Ersättning vid försening

Den EU-lag som redogör för flygpassagerares rättigheter kallas i folkmun oftast för EG 261 eller EU 261. Detta är en europeisk lag som yrkar på att flygbolag ersätter sina passagerare ekonomiskt för nekad ombordstigning, långa flygförseningar och inställda flygningar. Denna lag omfattar de allra flesta flygrutter inom Europa, men även ett flertal internationella flygningar.

Det första kravet för att du ska vara berättigad ersättning vid försening är att förseningen är minst tre timmar, och att din flygning avgår från eller anländer till en flygplats inom EU. I det fall avgången sker från ett land utanför EU men har sin destination inom EU gäller att flygbolaget måste vara europeiskt för att du ska omfattas av lagen.

Kontrollera ersättning

Vad gäller om flyget är försenat?

För att du ska få ersättning vid försening gäller att förseningen inte beror på något som faller under kategorin extraordinära omständigheter. Flygbolaget hänvisar ofta till "tekniska problem" eller "operationella omständigheter" som orsak till flygstörningen. Europadomstolen har flertalet gånger slagit fast att detta inte räknas som extraordinära omständigheter. För att flygbolaget ska undkomma ansvar för förseningen krävs det att den berodde på exempelvis svåra väderförhållanden, sabotage, politiska oroligheter eller terrorism.

Är du berättigad ersättning för din försening fastställs kompensationsbeloppet sedan baserat på tre faktorer. Nämligen resans avstånd, huruvida din flygning sker inom EU eller inte, samt förseningens längd. För att maximera möjligheten att få ersättning, uppmanar vi dig att spara alla dokument relaterade till resan, till exempel boardingkort och e-biljetter, men även eventuella dokument rörande erbjudanden om alternativa flygningar. Vi ger dig också rådet att vara uppmärksam i det som sker, exempelvis kan du fråga markpersonalen om information rörande flygstörningen, och göra egna noteringar om händelseförloppet. All information du kan samla in som bekräftar störningen kommer att vara värdefull för att du ska få igenom ditt krav.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag