EU regler försenat flyg

Har du någon gång råkat ut för ett försenat flyg? Vi vet hur irriterande och stressande det kan vara. Endast 25-50 procent av Sveriges befolkning är medvetna om att en flygförsening på minst 3 timmar kan berättiga till så mycket som 600 € i ersättning från flygbolaget. Detta tack vare den EU-lag som kallas för EG 261 eller EU 261 och som reglerar flygpassagerares rättigheter vid olika sorters flygstörningar. För att du ska omfattas av lagen krävs det att avgången för din flight sker inom EU, eller att den anländer till en flygplats inom EU och att flygbolaget som opererar flygningen har sitt huvudkontor inom EU.

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera Ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Regler inom EU när flyget är försenat

De regler som finns inom EU, eu regler försenat flyg, ger dig förutom en schablonersättning från flygbolaget även rätt till ersättning för eventuella kostnader som kan ha uppkommit i samband med det försenade flyget. Detta kan vara exempelvis mat och dryck eller övernattning på hotell. Enligt EU 261 har du också rätt till nödvändiga telefonsamtal samt transport till och från din logi ifall förseningen tvingar dig att övernatta.

För att underlätta processen om du planerar att ställa krav på ditt flygbolag för flygstörningen uppmanar vi dig därför att spara alla kvitton som rör dina utlägg. Viktigt att veta är också att det är den totala förseningstiden vid ankomsten till din destination som avgör hur försenad flighten anses vara, och att man räknar flyget som ankommet när den första av dörrarna på planet öppnas. Som med allting annat här i livet finns det även här undantag, och i vissa situationer kan flygbolaget undkomma att betala dig ersättning. Exempelvis om förseningen beror på en så kallad extraordinär händelse, som dåligt väder, terrorism eller strejk bland flygplatspersonalen.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.

  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.

  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.

  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.

  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.

  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag