Inställda flyg ersättning

Har du råkat ut för ett inställt flyg inom EU? Då kan det tack vare EU-förordningen EG 261 finnas ersättning att hämta. En majoritet av Sveriges befolkning är inte medvetna om denna lag och går därför miste om sina rättigheter vid flygstörningar. EG 261 omfattar flighter som avgår från EU, eller anländer till en flygplats inom EU och opereras av ett Europeiskt flygbolag. Tack vare denna lagstiftning kan du kräva ersättning av ditt flygbolag för förseningar som överstiger tre timmar. Kommer detta som en nyhet för dig? Oroa dig inte, det är möjligt att begära ersättning för inställda flyg retroaktivt så långt som tre år tillbaka i tiden.

Kontrollera ersättning

Rättigheter inom EU om flyget ställs in

För inställda flyg ersättning gäller att du kan kräva kompensation i de fall där flygbolaget inte meddelat dig minst 14 dagar i förväg. Beloppet du har rätt till varierar mellan 250 och 600 €, och avgörs av resans avstånd samt om den skedde inom EU eller inte. Samma regler gäller även när flygbolaget ändrar tiden för en flygning istället för att ställa in den. Beroende på hur stor skillnaden är mellan den ursprungliga resan och den nya har du rätt till ersättning enligt EG 261.

Lagen omfattar de flesta situationer där störningen inte orsakats av exempelvis sabotage, politiska oroligheter eller svåra väderförhållanden. Vi uppmanar dig dock att vara vaksam till när flygbolag skyller på dåligt väder. Exempelvis kan det vara värt att notera ifall andra flygbolag vid samma tidpunkt också ställer in flighter till följd av samma anledning. Viktigt att veta är också att EU-domstolen upprepade gånger har slagit fast att "tekniska problem" eller "operationella omständigheter" inte befriar flygbolaget från ansvar, eftersom att dessa problem ofta beror på exempelvis bristande rutiner hos flygbolaget.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag