EU försenat flyg

Vad har du för rättigheter inom EU när ditt flyg är försenat? Det håller EU-förordningen EU 261 koll på åt dig. EU 261 är ett regelverk som yrkar på att flygbolag ska kompensera sina passagerare för olika sorters flygstörningar såsom inställda flyg, förseningar eller nekad ombordstigning. Avgår din flight från en flygplats inom EU, eller har sin destination inom EU och opereras av ett Europeiskt flygbolag, omfattas du av lagen. Du kan kräva kompensation för alla förseningar som överstiger 3 timmar, och beloppet du har rätt till varierar mellan 250 och 600 €. Det är även möjligt att kräva ersättning retroaktivt för försenade flyg. Hur långt tillbaka i tiden det är möjligt varierar beroende på var flygbolaget har sitt säte.

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Rättigheter inom EU vid försenat flyg

Så hur gör du då om du vill kräva kompensation för ett inom EU försenat flyg? Vi uppmanar dig först av allt att spara alla dokument rörande flygstörningen. Det kan vara kvitton för eventuella utlägg du dragit på dig till följd av störningen, boardingkort, e-biljetter eller dokument rörande eventuella alternativa flygningar flygbolaget erbjudit dig. Skriv också ner detaljer som kan vara värdefulla i ett senare skede, exempelvis vad markpersonalen anger för orsak till förseningen, och den exakta tidpunkt ditt flyg anlände.

Flyget räknas som ankommet när det står stilla på landningsbanan och den första av planets dörrar har öppnats och passagerarna är välkomna att gå av planet. För att du ska kunna få ekonomisk kompensation för ditt försenade flyg gäller också att förseningen ska anses vara flygbolagets ansvar och inte bero på en extraordinär omständighet. Tekniska problem eller operationella omständigheter beror oftast på flygbolaget självt och de kan enligt EU-domstolen inte undslippa ansvar för en försening till följd av dessa anledningar.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag