Ersättning inställt flyg strejk

Den EU-lag som vanligen kallas EU 261 eller EG 261 hjälper dig som passagerare att hålla koll på dina rättigheter vid flygstörningar, vilket inkluderar strejker. Denna lag kräver nämligen att flygbolag ska kompensera sina passagerare för förseningar, inställda flyg eller nekad ombordstigning. Lagen omfattar även situationer när detta sker till följd av en flygstrejk. Har du bokat en resa från en flygplats inom EU, eller till en destination inom EU med ett europeiskt flygbolag, och din resa ställs in mindre än 14 dagar innan avresa kan du ha rätt till så mycket som 600 € i kompensation från flygbolaget. Enligt ett beslut i EU-domstolen i Luxemburg 2018 kan du även kräva ersättning retroaktivt så långt som tre år tillbaka i tiden.

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Rättigheter inom EU - inställt flyg vid strejk

För att du ska ha rätt till ersättning inställt flyg strejk gäller att strejken måste ske hos flygbolagets anställda eller hos anställda som arbetar i flygbolagets direkta närhet. Exempelvis piloter, kabinpersonal eller flygbolagsingenjörer. Flygplatsens säkerhetspersonal, flygledningspersonal eller bagagehanteringspersonal omfattas däremot inte av detta och strejken anses då ligga utanför flygbolagets kontroll. Flygbolaget kan inte heller hållas ansvarigt om strejken beror på politisk instabilitet, då detta räknas som en extraordinär omständighet.

De kan också undkomma att behöva kompensera dig ekonomiskt om de senast 14 dagar innan den planerade avgången erbjuder dig ett flyg med liknande ankomsttid. Är du berättigad ersättning för ett inställt flyg till följd av en strejk, avgörs beloppet du har rätt till av två faktorer: om flygningen skedde inom eller utom EU samt resans avstånd. Om du inte väljer att ta en alternativ flygning som flygbolaget erbjuder dig, har du även rätt att ställa in din bokning och få full återbetalning för den.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag