Flygersättning

Vi har alla varit där. Avgångstiden flyttas framåt med flera timmar innan flyget till slut blir inställt. Det är aldrig kul att bli fast på flygplatsen, men de goda nyheterna mitt i all stress och frustration är att du kan ha rätt till ersättning för ditt inställda, försenade eller överbokade flyg. Faktum är att du kan ha rätt till hela 600 EUR i kompensation om detta händer dig. Om ditt flyg avgår till eller från en EU-flygplats och du anländer till din destination mer än tre timmar senare än schemalagt kan det mycket väl vara så att du är berättigad ersättning.

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera Ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Få koll på när du har rätt till flygersättning

Har du redan varit med om ett försenat eller inställt flyg som du inte ansökt om flygersättning för? Inga problem! Du kan ansöka om kompensation för flyg så länge de ägde rum under de senaste tre åren. Som flygpassagerare inom EU skyddas du nämligen av förordningen EG 261 2004 (EC 261) som omfattar dina rättigheter som flygresenär. Denna lag håller flygbolag ansvariga för försenade, överbokade och inställda flyg samt situationer där du som passagerare nekats ombordstigning trots att det inte var ditt fel. I regel kan denna lag appliceras på alla omständigheter som ligger inom flygbolagets kontroll.

Om du har ett internationellt flyg mellan medlemsländer av den så kallade Montreal-konventionen kan du också ha rätt till ersättning. Denna konvention gäller för internationella flygningar mellan de 120 medlemsnationer som erkänner den. Om du är osäker på vad som gäller för ditt flyg kan du kostnadsfritt kontrollera om du har rätt till ersättning direkt på AirHelps hemsida.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.

  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.

  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.

  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.

  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.

  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag