Inställt flyg ersättning

Den EU-lag som behandlar flygpassagerares rättigheter heter officiellt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004. För att det inte ska bli så krångligt kallar vi den oftast för EG 261 eller EU 261. Detta är en europeisk lag som begär att flygbolag kompenserar sina passagerare för långvariga flygförseningar, nekad ombordstigning, samt inställda flygningar. Denna EU-lag kan tillämpas på de allra flesta flygrutter inom Europa, men många internationella flygningar inkluderas också i lagen. För att du ska ha rätt till ersättning gäller det att din flygning antingen avgår från eller anländer till en flygplats inom EU, eller att du flyger med ett europeiskt flygbolag.

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Rättigheter inom EU - inställt flyg

För inställt flyg ersättning inom EU kan du ha rätt till så mycket som 600 €, så länge du inte blivit meddelad om detta minst 14 dagar i förväg. Står du på flygplatsen med resväskan redo och ditt flyg blir inställt finns det alltså god anledning till att undersöka vilka dina rättigheter är. Som med allting annat här i livet är vägen till att få ersättning för ett inställt flyg inte rak, utan ett antal olika faktorer avgör huruvida du är berättigad ersättning eller inte.

Vid inställt flyg ersättning kan flygbolaget exempelvis undvika att betala dig om de erbjuder dig en omdirigering som uppfyller vissa krav, eller om flygningen ställdes in till följd av något som faller under kategorin extraordinära omständigheter. Vi kan lugna dig med att "tekniska problem" eller "operationella omständigheter" enligt Europadomstolen inte räknas som extraordinära omständigheter. Om vi utgår från att din flygning är berättigad ersättning, avgörs kompensationsbeloppet sedan baserat på tre faktorer. Hur lång resan är, om den sker inom EU eller inte, samt förseningens längd och huruvida du accepterar en dirigering till en annan flygning.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag