Flygpassagerares rättigheter

Flygpassagerares rättigheter finns reglerade i lagar och förordningar som är till för att ta till vara på dina rättigheter vid oförutsedda situationer, t.ex. inställda flyg. När en sådan situation uppstår har du rätt till kompensation från flygbolagen. Vad lagarna täcker och vilken typ av kompensation du har rätt till skiljer sig åt för olika delar av världen.

Det finns ett stort antal internationella lagar som är effektiva hjälpmedel när du ska kräva kompensation från ett flygbolag, bland annat olika lagar i USA, Brasiliens ANAC 400, Montreal-konventionen och EU:s förordning 261/2004. På Airhelp har vi mer än sex års erfarenhet av att hjälpa flygpassagerare att få sin rättmätiga ersättning och hittills har vi hjälpt sexton miljoner kunder.

Kontrollera ersättning

Vad innebär EU:s reglering för dig som flygresenär

De gemensamma reglerna för flygpassagerares rättigheter inom EU finner du i EU:s förordning 261/2004. I förordningen har EU sammanställt de gemensamma reglerna för vad som gäller vid inställt flyg, försenad flygning och nekad ombordstigning mot din vilja. Som flygpassagerare skyddas du av 261/2004 om du har en biljett eller bokningsbekräftelse på en resa som utgår ifrån en flygplats inom EU, landar inom EU eller om flygbolaget har sitt huvudsäte inom EU.

EU 261/2004 omfattar alla de tjugosju EU länderna. Övriga områden i världen som tillhör EU, och inkluderas av EC 261/2004, är Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion Island, Mayotte, Saint Martin, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna. Även Island, Norge, Schweiz och Storbritannien omfattas av förordningen. Det gör däremot inte Färöarna, Isle of Man och Kanalöarna. Du kan ha rätt till så mycket som 600 EUR i ersättning. Ersättningsbeloppet beräknas på flygningens distans och inte biljettens pris. Du kan enkelt och gratis kolla om du har rätt till ersättning med hjälp av Airhelps ersättningskalkylator.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag