France blev försenat. Hos oss finner du vad du behöver veta kring hur man begär ersättningen från Air France:

Kontrollera ersättning
Har du flugit med Air France ? Kontrollera din ersättning

Ersättning för försenat flyg med Air France

Räkna med att flygbolagen gör sitt yttersta för att passa tiderna. Men ibland räcker inte ens det. Din flygresa kan ändå gå snett och där hjälper AirHelp dig förbi besväret med för att få ut din flygkompensation.

Du behöver inte längre fylla i komplicerade formulär även om ditt flyg med Air France blivit försenat eller inställt. Istället kan du här fylla i några uppgifter och därefter få reda på om du har rätt till någon form av ersättning. Vi har en avdelning skickliga branschexperter med lagarna på sina tio fingrar. Så du kan göra annat än att jaga flygbolag, gräva i administration och våndas över om och hur ditt ärende ska processas i domstol.

Frågan om rätt till ersättning pga. försenat flyg bygger på diverse saker men slutligen avgörs det hela av om felet kan anses ligga på Air France. Och medan den saken utreds är det tänkbart att Air France vill fresta dig med t.ex. presentkort. Men en sån sak kan innebära en risk för dig. För tar du ett sånt erbjudande så kan detta faktiskt avsäga dig rätten till ersättning – vi har sett exempel på detta. Så i nuläget kan det bästa vara att du trycker på knappen Kontrollera ersättning, så tittar vi på om du är berättigad.

Efter att vi tittat på ditt ärende kan vi meddela dig om den flygstörning med Air France som du drabbades av ger dig rätt till någon form av ersättning. För att vi ska kunna göra vår granskning behövs ett flightnummer, en giltig e-postadress till dig plus ytterligare några uppgifter. Så du kan öka dina chanser att få den ersättning som du de facto har rätt till.

air france plan
Försenat flyg Air France? Begär upp till 600 € i ersättning om ditt flyg försenats, ställts in eller överbokats under senaste tre åren. Kontrollera din ersättning

Ersättning för inställt flyg med Air France

Det händer att Air France ställer in flyg. Det händer många flygbolag, och av allehanda skäl. När det händer så brukar Air France försöka att, utan extra kostnad, boka om sina flygpassagerare till något annat flyg. Det är faktiskt den vanligaste lösning för inställda flyg: Air France bokar automatiskt om dig till ett annat flyg. I samband med det så kan du dock begära fler ändringar. För det alternativa flyget kanske inte fungerar för dig eller nya rutten inte passar din planering.

Skulle du behöva boka av ditt flyg helt och hållet så är det på Air Frances hemsida du enklast gör det. Liksom att boka om. Och beroende på vilken typ av biljett du har köpt väntas du avkrävas en omboknings- och/eller administrativ avgift. Och bokar du om till en dyrare biljett så räkna med att behöva täcka mellanskillnaden. En tumregel är att du kan boka om i mån av ledig plats i samma eller högre klass.

AirHelp erbjuder tjänster inom det juridiska – det som kan hjälpa dig till ersättning när Air Frances flyg har ställts in och flygbolaget inte har meddelat dig fjorton dagar innan eller inte har ger dig något alternativt färdsätt. Vi erbjuder dig en smidigare väg framåt genom EU-rätten, närmare bestämt EG261, vilken dig rätt till en ersättning i samband med bl.a. inställda flyg som del av dina rättigheter såsom flygpassagerare.

Vi kan hjälpa dig förstå vilka rättigheter du har, samt att skicka in dina krav.

Lagen är alltså på din sida. Men det finns också undantag att beakta och de gäller ifall ditt inställda flyg berodde på sk. ”extraordinära omständigheter”, vilka definieras lite löst som händelser som flygbolaget inte har kontroll över. Såna situationer kan exempelvis vara akuta sjukdomsfall, blixtnedslag och strejk på flygplatsen eller hos flygtrafikledningen. Men som undantag från undantaget: Strejk bland flygbolagets egen personal hindrar inte din rätt till ersättning – flygbolagets ledning hålls ansvarigt för beteenden hos sin egen personal.

Kan också dyka upp ”tekniska problem” eller ”operativa problem” som skäl flygbolag anger som förklaring till inställt flyg. Och det är skäl som INTE räknas in bland ”extraordinära omständigheter”. Mao att du likväl har rätt till ersättning för ditt försenade eller inställda flyg. Är du alltjämt osäker på ifall ditt inställda flyg berättigar till ersättning så gör du enklast i att klicka på knappen Kontrollera ersättning, för att se vad som gäller i just i ditt fall. Våra specialister på området kommer att ge dig besked dig om ditt flyg med Air France berättigar. Och för den kollen behöver vi ditt flightnummer såväl som en giltig e-postadress samt några  uppgifter därutöver. Så lämnar vi in ditt krav och sköter processen åt dig.

Flyg med Air France försenat? Kräv upp till 600 euro i ersättning då du har ett flyg som försenats, ställts in eller har överbokats under de senaste tre åren. Kontrollera din ersättning

Hur stor ersättning är jag berättigad till för försenade flyg med Air France?

Enligt EG261 har flygpassagerare inom Europa rätt till följande ersättning:

  • 250 € för flyg som är försenade med tre timmar eller mer, och då det totala flygavståndet är mindre än 1 500 km
  • 400 € för flyg som är försenade med tre timmar eller mer, och då det totala flygavståndet är mellan 1 500 km och 3 500 km (eller mer än 1 500 km inom EU).
  • 300 € för flyg som är försenade med mellan tre och fyra timmar.
  • 600 € för flyg som är försenade med mer än fyra timmar och då det totala avståndet är mer än 3 500 km (eller mellan en flygplats inom EU och en utanför EU).

Om ditt flyg är försenat med fem timmar eller mer, då måste flygbolaget enligt lagen ge dig:

  • En fullständig återbetalning av flyget
  • En fullständig återbetalning av andra flyg inom samma bokning som du inte kommer att hinna fram till
  • Ett flyg tillbaka till din ursprungliga avgångspunkt (den första flygplatsen som du reste från)
  • Mat och dryck
  • Tillgång till telefonsamtal och e-post
  • Boende om du är försenad över natten såväl som transport mellan flygplatsen och hotellet

Varför ska jag begära min ersättning med AirHelp?

Så många som uppemot nio miljoner flygpassagerare blir vart år berättigade till ersättning för försenade eller inställda flyg eller pga. att de har nekats ombordstigning. Och trots det känner 87 % av alla flygresenärer inte till sina flygrättigheter.

Och ynka 66 % av dessa kommer ansöka om den ersättning som de enligt EU-rätten har rätt till.

Dessutom: 68 % av alla flygresenärer upplever att de inte har fått information av flygbolagen efter en flygstörning. I ljuset av detta blir AirHelp en lösning för frustrerade resenärer – de som inte vill spilla ännu mer tid av att ha drabbats av flygförseningar som legat utanför deras kontroll. AirHelp ger dessa flygresenärer möjligheten till en enklare väg mot den ersättning som de faktiskt har rätt till.

Flygbolaget kom först med diverse ursäkter som inte stämmer, men AirHelp hjälpte oss att få våra pengar. Tack!

- Elin Morgensterns

Allt fixar de bara du har en försening. Tog lite tid då ärendet fick behandlas i domstol, men skulle inte orka driva det själv så jag är nöjd.

- Dick N.

Om Swiss Air Lines

Air France är ett franskt flygbolag, dotterbolag till Air France-KLM. Air France bildades 1933 och fusionerades under 2004 med KLM, och bildade världens då största flygbolag, Air France-KLM. Air France äger även flera regionala dotterbolag.

Air France huvudkontor

45, rue de Paris / 95747 Roissy CDG Cedex.

Webbplats: https://www.airfrance.com