EC 261 kompensation

Förvånansvärt få flygresenärer vet om att de faktiskt kan ha rätt till ersättning enligt europeisk lag om deras flyg blir försenat, inställt eller överbokat. Tyvärr händer det alltför ofta att flygbolagen kommer undan utan att behöva betala ut den flygkompensation till sina passagerare som de i själva verket är skyldiga dem. Med AirHelp kan du snabbt och lätt kontrollera om du har rätt till ersättning. Det kostar inget att ta reda på och du debiteras endast en serviceavgift om din ersättning betalas ut. AirHelp har redan hjälpt 16 miljoner passagerare att ansöka om ersättningen de har rätt till. Se till så att du inte missar din chans.

Kontrollera ersättning

Så fungerar EU-förordningen

Det är inte alla flygpassagerare som vet hur det fungerar med EC 261 kompensation. Denna kompensation stöds av EU-förordningen EG (nr) 261 som skyddar dina rättigheter som flygresenär. Enligt denna bestämmelse kan du ha rätt till hela 600 EUR per person om du varit med om ett flyg som blivit inställt, försenat eller överbokat. Denna förordning gäller för alla ankommande eller avgående flyg till eller från en EU-flygplats och gäller för förseningar där du landat på din slutdestination mer än tre timmar senare än schemalagd ankomst.

Denna regel skyddar dig även om du nekats ombordstigning och det inte var ditt fel. Sist men inte minst kan du ha rätt till ersättning om anledningen bakom ditt inställda eller försenade flyg låg inom flygbolagets kontroll. Detta kan till exempel vara strejkande kabinpersonal. Exempel på situationer som flygbolaget inte kan kontrollera, så kallade force majeure, är till exempel dåligt väder eller strejkande flygplatspersonal. Missa inte din chans till kompensation och skicka in ett ärende med AirHelp redan idag.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag