Återbetalning och ersättning: Delta Airlines

AirHelpAirlines
DL

Blev du drabbad av försenade och inställda flyg med Delta Airlines? I så fall kan du vara berättigad till upp till 600 € per person.

Enligt Delta Airliness senaste punktlighetsprestation var det 0 flygavgångar under 24 timmar varav 0.00% avgick i tid.

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Delta Airlines: Inställda flyg idag

Hur många flyg ställdes in idag?

  • Enligt vår senaste information ställde Delta Airlines in 0 flyg inom 24 timmar.

  • 0.00% av inrikesflyg och 0.00% av internationella flyg ställdes in.

  • Om ditt flyg blev inställt med mindre än 14 dagars varsel, kan du ha rätt till, upp till 600 € i ersättning. Kolla här.

  • Hitta mer statistik för Delta Airlines

Delta Airlines kompensation för inställt flyg

Oavsett om du är hemma eller utomlands när du får reda på att ditt Delta Airlines flyg har ställts in kommer du att ha många frågor och funderingar. Först och främst ska Delta Airlines ge dig ett ersättningsflyg eller erbjuda dig full återbetalning.

Men eftersom inställda flyg nästan alltid ställer till det för dina reseplaner, bör du kontrollera om du också har rätt att kräva ersättning av Delta Airlines för inställt flyg för att kompensera för flygstörningen.

Enligt EU-föreskrifter ska Delta Airlines betala passagerare upp till 600 € per person när de ställer in flyg med kort varsel – det vill säga alla flyg som ställs in mindre än 14 dagar innan avgång.

Undantag:
Delta Airlines behöver inte betala ut ersättning om de erbjöd ersättningsflyg med liknande avgångs- och ankomsttider som det ursprungliga flyget. Du kan kontrollera de exakta kraven på vår sida för ersättning för inställda flyg.

Flygbolag behöver inte heller betala ersättning om det fanns extraordinära omständigheter. Det betyder att om flygbolaget tvingades ställa in på grund av att en ovanlig situation inträffat som är utanför deras kontroll, så finns det ingen ersättning att få från Delta Airlines för inställt flyg. Typiska exempel inkluderar dåligt väder eller flygledarstrejk.

Försenat eller inställt flyg med Delta Airlines? Ta reda på om du har rätt till upp till 600 € i ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Delta Airlines: Flygförseningar idag

Hur många flyg var försenade idag?

  • Vår senaste data visar att 0 Delta Airlines flyg var försenade med 3 timmar eller mer under en 24 timmars period.

  • Av inrikesflyg var 0 försenade över 3 timmar. Den siffran var 0.00% för internationella flygningar.

  • Passagerare som anländer till sin destination mer än 3 timmar för sent kan ha rätt till ersättning. Kontrollera ditt flyg.

  • Hitta mer statistik för Delta Airlines

Delta Airlines ersättning för försenat flyg

När du tvingas vänta på försenade flyg med Delta Airlines kan det vara värt att kontrollera om du har rätt till ersättning för din tid. Om Delta Airlines bär ansvaret för förseningen säger EU:s förordning att passagerare har rätt till upp till 600 € per person när de blir försenade med 3 timmar eller mer.

När du kräver ersättning för flygförseningar kontrollerar Delta Airlines tiden som flyget anlände till slutdestinationen. Det beror på att när det gäller krav på ersättning för flygförseningar är det den tid du anlände som är viktig, inte avgångstiden. AirHelp äger en av de mest omfattande databaserna med flygstatistik som finns, så vi kan alltid bestyrka ersättningskravet Delta Airlines med den exakta förseningstiden.

Undantag:
Flygbolag som Delta Airlines behöver inte betala ut ersättning om det finns en extern anledning till förseningen. Det innebär att förseningar orsakade av dåligt väder, en incident på flygplatsen eller strejker hos flygledningen inte är berättigade till ersättning. Sådana situationer kallas extraordinära omständigheter.

Du kan läsa mer om vad som ingår och inte ingår på vår sida för kompensation för flygförseningar.

Begär upp till 600 € i ersättning om du har ett flyg som försenats, ställts in eller överbokats de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Vad säger EU:s rättigheter för flygpassagerare?

(EG) nr 261 är EU-förordningen som omfattar situationer som flygförseningar, inställda flyg och överbokningar. Den beskriver den behandling som passagerare kan förvänta sig av flygbolag vid någon av dessa störningar, och det framgår tydligt i vilka situationer som passagerare är har rätt till ersättning.

Resenärer har rätt att kräva ersättning för tidigare flygningar enligt (EG) nr 261 – ofta kan du ansöka om ersättning för flyg under de senaste tre åren.

Förordningen gäller alla flygningar som avgår från en europeisk flygplats, men eftersom Delta Airlines är ett europeiskt flygbolag ges passagerare extra skydd med (EG) nr 261, så att flygningar till Europa också omfattas, även när de avgår utanför EU.

Vilka flygningar med Delta Airlines omfattas av (EG) nr 261?

Omfattas av (EG) nr 261
Flyg som avgår från EU: s flygplatser ✔️ Ja
Flyg som anländer till EU:s flygplatser ❌ Nej

Hur mycket ersättning från Delta Airlines?

SträckaErsättning
Alla flygsträckor under 1 500 kmUpp till 250 € per person
Flygningar inom EU över 1 500 kmUpp till 400 € per person
Flygningar utanför EU mellan 1 500-3 500 kmUpp till 400 € per person
Flygningar utanför EU över 3 500 kmUpp till 600 € per person

Tabellen visar värden i € enligt EG 261

Som med alla lagar finns det undantag och särskilda omständigheter som kan påverka varje specifikt ärende, inklusive hur mycket ersättning som kan krävas. AirHelp gör det enkelt att kontrollera ersättningen här.

Flygstatistik: Delta Airlines förseningar och inställda flyg

Delta Airlines Punktlighet (24 timmar):

Alla flyg: 0
Flygningar i tid: 0
Punktlighet: ca 0.00% av alla flygningar var punktliga
Långa förseningar (över 3 timmar): 0
Inställda flyg: 0

Antal flyg som visas är uppskattningar baserade på interna databaser och information från tredje part.


Om Delta Airlines

Delta Air Lines är ett stort amerikanskt flygbolag som har säte i Atlanta, USA. Det var 2004 världens tredje största flygbolag räknat i passagerar-kilometer. Den 14 april 2008 offentliggjordes Deltas köp av Northwest Airlines.

Låt AirHelp kräva ersättning åt dig

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag