Avbryt Knapp för att stänga modalitetsfönster

TUI Airlines kompensation: Ersättning försenat flyg TUI

Har ditt flyg med TUI Airlines blivit försenat så har du kommit till rätt plats för att begära ut flygkompensation. Här finnesr du det som du behöver veta ifråga om att begära ersättning försenat flyg TUI
Airlines:

Kontrollera ersättning
TUI Airlines - flugit med dem på sistone? Kontrollera din ersättning

Ersättning Försenat Flyg TUI Airlines

Givetvis gör flygbolagen sitt yttersta för att inte missa tiderna, men det går ändå går inte alltid som planerat. AirHelp hjälper dig gärna få ut din flygkompensation ifall din flygresa inte gått som du har tänkt dig – genom oss slipper en mängd administrativt trassel för att få ersättning.

Då ditt flyg med TUI Airlines blivit försenat eller inställt så finns det faktiskt ingen bra anledning att börja fylla i komplicerade formulär. Inte när du det räcker med att fyller i informationen kring ditt flyg och därefter får reda på ifall du har rätt ersättning. Vi som team av betrodda branschexperter kan lagarna på området utan och innan, vilket gör att du slipper du investera din egen tid på att jaga klarhet och flygbolag kors och tvärs. Därutöver slipper du bekymra dig över allt pappersarbete eller besväret med att eventuellt driva ditt ärende i domstol – den biten tar vi också hand om.

Rätten till ersättning för försenat flyg bygger på flera delar och i syvende och sist kretsar det kring frågan om om felet kan anses ligga hos TUI Airlines. Inte omöjligt att TUI Airlines frestar dig med ett presentkort – lite för att smörja dig medan du väntar. Men ett varningens finger i dessa lägen, då vi har sett ärenden passagerare, genom att acceptera erbjudandet faktiskt avsäger sig sin rätt till ersättning. Med tankepå risken att gå miste om din ersättning gör du därför bäst i att i det närmaste klicka på knappen ”Kontrollera ersättning” – vi kontrollerar om du är berättigad ersättning och meddelar dig snarast möjligt.

På så vis gör det enkelt för dig själva få klarhet i om din flygstörning med TUI Airlines berättigar till ersättning, och se till att du då också får den. Från dig behöver vi bara flightnummer, din e-postadress samt några uppgifter till så att du får den ersättningen som du ju faktiskt har rätt till.

Mitt flyg med TUI Airlines försenades - har jag rätt till kompensation? Du kan begära upp till 600 euro i ersättning om det är så att din fligth försenats, ställts in eller överbokats senaste tre åren. Kontrollera din ersättning

Ersättning för inställt flyg med TUI Airlines

Det händer de flesta flygbolag och av olika skäl att flyg ställs in – TUI Airlines är inget undantag på den fronten. Kan de så kommer TUI Airlines att försöka boka om dig, utan extra kostnad, så att du kommer med ett annat flyg. Denna lösning är faktiskt den allra vanligaste när det kommer till inställda flyg –  TUI Airlines går automatiskt vidare med försöka boka om dig på ett annat flyg, så att du trots olägenheten ändå kommer vidare på din resa. Därutöver kan du be om ytterligare justeringar ifall den alternativa lösningen inte fungerar för din del eller du inte längre vill ta den rutten.

För den händelse att flyget helt måste bokas av så kan biljetterna bokas om på TUI Airlines hemsida. Utifrån vilken typ av biljett du har köpt så lär du att bli ombedd att betala omboknings- och en administrationsavgift. Ifall du bokar om till en biljett som är dyrare än ditt ursprungliga flyg så kommer du även att behöva betala mellanskillnaden för biljetterna. I allmänhet är det så att du kan boka om i den mån flygbolaget ännu har lediga platser inom samma klass eller uppåt.

Vi på AirHelp erbjuder vårt juridiska kunnande – det där som kan hjälpa dig i de lägen där TUI Airlines ställt in ditt flyg och inte har meddelat dig om detta minst 14 dagar i förväg och inte heller givit dig ett nytt färdalternativ. Vi kliver då in och ger dig en smidigare väg framåt eftersom EU-rätten – specifikt EG261, ger dig som flygpassagerare rättigheter, inte minst rätt till ersättning för inställda flyg.

Genom oss kan du få bättre grepp om nämnda rättigheter, och stöd i att ställa dina krav.

Generellt gäller alltså att lagen är på din sida. Men några undantag finns också. Bland dem räknas tillfällen då flyget försenades eller ställdes in på grund av ”extraordinära omständigheter”, vilka definieras lite löst som händelser utom flygbolagets kontroll. Bland såna händelser räknas såväl blixtnedslag som akuta sjukdomsfall och strejkande personal på flygplatsen eller hos flygtrafikledningen. Men! Ifråga om strejk räknas det inte som extraordinär omständighet ifall det är flygbolagets egen personal som strejkar  – berörs ditt flyg av en sån strejk så berättigas du alltså alltjämt till ersättning. Detta eftersom flygbolagets ledning ses som ansvarigt för beteenden hos sin egen personal.

Det händer också att ett flygbolag motiverar ett försenat eller inställt flyg i termer av t.ex. ”operativa problem” eller ”tekniska problem”. Känn då till att dessa problem inte hör till ”extraordinära omständigheter” mao. att du trots dem är berättigad till ersättning för ditt inställda flyg. Är du inte helt säker på huruvuda ditt flyg berättigar så klicka då på knappen ”Kontrollera ersättning”, för att se hur det ligger till för din del. Vi låter då våra juridiskt sakkuniga titta på ärendet. De kommer att kunna meddela dig om ditt inställda flyg med TUI Airlines är berättigat. Det vi behöver är ditt flightnummer, e-postadress och några ytterligare uppgifter. Vi lämnar in ditt krav och sköter resten.

Har ditt flyg med TUI Airlines blivit försenat? Begär upp till 600 € i ersättning om du har ett flyg som försenats, ställts in eller överbokats de senaste tre åren. Kontrollera din ersättning

Hur stor ersättning är jag berättigad till för försenade flyg med TUI Airlines?

Enligt EG261 har flygpassagerare inom Europa rätt till följande ersättning:

  • 250 € för flyg som är försenade med tre timmar eller mer, och då det totala flygavståndet är mindre än 1 500 km
  • 400 € för flyg som är försenade med tre timmar eller mer, och då det totala flygavståndet är mellan 1 500 km och 3 500 km (eller mer än 1 500 km inom EU).
  • 300 € för flyg som är försenade med mellan tre och fyra timmar.
  • 600 € för flyg som är försenade med mer än fyra timmar och då det totala avståndet är mer än 3 500 km (eller mellan en flygplats inom EU och en utanför EU).

Om ditt flyg är försenat med fem timmar eller mer, då måste flygbolaget enligt lagen ge dig:

  • En fullständig återbetalning av flyget
  • En fullständig återbetalning av andra flyg inom samma bokning som du inte kommer att hinna fram till
  • Ett flyg tillbaka till din ursprungliga avgångspunkt (den första flygplatsen som du reste från)
  • Mat och dryck
  • Tillgång till telefonsamtal och e-post
  • Boende om du är försenad över natten såväl som transport mellan flygplatsen och hotellet

Varför ska jag begära min ersättning med AirHelp?

Nästan nio miljoner passagerare blir varje år berättigade till ersättning, med anledning av försenade eller inställda flyg på grund av att de har nekats ombordstigning. Ändå känner hela 87 % av alla resenärer inte ens till sina rättigheter.

Av dessa personer kommer endast 66 % att ansöka om den ersättning, som de faktiskt har rätt till enligt lag.

68 % av alla resenärer upplever att flygbolagen inte informerat dem tillräckligt efter en flygstörning, varför AirHelp har utvecklats mot den optimala lösningen för dessafrustrerade resenärer, de som inte kan eller vill lägga extra tid på att jaga ersättning och annan kompensation när de ställs inför förseningar utom sin kontroll. Via AirHelp söker dessa resenärer istället en problemfri färd genom proceduren den ersättning som de är berättigade till.

Flygbolaget kom först med diverse ursäkter som inte stämmer, men AirHelp hjälpte oss att få våra pengar. Tack!

- Elin Morgensterns

Allt fixar de bara du har en försening. Tog lite tid då ärendet fick behandlas i domstol, men skulle inte orka driva det själv så jag är nöjd.

- Dick N.

Om TUI Airlines

TUI Group äger sex europeiska flygbolag som alla kan härledas till TUI Travel, vilket gör det till den största turistkoncernen i Europa. Fram till för inte så länge sedan drevs TUI flygbolagen separat. Tillsammans motsvarar TUI airlines det sjunde största flygbolaget i Europa.

TUI Airlines huvudkontor

Adresse: Flughafenstraße 10, 30855 Langenhagen

Webbplats: https://www.tui.co.uk