EC261

EG 261 från 2004 är en EU-lagstiftning som omfattar flygpassagerarnas rättigheter. Alla EU:s medlemsstater måste följa den.

Lagstiftningen säger att passagerare skall bli ekonomiskt kompenserade om deras flyg blir avbokat eller överbokat (förutom om avbokningen beror på extraordinära omständigheter som flygbolaget inte kan råda över). I tillägg slog i oktober 2012 EU:s domstol (EUCJ) fast att passagerare vars flyg anländer tre timmar sent, eller mer, till sin slutdestination har rätt till ersättning, såvida inte förseningen beror på extraordinära omständigheter som strejk eller dåligt väder.

Huvudsyftet med lagstiftningen är förbättra rättigheterna för passagerare i hela Europa och att harmonisera lagstiftningen mellan EU:s medlemsstater. I dag konkurrerar till exempel Irländska Ryanair på samma villkor som Tyska Lufthansa. Sedan lagen infördes i februari 2005 har det blivit många banbrytande domar mot flygbolag i EU-domstolen. Detta har drastiskt förändrat branschen när det gäller flygpassagerares rättigheter. Vi har sammanfattat de viktigaste fallen i avsnittet som heter Avgörande Genombrott.

När gäller lagen?

Lagen om flygpassagerares rättigheter kan vara mycket förvirrande, stundtals motsägelsefull. Därför kan det ibland vara svårt att veta när du har rätt till någon kompensation - och även vilken kompensation du har rätt till. Dessutom har flygbolagen en tendens att undanhålla information om dina rättigheter. Resultatet är att mindre än en 1% av alla flygresenärer som har rätt till ersättning faktiskt kräver den kompensation de har rätt till! På grund av den komplicerade lagstiftningen är det värt att upprepa - du kan ha rätt till finansiell ersättning om din flight är överbokad, försenad eller har ställts in (såvida inte förseningen beror på extraordinära omständigheter bortom flygbolagets kontroll).

Vart gäller lagen?

Eftersom EG 261/2004 är en Europeisk lagstiftning så gäller den endast för EU:s luftrum. Dock behöver du inte vara EU-medborgare för att kräva ersättning. Det innebär att ditt flyg skall avgå från en flygplats inom EU (med vilket flygbolag som helst) eller ankomma inom EU (med ett EU-registrerat flygbolag). Lagen gäller även Island, Norge och Schweiz. Se tabellen nedan för en sammanfattning.

Flygbolag och härkomst EU flygbolag icke-EU flygbolag
Avgång utanför EU, ankomst utanför EU nej nej
Avgång utanför EU, ankomst inom EU ja nej
Avgång inom EU, ankomst utanför EU ja ja
Avgång inom EU, ankomst inom EU ja ja

Vad har jag rätt till?

Kompensationen för försenade, inställda eller överbokade flyg varierar från 250 euro till 600 euro per passagerare. Beloppet varierar, beroende på flygdistansen samt den totala förseningstiden vid din slutdestination.

Kom ihåg att ersättningen är utöver den kundvård som du har rätt till medan du väntar. Denna kundvård/service bör innefatta:

  • Förfriskningar
  • Mat
  • Logi (om du ombokats till nästa dag)
  • Transport till din logi
  • Nödvändiga telefonsamtal

För att hjälpa dig räkna ut vad du har rätt till så har vi försökt täcka alla tänkbara scenarier i vår AirHelp Ersättningslista

FÖRSENING (vid slutdestination efter potentiell ombokning och/eller omdirigering) Distans
mindre än 2 timmar mer än 2 timmar mer än 3 timmar mer än 4 timmar kom aldrig fram
Nekad ombordstigning * €250 €250 €250 €250 €250 1500 km eller under
€400 €400 €400 €400 €400 Alla interna flygningar inom EU över 1500 km, samt övriga mellan 1500 och 3500 km
€600 €600 €600 €600 €600 Alla icke-interna EU-flygningar över 3500 km
Försening €0 €0 €250 €250 €250 1500 km eller under
€0 €0 €400 €400 €400 Alla interna flygningar inom EU över 1500 km, samt övriga mellan 1500 och 3500 km
€0 €0 €300 €600 €600 Alla icke-interna EU-flygningar över 3500 km
Inställt ** €125 €250 €250 €250 €250 1500 km eller under
€200 €200 €400 €400 €400 Alla interna flygningar inom EU över 1500 km, samt övriga mellan 1500 och 3500 km
€300 €300 €300 €600 €600 Alla icke-interna EU-flygningar över 3500 km

* Rätten till ersättning gäller omedelbart, även om alternativ resa erbjuds.
** Ersättningen kan komma att halveras av flygbolaget om förseningen, efter erbjuden och accepterad alternativ resa, blev under 2, 3 eller 4 timmar, beroende på flygningens längd.

Du är inte berättigad till kompensation om flygbolaget informerade dig om den inställda flygningen två veckor eller mer före det planerade flygdatum (eller om du erbjöds ett flygalternativ för samma sträcka med snarliknat reseschema).

För avbokningar som sker på grund av extraordinära omständigheter så måste flygbolagen ändå ordna med något av följande:

  • en återbetald biljett (till fullo eller den del som du ej kunde använda)
  • alternativ transport till slutdestinationen - så snart som möjllgt
  • ombokning till ett senare datum som passar dig, beroende på platstillgänglighet

Även vid extraordinära omständigheter måste flygbolagen ge den service du eventuellt är i behov av under tiden du väntar på din alternativa transport.

Sanningen om överbokning

Vid överbokning är flygbolagen i första hand skyldiga att söka efter frivilliga som ger upp sin reserverade plats i utbyte mot specifik ersättning eller förmåner. De frivilliga måste erbjudas ett val mellan full återbetalning eller alternativ resrutt.

Om den frivilliga väljer ombokning så skall flygbolagen erbjuda fortsatt service vid behov. Detta kan innefatta mat, tillgång till telefon, hotellrum (en eller flera nätter om det behövs) samt transport mellan flygplats och det erbjudna hotellet. Om du vägrar ge upp din bokning och du nekas ombordstigning, så har du direkt rätt till ersättning på mellan 250 euro (cirka 2 200 kr) och 600 euro (cirka 5 200 kr) per passagerare - samt en full återbetalning av den bokade biljetten.

Anslutningsflyg

Om du har ett anslutningsflyg så är reglerna generellt detsamma som för direktresor, förutom en viktig skillnad: I och med att det kan finnas fler flygbolag involverade, samt ha stopp både inom och utanför EU, när du reser med multipla flyg så kan det påverka din möjlighet att tillämpa EU-förordningen 261-2004.

Oavsett om du är på en direktflight eller på en resa med anslutningsflyg så måste din start- eller slutdestination vara lokaliserad inom EU för att du ska ha rätt att få ersättning enligt EG261/2004. För anslutningsflyg så är det också den totala förseningen vid slutdestinationen som avgör om du är berättigad till ersättning eller ej.*

* Termen "slutdestination" används för alla anslutningsflyg med ett och samma flygbolag, och de måste vara under samma bokningsnummer. Om du har bokat två separata flygningar med två eller flera olika flygbolag räknas varje flygning som en enskild flygresa med egen start- och slutdestination.

Anslutnings flyg EU flygbolag icke-EU flygbolag
Avgång utanför EU, ankomst utanför EU (stopp inom EU) ja ja, om förseningen/avbokningen skett inom EU
Avgång utanför EU, ankomst utanför EU (stopp utanför EU) ja nej
Avgång utanför EU, ankomst inom EU (stopp inom EU) ja ja, om förseningen/avbokningen skett inom EU
Avgång utanför EU, ankomst inom EU (stopp utanför EU) ja nej
Avgång inom EU, ankomst inom EU (stopp inom EU) ja ja
Avgång inom EU, ankomst inom EU (stopp utanför EU) ja ja

Varför är det så svårt att få ersättning?

Många flygbolag bestrider öppet den senaste EU-lagstiftningen. Dom tenderar att avvisa de flesta kompensationsärenden genom att åberopa "extraordinära omständigheter". Även i fall där EUCJ har beordrat bolag att betala ersättning så har många flygbolagt vägrat ett flertal gånger så vägrar många flygbolag. De förlitar sig helt enkelt på det faktum att en ensam flygpassagerare sannolikt kommer att dra sig ur, på grund av allt krångel med att utmana ett avslag i domstol.

De flesta ersättningskrav avslås med motiveringen "extraordinära omständigheter". Men vad exakt betyder "Extraordinära omständigheter"?

Ett försenat eller inställt flyg är inte alltid flygbolagets fel. När felet inte är deras så behöver de heller inte betala ut någon ersättning. "Extraordinära omständigheter" innefattar extrema väderförhållanden, politiska oroligheter samt strejk. Sådana händelser är utanför flygbolagens kontroll. För att kontrollera huruvida anledningen bakom ditt försenade eller inställda flyg var en extraordinär omständighet eller ej, kolla i diagrammet nedan för att se om du har rätt till ersättning.

Skäl angett av flygbolaget Tekniskt problem Dåligt väder förhållande Påverkan av andra flyg Problem på flygplatsen Strejk Ingen anledning har givits
Försening ja nej ja ja nej ja
Inställt ja nej ja ja nej ja
Överbokat - - - - - -

EG-förordningen 261/2004 kan laddas ner i sin helhet här.

Avgörande domslut

Under senare år har ett antal slagkraftiga domslut i rättsfall och beslut i EU gjort att förutsättningarna drastiskt har ändrats när det gäller passagerares rättigheter. Det är svårt för dig som konsument att hålla sig uppdaterad om alla förändringar, så vi har sammanställt några viktiga milstolpar här.

Februari 2004, Förordningen 261/2004 (Europeiska Gemenskapen)

Europaparlamentet och EU-kommissionen har inrättat denna förordning för att införa bestämmelser, kriterier och villkor gällande inställda flygningar, nekad ombordstigning samt passagerarrättigheter i de fall där flygbolaget inte kan placera kunden i den biljettklass de bokat. Det fanns ingen hänvisning till försenade flyg i dokumentet från 2004. Den förordningen trädde i kraft i Februari 2005.

December 2008, Wallentin-Hermann kontra Alitalia (Domstolsbeslut)

EU-domstolen har dragit slutsatsen att eventuella tekniska problem i flygplansunderhåll inte bör kategoriseras som "extraordinära omständigheter" (som alltså gör det möjligt för flygbolagen att undvika betala passagerarna ersättning för inställda flyg). Detta beslut stängde ett kryphål som flygbolag tidigare ofta använt för att undvika utbetalning genom sin lättsinniga tolkning av "extra ordinära omständigheter".

November 2009, Sturgeon kontra Condor Flugdienst GmbH (Domstol)

EU-domstolen fastslog i Sturgeon-fallet att ersättning även bör ges vid långa förseningar, på mer än tre timmar. Trots att det uttryckligen inte finns bestämmelser om detta i 261/2004, beslutades det i artikel 8 att ge utrymme för detta. Den domen godtogs inte av flygbolag som British Airways, Lufthansa och EasyJet, som önskade en rättslig prövning av saken och gav ett formellt klagomål till EU-domstolen.

Oktober 2012, förenade mål: (a) Nelson kontra Lufthansa och (b) the Queen/TUI Travel/IATA/British Airways/easyJet kontra CAA (Domstol)

EU-domstolen bekräftade att de passagerare vars flyg anländer mer än tre timmar försent kan ha rätt till ersättning för försening i linje med EU-förordningen 261/2004, om inte "extraordinära omständigheter" (bortom flygbolagens kontroll) försenade flyget. Domstolen fann också att kravet på att kompensera passagerare för försenade flyg är förenligt med Montreal-konventionen.

Den goda nyheten för dig som konsument är att det är högst osannolikt att detta beslut kommer att förändras. Detta på grund av att domslut från den högsta instansen av EU-domstolen inte kan överklagas. Domen kommer sannolikt att utlösa en mängd av ersättningskrav från försenade passagerare, vars ansökningar har lagts på is utav de engelska domstolarna och andra nationella domstolar i EU i avvaktan på resultatet av 2009:s Sturgeon-dom. Så, TUI:s fall har verkligen bidragit till att klargöra situationen för konsumenterna och flygindustrin. Liksom andra organ inom Europa så har luftfartsverket tvingats att uppdatera sin passagerar-portal för att precisera rättigheterna för resenärer.

September 2013, Jeff och Joyce Halsall kontra Thomas Cook (Staffordshire, UK)

Storbritanniens milsten är fallet Jeff and Joyce Halsall från Kidsgrove. Paret tog researrangören Thomas Cook till domstol 2009. En domare stängde dock ned fallet efter att flygbolaget meddelat att förseningen berodde på "extraordinära omständigheter", alltså utanför flygbolagets kontroll. Faktum var dock att flygförseningen den 31:a oktober 2009 berodde på ett mekaniskt fel. Mr Halsall överklagade senare detta beslut och vann. Luftfartsverket gav Halsall rättsliga seger under 2013. Det var den första domen av sitt slag i Storbritannien, där förordningen 261/2004 framgångsrikt kunde användas för att vinna i en rättstvist med ett flygbolag.

Februari 2013, Air France kontra Heinz Gerke Folkerts (Domstol)

I det här fallet beslutade EU-domstol att om en passagerare blir mindre än tre timmar försenad till ett anslutande flyg, men anländer till slutdestinationen mer än tre timmar försent, så har resenärenrätt till ersättning enligt Förordningen 261/2004.

Fru Luz-Tereza Folkerts hade en reservation på ett flyg från Bremen till Asunción i Paraguay, via Paris och São Paulo. Air France-flyget från Bremen till Paris var försenat: flyget avgick cirka 2,5 timmar efter utsatt avgångstid. På grund av detta så missade Folkerts sitt anslutande flyg från Paris till São Paulo, som också flögs av Air France, som senare bokade om henne på ett senare flyg till samma destination. På grund av den sena ankomsten i São Paulo missade Folkerts också sitt ursprungliga anslutande flyg till Asunción. Hon ankom därför 11 timmar efter den ursprungliga utsatta ankomsttiden.

Tidsfrist för kompensationsanspråk

Tidsfristerna för hur långt i efterhand ersättning kan sökas för försenade, inställda och överbokade flyg bestäms av nationell lagstiftning i varje EU-land.

I November 2012, fastslog EUCJ att den kompensationsåtgärd som föreskrevs i Artiklarna 5 och 7 av Förordningen EG 261/2004 faller “utanför Warszawa och Montreal Konventionen”. Därför, gäller inte den två-åriga begränsning som avses i Artikel 29 i Warszawa Konventionen och i Artikel 35 i Montreal-konventionen. Istället bör tidsfristerna bestämmas av den nationella lagstiftningen i varje EU land.

Klicka på den här länken för att läsa mer om inkurans.

USA-flyg inom USA

Alla flygpassagerare som reser inom USA är skyddade av strikta federala regler om nekad ombordstigning och kan begära ersättning i enlighet med dessa. Dock har USA inga liknande regler om försenade eller inställda plan.

Nekad ombordstigning

Det är olagligt för flygbolag i USA att sälja fler biljetter än det finns stolar, men många gör detta ändå för att kompensera för passagerare som inte dyker upp. Om det finns fler passagerare än stolar kan det hända att du blir kvarlämnad mot din vilja. Detta kallas också att bli "nekad ombordstigning". Det bästa sättet att undvika detta är att anlända tidigt (eftersom de som checkar in sist löper större risk att drabbas).

Du har rätt till ekonomisk ersättning om du nekas ombordstigning, enligt Code of Federal Regulations, Title 14, Aeronautics and Space, Part 250. Enligt denna regel har du rätt till 200 % av kostnaden för din enkelresa om du anländer till din slutdestination mellan en och två timmar senare än planerat. Det finns en övre gräns på 650 USD för denna ersättning. Om du anländer till din slutdestination mer än två timmar för sent har du rätt till 400 % av priset för en enkelresa, med en övre gräns på 1 300 USD.

Flygbolaget måste betala alla passagerare som ofrivilligt nekas ombordstigning, med kontanter eller check, på den dag det inträffar.

Försening Ersättning
0 till 1 timmes försenad ankomst Ingen ersättning
1 till 2 timmar (inrikes) eller 4 timmar (utrikes) försenad ankomst 200 % av priset för en enkelresa (högst 650 USD).
Över 2 timmar (inrikes) eller 4 timmar (utrikes) försenad ankomst 400 % av priset för en enkelresa (högst 1 300 USD).

Låt oss ta en närmare titt på den officiella statistiken för de senaste åren. Se nedanstående tabell:

Statistik om nekad ombordstigning - resor i USA
2008 2009 2010 2011 2012
Ombordstigna 576,476,000 548,041,000 595,253,000 539,230,000 600,774,000
Totalt antal som nekats ombordstigning 684,000 719,000 746,000 551,000 598,000
Frivilligt 620,000 651,000 681,000 509,000 539,000
Ofrivilligt 64,000 67,000 65,000 41,000 59,000
Procent som nekats ombordstigning 0.12 0.13 0.11 0.09 0.09

Under den första halvan av 2013 nekades över 277 000 passagerare (av 305 miljoner) ombordstigning. Av dessa fick 31 500 mindre ersättning än de hade rätt till. Den faktiska ersättningen enligt den senast publicerade datan ligger mellan 391 och 439 USD per passagerare, trots att federala regler säger att 200-400 % av priset för en enkelresa ska betalas, beroende på förseningens längd.

Baserat på den genomsnittliga kostnaden för en enkelresa och det faktum att de flesta förseningar (över 70 %) är längre än två timmar uppskattar vi att den genomsnittliga ersättningen borde vara 643,60 USD (inte 391-439 USD) per passagerare. Med andra ord betalar amerikanska flygbolag sina ofrivilligt kvarlämnade passagerare betydligt mindre än de har rätt till enligt gällande regelverk.

I dagens situation övertalar flygbolagen resenärerna att acceptera resecheckar (vilket i princip är likvärdigt med att övertala dem att frivilligt nekas ombordstigning) så att de får omedelbar, om än längre, ersättning. Faktum är att officiella data visar att närmare 10 gånger fler fall av nekad ombordstigning är frivillig, snarare än ofrivillig. Vi på AirHelp är övertygade om att passagerare genom att acceptera dessa checkar omedvetet gör det möjligt för flygbolagen att kringå regelverket och slippa undan att betala full ersättning. Vi vill upplysa dig om dina rättigheter så att du får den ersättning du har rätt till.

Mer om nekad ombordstigning

Det finns ytterligare en regel om nekad ombordstigning som du bör känna till: regeln om långvarig väntetid på asfalten.

Avsnitt 259 av regelverket Enhanced Protections for Airline Passagers ger råd om hur man "mildrar besväret för flygpassagerare under långvariga väntetider på asfalten och på andra sätt ökar flygbolagets ansvar." Regelverket gäller för alla amerikanska och utländska flygbolag och tvingar dem att inrätta kundtjänstprogram och beredskapsplaner för långa väntetider. Det här regelverket kräver dock inte av flygbolagen att de erbjuder ekonomisk ersättning för långa väntetider på asfalten. .

Flygbolagen måste publicera villkor för resande, beredskapsplaner för väntetid på asfalten och kundserviceprogram på sina hemsidor och utse en medarbetare som bevakar vilken inverkan förseningar, inställda flyg och långvariga väntetider på asfalten har på passagerarna. Denna medarbetare ska hjälpa till vid beslut om vilka flyg som ska ställas in och vilka som ska bli mest försenade, baserat på den inverkan detta troligen har på passagerarna. Flygbolagen måste också tillhandahålla till passagerarna postadressen, e-postadressen och webbplatsen för den avdelning som hanterar klagomål från kunder som gäller reguljärflyg.

Dessutom måste kundtjänstprogrammet beskriva passagerarnas rättigheter när det gäller biljetter, inställda resor, policyer för inställda flyg, förseningar, bagagehantering, bokningar, återbetalningar, passagerare med funktionshinder, passagerare som nekats ombordstigning, regler för stamkunder, samt flygplanens sätesplan. Flygbolagen måste årligen se över hur väl de följer detta program och skicka in resultatet till det amerikanska transportministeriet (DoT).