Rättigheter vid flygförsening

Inom EU finns en lag som berör flygpassagerares rättigheter, i folkmun kallas den för EG 261 eller EU 261. Lagen yrkar på att flygbolag kompenserar sina passagerare för olägenheter som drabbar dem i samband med försenade flyg. De flesta rutter inom Europa, samt ett flertal internationella flygningar, omfattas av denna lag. Vad som gäller för att du ska få ersättning vid flygförsening är att din flygning ska avgå från en flygplats inom EU, eller att din slutdestination finns inom EU och att ditt flygbolag är europeiskt. Om din flygning uppfyller dessa krav och är försenat med mer än 3 timmar kan du ha rätt till så mycket som 600 € i kompensation.

Kontrollera ersättning

Vad gäller när flyget är försenat?

Dina rättigheter vid flygförsening omfattar mer än enbart ekonomisk kompensation. Vid en flygstörning är du berättigad en rad olika förmåner under tiden du väntar på att flygbolaget ska lösa den rådande situationen. Exempelvis är flygbolaget skyldigt att förse dig med måltider och förfriskningar, samt tillgång till kommunikation. Är situationen sådan att du behöver övernatta måste flygbolaget tillhandahålla dig ett hotellrum, och även transport till och från flygplatsen om det är nödvändigt. I de fall där du blir erbjuden en alternativ flygning har flygbolaget ingen rätt att ta mer betalt ifall de placerar dig i en bättre prisklass än den du ursprungligen bokade.

Av samma anledning har du också rätt till ersättning om du behöver resa i en lägre klass än den ursprungliga. Exakt vad du har rätt till avgörs baserat på förseningens längd, flygningens längd samt om flygningen sker inom eller utanför EU. Det finns situationer där flygbolaget kan undkomma ansvar, detta i de fall där förseningen beror på omständigheter som räknas som "extraordinära". "Tekniska problem" eller "operationella omständigheter" är däremot inte tillräckligt för att flygbolaget ska undkomma ansvar.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag