Rättigheter vid försenat flyg

Om du flyger inom EU, eller med ett europeiskt flygbolag, och blir sen till din destination har du ett antal rättigheter vid försenat flyg. Om förseningen blir lång kan du bland annat få en kontantersättning och ersättning för hotell. Vad flygbolaget är skyldiga att betala till dig och ersätta dig för regleras i EG 261. Det är även den förordningen som reglerar vilka slags förseningar ett flygbolag är skyldig att ersätta dig för. Om förseningen är en produkt av det som kallas för extraordinära omständigheter behöver bolagen inte betala någon ersättning. Till sådana omständigheter räknas bland annat ett osäkert politiskt läge, säkerhetsrisker och strejker.

Kontrollera ersättning

När flyget är försenat har du som är passagerare vissa rättigheter

Dina rättigheter vid försenat flyg börjar när flygningen har blivit två timmar sen. När det händer ska flygbolaget först och främst informera dig om dina rättigheter genom att dela ut information om detta på plats. Beroende på hur lång flygsträckan är har du efter två, tre eller fyra timmar också rätt att få ringa två telefonsamtal eller skicka två meddelanden samt bli erbjuden mat och dryck.

Skulle det bli en lång försening så att planet avgår först fem timmar efter den ursprungliga tiden skall du istället bli erbjuden att bli ombokad till ett annat flyg, men du kan också välja att avboka din biljett eller att boka om den till ett senare tillfälle som passar dig. Om du anländer mer än tre timmar för sent till din destination har du även rätt att få en kontantersättning. Den kan vara allt mellan 250 och 600 €. För kortare flygningar gäller det lägre beloppet och ju längre flygningen är desto högre blir beloppet. Om flyget går utanför EU, är över 3 500 kilometer och omfattas av EG 261 kan beloppet komma att halveras.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag