Avbryt Knapp för att stänga modalitetsfönster

Qatar Airways försenat flyg - kompensation

För dig som drabbats av flygförsening: Nu har du hamnat rätt ifall du vill ha ut flygkompensation. På denna sida finner matnyttig information och stöd kring att söka och få ut ersättning hos Qatar Airways.

Kontrollera ersättning
Flög du med Qatar Airways? Kontrollera din ersättning

Qatar Airways ersättning försenat flyg

De gör förstås vad de kan, flygbolagen, för att du ska komma fram i tid. Men någon gång emellanåt så går bara inte – tidtabellen spricker. Där kan AirHelp bistå dig, så du inte behöver ta dig an det administrativa trasslet för flygkompensationens skull, då din flygresa har gått åt skogen.

Slipp fylla i komplicerade formulär, även om ditt flyg hos Qatar Airways blev försenat eller rentav inställt – det finns ingen anledning till sånt merarbete. Istället kan du här uppge några uppgifter om ditt flyg för att sedan få svar på om du har rätt till ersättning. Vi kan reglerna på detta område på våra fem fingrar. Vilket gör att du kan ägna dig åt annat än att ligga på hos flygbolaget, bada i pappersarbete eller besvära dig med att processa i högre instans.

Vad ditt flyg försenats av kan bero på allt möjligt. Ändå är frågan i slutet: Kan orsaken anses bero på Qatar Airways? Medan den saken klargörs är det inte otänkbart att Qatar Airways ger dig möjligheten att ta emot ett presentkort. Innan du nappar så ska du dock vara medveten om att det finns fall där en sån sak kan faktiskt kan avsäga dig rätten till ersättning. Ta hellre det säkra före det osäkra: Klicka på på ”Kontrollera ersättning” och låt oss kolla var du ligger till i möjligheten att bli väl kompenserad för dig för ditt försenade flyg.

Efter kontrollen upplyser vi dig om vad din flygstörning hos Qatar Airways kan ge dig för rätt till ersättning. Ett flightnummer, din e-postadress och några uppgifter därutöver är det vi behöver från dig.

Begär upp till 600 € i ersättning om ditt flyg med Qatar Airways förförsenades, ställdes in eller eller överbokades de senaste tre åren. Kontrollera din ersättning

Ersättning för inställt flyg med Qatar Airways

Qatar Airways ställer, likt många andra flygbolag, ibland in flyg. Skälen kan skilja sig men vanligtvis försöker Qatar Airways utan extra kostnad boka om resenärerna till annat flyg. Och när det kommer till inställda flyg så är detta den vanligaste lösningen – Qatar Airways lär automatiskt att försöka och hitta ett annat flyg åt dig. Och då, ifall rutten eller alternativa flyget inte fungerar, så kan du begära att få till ytterligare ändringar.

Behöver du boka av ditt flyg helt och hållet så kan biljetterna bokas om. Det gör du på webbplatsen för Qatar Airways. Med utgångspunkt från biljetten du redan har köpt så blir du då ombedd att ersätta med en omboknings- och administrativ avgift. Därtill lär du behöva betala en mellanskillnad ifall du bokar om till en biljett av högre pris, dvs. för en flygstol dyrare din ursprungliga. Rent allmänt kan sägas att du normalt kan boka om så långt det finns lediga flygstolar i samma eller högre klass.

Vad Airhelp erbjuder är juridiska tjänster  – vi kan vara dig till hjälp vid händelse av att Qatar Airways ställer in ett flyg med mindre än att de har meddelat dig fjorton dagar i innan eller åtminstone erbjudit dig ett färdalternativ. Vi har då möjlighet att kliva in och ta dig snabbt och friktionsfritt framåt i processen där EU-rätten, närmare EG261, ger dig som flygpassagerare rättigheter till ersättning vid inställda flyg.

Vi kan också hjälpa dig att få grepp om dina rättigheter. Och vi skickar in ditt krav.

Så långt ser du säkert att EU-rätten på din sida. Var dock uppmärksam på att undantag finns, såna som gäller flyg försenade eller inställda beroende på extraordinära omständigheter – löst beskrivna som ”händelser utanför flygbolagets kontroll”. Till dessa hör, men begränsas inte till: Strejkande anställda på flygplatsen eller hos flygtrafikledningen, akuta sjukdomsfall och blixtnedslag. Men! Skulle det handla om att flygbolagets egna personal strejkar, så berättigar förseningen av ditt flyg till ersättning. Detta då flygbolagets ledning hålls ansvarigt för beteenden hos sina anställda.

”Operativa problem”, ”tekniska problem” eller liknande kan också dyka upp som flygbolagets förklaring till att ditt flyg har blivit försenat eller inställt. Dessa skäl hör dock inte till ”extraordinära omständigheter”, mao. att du alltjämt är berättigad till ersättning för ditt inställda flyg. Det finns mer att säga om detta med ”extraordinära omständigheter” och ifall du inte är klar över ifall ditt flyg berättigar så klicka helt sonika på knappen ”Kontrollera ersättning” för att reda ut saken. De juridiska experterna på vår sida kommer titta på saken och ge dig besked om ditt inställda flyg berättigar till ersättning från Qatar Airways. Ditt flightnummer, din e-postadress samt några uppgifter därutöver är vad vi behöver från dig. Sen lämnar vi in ditt krav och hanterar resten.

Blev ditt flyg med Qatar Airways försenat? Begär upp till 600 € i ersättning om du har ett flyg som försenats, ställts in eller överbokats de senaste tre åren. Kontrollera din ersättning

Hur stor ersättning är jag berättigad till för försenade flyg med Qatar Airways?

Enligt EG261 har flygpassagerare inom Europa rätt till följande ersättning:

  • 250 € för flyg som är försenade med tre timmar eller mer, och då det totala flygavståndet är mindre än 1 500 km
  • 400 € för flyg som är försenade med tre timmar eller mer, och då det totala flygavståndet är mellan 1 500 km och 3 500 km (eller mer än 1 500 km inom EU).
  • 300 € för flyg som är försenade med mellan tre och fyra timmar.
  • 600 € för flyg som är försenade med mer än fyra timmar och då det totala avståndet är mer än 3 500 km (eller mellan en flygplats inom EU och en utanför EU).

Om ditt flyg är försenat med fem timmar eller mer, då måste flygbolaget enligt lagen ge dig:

  • En fullständig återbetalning av flyget
  • En fullständig återbetalning av andra flyg inom samma bokning som du inte kommer att hinna fram till
  • Ett flyg tillbaka till din ursprungliga avgångspunkt (den första flygplatsen som du reste från)
  • Mat och dryck
  • Tillgång till telefonsamtal och e-post
  • Boende om du är försenad över natten såväl som transport mellan flygplatsen och hotellet

Varför ska jag begära min ersättning med AirHelp?

Vart år får nära på nio miljoner passagerare rätt till ersättning för försenat eller inställt flyg eller för att de har nekats ombordstigning. Likväl känner inte mindre än 87 % av alla resenärer inte till vilka rättigheter de har. Och utav dessa väntas blott 66 % söka ersättning för sina försenade och inställda flyg, trots att de har rätt enligt lagen.

Av alla flygresenärer är det så mycket som 68 % som menar att de inte fått tillräcklig information av flygbolagen vid en flygstörning, vilket gör AirHelp till den perfekta partnern för frustrerade flyg-resenärer – de som inte har mer tid att ödsla utöver den redan tappat på flygförseningar som utom legat deras egen kontroll. Problemfri upplevelse är vad AirHelp erbjuder dessa resenärer, för att få ut en ersättning som de redan har rätt till.

Flygbolaget kom först med diverse ursäkter som inte stämmer, men AirHelp hjälpte oss att få våra pengar. Tack!

- Elin Morgensterns

Allt fixar de bara du har en försening. Tog lite tid då ärendet fick behandlas i domstol, men skulle inte orka driva det själv så jag är nöjd.

- Dick N.

Om Qatar Airways

Qatar Airways bildades 1993 och är ett flygbolag från Qatar, med ett 100-tal flygplan i flottan. De har beställt bland annat 10 st Airbus A380, världens största passagerarflygplan.

Qatar Airways huvudkontor

Qatar Airways Tower 1, next to Al Manna Building, Airport Road

Doha, Qata

Webbplats: https://www.qatarairways.com