Ersättning för inställt flyg

Den EU-förordning som gäller för flygresor inom Europa, samt för flygresor utanför området som görs av ett europeiskt flygbolag, kallas för EG 261. Förordningen tydliggör vilka rättigheter du som passagerare har när det flyg du har bokat blir inställt. Flygbolag får naturligtvis ställa in flygningar, men om de gör det senare än det som framgår i förordningen kan de behöva betala ersättning för inställt flyg till dig som är deras passagerare. Om du blir meddelad om att flygningen är inställd och ombokad till en annan tidpunkt mer än två veckor innan avgångsdatumet behöver bolaget inte betala ut någon ersättning till dig.

Kontrollera ersättning

Vilken slags ersättning har du som passagerare rätt till?

Du kan däremot ha rätt till ersättning för inställt flyg om bolaget bokar om dig 13 dagar eller färre före avresan. Om ombokningen görs 7-13 dagar innan du skall resa får avgångstiden flyttas fram som mest två timmar, och ankomsttiden får maximalt vara fyra timmar senare än på den ursprungliga bokningen. Bokas du om mindre än 7 dagar innan avresan gäller i stället en gräns på en timme för avgången och två timmar för ankomsten.

Överstiger flygbolaget de här gränserna behöver de betala ut ett kontantbelopp till dig som räknas ut utifrån resans längd. Utöver att du har rätt till en sådan ersättning kan du också kräva att flygbolaget ersätter dig för eventuella övriga kostnader som du drabbats av på grund av att flyget blivit försenat eller inställt. Till sådana kostnader kan exempelvis mat, förlorad arbetsinkomst eller en hotellnatt som du inte kunnat nyttja höra. För att du skall kunna få skadestånd måste du kunna bevisa att du har haft de utgifter du kräver ersättning för med hjälp av kvitton och intyg.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag