Flyg inställt ersättning

Någon gång i livet råkar vi alla ut för ett inställt flyg. Då är det viktigt att veta att det finns en EU-förordning som heter EU 261 (även kallad EG 261). Den redogör för flygpassagerares rättigheter vid olika flygstörningar. EU 261 omfattar alla flighter som antingen avgår från en flygplats inom EU eller har sin destination inom EU. I det senare fallet gäller att flighten också måste opereras av ett Europeiskt flygbolag. Enligt EU 261 är flygbolaget skyldigt att betala dig ersättning om ditt flyg ställs in mindre än 14 dagar innan den planerade avfärden. Summan du har rätt till varierar mellan 250 och 600 €. Du kan kräva ersättning retroaktivt för flygstörningar upp till 3 år tillbaka i tiden.

Kontrollera ersättning

Vilken ersättning kan man få vid inställt flyg?

Enligt EU 261 har du rätt till flyg inställt ersättning - förutom ett schablonbelopp också en rad olika förmåner. Exempelvis ska flygbolaget förse dig med måltider, nödvändig kommunikation, logi om flygstörningen innebär en övernattning, samt transport mellan login och flygplatsen. Det exakta beloppet du har rätt till avgörs av resans avstånd, samt om flighten skulle ske inom EU eller inte. Beror ditt inställda flyg på exempelvis svåra väderförhållanden, strejk bland flygplatspersonalen, plötsligt fel på flygplatsens radar eller politiska oroligheter är flygbolaget inte skyldigt att betala dig ersättning.

Detta eftersom att dessa scenarier faller under kategorin extraordinära omständigheter. Något som däremot inte upphäver denna skyldighet hos flygbolaget är när de hänvisar till "tekniska problem" eller "operationella omständigheter", då detta med stor sannolikhet beror på bristande rutiner hos flygbolaget självt. För att underlätta en eventuell tvist med flygbolaget om du planerar att kräva ersättning för ett inställt flyg, uppmanar vi dig att behålla alla dokument relaterade till flygstörningen. Det kan också vara värdefullt att ta egna anteckningar om händelseförloppet.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag