Ersättning vid flygstrejk

Den EU-lag som bevakar flygpassagerares rättigheter kallas i vardagligt språkbruk för EU 261 eller EG 261. Denna lag kräver att flygbolag kompenserar sina passagerare för olika flygstörningar, exempelvis förseningar, inställda flyg och nekad ombordstigning, även när detta sker till följd av en flygstrejk. Lagen omfattar flyg som avgår inom EU eller utförs av ett Europeiskt flygbolag med ankomst inom EU. Detta är en relativt ny lag, och så sent som 2018 slog EU-domstolen i Luxemburg fast att även störningar som sker till följd av att flygbolagspersonal gått ut i strejk ska kompenseras. Flygbolagen hålls alltså ansvariga för sin personals handlingar.

Kontrollera ersättning

Rättigheter inom EU - Flygstrejk

För dig som passagerare innebär detta att du har rätt till ersättning vid flygstrejk när strejken omfattar antingen piloter, kabinpersonal, flygbolagsingenjörer eller andra anställda som arbetar i flygbolagets direkta närhet. För att uppfylla kraven för ersättning vid flygstrejk ska ditt flyg ha varit försenat med minst 3 timmar eller mer, eller ha ställts in mindre än 14 dygn innan den planerade avgångstiden. Det finns tillfällen då du inte har rätt till ersättning för flygstörning orsakad av en flygstrejk, detta gäller om strejken är utom flygbolagets kontroll. Exempelvis om säkerhetspersonal, flygledningspersonal eller bagagehanteringspersonal på flygplatsen strejkar, eller om strejken beror på en politisk instabilitet.

Dessa scenarier faller under kategorin extraordinära omständigheter. Är du berättigad ersättning avgörs beloppet du har rätt till av ett antal olika faktorer, exempelvis huruvida flygningen sker inom EU eller inte och hur lång flygningen är. Beroende på omständigheterna kan du ha rätt till så mycket som 600 €. Värt att komma ihåg är att du vid en flygstrejk orsakad av flygbolaget också har rätt till en rad andra nödvändigheter, exempelvis måltider, tillgång till kommunikation samt övernattning, och om det skulle behövas även transport till och från flygplatsen till övernattningsplatsen.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag