Rättigheter försenat flyg

Miljontals människor reser med flyg varje år. För det mesta är det ett smidigt och snabbt sätt att upptäcka världen på. Men ibland går det inte riktigt som det var tänkt och du kan råka ut för ett rejält försenat flyg. Ett flyg som inte kommer fram i tid kan bidra till både bekymmer och ändrade planer. Som konsument har du flera rättigheter som är viktiga att känna till. Du kan exempelvis ha rätt till ersättning från ditt flygbolag och i vissa fall kan du till och med få tillbaka pengarna för en del av eller hela din flygbiljett.

Kontrollera ersättning

Dina rättigheter och flygbolagets skyldigheter vid en försenad flygresa

Dina rättigheter vid ett försenat flyg regleras av den europeiska lagen EC 261. Lagen finns till för att skydda passagerares rättigheter när oväntade saker inträffar. I lagen står det bland annat att flygbolag måste kompensera sina passagerare för långvariga flygförseningar. Vilken ersättning du kan få vid en försenad flygning varierar beroende på resa och hur pass försenat flyget är. Exempel på kompensation är assistans med mat, telefonsamtal och gratis hotellrum. Du kan även få tillbaka pengarna för din flygbiljett samt gratis returflyg.

Lagen EC 261 gäller alla passagerare som reser från en europeisk flygplats. I vissa fall omfattas även passagerare som flyger till och från utomeuropeiska destinationer. Trots att flygbolagen är skyldiga att informera sina passagerare om vad lagen innebär så känner hela 85 % av alla flygresenärer inte till sina rättigheter. Och visst är det sällan man läser igenom eller har koll på en hel lagstiftning. Därför finns vi på Airhelp, för att enkelt hjälpa dig att förstå dina rättigheter och möjligheter att bli kompenserad när flyget blir försenat. Läs igenom informationen och få den ersättning du har rätt till med hjälp av Airhelp.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag