Vad gäller vid försenat flyg

När ett flyg blir försenat kan du som passagerare vara berättigad till olika typer av ersättning. Vad du har rätt till regleras enligt EU-lag EG 261, och den gäller för alla flygningar som går inom Europa, men även för sådana som börjar här. Om flygbolaget är europeiskt omfattas även flygningar som börjar utanför Europas gränser, förutsatt att destinationen är inom EU. Däremot gäller inte EG 261 för flygningar som uteslutande går utanför EU-området. Det är när flyget är försenat mer än tre timmar som flygbolagens skyldighet att betala ersättning till de drabbade passagerarna träder i kraft.

Kontrollera ersättning

Flygningar som omfattas av EG 261

Så, vad gäller vid försenat flyg när förseningen är mer än tre timmar? Först och främst är orsaken till förseningen viktig. Om den uppstod till följd av det som kallas för extraordinära omständigheter, såsom att blixten slagit ner eller att väderförhållandena är ogynnsamma, behöver flygbolagen inte betala ut någon ersättning. Om det inte förekommit en sådan orsak får du en ersättning som baseras på förseningens och flygsträckans längd. Det kan vara bra att känna till att förseningstiden beräknas från när planet står vid gaten och inte när det landar. Det högsta beloppet du kan få när flyget är försenat är 600 €.

För att få det beloppet ska planet vara mer än fyra timmar sent, och flygningen ska vara längre än 3 500 kilometer och gå utanför Europa. Skulle det vara så att du har anslutningsflyg som du missar på grund av en försening har du även då rätt till ersättning förutsatt att alla rutter bokats inom en och samma bokning. I samtliga fall räknas förseningstiden och den påföljande ersättningen ut från när du anländer till din slutgiltiga destination.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag