Ersättning flygstrejk

En flygstrejk innebär ofta en stor mängd störningar i flygtrafiken och kan både leda till förseningar och inställda flygningar. Om du har bokat ett plan som på grund av en strejk avgår för sent eller blir inställt har du samma rättigheter som när ett flyg blir försenat eller inställt av någon annan anledning. Reglerna för ersättning vid flygstrejk styrs av EU-förordningen EG 261 och i den framgår det att om strejken ligger utanför flygbolagets kontroll är de inte skyldiga att kompensera dig. En sådan strejk skulle exempelvis kunna vara att markpersonalen strejkar, så att planet därför inte kan avgå eller landa i tid. Om strejken däremot pågår inom själva flygbolaget är de skyldiga att ersätta dig.

Kontrollera ersättning

Ersättning flygstrejk - dina rättigheter som passagerare

Om strejken berör personalen på flygbolaget du skall resa med och du inte har blivit meddelad om att flygningen är inställd eller erbjuden att bli ombokad till ett annat plan med liknande avgångstid 14 dagar innan avresa har du rätt till en ersättning flygstrejk. Den högsta ersättningen du kan få vid en strejk uppgår till 600 €. Den summan har du rätt att få om flygningen går utanför EU, är mer än 3 500 kilometer lång och du aldrig kom fram till destinationen, eller blev mer än fyra timmar sen. För kortare flygningar och förseningar blir beloppet något lägre.

När det råder strejk kan det också hända att flygbolagen måste neka sina passagerare ombordstigning. Om det skulle hända dig och du inte själv går med på att inte åka med planet skall flygbolaget ersätta dig för besväret enligt det som anges i EG 261. I de fall strejken gör att din flygning blir mer än fem timmar sen har du även rätt att avboka din biljett och få full återbetalning.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag