Avbryt Knapp för att stänga modalitetsfönster

LOT Polish Airlines kompensation

Såvida du drabbats av försening med LOT Polish Airlines så har du här möjligheten att enkelt utreda din rätt till och få ut flygkompensation. Essensen av vad du bör veta om ersättning finner du här gällande försenade flyg med LOT Polish Airlines:

Kontrollera ersättning
LOT försenat flyg: Har ditt flyg med LOT Polish Airlines försenats? Kontrollera din ersättning

Ersättning för försenat flyg med LOT Polish Airlines

Man kan förutsätta att flygbolagen gör allt för att passa sina tidtabeller. Men emellanåt går, så att säga, deras plan inte helt enligt plan. Med AirHelp i ryggen kommer du förbi allehanda administrativt dribbel på din väg mot flygkompensation, vid händelse av att ditt flyg utan din förskyllan blivit försenat.

Alltså – ditt bokade flyg med LOT Polish Airlines blev försenat eller inställt. Men för den skulle finns föga anledning att du börjar fylla besvärliga formulär. Isället kan du här fylla i uppgifter om ditt flyg, vänta lite och sedan får besked om den ersättning som du eventuellt är berättigad till. Med ett team av betrodda branschexperter kan vi regelverket utan och innan. Det betyder för din del att du inte behöver öda din egna värdefulla tid på att greppa området och jaga flygbolaget. Och du slipper ta dig an pappersarbetet eller skaffa huvudvärk av att processa ditt ärende i domstol.

Rätt till ersättning vid ett försenat flyg hänger ihop med på olika delar där det i slutänden handlar det om ifall felet kan ses ha legat på LOT Polish Airlines. Och medan den saken klargörs kan det hända LOT Polish Airlines föreslår dig att ta emot ett presentkort – något att mildra din väntan med. Bara det att… vi har sett fall där du, genom att acceptera presentkortet, i själva verket avsäger dig din rätt till ersättning. Vill du undvika ett sånt misstag eller andra misstag som kan förbruka din rätt till kompensation så klicka bara på knappen ”Kontrollera ersättning” – vi kollar, och återkopplar om du är berättigad.

Efter kollen kan vi sen meddela dig om huruvida din flygstörning med LOT Polish Airlines berättigar dig till ersättning. Från dig behöver vi blott ditt flightnummer, e-mail och några andra uppgifter för att du ska få klarhet kring vad du har rätt till och hjälp att också få ersättningen som du lagligen har rätt till.

Blev ditt flyg med LOT Polish Airlines försenat? Begär upp till 600 € i ersättning om du har ett flyg som försenats, ställts in eller överbokats de senaste tre åren. Kontrollera din ersättning

LOT Ersättning Försenat Flyg - LOT Polish Airlines

Ibland ställer LOT Polish Airlines in flyg. Detta händer många flygbolag av ett antal olika skäl. Om de kan brukar LOT Polish Airlines vanligtvis försöka boka om passagerarna till ett annat flyg utan extra kostnad. Faktum är att i de flesta fallen med inställda flyg kommer LOT Polish Airlines att automatiskt försöka och boka om dig på ett annat flyg. Du kan begära ytterligare ändringar om det alternativa flyget inte fungerar för dig eller om du inte längre vill använda den rutten.

Om du måste boka av flyget helt och hållet, kan biljetterna bokas om på webbplatsen tillhörande LOT Polish Airlines. Beroende på vilken typ av biljett du har köpt, kommer du att bli ombedd att betala en omboknings- och en administrativ avgift. Du kommer även att behöva betala mellanskillnaden om du bokar om en biljett som visar sig vara dyrare än ditt ursprungliga flyg. Som en allmän regel kan du vanligtvis boka om så länge det finns lediga platser i samma klass eller högre.

Vi erbjuder juridiska tjänster på AirHelp, och kan hjälpa dig när LOT Polish Airlines ställer in ett flyg men inte har meddelat dig 14 dagar i förväg eller ger dig ett nytt färdalternativ. Vi kan kliva in och erbjuda dig en väg framåt eftersom EU-rätten, nämligen EG261, ger dig rätt till ersättning för inställda flyg som en del av dina rättigheter som flygpassagerare.

Vi kan hjälpa dig att förstå dina rättigheter och skicka in ditt krav.

Med allt ovan i åtanke ser du säkert att lagen är på din sida. Men undantag finns: Som att det försenade eller inställda flyget berodde på extraordinära omständigheter som är löst definierade som händelser utanför flygbolagets kontroll. Dessa situationer täcker men är inte begränsade till blixtnedslag liksom akuta sjukdomsfall såväl som strejkande personal på flygplatsen som i flygtrafikledningen. Men! Handlar det om att flygbolagets egna personal som strejkar – då gäller det berörda flyg berättigar till ersättning. Detta då flygbolagets ledning bedöms som ansvarigt vad dess anställda tar sig för.

Kan hända att flygbolaget motiverar sitt försenade eller inställda flyg med på ”tekniska problem” eller kanske ”operativa problem” och liknande. Kom då ihåg att sånt inte är att se som ”extraordinära omständigheter” – i förlängningen att du alltjämt har lär ha rätt till ersättning för ditt inställda flyg. Skulle du vara minsta osäker på om ditt flyg berättigare så klicka då bara på knappen ”Kontrollera ersättning” – så får du snabbt och enkelt klarhet i frågan. Vi har juridiskt sakkunnika som kommer att titta på ärendet och sedan återkomma till dig med besked om huruvida ditt inställda flyg med LOT Polish Airlines kan ger dig rätt till ersättning. Ditt flightnummer, email och några uppgifter till är vad vi behöver från dig, så lämnar in ditt krav och sköter resten.

Har ditt flyg med LOT Polish Airlines blivit försenat? Kräv upp till 600 euro i ersättning om du har ett flyg som försenats, ställts in eller överbokats de senaste tre åren. Kontrollera din ersättning

Hur stor ersättning är jag berättigad till för LOT försenat flyg med LOT Polish Airlines?

Enligt EG261 har flygpassagerare inom Europa rätt till följande ersättning:

  • 250 € för flyg som är försenade med tre timmar eller mer, och då det totala flygavståndet är mindre än 1 500 km
  • 400 € för flyg som är försenade med tre timmar eller mer, och då det totala flygavståndet är mellan 1 500 km och 3 500 km (eller mer än 1 500 km inom EU).
  • 300 € för flyg som är försenade med mellan tre och fyra timmar.
  • 600 € för flyg som är försenade med mer än fyra timmar och då det totala avståndet är mer än 3 500 km (eller mellan en flygplats inom EU och en utanför EU).

Om ditt flyg är försenat med fem timmar eller mer, då måste flygbolaget enligt lagen ge dig:

  • En fullständig återbetalning av flyget
  • En fullständig återbetalning av andra flyg inom samma bokning som du inte kommer att hinna fram till
  • Ett flyg tillbaka till din ursprungliga avgångspunkt (den första flygplatsen som du reste från)
  • Mat och dryck
  • Tillgång till telefonsamtal och e-post
  • Boende om du är försenad över natten såväl som transport mellan flygplatsen och hotellet

Varför ska jag begära min ersättning med AirHelp?

Så många som närmare nio miljoner flygresenärer berättigas till ersättning varje år, för sina försenade eller inställda flyg, eller pga. att de nekats ombordstigning. Paradoxalt nog vet hela 87 % av alla flygresenärer vilka rättigheter de har till ersättning. Till detta kommer att endast 66 % av dessa väntas söka om den ersättning som de faktiskt har rätt till enligt lag.

I sammanhanget kan också nämnas att 68 % av samtliga resenärer upplever att de saknar information från flygbolagen vad gäller en flygstörning. Där kommer AirHelp in som lösning för dessa drabbade resenärer, särskilt för de som inte vill lägga mer ytterligare tid efter de ställts inför förseningar de inte haft någon kontroll över. En problemfri erfarenhet är vad AirHelp erbjuder dessa resenärer det ska vara enkelt och smidigt att få ut ersättningen som  man har rätt gjort sig förtjänt av dig.

Flygbolaget kom först med diverse ursäkter som inte stämmer, men AirHelp hjälpte oss att få våra pengar. Tack!

- Elin Morgensterns

Allt fixar de bara du har en försening. Tog lite tid då ärendet fick behandlas i domstol, men skulle inte orka driva det själv så jag är nöjd.

- Dick N.

Om LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines är det största registrerade flygbolaget i Polen. Flygbolaget har funnits sedan 1929. LOT tillhör även Star Alliance, där även flygbolag som Lufthansa och SAS ingår. LOTs flotta är en av de modernaste i Europa och de har 6 Boeing 787-8 Dreamliners som används på långdistansflyg.

LOT Polish Airlines huvudkontor

Adresse: ul. Komitetu Obrony Robotników 43 02-146 Warsaw, Poland

Webbplats: https://www.lot.com