Försenat flyg

När man är ute och reser vill man kunna vara säker på att allt går smidigt och att man kommer fram i tid. Tyvärr är inte alltid detta fallet, och det händer allt som oftast att flyg blir inställda, överbokade och framför allt försenade. Detta kan vara stressande, och mitt i all frustration kan det vara bra att känna till sina rättigheter som flygpassagerare. Som flygresenär skyddas du av vissa EU-förordningar som kan ge dig rätt till så mycket som 600 EUR i ersättning för ditt försenade flyg. Med AirHelp kan du enkelt skicka in ett kravärende för att få den ersättning du har rätt till.

Kontrollera ersättning

Detta har du rätt till om ditt flyg blir försenat

Om du har varit med om ett försenat flyg kan du helt gratis se hur mycket du kan ha rätt till. På AirHelps hemsida kan du snabbt och enkelt se om din flygförsening är berättigad ersättning och skicka in ditt ärende. Det är helt riskfritt eftersom du endast debiteras om ditt ärende vinns. Det är tack vare EU-lagen EG nr (261) som du som flygpassagerare på ett flyg till eller från en EU-flygplats kan ha rätt till ersättning om ditt flyg blir inställt, försenat eller överbokat. Detta gäller så länge anledningen till flygstörningen ligger innanför flygbolagets kontroll och är företeelser som de kunnat förutse.

Exempel på detta är till exempel strejkande kabinpersonal. Om flygförseningen däremot uppstod till följd av dåligt flygväder eller strejkande flygplatspersonal kan flygbolaget inte hållas ansvarigt. AirHelp har hittills hjälpt 16 miljoner flygpassagerare att kräva den ersättning de har rätt till, så se till så att du inte går miste om din chans!

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag